Kościół Prawosławny Ukrainy ma już zwierzchnika i katedrę

Autokefalia Kościoła na Ukrainie stała się faktem: w niedzielę 16 grudnia sobór zjednoczeniowy wybrał zwierzchnika Kościoła Prawosławnego Ukrainy, ten zaś wskazał sobór św. Michała Archanioła na nową katedrę.

Polub nas na Facebooku!

Zwierzchnikiem przyszłego Kościoła Prawosławnego Ukrainy został wybrany Epifaniusz Dumenko, dotychczasowy metropolita perejasławski i białocerkiewski z Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego. To on dbierze 6 stycznia 2019 z rąk patriarchy Konstantynopola Bartłomieja tomos (dekret) o autokefalii. Wyboru dokonało 192 delegatów na sobór zjednoczeniowy, który 15 grudnia obraduje w Kijowie. Nowy zwierzchnik będzie nosił tytuł metropolity kijowskiego i całej Ukrainy.

Główną świątynią Kościoła Ukrainy będzie historyczny klasztor, a od ponad ćwierćwiecza ogólnodostępna cerkiew św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach w Kijowie będzie główną świątynią.

– Chcemy, aby główną naszą świątynią była Sofia Kijowska [cerkiew Mądrości Bożej], dawna katedra metropolitów kijowskich. Ale rozumiemy, jak bardzo obiekt ten jest drogi naszemu narodowi ukraińskiemu, a Kościół samodzielnie nie będzie w stanie godnie zatroszczyć się o ten wielki zabytek – powiedział nowy metropolita kijowski i całej Ukrainy. Zapowiedział, że z tego powodu w Sofii Kijowskiej będą odprawiane liturgie jedynie w dniach wielkich świąt chrześcijańskich czy ważnych dat historycznych.Według Epifaniusza soborem katedralnym na co dzień będzie cerkiew św. Michała Archanioła, podczas gdy w innym historycznym obiekcie kijowskim – cerkwi św. Włodzimierza nadal będzie sprawował liturgię patriarcha Filaret [głowa istniejącego dotychczas Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego – KAI]. „Jest on odtąd honorowo działającym naszym nauczycielem duchowym” – dodał zwierzchnik KPU.

Kijowski sobór św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach powstał – według starych kronik ruskich – na miejscu pierwszej świątyni, założonej jeszcze przez metropolitę kijowskiego Michała na gruzach wcześniejszej świątyni pogańskiej. Drewniany klasztor ufundował tam wielki książę kijowski Izjasław I (1024-78; panował z przerwami w latach 1054-78), podczas gdy na rozkaz jego syna Światopełka (1050-1113) wzniesiono w latach 1108-13 świątynię murowaną jako wotum dziękczynne za pokonanie Połowców (1111). Był to pierwszy obiekt sakralny na Rusi o kopułach pokrytych złotem.

Epifaniusz spotkał się z mieszkańcami Kijowa i Ukrainy na stołecznym Majdanie Sofijskim wkrótce po wybraniu go na to stanowisko przez sobór zjednoczeniowy, który 15 grudnia zebrał się w historycznej świątyni Mądrości Bożej (Sofii Kijowskiej). Było to jego pierwsze publiczne wystąpienie po wyborze. – Drzwi naszego Kościoła są otwarte dla wszystkich. Wzywamy do jednoczenia się, do znalezienia się w tym uznanym, jednym, lokalnym Ukraińskim Kościele Prawosławnym – oświadczył zwierzchnik nowej wspólnoty kościelnej, który 6 stycznia przyszłego roku otrzyma w Stambule z rąk patriarchy Konstantynopola – Bartłomieja tomos (dekret) o autokefalii. Epifaniusz wyraził przekonanie, że “jedyny i uznany Kościół prawosławny będzie służył wiarą i prawdą swemu narodowi ukraińskiemu, będzie się modlił i prowadził go drogą zbawienia”.

Powiedział ponadto, że przed duchowieństwem nowego Kościoła jest obecnie wiele pracy. – Musimy dokończyć dzieło jednoczenia prawosławia ukraińskiego, troszczyć się o naszą ukraińską oświatę i naukę teologiczną, modlić się o powstrzymanie wojny i o zapanowanie na Ukrainie sprawiedliwego pokoju. Niech nam Pan w tym pomoże – zakończył swe krótkie wystąpienie metropolita kijowski i całej Ukrainy.

Około 30 mln prawosławnych na Ukrainie podzielonych jest dotychczas między trzy wspólnoty: Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego (UKP PM), który sprzeciwia się zjednoczeniu, oraz Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego (UKP PK) i Autokefaliczny Ukraiński Kościół Prawosławny, które się za zjednoczeniem opowiadają.

ad, KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Dwóch chrześcijan skazanych na śmierć za bluźnierstwo

Oskarżenie o bluźnierstwo przeciw islamowi nadal zbiera swoje żniwo. W Pakistanie dwóch braci chrześcijan z tego powodu zostało skazanych na śmierć. Są to: Quaisar i Amoon Ayub, mieszkańscy Lahauru.

Polub nas na Facebooku!

Dwóch braci oskarżonych o rzekome bluźnierstwo przeciw islamowi zostało aresztowanych już w 2015 r. Zdaniem oskarżycieli jeden z nich miał posiadać bluźniercze materiały i publikować je na swoim portalu internetowym.

Wydarzenie to miało miejsce 4 lata wcześniej, w 2011 r. Tamtejsi chrześcijanie twierdzą jednak, że strona ta nie funkcjonowała już od 2009 r.

Jak podaje jedna z organizacji międzyreligijnych wspierająca ofiary nietolerancji religijnej (Class – Centre for Lega Aid, Assistance and Settlement) od wyroku tego w najbliższym z możliwych terminów zostanie złożona apelacja. Jednocześnie tłumaczy, że oskarżenia o bluźnierstwo w Pakistanie powodują bardzo gwałtowne reakcje islamistów, które doprowadzają do reorganizacji pracy sądów. Dodatkowo ekstermiści formułują pogróżki pod adresem samych sędziów. Dyrektor tej organizacji, Nasir Saeed dodał, że z powodu gróźb fundamentalistów, sądy niższego stopnia przekazują odpowiedzialność wyższym, a to prowadzi do tego, że upływają lata zanim próbuje się uniewinnić oskarżonego. Bardzo znanym przypadkiem tego typu jest casus Asii Bibi.


(KAI) vaticannews / Lahaur

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap