Franciszek w więzieniu dla nieletnich: trzeba szukać dróg przemiany

„Wszyscy, podejmijcie wysiłek szukania i odnajdywania dróg integracji i transformacji” – zachęcił papież młodych osadzonych, strażników i władze penitencjarne Panamy podczas liturgii pokutnej z młodymi więźniami w Pacora. Tamtejszy ośrodek penitencjarny dla nieletnich jest uważany za wzorcowy.

Polub nas na Facebooku!

W ośrodku przebywają nieletni, oskarżeni o różne przestępstwa, którzy właśnie w tym miejscu często doświadczyli przemiany życia. To właśnie niektórzy z nich zgłaszali wcześniej chęć wyspowiadania się samemu Franciszkowi.

Przemawiając do nich w trakcie liturgii pokutnej papież nawiązał do odczytanego fragmentu Ewangelii św. (Łk 15, 1-7), mówiącego o zgorszeniu faryzeuszy i uczonych w Piśmie tym, że Pan Jezus „przyjmuje grzeszników i jada z nimi”, Ojciec Święty podkreślił, że Chrystus nie bał się zbliżać się do ludzi znienawidzonych przez społeczeństwo. Czyni to, ponieważ wie, że w niebie jest więcej radości z powodu jednego nawróconego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia (por. Łk 15,7). Zawsze zachęca do poszukiwania perspektywy, która może odnowić życie i historię. Papież podkreślił, że także sami apostołowie Jezusa często byli ciężkimi grzesznikami: porzucili nauczyciela, zdradzili go, potem jednak zmienili cały świat. Nie mówili jednak “nie będę mógł tego robić”, ponieważ po napotkaniu Bożej miłości już po zdradzie wiedzieli, że w Nim wszystko jest możliwe.

Papież wskazał na dwa przeciwstawne spojrzenia: szemrania i plotki, reprezentowane przez faryzeuszy i uczonych w Piśmie oraz Jezusowe spojrzenie nawrócenia. Zaznaczył, że postawa szemrania i plotki zatruwa wszystko, ponieważ wznosi niewidzialny mur, sugerujący, że przez spychanie na margines, rozdzielanie lub izolowanie magicznie zostaną rozwiązane wszystkie problemy. „Jakże boli, gdy widzimy społeczeństwo koncentrujące swoje energie bardziej na szemraniu i okazywaniu wzburzenia, niż na zmaganiach i walce o stworzenie szans i transformację!” – stwierdził Franciszek.

Podkreślił, że cała Ewangelia przesiąknięta jest spojrzeniem nawrócenia. „Jedząc z celnikami i grzesznikami Jezus przełamuje logikę, która oddziela, wyklucza, izoluje i fałszywie dzieli dobrych i złych” – wskazał papież. Dodał, że Pan Jezus czyni to stwarzając więzi. Mówca przeciwstawił się też zdecydowanie tezie, że ten, który urodził się jako „celnik”, musi umrzeć jako „celnik”.

Zwracając się do młodocianych więźniów papież zaapelował: „Pomóżcie nam dowiedzieć się, jaki jest najlepszy sposób, aby towarzyszyć procesowi transformacji, którego wszyscy potrzebujemy jako rodzina”. Wskazał, że „społeczeństwo jest płodne, gdy potrafi wytworzyć dynamizmy mogące włączać i integrować, zająć się i walczyć, by stworzyć szanse i alternatywy, które przyniosą nowe możliwości dla jego dzieci, gdy podejmowane są starania, by tworzyć przyszłość ze wspólnotą, edukacją i pracą”. Wezwał młodych osadzonych, odpowiedzialnych za nadzór i władze ośrodka oraz ministerstwa, rodziny więźniów, jak również pracowników duszpasterskich do szukania i odnajdywania dróg integracji i transformacji. Zapewnił, że „Pan to błogosławi, wspiera i temu towarzyszy”.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

 

 


Reklama

Prywatne spotkanie papieża z młodymi Kubańczykami

Przed wyjazdem do Ośrodka Karnego dla Nieletnich, gdzie odbędzie się liturgia pokutna z udziałem papieża, Franciszek przyjął prywatnie grupę 450 młodych ludzi z Kuby, uczestniczących w ŚDM w Panamie.

Polub nas na Facebooku!

Było to możliwe głównie dzięki temu, że mieszkają w sąsiedztwie Nuncjatury Apostolskiej, będącej domem papieża podczas pobytu w Panamie. W około 10-minutowym spotkaniu oprócz młodych Kubańczyków uczestniczyło też dwóch towarzyszących im biskupów z wyspy.

Wcześniej papież odprawił Mszę św. w nuncjaturze apostolskiej w Panamie. Wzięła w niej udział grupa wiernych i pracowników stołecznej archidiecezji.

KAI, ad/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

 

 


Reklama

Copy link
Powered by Social Snap