Franciszek beatyfikował siedmiu biskupów męczenników

Franciszek ogłosił błogosławionymi siedmiu greckokatolickich biskupów-męczenników. Biskupi od 1948 r. byli skazywani na wieloletnie kary więzienia i torturowani przez komunistyczną dyktaturę ponieważ nie chcieli wyrzec się katolickiej wiary. Aktu beatyfikacji papież dokonał w czasie Boskiej Liturgii, którą odprawia na Polu Wolności w Blaj w Siedmiogrodzie.

Polub nas na Facebooku!

Na początku obrządku beatyfikacji do papieża podszedł arcybiskup większy Făgărăş i Alba Iulia kard. Lucian Mureşan i poprosił Ojca Świętego w imieniu Rumuńskiego Kościoła Greckokatolickiego o beatyfikację, przedstawiając jednocześnie krótkie życiorysy kandydatów na ołtarze.

Franciszek wygłosił po łacinie formułę, ogłaszając biskupów-męczenników błogosławionymi: Valeriu Traian Frenţiu (1875-1952), biskupa Lugoj; Vasile Aftenie (1899-1950), biskupa tytularnego Ulpiany, rektora Akademii Teologicznej w Blaju; Ioan Suciu (1907-1953), administratora apostolskiego archidiecezji Făgăraş i Alba Iulia; Titu Liviu Chinezu (1904-1955), biskupa pomocniczego archidiecezji Făgăraş i Alba Iulia; Ioan Bălan (1880-1959), biskupa Lugoj; Alexandru Rusu (1884-1963), biskupa Maramureş; oraz Iuliu Hossu (1885-1970), biskupa Klużu, w 1969 r., który został mianowany przez św. Pawła VI kardynałem in pectore (nominację publicznie ogłoszono dopiero w 1973 r., już po śmierci bp. Hossu).

Tysiące wiernych akt beatyfikacji przyjęło gromkimi brawami i zabrzmiały dzwony. Chór odśpiewał troparion ku czci nowych błogosławionych.

Kard. Mureşan podziękował Franciszkowi za obecność i beatyfikację siedmiu biskupów-męczenników. Przypomniał, że już w 1952 roku Pius XII pragnął „ucałować łańcuchy tych, którzy niesprawiedliwie uwięzieni, płaczą i cierpią z powodu ataków na religię” w Rumunii to dzisiaj to marzenie się urzeczywistniło: przybył Piotr, aby umocnić grekokatolików w wierze, aby ucałować i uleczyć ich rany, by pobudzić ich do nowej energii poprzez „oczyszczenie pamięci”.

Kardynał poprosił o błogosławieństwo Kościoła greckokatolickiego, chorych, więźniów, osób starszych, rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, ale także licznych wiernych, którzy obecnie żyją w diasporze.

Po podziękowaniu kardynał wraz z postulatorem procesu beatyfikacyjnego wymienili z braterski uścisk.

Pole Wolności w Blaju na którym odprawiana jest Boska Liturgia stanowi dla greckokatolików nie tylko symbol walki o wolność narodową, ale także wolność duchową: upamiętnienie świadectwa męczenników podczas komunistycznej dyktatury zmarłych za wiarę katolicką.

Po raz pierwszy w czasie swojego pontyfikatu Franciszek celebruje liturgię w tradycji Kościoła wschodniego. Uroczystość w rycie Kościoła greckokatolickiego nie jest obca papieżowi z Argentyny. W wieku dwunastu lat Jorge Bergoglio był w Buenos Aires ministrantem greckokatolickiego księdza Stefana Czmila z Ukrainy. Wtedy, jak wyznał, poznał „piękno liturgii bizantyjskiej”.

Dzisiejsza beatyfikacja jest piątym obrzędem tego rodzaju podczas obecnego pontyfikatu, który poprowadził osobiście Franciszek. Wcześniej, 16 sierpnia 2014 w Seulu ogłosił on błogosławionymi 124 męczenników koreańskich, następnie 19 października tegoż roku w Watykanie wyniósł na ołtarze Pawła VI (którego później kanonizował 14 X 2018) i 8 września 2017 w Villavicencio w Kolumbii – dwóch miejscowych męczenników: biskupa i kapłana oraz 7 listopada 2018 ogłosił błogosławionym polskiego zakonnika z XV w. Michała Giedroycia w formie tzw. beatyfikacji równoważnej.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

ZE ŚWIATA

Papież Franciszek beatyfikuje siedmiu rumuńskich biskupów-męczenników

W niedzielę 2 czerwca 2019 roku Papież Franciszek w Blaj beatyfikuje siedmiu rumuńskich biskupów-męczenników. Każdy z nich oddał życie za wiarę i wierność papieżowi w czasach, kiedy wiara w Boga była prześladowana a Kościół rugowany z przestrzeni publicznej – z Bukaresztu pisze Michał Kłosowski.

Michał Kłosowski
Michał
Kłosowski
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Rok 1947 był przełomowy dla Rumunii. Internowano króla Michała I i 30 grudnia 1947 roku proklamowano powstanie „Rumuńskiej Republiki Ludowej” (Republica Populară Româna). Rozpoczęto anty-religijną kampanię, realizowaną według zasad kulturowego marksizmu: w świecie za żelazną kurtyną Kościół nie miał prawa istnieć. Artykuł 27 uchwalonej 13 kwietnia 1948 roku Konstytucji mówił, że wyznania religijne otrzymują swobodę organizowania się i mogą swobodnie funkcjonować, pod warunkiem, że ich rytuał i praktyka nie są sprzeczne z konstytucją, bezpieczeństwem publicznym i moralnością. W nowo uchwalonej konstytucji była także mowa o tym, że żadne wyznanie religijne, kongregacja ani wspólnota nie mogą otwierać ani utrzymywać instytucji kształcenia ogólnego, ale mogą prowadzić jedynie specjalne szkoły teologiczne, aby szkolić osoby niezbędne do służby religijnej pod kontrolą państwa. Realizując te zapisy, w 1948 roku skonfiskowano majątek kościelny, który przekazano Kościołowi Prawosławnemu Rumunii, „zreformowanemu” przez komunistów. W myśl Konstytucji z 1948 (artykuł 27) Kościół Prawosławny Rumunii uznano za autokefaliczny i jednolity.

Konkordat, podpisany w 1920 roku zerwano 17 lipca 1948 roku. Na terenie Rumunii mieszkało wówczas ok. 1 milion 175 tysięcy katolików (blisko 7,5% mieszkańców powojennej republiki; dziś katolicy stanowią 5,1%). Po wprowadzeniu programów reorientacji społecznej (‚reedukacji”) wielu księży uznano za „reakcyjnych” i aresztowano. Część uwięziono za odmowę nawrócenia na wiarę prawosławną, reprezentowaną przez Rumuński Kościół Prawosławny.

Oskarżenie o „reakcyjność” postawiono najpierw biskupowi Vasile Aftenie, duchownemu greckokatolickiemu, biskupowi Bukaresztu. Zanim zmarł 10 maja 1950 roku w wieku 50 lat był torturowany i okaleczony. Więziony był między innymi w klasztorze w Căldărușani, przekształconym w obóz koncentracyjny. Kiedy zmarł okazało się, że dostarczona przez więzienie prowizoryczna trumna jest zbyt mała, aby zmieścić ciało. Oprawcy odcięli nogi ofierze, rzucili na zwłoki przed pogrzebem. Był to ostatni gest pogardy reżimu, rządzonego przez Gheorghe Gheorghiu-Deja, którego wrogość wobec religii, a zwłaszcza katolicyzmu, stała się legendą.

Biskup Vasile Aftenie był tylko jednym z tysięcy katolickich wiernych i duchownych, którzy stanęli w obliczu podobnego losu w Socjalistycznej Republice Rumunii. W latach 1945–1952 z powodów religijnych w Rumunii aresztowano około 80 000 osób, z których 30 000 zostało uwięzionych a pod rządami Nicolae Ceausescu, dyktatora Rumunii od 1965 do 1989 roku, zburzono około 22 kościołów i klasztorów, 14 innych zamknięto.

Podobnie jak biskup Vasile Aftenie, pozostałych sześciu biskupów, których męczeństwo uznał papież Franciszek, zmarło w więzieniu, albo za odmowę nawrócenia na prawosławie, albo za wystąpienie przeciwko komunistycznemu rządowi.

Biskup Ioan Suciu, biskup pomocniczy diecezji Oradea, aresztowany w 1948 r. wkrótce potem zmarł w więzieniu Sighet.

Biskup Iuliu Hossu zmarł w szpitalu w Bukareszcie po spędzeniu kilku lat w odosobnieniu, sprzeciwiał komunistycznym planom odłączenia Rumuńskiego Kościoła Greckokatolickiego od Stolicy Apostolskiej. Zmuszony do opuszczenia diecezji 28 października 1948 roku, więziony w Jilava, Drogoslavele, Sighet i Gherla w latach 1948-1964. W latach 1964-1970 więziony w klasztorze Moara Saraca koło Bukaresztu. Na konsystorzu 28 kwietnia 1969 roku papież Paweł VI kreował go kardynałem in pectore. Publicznie kardynałem ogłoszony pośmiertnie przez papieża Pawła VI w 1973 roku.

Alexandru Rusu, w 1946 r. mianowany arcybiskupem Fagaraş i Alba Iulia, został uwięziony w 1948 r.; uznany winnym „podżegania i zdrady” przez trybunał wojskowy w 1957 r. Zmarł w więzieniu.

Decyzja Franciszka o uznaniu męczeństwa siedmiu biskupów może być również postrzegana jako wsparcie dla katolickich Kościołów wschodnich, zwłaszcza dla Kościoła greckokatolickiego.

Ioan Balan, biskup Lugoj, był także jednym z aresztowanych w 1948 roku, po pobycie w czterech różnych więzieniach, przeniesiony do klasztoru Samurcăşeşti, pozostawał w izolacji; zmarł w szpitalu w Bukareszcie.

Franciszek beatyfikuje także biskupa diecezji Lugoju Valeriu Traiana Frențiu, który szkołę średnią ukończył właśnie w  siedmiogrodzkim mieście Blaj (gdzie odbędzie się beatyfikacja) oraz biskupa Tito Livio Chinezu. Wszyscy, których beatyfikuje Franciszek, zginęli z powodu wyznawanej wiary w latach 1950–1970 bez procesu i właściwego pochówku.

Decyzja Franciszka o uznaniu męczeństwa siedmiu biskupów jest nie tylko oznaką tego, jaką uwagę przykłada Papież do roli męczenników, ale może być również postrzegana jako wsparcie dla katolickich Kościołów wschodnich, zwłaszcza dla Kościoła greckokatolickiego i tego, że ich ofiara nie poszła na marne: według sondażu Eurobarometru z 2010 roku odpowiedzi mieszkańców Rumunii na pytania w sprawie wiary były następujące: 92% „wierzę w istnienie Boga” i 7% „wierzę w istnienie pewnego rodzaju ducha lub siły życiowej”. Według badań Pew Research Centre z 2018 roku Rumunia jest najbardziej religijnym państwem w Europie.

 

Michał Kłosowski

Michał Kłosowski

Dziennikarz, sekretarz redakcji „Wszystko Co Najważniejsze”, twórca programu „Studio Raban” w Telewizji Polskiej, współpracownik „Stacji 7”. Współtworzył strategię komunikacji m.in. Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 i Panama 2019.

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Michał Kłosowski
Michał
Kłosowski
zobacz artykuly tego autora >
Copy link
Powered by Social Snap