Caritas Polska wspomaga akcję wody dla Papui-Nowej Gwinei

Bez bieżącej, czystej wody mieszkańcy diecezji Wewak w Papui-Nowej Gwinei chorują, a dzieci muszą przerywać edukację. Caritas Polska przekazała fundusze na zakup zbiorników na wodę dla mieszkańców diecezji. Bezpośrednim impulsem była rozmowa z biskupem Józefem Roszyńskim, misjonarzem w Papui-Nowej Gwinei. To jeden z regionów na świecie, które najbardziej cierpią z powodu zmian klimatycznych.

Polub nas na Facebooku!

W czasie intensywnych opadów całe połacie terenów Papui-Nowej Gwinei są zalane, ale nie jest to woda zdatna do picia; jest zanieczyszczona i miesza się z wodą z bagien. Jednym z wyzwań lokalnego Kościoła jest budowa zbiorników na wodę zbierających deszczówkę, która będzie służyć przez cały rok. Sam zbiornik jest prostą konstrukcją, jednak koszt przewiezienia go do odpowiedniej lokalizacji jest niejednokrotnie droższy niż sama jego wartość. Jednak dzięki czystej wodzie dzieci z lokalnych wiosek nie chorują i taka inwestycja służy wszystkim przedstawicielom lokalnych wspólnot.

– W odpowiedzi na rosnące zagrożenia zdrowia i życia w biednych regionach świata, Caritas Polska będzie walczyć ze skutkami zmian klimatycznych, będziemy również brać czynny udział w neutralizacji jej przyczyn – powiedział ks. Iżycki. – Od wody życie się zaczyna, stąd i nasza pomoc musi się skupić na równym dostępie do czystej wody i zdrowego pokarmu dla wszystkich mieszkańców ziemi, zarówno tutaj, w Europie, jak i tam, na Pacyfiku.

W diecezji Wewak znajduje się 49 parafii, zaś na jedną parafię składa się ok. 30 wiosek. W jednej z parafii wymagała postawienia aż 7 zbiorników, które służyły kilku tysiącom mieszkańców. Szkoły funkcjonują tylko dzięki bieżącej wodzie, w trakcie susz są zamykane i dzieci nie mają możliwości kontynuowania edukacji. Caritas Polska włącza się w program zakupu nowych zbiorników, widząc w nim szansę na realną zmianę życia tysięcy ubogich.

– Zastanówmy się, kiedy idziemy do sklepu i oglądamy reklamy, czy naprawdę potrzebujemy tych wszystkich produktów – zasugerował bp Józef Roszyński pracujący w Papui-Nowej Gwinei. – Kobiety w Gwinei przygotowują kosmetyki z kokosów, są proste i bardzo zdrowe. Kiedy widzę te morza plastiku w polskich sklepach, kolorowych szamponów i plastikowych opakowań produktów, to przypominają mi się zanieczyszczenia na Pacyfiku. Produkcja tych śmieci w krajach rozwiniętych trafia w końcu do nas. Skutki tego nieograniczonego zużycia energii, spalin, różnych materiałów sprawiają, że niektóre nasze wyspy zaczynają tonąć wraz ze wzrostem poziomu morza. Jest to realny kryzys i jesteśmy ofiarami cywilizacji, która nadużywa tych wszystkich dóbr, które zostały nam dane przez Stwórcę.

100 lat temu pierwsi misjonarze dotarli do terenów obecnej diecezji Wewak w Papui-Nowej Gwinei. Rozpoczęli ewangelizację od budowy małej szkółki, a w późniejszym czasie postawili pierwszy kościół. Problematyczną barierą był język, na samej wyspie było ich ponad 800, nie wliczając licznych dialektów. Z tego powodu proces docierania w głąb wyspy był długi i żmudny. Do dzisiaj system edukacji i służby zdrowia jest znacznie lepiej rozwinięty przy wybrzeżu. Znaczne odległości, trudności z zaopatrzeniem czy trudny dostęp do wody pitnej zniechęca do pracy wielu lekarzy oraz nauczycieli. Stąd tak ważne są kroki, które poprawią im warunki do pracy dla lokalnych społeczności.

– Chciałbym przytoczyć sentencję, że bieda istnieje nie dlatego, iż nie możemy wyżywić biednych, ale dlatego, że nie możemy zaspokoić bogatych – przypomniał dyrektor Caritas Polska. – Pamiętajmy o mieszkańcach Papui-Nowej Gwinei w naszych codziennych nawykach i modlitwie!

Encyklika „Laudato Si” Papieża Franciszka została przyjęta na wyspach Pacyfiku z entuzjazmem i nadzieją. Podkreśla, że na świecie od dziesięcioleci nie szanuje się jedzenia oraz surowców, a regiony, które należą do tzw. „biednego południa”, muszą się zmagać z następstwami złych decyzji sytego świata. Nieodpowiedzialny konsumpcjonizm prowadzić może do zagłady cywilizacji, którą znamy i stanowi wyzwanie dla mieszkańców ze wszystkich długości geograficznych.

Caritas Polska/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Sensacyjne odkrycie w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem

W Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem naukowcy natrafili na chrzcielnicę z czasów późnego antyku. O sensacyjnym odkryciu poinformował na konferencji prasowej w Jerozolimie przewodniczący palestyńskiego urzędu prezydenckiego ds. konserwacji Bazyliki Narodzenia, Ziad al-Bandak.

Polub nas na Facebooku!

Według tej informacji chrzcielnica została odkryta w dotychczasowej chrzcielnicy w południowym korytarzu bazyliki. Do przeanalizowania nowego odkrycia zostali zaangażowani specjaliści zarówno palestyńscy, jak i zagraniczni. Nieoczekiwane odkrycie spowoduje przesunięcie terminu oficjalnej ceremonii zakończenia prac konserwatorskich Bazyliki Narodzenia, co miało nastąpić w listopadzie br. Jako nowy termin przewiduje się teraz maj lub czerwiec 2020 tak, aby trzy uczestniczące Kościoły: patriarchat grecko-katolicki, Kustodia Franciszkanów w Ziemi Świętej oraz patriarchat ormiańsko-apostolski miały dość czasu na dokończenie prac.

Chrzcielnica z czasów późnego antyku została odkryta w czasie badań archeologicznych i historycznych obecnie istniejącej chrzcielnicy. Kamień, z którego została wykonana, jest taki sam jak kamień kolumn Bazyliki Narodzenia, co świadczy o wczesnym jej pochodzeniu. Dokładniejszą datę jej pochodzenia bada prof. Michele Bacci z uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim.

Prace konserwatorskie w Bazylice Narodzenia rozpoczęto przed sześcioma laty. Według Gianmarco Piacentiego, szefa włoskiej firmy prowadzącej prace konserwatorskie, nowo odkryta chrzcielnica jest „niezwykłym i wyjątkowym” dziełem sztuki. Firma Piacentiego z Prato we włoskiej Toskanii od 2013 roku prowadzi prace konserwatorskie pochodzącej z IV wieku bazyliki w Betlejem.

Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na polecenie rzymskiego cesarza Konstantyna kościół został zbudowany w IV wieku nad grotą, w której według tradycji chrześcijańskiej narodził się Chrystus. Znaczną część świątyni zburzyli Samarytanie w czasie buntu w 529 r. Przez wiele lat walczyły o niego armie krzyżowców i muzułmanów.

Kościół odbudowano za panowania cesarza rzymskiego Justyniana ok. 530 r. krzyżowcy bogato go ozdobili, a z biegiem wieków kościół był odnawiany i rozszerzany o nowe kaplice i klasztory. Nadzór nad Bazyliką Narodzenia sprawują od 1852 r. Kościoły: prawosławny, ormiański i rzymskokatolicki.

Najbardziej czczonym miejscem w kompleksie świątyni jest umieszczona pod prezbiterium Grota Narodzenia. Srebrną, 14-ramienną gwiazdę na białym marmurze posadzki groty, w miejscu, w którym Jezus miał przyjść na świat, umieścili katolicy w 1717 r. Na gwieździe widnieje łaciński napis “Hic de Virginae Maria Jesus Christus natus est” (Tu z Dziewicy Maryi narodził się Jezus Chrystus). Grota ma 12 m długości, 3,5 m szerokości i ok. 3 m wysokości. Wisi tam 15 srebrnych lamp oliwnych.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap