Zakończyło się XV Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży

Przygotowania do Synodu Biskupów i przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Panamie - to główne tematy XV Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży, które w dniach 2-4 lutego odbyło się w Warszawie. Wzięło w nim udział ok. 200 reprezentantów polskich diecezji: księży i świeckich zaangażowanych w duszpasterstwo młodzieży

Polub nas na Facebooku!

– To był cenny czas wymieniania doświadczeń i budowania wspólnoty. Mieliśmy okazję wspólnie podjąć refleksję nt. Synodu Biskupów i wyzwania, jakim są Światowe Dni Młodzieży” – tak zakończone w Warszawie XV Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży podsumował dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Emil Parafiniuk. Doroczne spotkanie było tym razem poświęcone wydarzeniom, które wyznaczają kierunki pracy z młodzieżą w Kościele powszechnym: Synodowi Biskupów, który odbędzie się w październiku w Rzymie nt. „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołanie” i przyszłorocznym Światowym Dniom Młodzieży w Panamie.

Synod Biskupów – pomoc w przebudzeniu duszpasterstwa młodzieży

Podczas Forum podsumowano wyniki ankiet presynodalnych, które na prośbę Stolicy Apostolskiej wypełniała w ubiegłym roku młodzież na całym świecie. Polską wersję językową wypełniło ok. 5,8 tys. Polaków. Jak wynika z odpowiedzi, wielu młodych zainspirowały Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wielu z nich docenia działalność wspólnot, jak KSM, Ruch Światło-Życie i duszpasterstw akademickich, a także m.in. ogólnopolskich spotkań na Polach Lednickich. Pytani o doświadczenie towarzyszenia im przed Kościół, często wymieniali spowiedź i kierownictwo duchowe.

Ks. Parafiniuk powiedział, że większość osób, które udzieliły odpowiedzi to młodzi deklarujący się jako wierzący. Dużą część respondentów stanowiły osoby związane ze wspólnotami, a także rozeznające swoje powołania w seminariach i zakonach. Podsumowując wnioski zawarte w ankietach zwrócił uwagę, że młodzi ludzie często odwoływali się w nich do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Oprócz odpowiedzi Polaków, Sekretariat Synodu Biskupów zebrał 100 tys. ankiet z całego świata. Płynące z nich wnioski posłużą do zredagowania instrumentum laboris – dokumentu, stanowiącego punkt wyjścia do obrad Synodu Biskupów. Spotkanie biskupów z całego świata poprzedzi w marcu br. tzw. presynod – spotkanie delegatów młodzieży z całego świata, w sumie ok. 300 osób wydelegowanych przez konferencje episkopatów. Polskę reprezentować będzie dwoje młodych ludzi, których nazwiska zostaną wkrótce zaprezentowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM.

Pytany o dalsze przygotowania Polski do Synodu, ks. Parafiniuk przypomina, że październikowe spotkanie biskupów ma pomóc w „przebudzeniu duszpasterstwa młodzieży”.

„Każda wspólnota, grupa, ruch, która chce dobrze przeżyć czas Synodu Biskupów, zaproszona jest do podejmowania własnych inicjatyw. Nie chodzi o odgórne inicjowanie tych wydarzeń, ale o to, aby Synod Biskupów był wydarzeniem, które pobudzi Kościół. Czekamy na te inicjatywy, chcemy je promować i mówić o nich – mamy do wykorzystania portale społecznościowe, stronę synod2018.pl i inne narzędzia. Zależy nam na tym, by osoby, które pojadą na spotkanie presynodalne i biskupi, którzy wezmą udział w Synodzie, mieli wsparcie ludzi młodych” – mówi dyrektor KBO ŚDM. Podkreśla, że to młodzi ludzie mają odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze wykorzystać czas przygotowań i samego Synodu.

W trakcie Synodu Biskupów, na Jasnej Górze będą odbywały się czuwania młodzieży z poszczególnych diecezji i wspólnot, która będzie się modlić o dobre owoce obrad. Tematowi Synodu poświęcone też będą trzy zeszyty formacyjne (na wrzesień, październik i listopad), stanowiące część ogólnopolskiego programu duszpasterskiego „Oto Ja”.

ŚDM w Panamie – ostatni dzwonek dla niezdecydowanych

Obrady XV KFDM w Warszawie były też poświęcone omówieniu stanu przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Panamie, które rozpoczną się 22 stycznia 2019 r. Poprzedzą je Dni w Diecezjach, które odbędą się w dniach 17-21 stycznia 2019 r. na terenie wszystkich panamskich diecezji (oprócz stołecznej), a także w Kostaryce i Nikaragui. Dla Polaków KBO ŚDM zarezerwowało miejsca w czterech diecezjach: Chitré, Colon Kuna-Yala, Penonomé oraz prałaturze Bocas del Toro. W sumie ok. 2,5 tys. miejsc, choć liczba ta może zostać zwiększona, jeśli zainteresowanych będzie więcej.

Szacunkowy koszt udziału w ŚDM wraz z podróżą to ok. 8,5 tys. zł. “KBO ŚDM prowadzi rozmowy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, które prawdopodobnie bardzo wspomogą przelot Polaków do Panamy” – mówi ks. Parafiniuk. Do końca lutego powinny się ukonstytuować grupy, które chciałyby skorzystać ze wspólnego przejazdu.

Według wstępnych szacunków, Polska, skąd do Panamy może wybrać się ok. 2,5 – 3 tys. osób, będzie najliczniej reprezentowanym narodem Europy podczas przyszłorocznych ŚDM. Wśród Polaków znajdą się też wolontariusze – dwoje z nich, którzy zostali wybrani podczas kilkuetapowej rekrutacji – poleci do Panamy już 15 marca by dołączyć do grona wolontariuszy długoterminowych z całego świata, przy panamskim Komitecie Organizacyjnym. Kandydaci do wolontariatu krótkoterminowego będą rejestrować się najpierw w KBO ŚDM, a następnie w panamskim systemie elektronicznym. Jak wyjaśnia ks. Parafiniuk, liczba wolontariuszy krótkoterminowych z Polski nie została jeszcze doprecyzowana przez stronę panamską. Nie wiadomo też kiedy dokładnie zostanie uruchomiony system rejestracyjny. Zgodnie z tradycją, pierwszym pielgrzymem, który za jego pośrednictwem zgłosi swój udział w spotkaniu, będzie Ojciec Święty Franciszek.

Tak, jak w poprzednich edycjach ŚDM, Polacy będą mogli wykupić dodatkowo polski pakiet, zawierający kapelusz, frotkę, koszulkę i polską flagę. Koszt pakietu polskiego, dzięki któremu w tłumie pielgrzymów łatwo będzie można rozpoznać polskich pielgrzymów, to ok. 100 zł.

Z myślą o Polakach, którzy mogą potrzebować w Panamie pomocy, rady lub będą chcieli zasięgnąć informacji o udziale rodaków w ŚDM, powstaje też polska kwatera. Będzie ona zlokalizowana przy kościele Nuestra Señora del Carmen, w centralnej i dobrze skomunikowanej części miasta.

1 grudnia 2018 r. na Jasnej Górze odbędzie się też ogólnopolskie rozesłanie młodzieży, wybierającej się na ŚDM w Panamie.

XV Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży odbyło się w Warszawie w dn. 2-4 lutego. Wzięło w nim udział ok. 200 osób: duszpasterzy i młodzieży z 40 polskich diecezji, a także przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży bp Marek Solarczyk, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ks. Andrzej Lubowicki i moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek. Gospodarzem spotkania była archidiecezja warszawska.

Kolejne XVI Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży odbędzie się w Opolu odbędzie się w połowie listopada br.

KAI

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Paweł Kozacki OP prowincjałem polskich dominikanów

O. Paweł Kozacki OP został ponownie wybrany prowincjałem polskich dominikanów. Głosowanie odbyło się 3 lutego w Krakowie, podczas Kapituły Prowincjalnej Zakonu Kaznodziejskiego. Drugą kadencję o. Kozacki będzie pełnił przez kolejne cztery lata.

Polub nas na Facebooku!

O ponownym wyborze o. Pawła Kozackiego zdecydowali delegaci wszystkich polskich klasztorów dominikańskich, zgromadzeni na Zwyczajnej Kapitule w Krakowie. Wybór zatwierdził ojciec Bruno Cadoré, generał Zakonu Kaznodziejskiego.

Nowego przełożonego Polskiej Prowincji Dominikanów wybrało w demokratycznym głosowaniu 51 delegatów na krakowską kapitułę. Reprezentują oni 470-osobową wspólnotę polskich braci kaznodziejów. Prowincjał obejmie uroczyście urząd w poniedziałek, 5 lutego.

Ojciec Paweł Kozacki urodził się 8 stycznia 1965 roku w Poznaniu. Do Zakonu wstąpił w 1983 roku. Gdy był w nowicjacie, został aresztowany za wcześniejszą działalność w antykomunistycznym podziemiu; po kilku tygodniach został zwolniony w wyniku amnestii. Śluby wieczyste złożył w 1989 roku, a rok później przyjął święcenia kapłańskie.

Pierwsze trzy lata po święceniach spędził w dominikańskiej parafii św. Dominika w Szczecinie, gdzie był wikariuszem oraz katechetą i duszpasterzem akademickim. Współpracował też ze szczecińską rozgłośnią Polskiego Radia oraz Radiem „As”.

W latach 1993-1995 był redaktorem naczelnym dominikańskiego Wydawnictwa „W drodze” w Poznaniu, a przez następne 15 lat szefem miesięcznika „W drodze”. Gdy odchodził z miesięcznika, pismo rozchodziło się w kilkutysięcznym nakładzie, a tematy podejmowane przez „W drodze” wywoływały żywą dyskusję opinii publicznej.

W czasie pobytu w Poznaniu był też przez trzy lata przeorem tamtejszych dominikanów. W 2010 roku wspólnota krakowskiego klasztoru dominikanów – najstarszego i największego w Polsce – wybrała go swoim przełożonym.

Po trzech latach urząd ten powierzono mu po raz drugi. Jako przeor opiekował się też Pieszą Dominikańską Pielgrzymką na Jasną Górę, podążając co roku w sierpniu z Krakowa do Częstochowy.

1 lutego 2014 roku Kapituła Dominikanów wybrała ojca Kozackiego po raz pierwszy na urząd Prowincjała Polskiej Prowincji. W czasie jego kadencji Zakon Kaznodziejski świętował swoje 800-lecie. By uczcić ten jubileusz, ojciec Kozacki skoczył ze spadochronem z czterech tysięcy metrów. Tego nie zrobił przed nim żaden z prowincjałów.

Prowincjał jest przełożonym wyższym polskich dominikanów, posiadając wobec nich władzę ordynariusza. Jego kadencja trwa cztery lata, a prowincjał może ją sprawować jedynie dwa razy z rzędu.


(KAI) md, dominikanie.pl / Kraków

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap