Zakończył się Kongres Kultury Polskiej 2020

Zakończył się Kongres Kultury Polskiej 2020, spotkanie przedstawicieli instytucji kultury, instytucji rządowych i samorządowych, twórców, artystów, dziennikarzy, a także przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, działających na rzecz kultury. W tym roku, ze względu na epidemię Kongres odbywał się online.

Polub nas na Facebooku!

Kongres Kultury Polskiej zainaugurował Prezes Stowarzyszenia Muza Dei, Andrzej Dubiel, który powitał gości oraz uczestników. Wyraził także nadzieję na jego kontynuację w formie corocznego wydarzenia, ale także na współpracę różnych organizacji i środowisk, które mogą wspólnie działać na rzecz promocji kultury polskiej.

Wydarzenie podzielone było na 4 panele tematyczne. Była w nich mowa o kulturze jako fundamencie wspólnoty narodowej, o języku kultury, jej roli w budowaniu kapitału społecznego, a także o kulturze mediów. W treściach omawianych podczas Kongresu przejawiało się to, co najważniejsze dla polskiej kultury, opartej o wartości chrześcijańskie. Jedną z tych wartości jest niewątpliwie rodzina, mająca ogromny wpływ na wychowanie kulturalne. – Kultura ma charakter ponadjednostkowy. Rodzina jest takim nośnikiem, pasem transmisyjnym wartości i norm – mówił prof. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, zwracając uwagę na rolę rodzin w procesie kulturotwórczym.

 

 

Wśród panelistów Kongresu można było usłyszeć m.in. Kacpra Sakowicza (Szefa Gabinetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Glińskiego), Wojciecha Kaczmarczyka (Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności), Piotra Mazurka (Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej), Piotra Bernatowicza (Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski), Dominikę Chorosińską (aktorkę i posłankę na Sejm), Pawła Lisickiego (Redaktora Naczelnego DoRzeczy), a także aktorów –  Dariusza Kowalskiego i Leszka Zdunia oraz innych znamienitych gości.

Poszczególne panele prowadzili m.in. Aneta Liberacka, redaktor naczelna portalu Stacja7 oraz Piotr Gociek i Igor Zalewski.

CZYTAJ TEŻ: Kongres Kultury Polskiej. Jak budować kulturę jutra?

Przebieg wydarzenia można było śledzić na kanałach w mediach społecznościowych Muza Dei. Organizatorzy mają nadzieję, że już za rok uda się zorganizować spotkanie w tradycyjnej formule.

Organizatorem Kongresu Kultury Polskiej było stowarzyszenie Muza Dei – nowoczesna organizacja pozarządowa, działająca na rzecz promocji polskiej kultury oraz budowania silnych więzi rodzinnych. W oparciu o trzy wyznaczniki – Prawda, Dobro, Piękno – pragnie budować Nową Kulturę, której fundamentem są wartości chrześcijańskie oraz bogata kultura Narodu Polskiego. Muza Dei organizuje wydarzenia artystyczne, warsztaty muzyczne, konferencje oraz spotkania profilaktyczne.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2020.

 

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

RPO Adam Bodnar odpowiedział na list sióstr elżbietanek

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar odpowiedział dziś na list otwarty, jaki skierowały do niego poznańskie siostry elżbietanki. "Nie jesteśmy ani służącymi podstawiającymi jedzenie pod nos, ani praczkami, ani posłańcami na pocztę" – napisały trzy zakonnice z Poznania w odpowiedzi na artykuł w „Gazecie Wyborczej”. Zdaniem sióstr gazeta dyskryminuje i lekceważy kobiety.

Polub nas na Facebooku!

Adam Bodnar podziękował siostrom za list, okazane zaufanie i docenienie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. “Przedstawiony przez Siostry problem jest niezwykle ważny społecznie, jednocześnie stawia przed koniecznością podjęcia rozważań na temat znaczenia oraz roli, jaką odgrywają niektóre prawa i wolności konstytucyjne w naszym kraju” – napisał we wstępie, a następnie wskazał, na czym polega chroniona przez Konstytucję wolność sumienia i wyznania.

“W mojej pracy jako RPO spotykam się z przejawami niezwykle ofiarnego oddziaływania na rzecz społeczeństwa, np. w postaci prowadzenia ośrodków hospicyjnych, domów pomocy społecznej czy schronisk dla bezdomnych. Praca na rzecz Kościoła i jego struktur (a także charakter tej pracy) jest wynikiem podjętej dobrowolnie decyzji przez daną osobę. Jest zatem wynikiem korzystania z wolności osobistej oraz wolności sumienia i wyznania” – napisał Adam Bodnar.

 

Wolność słowa

Odnosząc się do wątpliwości wyrażonych przez siostry, przytoczył również gwarantowaną przez Konstytucję wolność słowa. “Dziennikarze korzystający z gwarancji wolności słowa korzystają z możliwości głoszenia różnych opinii. Mają prawo – co wynika z orzecznictwa konstytucyjnego i europejskiego – posługiwać się słowami, które mogą niepokoić, drażnić, a czasami nawet bulwersować, ponieważ taki jest właśnie charakter opinii. Co więcej, dziennikarze mają prawo (a czasami nawet obowiązek) zajmować się tematami, które budzą zainteresowanie opinii publicznej. Kwestia funkcjonowania Kościoła katolickiego do takich tematów należy. Podobnie także jak zagadnienia związane z zakonami” – napisał ROP.

Przypomniał, że dziennikarz zobowiązany jest do odpowiedniego gromadzenia informacji źródłowych i weryfikowania pozyskanej wiedzy prezentowanej w publikacjach i będących podstawą wyrażanych opinii.

 

Media kształtują stereotypy

Adam Bondar ocenił, że na kwestię poruszoną przez elżbietanki można spojrzeć z punktu widzenia ewentualnego przyczyniania się przez media do kształtowania określonych stereotypów, w tym także na temat niektórych ról społecznych czy zawodów. “Jednak rozwiewanie mitów i kształtowanie świadomości społecznej jest zadaniem wszystkich uczestników życia publicznego. Na tym polega rynek idei, że jedne opinie zestawiane są z innymi, a społeczeństwo może sobie wyrobić pogląd z takiego właśnie zderzenia różnych zapatrywań, świadectw i stanowisk” – podkreślił.

Rzecznik wyraził chęć zorganizowania webinaru poświęconego rolom zawodowym i społecznym wykonywanym przez siostry zakonne. “Mogłoby to się przyczynić do lepszego poznania rzeczywistości związanej z posługą Sióstr, byłoby zgodne z postulatami Franciszka zawartymi w encyklice ‘Fratelli Tutti’, a przede wszystkim dałoby dobry przykład, jak rozwiązywać konflikty i nieporozumienia poza salą sądową, w drodze rozmowy i dialogu” – napisał RPO.

PRZECZYTAJ: „To dyskryminacja”. Siostry zakonne z Poznania odpowiadają na artykuł „Gazety Wyborczej”.

 

os, KAI/Stacja7

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap