Wyroki za przestępstwo pedofilii odsiadują 1073 osoby, w tym trzech księży

Karę pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne wobec osób małoletnich odsiadują obecnie w polskich więzienia 1073 osoby, w tym trzech duchownych wyznania rzymskokatolickiego - dowiedziała się KAI w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dane z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności zebrane zostały na dzień 8 grudnia.

Polub nas na Facebooku!

KAI skierowała do Ministerstwa Sprawiedliwości, nadzorującego Służbę Więzienną, pytanie o najnowsze dane dotyczące liczby osób obywających karę pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne wobec osób małoletnich, w tym o liczbę skazanych prawomocnym wyrokiem osób duchownych.

“Jak wynika z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności, na 8 grudnia 2020 r. w polskich więzieniach przebywa 1073 osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu z art. 200 i 197 §3 pkt. 2 kk, w tym trzech duchownych wyznania rzymskokatolickiego. Nie ma ani jednego zakonnika” – poinformowało w odpowiedzi Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jednocześnie KAI zapytała Prokuraturę Krajową o to, ile obecnie postępowań dotyczących przestępstw pedofilii toczy się wobec osób duchownych, ile takich spraw w ostatnich pięciu latach umorzono i jakie były podstawy prawne do ich umorzenia.

“W oparciu o dane znajdujące się w systemie informatycznym prokuratury nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie, wobec ilu duchownych toczą się postępowania z artykułów kodeksu karnego dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności” – odpowiedział Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

“O ile możliwe jest sprawdzenie, ile w skali kraju zarejestrowano postępowań dotyczących czynów z Rozdziału XXV kodeksu karnego, to bez analizy akt konkretnych spraw nie jesteśmy w stanie podać, ile z ww. spraw dotyczy osób duchownych” – uzasadniono w odpowiedzi na zapytanie KAI.

Dopytywana przez KAI o kwestię umorzeń Prokuratura Krajowa odpowiedziała: “W oparciu o dane znajdujące się w systemie informatycznym prokuratury nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie ile zarejestrowanych spraw z Rozdziału XXV Kodeksu karnego dotyczyło duchownych, wobec ilu z nich postępowania umorzono i na jakiej podstawie”.

Ostatnie dane udostępnione przez Prokuraturę Krajową zostały zawarte w odpowiedzi z 14 stycznia 2020 r. na pismo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z 2 grudnia 2019 r. Była to lista umorzonych postępowań przygotowawczych w sprawie wszystkich przestępstw seksualnych osób duchownych wobec małoletnich od 2016 do 2019 r.

Prokuratura Krajowa wyszczególniła 30 takich spraw, z czego – jak poinformowano – decyzje o umorzeniu postępowania przygotowawczego podjęte zostały w 29 sprawach. Jedna sprawa zakończyła się natomiast decyzją o odmowie wszczęcia postępowania.

KAI zapytała Prokuraturę Krajową, czy dane te zostały potem uaktualnione za okres od grudnia 2019 do grudnia 2020 r.

“Dane zgromadzone zostały w oparciu o analizę aktową. Nie dysponujemy analogicznymi danymi za okres późniejszy” – odpowiedział lakonicznie Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Ponadto KAI zapytała też Prokuraturę Krajową, czy w ramach trwających postępowań karnych w przypadku osób duchownych stosuje się jakiekolwiek środki zapobiegawcze przewidziane w polskim kodeksie postępowania karnego. Może to być m.in. tymczasowe aresztowanie, zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny czy poręczenie majątkowe.

PK odpowiedziała, że “w postępowaniach karnych prowadzonych przeciwko duchownym stosowane są, o ile zachodzi taka potrzeba, takie same środki zapobiegawcze, jak w przypadku każdego innego podejrzanego”.

Środki zapobiegawcze stosuje się dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego oraz, wyjątkowo, w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez podejrzanego innego, ciężkiego przestępstwa. Można je stosować, gdy zebrane w sprawie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełniania przez podejrzanego przestępstwa.

 

ah, KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Kard. Nycz: prawdopodobnie z kard. Wyszyńskim zostanie beatyfikowana także m. Elżbieta Czacka

W wywiadzie udzielonym KAI kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski zapowiedział, że najprawdopodobniej wraz z Prymasem Wyszyńskim błogosławioną zostanie ogłoszona również Matka Elżbieta Czacka.

Polub nas na Facebooku!

Niewątpliwie beatyfikacja kard. Wyszyńskiego jest nam potrzebna a jeśli jeśli Pan Bóg pozwoli, to będzie to beatyfikacja podwójna: wraz z Prymasem błogosławioną zostanie ogłoszona Matka Elżbieta Czacka. Kard. Wyszyński był z nią bardzo związany, nie tylko przez pięć lat podczas wojny, kiedy przebywał w Laskach, ale i w całym okresie powojennym aż do jej śmierci. Mieli wspólnego ducha – powiedział metropolita warszawski.

Kard. Nycz podkreślił również, że ta beatyfikacja jest nam potrzebna i nie chciałby, żeby jej termin został ponownie przełożony. Cokolwiek się wydarzy do późnej wiosny 2021 roku, nie chciałbym, żeby termin tego wydarzenia był ponownie przełożony. Powinno być ono skromne, ale zarazem godne. Skromne, żeby było wyrazem tego czasu, nie tylko przez to, że ludzie będą musieli mieć założone maseczki, ale w znaczeniu wydarzenia, które będzie bardzo głębokie, bardzo ważne, bardzo modlitewne ale zrobione skromnymi środkami. Pamiętajmy, że w niektórych sektorach gospodarki ludzie już są biedni, a będą jeszcze biedniejsi, bo pandemia jakiś czas jeszcze potrwa, niestety. A ta beatyfikacja powinna być znakiem naszych czasów – mówił.

PRZECZYTAJ TEŻ: Papież zatwierdził cud za wstawiennictwem Matki Elżbiety Czackiej

 

kh/KAI

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap