Akcja 9 tygodni modlitw za kapłanów. Dołącz!

Wszystkie zgromadzenia zakonne żeńskie będą modliły się w intencji kapłanów przez 9 tygodni, począwszy od 30 maja. Każdego dnia o godz. 20.30 siostry będą spotykały się na modlitwie różańcowej, do której zapraszają wszystkich, kapłanów i osoby świeckie – poinformowała Siostra Maksymilla Pliszka, przewodnicząca Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Polub nas na Facebooku!

Komunikat w tej sprawie wydała przewodnicząca Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych s. Maksymilla Pliszka. Główne intencje rozpoczynającej się 30 maja nowenny to “pomoc Jezusa Miłosiernego i duchowe umocnienie wobec wyzwań, przed którymi stają obecnie kapłani” oraz wynagrodzenie za grzechy i niewierności osób poświęconych Bogu.

Oto pełna treść komunikatu:

Wszystkie zgromadzenia zakonne żeńskie czynne i klauzurowe każdego dnia otaczają kapłanów siostrzaną modlitwą.

Mając na uwadze powierzoną im przez Boga misję, realizowaną aktualnie w obliczu trudnych i bolesnych wydarzeń w Kościele w Polsce, podejmujemy 9-tygodniową nowennę. Codziennie od 30 maja do 1 sierpnia 2019 r. będziemy spotykać się w naszych wspólnotach na modlitwie różańcowej o godz. 20.30, by rozważać tajemnice światła. Ofiarujemy je w następujących intencjach:

– o pomoc Jezusa Miłosiernego i duchowe umocnienie wobec wyzwań, przed którymi stają obecnie kapłani,

– o świętość życia kapłanów i osób konsekrowanych,

– w intencji wynagradzającej za grzechy i niewierności osób poświęconych Bogu.

Trwając w duchowej więzi i zatroskaniu o Kościół Święty zapraszamy kapłanów i osoby świeckie do włączenia się w tę nowennę.

Dziękując za wszelkie posługi podejmowane w naszych siostrzanych wspólnotach, za duchową pomoc i modlitwę serdecznie pozdrawiam w imieniu wszystkich sióstr.

Siostra M. Maksymilla Pliszka

Przewodnicząca Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

ad/Stacja7

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 UKSW uruchamia rekrutację na kierunku lekarskim

Rekrutację na nowo otwartym kierunku lekarskim uruchomi wkrótce Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczelnia będzie mogła przyjąć 100 kandydatów – poinformował dziś minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji prasowej w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

Polub nas na Facebooku!

Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński powiedział, że od dłuższego czasu władze uczelni nosiły się z zamiarem powołania wydziału medycznego. Dodał, że ważne znaczenie miały słowa zachęty wypowiedziane przez Jana Pawła II, który powiedział, że wydział medyczny byłby ukierunkowaniem badań i działań uczelni. „To było bardzo silne wzmocnienie naszych pragnień rozwijania Uniwersytetu” – przyznał rektor UKSW.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zwrócił uwagę, że czynnikiem, który ogranicza dziś dostęp pacjentów do świadczeń medycznych, nie tylko w Polsce, jest brak kadr medycznych. Dodał, że rząd zwiększa limity na wydziałach lekarskich i podjął też decyzje o przyznaniu 100 miejsc kształcenia na kierunku lekarskim na UKSW.

Minister dodał, że ponad 30 proc. lekarzy w Polsce ma 60 lat i więcej, podobnie wysoka średnia wieku dotyczy środowiska pielęgniarek. „Musimy położyć bardzo mocny akcent na kształcenie kadr medycznych, żeby Polska za 5-10 lat miała te kadry, zwłaszcza wobec wyzwania demograficznego, które nas czeka” – powiedział min. Szumowski. Zaznaczył, że powojenny boom demograficzny wchodzi w tej chwili w okres, który bardzo będzie wymagał świadczeń nie tylko zdrowotnych ale też opiekuńczych.

Na początku maja Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydował o nadaniu Wydziałowi Medycznemu Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim. Zgoda dotyczy kształcenia na poziomie studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim.

Kierunek ruszy już w październiku 2019 r. Na kandydatów czeka sto miejsc. Postępowaniem kwalifikacyjnym będą objęte trzy przedmioty: biologia, chemia i matematyka.

Podczas konferencji zaprezentowano nowoczesne laboratoria badawcze stanowiące zaplecze kształcenia studentów oraz bazę kliniczną i ośrodki medyczne w Warszawie i za granicą.

Program studiów na kierunku pielęgniarskim oraz lekarskim został przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Bazę kliniczną dla studiów WMCM na UKSW stanowią instytuty naukowo-badawcze, w tym: Wojskowy Instytut Medyczny (WIM), Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Matki i Dziecka.

Są to także szpitale publiczne i instytucje, świadczące działalność komercyjną w zakresie świadczeń medycznych: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”, Szpital Bielański, Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o., Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (MSSW), Grupa LUX MED. Sp. z o.o., Enel-Med, S.A., Magodent Sp. z o.o. oraz Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie.

W realizację programu kształcenia na kierunkach medycznych zaangażowany jest również Narodowy Instytut Leków.

UKSW podjął współpracę ponadto z jednostkami zagranicznymi: Katolickim Uniwersytetem Najświętszego Serca w Mediolanie (Università Cattolica del Sacro Cuore). Bazę dydaktyczną i naukową tego uniwersytetu dla studiów i badań w obszarze nauk medycznych stanowi poliklinika Gemelli w Rzymie, która jest oficjalnym szpitalem papieża. UKSW podpisał również list intencyjny z Isarklinik w Monachium, która specjalizuje się w badaniach nad zastosowaniem komórek macierzystych.

Od ub. roku na UKSW istnieje także kierunek pielęgniarstwo I stopnia w języku polskim oraz w języku angielskim. Przewidziano na nim 30 miejsc.

KAI/ad

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Copy link
Powered by Social Snap