Akcja 9 tygodni modlitw za kapłanów. Dołącz!

Wszystkie zgromadzenia zakonne żeńskie będą modliły się w intencji kapłanów przez 9 tygodni, począwszy od 30 maja. Każdego dnia o godz. 20.30 siostry będą spotykały się na modlitwie różańcowej, do której zapraszają wszystkich, kapłanów i osoby świeckie – poinformowała Siostra Maksymilla Pliszka, przewodnicząca Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Polub nas na Facebooku!

Komunikat w tej sprawie wydała przewodnicząca Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych s. Maksymilla Pliszka. Główne intencje rozpoczynającej się 30 maja nowenny to “pomoc Jezusa Miłosiernego i duchowe umocnienie wobec wyzwań, przed którymi stają obecnie kapłani” oraz wynagrodzenie za grzechy i niewierności osób poświęconych Bogu.

Oto pełna treść komunikatu:

Wszystkie zgromadzenia zakonne żeńskie czynne i klauzurowe każdego dnia otaczają kapłanów siostrzaną modlitwą.

Mając na uwadze powierzoną im przez Boga misję, realizowaną aktualnie w obliczu trudnych i bolesnych wydarzeń w Kościele w Polsce, podejmujemy 9-tygodniową nowennę. Codziennie od 30 maja do 1 sierpnia 2019 r. będziemy spotykać się w naszych wspólnotach na modlitwie różańcowej o godz. 20.30, by rozważać tajemnice światła. Ofiarujemy je w następujących intencjach:

– o pomoc Jezusa Miłosiernego i duchowe umocnienie wobec wyzwań, przed którymi stają obecnie kapłani,

– o świętość życia kapłanów i osób konsekrowanych,

– w intencji wynagradzającej za grzechy i niewierności osób poświęconych Bogu.

Trwając w duchowej więzi i zatroskaniu o Kościół Święty zapraszamy kapłanów i osoby świeckie do włączenia się w tę nowennę.

Dziękując za wszelkie posługi podejmowane w naszych siostrzanych wspólnotach, za duchową pomoc i modlitwę serdecznie pozdrawiam w imieniu wszystkich sióstr.

Siostra M. Maksymilla Pliszka

Przewodnicząca Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

ad/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

UKSW uruchamia rekrutację na kierunku lekarskim

Rekrutację na nowo otwartym kierunku lekarskim uruchomi wkrótce Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczelnia będzie mogła przyjąć 100 kandydatów – poinformował dziś minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji prasowej w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

Polub nas na Facebooku!

Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński powiedział, że od dłuższego czasu władze uczelni nosiły się z zamiarem powołania wydziału medycznego. Dodał, że ważne znaczenie miały słowa zachęty wypowiedziane przez Jana Pawła II, który powiedział, że wydział medyczny byłby ukierunkowaniem badań i działań uczelni. „To było bardzo silne wzmocnienie naszych pragnień rozwijania Uniwersytetu” – przyznał rektor UKSW.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zwrócił uwagę, że czynnikiem, który ogranicza dziś dostęp pacjentów do świadczeń medycznych, nie tylko w Polsce, jest brak kadr medycznych. Dodał, że rząd zwiększa limity na wydziałach lekarskich i podjął też decyzje o przyznaniu 100 miejsc kształcenia na kierunku lekarskim na UKSW.

Minister dodał, że ponad 30 proc. lekarzy w Polsce ma 60 lat i więcej, podobnie wysoka średnia wieku dotyczy środowiska pielęgniarek. „Musimy położyć bardzo mocny akcent na kształcenie kadr medycznych, żeby Polska za 5-10 lat miała te kadry, zwłaszcza wobec wyzwania demograficznego, które nas czeka” – powiedział min. Szumowski. Zaznaczył, że powojenny boom demograficzny wchodzi w tej chwili w okres, który bardzo będzie wymagał świadczeń nie tylko zdrowotnych ale też opiekuńczych.

Na początku maja Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydował o nadaniu Wydziałowi Medycznemu Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim. Zgoda dotyczy kształcenia na poziomie studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim.

Kierunek ruszy już w październiku 2019 r. Na kandydatów czeka sto miejsc. Postępowaniem kwalifikacyjnym będą objęte trzy przedmioty: biologia, chemia i matematyka.

Podczas konferencji zaprezentowano nowoczesne laboratoria badawcze stanowiące zaplecze kształcenia studentów oraz bazę kliniczną i ośrodki medyczne w Warszawie i za granicą.

Program studiów na kierunku pielęgniarskim oraz lekarskim został przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Bazę kliniczną dla studiów WMCM na UKSW stanowią instytuty naukowo-badawcze, w tym: Wojskowy Instytut Medyczny (WIM), Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Matki i Dziecka.

Są to także szpitale publiczne i instytucje, świadczące działalność komercyjną w zakresie świadczeń medycznych: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”, Szpital Bielański, Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o., Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (MSSW), Grupa LUX MED. Sp. z o.o., Enel-Med, S.A., Magodent Sp. z o.o. oraz Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie.

W realizację programu kształcenia na kierunkach medycznych zaangażowany jest również Narodowy Instytut Leków.

UKSW podjął współpracę ponadto z jednostkami zagranicznymi: Katolickim Uniwersytetem Najświętszego Serca w Mediolanie (Università Cattolica del Sacro Cuore). Bazę dydaktyczną i naukową tego uniwersytetu dla studiów i badań w obszarze nauk medycznych stanowi poliklinika Gemelli w Rzymie, która jest oficjalnym szpitalem papieża. UKSW podpisał również list intencyjny z Isarklinik w Monachium, która specjalizuje się w badaniach nad zastosowaniem komórek macierzystych.

Od ub. roku na UKSW istnieje także kierunek pielęgniarstwo I stopnia w języku polskim oraz w języku angielskim. Przewidziano na nim 30 miejsc.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap