Nasze projekty

W których warszawskich parafiach zmienią się wikariusze? Kard. Nycz wręczył dekrety

Kard. Kazimierz Nycz mianował nowego wicekanclerza Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz wręczył dekrety księżom zmieniającym parafie. Publikujemy listę zmian personalnych w archidiecezji warszawskiej.

fot. Javier Ocampo Zuluaga/Cathopic

ZMIANY PERSONALNE DUCHOWIEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

17 czerwca 2024 r.

Księża, którzy odchodzą z pełnionych funkcji

Reklama

Ks. prałat dr Andrzej Gałka, dotychczasowy rektor kościoła św. Marcina w Warszawie, w dekanacie staromiejskim, przechodzi na emeryturę z zamieszkaniem w Domu Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Rabce-Zdroju.

Ks. kanonik Grzegorz Jankowski, dotychczasowy proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach, w dekanacie laseckim, przechodzi na emeryturę z zamieszkaniem w parafii św. Ojca Pio, w dekanacie ursynowskim, jako rezydent.

Ks. kanonik Ryszard Kania, dotychczasowy proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej, w dekanacie wareckim, przechodzi na emeryturę z zamieszkaniem w Domu Księży Emerytów w Kiełpinie. 

Reklama

Ks. prałat Walenty Królak, dotychczasowy proboszcz parafii św. Augustyna w Warszawie, w dekanacie wolskim, przechodzi na emeryturę z zamieszkaniem w Domu Księży Emerytów w Kiełpinie. 

Ks. prałat dr Henryk Małecki, dotychczasowy proboszcz parafii św. Tomasza w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, przechodzi na emeryturę z zamieszkaniem w tej parafii, jako rezydent. 

Ks. prałat Andrzej Perdzyński, dotychczasowy proboszcz parafii Narodzenia NMP w Komorowie, w dekanacie pruszkowskim, przechodzi na emeryturę z zamieszkaniem w tej parafii, jako rezydent. 

Reklama

Ks. prałat Jan Zieliński, dotychczasowy proboszcz parafii NMP Matki Kościoła w Warszawie, w dekanacie mokotowskim, przechodzi na emeryturę z zamieszkaniem w tej parafii, jako rezydent.

Nominacje na urząd proboszcza

Ks. Krzysztof Adamski, dotychczasowy wikariusz parafii Narodzenia NMP w Komorowie, w dekanacie pruszkowskim, mianowany proboszczem tej parafii. 

Ks. Eryk Czarnecki, dotychczas posługujący w Stanach Zjednoczonych, mianowany proboszczem parafii św. Tomasza w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.

Ks. prałat Bogusław Jankowski, dotychczasowy dyrektor Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego “Dobry Zakątek” w Konstancinie-Jeziornie, mianowany proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach, w dekanacie laseckim.

Ks. prałat dr Dominik Koperski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu, w dekanacie raszyńskim, mianowany proboszczem parafii św. Augustyna w Warszawie, w dekanacie wolskim.

Ks. prałat dr Piotr Odziemczyk, dotychczasowy wicekanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz rezydent parafii NMP Matki Kościoła w Warszawie, w dekanacie mokotowskim, mianowany proboszczem tej parafii, przy zachowaniu zadań delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży. 

Ks. kanonik Sławomir Opaliński, dotychczasowy rezydent parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Warszawie, w dekanacie ursuskim, mianowany rektorem kościoła św. Marcina w Warszawie, przy zachowaniu funkcji zastępcy dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Ks. dr Andrzej Pawlak, mianowany proboszczem parafii św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu, w dekanacie raszyńskim.

Ks. Marcin Piecyk, dotychczasowy wikariusz parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Chylicach, w dekanacie konstancińskim, mianowany dyrektorem Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego “Dobry Zakątek” w Konstancinie-Jeziornie.

Ks. Artur Ściana, dotychczasowy wikariusz parafii św. Anny w Piasecznie, w dekanacie piaseczyńskim, mianowany proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej, w dekanacie wareckim.

Ks. Tomasz Paśko, dotychczasowy wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach, w dekanacie laseckim, mianowany proboszczem nowo utworzonej parafii bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Szeligach.

Neoprezbiterzy 2024

Ks. Mateusz Baran mianowany wikariuszem parafii Narodzenia NMP w Komorowie.

Ks. Łukasz Bladosz mianowany wikariuszem parafii św. Jana Chrzciciela w Rembertowie.

Ks. Patryk Dąchór mianowany wikariuszem parafii Objawienia Pańskiego w Bliznem.

Ks. Tomasz Jakubowski mianowany wikariuszem parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim.

Ks. Paweł Klefas mianowany wikariuszem parafii NMP Matki Kościoła w Otrębusach. 

Ks. Maciej Koźba mianowany wikariuszem Świętej Trójcy w Belsku Dużym.

Ks. Jarosław Patelka mianowany wikariuszem parafii św. Augustyna w Warszawie.

Ks. Michał Siatka mianowany wikariuszem parafii NMP Matki Kościoła w Warszawie.

Ks. Wojciech Szmidt mianowany wikariuszem parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku. 

Zmiany ogólnodiecezjalne

Ks. prałat dr Andrzej Gałka – w związku z przejściem na emeryturę, odwołany z funkcji diecezjalnego duszpasterza niewidomych.

Ks. Andrzej Grefkowicz – dotychczasowy rezydent w parafii św. Marii Magdaleny w Magdalence, w dekanacie raszyńskim, zwolniony z funkcji egzorcysty w Archidiecezji Warszawskiej i koordynatora Odnowy w Duchu Świętym, przechodzi na emeryturę, z zamieszkaniem w Domu Księży Emerytów w Kiełpinie.

Ks. kanonik Sławomir Opaliński – powołany na funkcję diecezjalnego duszpasterza niewidomych.

Ks. prałat dr Bartłomiej Pergoł – dotychczasowy notariusz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, mianowany wicekanclerzem Kurii.

Ks. Luca Rossi – dotychczasowy wikariusz parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Warszawie, w dekanacie mokotowskim, skierowany do posługi misyjnej, we współpracy z Inicjatorami Drogi Neokatechumenalnej w Polsce.

Ks. Michał Sieradzan – dotychczasowy wikariusz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie, w dekanacie staromiejskim, skierowany do posługi misyjnej, we współpracy z Inicjatorami Drogi Neokatechumenalnej w Polsce.

Ks. Michał Trzaskowski – dotychczasowy wikariusz parafii św. Zygmunta w Warszawie, w dekanacie bielańskim, skierowany do posługi misyjnej, we współpracy z Inicjatorami Drogi Neokatechumenalnej w Polsce.

Pozostali księża

Ks. Paweł Białkowski – dotychczasowy wikariusz parafii św. Karola Boromeusza w Warszawie, w dekanacie wolskim, mianowany rezydentem w parafii św. Mikołaja Biskupa w Grójcu, w dekanacie grójeckim.

Ks. Krystian Bondarowski – dotychczasowy wikariusz parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie, w dekanacie bielańskim, mianowany wikariuszem parafii bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Szeligach, w dekanacie laseckim.

Ks. Elia Callegarin – dotychczasowy wikariusz parafii Opatrzności Bożej w Warszawie, w dekanacie wilanowskim, mianowany wikariuszem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie, w dekanacie staromiejskim.

Ks. Jan Chaciński – dotychczasowy wikariusz parafii św. Augustyna w Warszawie, w dekanacie wolskim, mianowany wikariuszem parafii Zwiastowania Pańskiego w Warszawie, w dekanacie ochockim.

Ks. Krystian Chmielewski – dotychczasowy wikariusz parafii Zwiastowania Pańskiego w Warszawie, w dekanacie ochockim, mianowany wikariuszem parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie, w tym samym dekanacie.

Ks. Michał Chutkowski – po powrocie w pracy misyjnej w Kamerunie, mianowany wikariuszem parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku, w dekanacie brwinowskim.

Ks. Carlos Damaglio – dotychczasowy wikariusz parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie, w dekanacie ochockim, mianowany wikariuszem parafii św. Tomasza Apostoła w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.

Ks. Łukasz Dańczak – dotychczasowy wikariusz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku, w dekanacie brwinowskim, mianowany wikariuszem parafii św. Jana Kantego w Warszawie, w dekanacie żoliborskim.

Ks. Dariusz Deputat – dotychczasowy wikariusz parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Warszawie, w dekanacie ursuskim, mianowany wikariuszem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.

Ks. Łukasz Duda – mianowany rezydentem w parafii św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu, w dekanacie raszyńskim.

Ks. Kamil Falkowski – dotychczasowy wikariusz parafii bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, mianowany rezydentem parafii Opatrzności Bożej w Warszawie – Wilanowie, w dekanacie wilanowskim, przy zachowaniu funkcji ogólnodiecezjalnych.

Ks. dr Andrzej Gałaj – mianowany na kolejny rok rezydentem w parafii św. Ignacego Loyoli w Warszawie, w dekanacie bielańskim.

Ks. Łukasz Gałązka – dotychczasowy wikariusz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie, w dekanacie staromiejskim, mianowany wikariuszem parafii św. Jana Chrzciciela w Warszawie, w dekanacie staromiejskim, ze skierowaniem do pracy duszpasterskiej w kościele akademickim św. Anny w Warszawie, w tym samym dekanacie.

Ks. Krzysztof Gołębiewski – dotychczasowy wikariusz parafii św. Kazimierza w Pruszkowie, w dekanacie pruszkowskim, mianowany kapelanem Domu Zakonnego Sióstr Klarysek Kapucynek w Brwinowie.

Ks. Adam Gorlewski – dotychczasowy wikariusz parafii Dobrego Pasterza w Warszawie, w dekanacie wolskim, mianowany rezydentem w tej parafii.

Ks. Andrzej Grochowski – dotychczasowy rezydent w parafii św. Mikołaja Biskupa w Grójcu i kapelan Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu, w dekanacie grójeckim, mianowany rezydentem w parafii św. Jana Pawła II w Ruścu, w dekanacie raszyńskim.

Ks. Krzysztof Hałaj – dotychczasowy wikariusz parafii Opatrzności Bożej w Warszawie, w dekanacie ochockim, mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Różańcowej w Piasecznie, w dekanacie piaseczyńskim.

Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec – mianowany rezydentem w parafii Bogurodzicy Maryi w Warszawie, w dekanacie jelonkowskim.

Ks. Bartosz Jankowski – odwołany z urzędu wikariusza parafii św. Jakuba Apostoła w Warszawie, w dekanacie ochockim. Urlop.

Ks. Konrad Jasiński – dotychczasowy wikariusz parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie, w dekanacie bielańskim, mianowany wikariuszem parafii św. Barbary w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim.

Ks. Piotr Jędraszek – dotychczasowy wikariusz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie, w dekanacie mokotowskim, mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie, w dekanacie ursuskim.

Ks. Mateusz Kielarski – dotychczasowy rezydent w parafii Zesłania Ducha Świętego w Warszawie, w dekanacie żoliborskim, mianowany wikariuszem tej parafii.

Ks. Michał Kisiel – odwołany z urzędu wikariusza parafii św. Jana Kantego w Warszawie. Urlop.

Ks. Krzysztof Kołakowski – dotychczasowy wikariusz parafii św. Stefana Króla Wyznawcy w Warszawie, w dekanacie mokotowskim, mianowany wikariuszem parafii św. Stanisława Kostki w Mrokowie, w dekanacie tarczyńskim.

Ks. Tomasz Kołodziejski – dotychczasowy wikariusz parafii św. Mikołaja Biskupa w Warce, w dekanacie wareckim, mianowany wikariuszem parafii św. Ojca Pio w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.

Ks. Witold Kocon – po powrocie z Czech, mianowany wikariuszem parafii św. Kazimierza w Pruszkowie, w dekanacie pruszkowskim.

Ks. Jarosław Kopeć – dotychczasowy wikariusz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku, w dekanacie brwinowskim, mianowany wikariuszem parafii Opatrzności Bożej w Warszawie, w dekanacie ochockim.

Ks. Paweł Korbin – dotychczasowy wikariusz  parafii św. Jana Chrzciciela w Warszawie, w dekanacie staromiejskim i duszpasterz akademicki w kościele akademickim św. Anny w Warszawie, w tym samym dekanacie, mianowany wikariuszem parafii św. Mikołaja Biskupa w Warce, w dekanacie wareckim.

Ks. Mateusz Kozioł – dotychczasowy wikariusz parafii św. Jana Chrzciciela w Rembertowie Grójeckim, w dekanacie tarczyńskim, mianowany wikariuszem parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty we Warszawie, w dekanacie ursuskim.

Ks. Maciej Kulesza – dotychczasowy wikariusz parafii Dzieciątka Jezus w Warszawie, w dekanacie żoliborskim, mianowany rezydentem w tej parafii.

Ks. Andrzej Kunicki – dotychczasowy wikariusz parafii św. Grzegorza Wielkiego w Warszawie, w dekanacie ochockim, mianowany wikariuszem parafii św. Łukasza Ewangelisty w Warszawie, w dekanacie jelonkowskim.

Ks. Włodzimierz Kwieciński – dotychczasowy wikariusz parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Płochocinie, w dekanacie błońskim, mianowany wikariuszem parafii św. Wojciecha w Warszawie, w dekanacie wolskim.

Ks. Piotr Machnik – dotychczasowy wikariusz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie, w dekanacie ursuskim, mianowany wikariuszem parafii św. Grzegorza Wielkiego w Warszawie, w dekanacie ochockim.

Ks. Szymon Marciniak – dotychczasowy wikariusz parafii św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu, w dekanacie raszyńskim, mianowany wikariuszem parafii św. Karola Boromeusza w Warszawie, w dekanacie wolskim.

Ks. Karol Masicz – dotychczasowy wikariusz parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim, w dekanacie grodziskim, mianowany wikariuszem parafii św. Jakuba Apostoła w Warszawie, w dekanacie ochockim.

Ks. Michał Miecznik – dotychczasowy wikariusz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim, mianowany wikariuszem parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Chylicach, w dekanacie konstancińskim.

Ks. Łukasz Mroczek – dotychczasowy wikariusz parafii Bogurodzicy Maryi w Warszawie, w dekanacie jelonkowskim, mianowany wikariuszem parafii św. Floriana Męczennika w Mogielnicy, w dekanacie mogielnickim.

Ks. kanonik Jacek Mroczkowski – dotychczasowy wikariusz parafii św. Rocha w Lipkowie, w dekanacie laseckim, mianowany wikariuszem parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lesznie, w dekanacie błońskim.

Ks. Andrzej Otyszecki – dotychczasowy wikariusz parafii św. Szczepana w Raszynie, w dekanacie raszyńskim, mianowany wikariuszem parafii św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych, w dekanacie raszyńskim.

Ks. Grzegorz Perzyna – dotychczasowy wikariusz parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Otrębusach, w dekanacie brwinowskim, mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie, w dekanacie bielańskim.

Ks. Łukasz Pietraszek – dotychczasowy wikariusz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, mianowany wikariuszem parafii bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie, w tym samym dekanacie.

Ks. Stanisław Podgórski – dotychczasowy wikariusz parafii św. Karola Boromeusza w Warszawie, w dekanacie wolskim, mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim.

Ks. Wojciech Prostko – dotychczasowy wikariusz parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Warszawie, w dekanacie mokotowskim, mianowany wikariuszem parafii św. Zygmunta w Warszawie, w dekanacie bielańskim.

Ks. Łukasz Ręczek – dotychczasowy wikariusz parafii św. Wojciecha w Warszawie, w dekanacie wolskim, mianowany wikariuszem parafii św. Szczepana w Raszynie, w dekanacie raszyńskim.

Ks. Krzysztof Różak – odwołany z urzędu wikariusza parafii św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych, w dekanacie raszyńskim. Urlop.

Ks. Augustyn Sękowski – dotychczasowy wikariusz parafii św. Floriana Męczennika w Mogielnicy, w dekanacie mogielnickim, mianowany wikariuszem parafii św. Stanisława Biskupa w Warszawie, w dekanacie wolskim.

Ks. Marek Skowroński – dotychczasowy wikariusz parafii św. Stanisława Biskupa w Warszawie, w dekanacie wolskim, mianowany wikariuszem parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie, w dekanacie bielańskim.

Ks. Grzegorz Smoła – dotychczasowy wikariusz parafii Matki Bożej Różańcowej w Piasecznie, w dekanacie piaseczyńskim, mianowany wikariuszem parafii św. Rocha w Lipkowie, w dekanacie laseckim.

Ks. Łukasz Starczewski – mianowany wikariuszem parafii św. Anny w Piasecznie, w dekanacie piaseczyńskim.

Ks. Bartosz Stasiak – mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Różańcowej w Piasecznie, w dekanacie piaseczyńskim.

Ks. Bartosz Strzemiński – dotychczasowy wikariusz parafii Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej, w dekanacie piaseczyńskim, delegowany do podjęcia posługi duszpasterskiej na okres jednego roku, w Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu, w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Ks. Stanisław Szlassa – dotychczasowy rezydent w parafii Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej, w dekanacie piaseczyńskim, mianowany rezydentem w parafii bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie, w dekanacie ursynowskim.

Ks. Marcin Szyłejko – dotychczasowy wikariusz parafii Świętej Trójcy w Belsku Dużym, w dekanacie grójeckim, mianowany wikariuszem parafii Bogurodzicy Maryi w Warszawie, w dekanacie jelonkowskim.

Ks. Maciej Tarnowski – dotychczasowy wikariusz parafii św. Tomasza Apostoła w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, mianowany wikariuszem parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Warszawie, w dekanacie mokotowskim.

Ks. Wojciech Turek – dotychczasowy wikariusz parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lesznie, w dekanacie błońskim, mianowany wikariuszem parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Płochocinie, w tym samym dekanacie.

Ks. Łukasz Wawro – mianowany wikariuszem parafii św. Karola Boromeusza w Warszawie, w dekanacie wolskim.

Ks. Marcin Wiśniewski – dotychczasowy wikariusz parafii bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, mianowany rezydentem w tej parafii i koordynatorem Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Warszawskiej.

Ks. Paweł Wojciechowski – dotychczasowy wikariusz parafii św. Barbary w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim, mianowany wikariuszem parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie, w dekanacie staromiejskim.

Ks. Mateusz Wojtczak – prezbiter Diecezji Łowickiej, zwolniony z zadań pełnionych jako rezydent w parafii Narodzenia NMP w Warszawie, w dekanacie staromiejskim.

Ks. Andrzej Wolski – dotychczasowy wikariusz parafii Objawienia Pańskiego w Bliznem, w dekanacie laseckim, mianowany wikariuszem parafii św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie, w dekanacie mokotowskim.

Ks. Artur Wronka – dotychczasowy wikariusz parafii św. Jakuba Apostoła w Warszawie, w dekanacie ochockim, mianowany wikariuszem parafii Bogurodzicy Maryi w Warszawie, w dekanacie jelonkowskim.

Ks. Mateusz Wyrzykowski – dotychczasowy wikariusz parafii bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie, w dekanacie ursynowskim, mianowany rezydentem w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie, w dekanacie staromiejskim.

Ks. Paweł Zakrzewski – dotychczasowy wikariusz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grodzisku Mazowieckim, w dekanacie grodziskim, mianowany wikariuszem parafii św. Marii Magdaleny w Magdalence, w dekanacie raszyńskim jako katecheta i opiekunem domu rekolekcyjnego „Wieczernik”.

Ks. Adrian Zawadzki – dotychczasowy wikariusz parafii Matki Bożej Różańcowej w Piasecznie, w dekanacie piaseczyńskim, mianowany wikariuszem parafii Świętej Trójcy w Błoniu, w dekanacie błońskim.

Ks. Maciej Ziembicki – dotychczasowy wikariusz parafii Bogurodzicy Maryi w Warszawie, w dekanacie jelonkowskim, mianowany wikariuszem parafii Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej, w dekanacie piaseczyńskim.

Ks. Marcin Żugaj – dotychczasowy wikariusz parafii Świętej Trójcy w Błoniu, w dekanacie błońskim, mianowany wikariuszem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grodzisku Mazowieckim, w dekanacie grodziskim.

archwwa.pl

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę