Ustawa o in vitro daje możliwość “kupienia” matki zastępczej

Rządowa ustawa o in vitro umożliwia proceder wynajmowania kobiety do donoszenia obcej ciąży – przestrzega Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Polub nas na Facebooku!

W przekazanym KAI oświadczeniu prawnicy zwracają uwagę, że surogacja, przeciwko której protestują organizacje obywatelskie w Europie jest współczesną formą handlu ludźmi.

Ordo Iuris zwraca uwagę, że rządowy projekt o "leczeniu niepłodności" forsowany jest z ogromnym pośpiechem: zaledwie w tydzień po uchwaleniu go przez Sejm rozpatrzy go senacka Komisja Zdrowia. Głosowanie nad projektem zaplanowano w Senacie już na 9 lipca.

W swoim oświadczeniu Ordo Iuris stwierdza, że projekt lekceważy bezsporne fakty z zakresu embriologii, biologii rozwoju oraz genetyki, legalizuje manipulacje genomem mitochondrialnym oraz praktyki eugeniczne.

Prawnicy zwracają też uwagę, że rządowy projekt legalizuje niszczenie ludzkich zarodków, które zostaną uznane za niespełniające oczekiwań jakościowych osób przeprowadzających procedurę in vitro. W rażący sposób narusza zasady przyzwoitej legislacji oraz przedmiotowo traktuje uczestników procedur wspomaganego rozrodu.

"Ustawa ta tworzy warunki dla rozwoju skandalicznej praktyki macierzyństwa zastępczego (surogacji), kiedy to kobieta będzie mogła zostać wynajęta do donoszenia obcej ciąży z in vitro" – piszą prawnicy z Ordo Iuris. Dodają, że jest to współczesna forma handlu dziećmi oraz, że przeciwko surogacji protestują organizacje obywatelskie w Europie.

Oświadczenie stwierdza, że jednocześnie ustawa wprowadza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 751, który pozwoli wykorzystać surogację do realizacji interesów lobby homoseksualnego. "Surogatka nosząca ciążę z in vitro będzie mogła wskazać dowolnego niezwiązanego z nią ani z dzieckiem mężczyznę jako ojca dziecka a ten na tej podstawie nabędzie status ojca, którego nie będzie można prawnie zakwestionować" – przestrzegają prawnicy. Zdaniem Ordo Iuris w ten sposób rząd chce umożliwić homoseksualistom na gruncie prawa polskiego adopcję dzieci z in vitro – najbardziej radykalny postulat środowisk LGBT.

W oświadczeniu przypomina się, że rozwiązanie to zostało ostro skrytykowane w opinii Sądu Najwyższego, którą w pełni podzielił były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Zoll oraz prawnik Biura Analiz Sejmowych. Sejm całkowicie zlekceważył te uwagi. Posłowie zlekceważyli też głos obywateli. Internauci skierowali do posłów PO blisko 60 000 petycji wzywających do odrzucenie zawartych w ustawie rozwiązań prawnych.
Poważne wątpliwości budzi również zaangażowanie polskiego rządu w promowaniu interesów podmiotów gospodarczych świadczących usługi in vitro – piszą prawnicy. Zwracają uwagę, że jako rządowy ekspert, w pracach nadzwyczajnej podkomisji sejmowej rozpatrującej projekt ustawy brała udział lek. med. Katarzyna Kozioł będąca wspólnikiem w Przychodni Lekarskiej nOvum, która świadczy usługi w zakresie sztucznego zapłodnienia i która odniesie ogromne biznesowe korzyści, jeśli ustawa wejdzie w życie w obecnym kształcie.

"To w tej klinice powołano do życia obciążone wadami genetycznymi dziecko, którego uśmiercenia przed urodzeniem odmówił w zeszłym roku prof. Bogdan Chazan" – czytamy w oświadczeniu.

W czwartek 2 lipca odbędzie się posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia. Głosowanie nad projektem, podczas posiedzenia plenarnego Senatu, zaplanowano na 9 lipca.

***

Prawnicy działający w ramach Instytutu na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris” (ład prawny) chcą angażować się w obronie tradycyjnego ładu społecznego oraz świata wartości, w których jest on zakorzeniony. „Chcemy, by prawo służyło ludziom i ich rodzinom, a nie społecznej inżynierii” – deklarują.

W ramach swej działalności Instytut przeprowadza: analizy prawa polskiego i międzynarodowego, projekty edukacyjne i mentoring dla studentów prawa oraz młodych prawników, wydaje prawnicze czasopismo naukowe, a także prowadzi doradztwo prawne i pomaga w zakresie postępowań administracyjnych i sądowych.

Dyrektorem Instytutu jest Aleksander Stępkowski, doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UW.


tk / Warszawa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

15. rocznica śmierci ks. prof. Józefa Tischnera

28 czerwca minęła 15. rocznica śmierci ks. Józefa Tischnera - filozofa, teologa, publicysty, jednego z najwybitniejszych współczesnych europejskich filozofów chrześcijańskich. Był jedną z najciekawszych postaci polskiego życia intelektualnego w drugiej połowie XX wieku

Polub nas na Facebooku!

Wybitny filozof i utalentowany publicysta, ceniony duszpasterz i komentator naszej rzeczywistości, bezlitosny w polemikach, a jednocześnie otwarty na różnorodność opinii i przekonań.

Urodził się w 1931 r. w Starym Sączu. Był dziekanem Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej, wykładowcą filozofii dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Do najbardziej znanych, tłumaczonych na wiele języków, książek należą "Myślenie według wartości", "Polski kształt dialogu", "Etyka solidarności".

Brał udział w słynnym zjeździe "Solidarności" w gdańskiej hali "Olivii", gdzie – jako nieoficjalny kapelan związku – odprawiał Msze św. i głosił homilie. Jego książka "Etyka solidarności" stała się niemalże dokumentem programowym tego oddolnego ruchu odrodzenia społecznego.

W pierwszą niedzielę miesiąca w sierpniu każdego roku odprawiał dla górali słynne Msze św. niedaleko Turbacza. Nabożeństwa te gromadziły tysiące ludzi.

W latach 90. był jednym z pierwszych katolickich autorów w Polsce, którzy zajęli się ideami liberalnej demokracji. Próbował pokazać, że jako podstawa porządku życia państwowego i gospodarczego nie musi kłócić się z chrześcijaństwem.

Był członkiem Komitetu Doradczego Unii Wolności, założycielem i prezesem Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. W 1999 roku otrzymał Order Orła Białego – najwyższe polskie odznaczenie.

Jako filozof interesował się przede wszystkim problemami istnienia i teorii wartości, ale nie stronił od publicystyki, starając się dotrzeć swoimi przemyśleniami o Polsce, chrześcijaństwie i Kościele do jak najszerszego grona odbiorców. Był postacią bardzo popularną, obecną w mediach. Przez lata publikował w "Tygodniku Powszechnym" i "Znaku".

Wielką popularnością cieszyły się przeprowadzane przez Jacka Żakowskiego telewizyjne rozmowy pt. "Tischner czyta Katechizm" oraz ich książkowa wersja. Bestsellerem okazała się także jego "Historia filozofii po góralsku", pełna humoru a także miłości wobec Podhala. Stamtąd się wywodził i tam też – dokładnie w Łopusznej k. Nowego Targu – został pochowany. Zmarł w Krakowie 28 czerwca 2001 r. w wieku 69 lat.

"Filozof i teolog, który był otwarty na człowieka, a równocześnie nigdy nie zapomniał o Bogu" – napisał w telegramie kondolencyjnym jego przyjaciel, Jan Paweł II.

Z inicjatywy Wydawnictwa Znak i Papieskiej Akademii Teologicznej co roku w maju organizowane są w Krakowie Dni Tischerowskie, cykl dyskusji i imprez artystycznych inspirowanych myślą księdza-filozofa. Środowisko uniwersyteckie stolicy upamiętnia zaś myśl autora "Myślenia według wartości" coroczną Debatą Tischnerowską.

Podczas Dni Tischnerowskich wręczana jest doroczna Nagroda im. Ks. Tischnera, przyznawana w trzech kategoriach: za pisarstwo religijne lub filozoficzne stanowiące kontynuację Tischnerowskiego "myślenia według wartości"; w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować "nieszczęsny dar wolności" oraz w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących "polski kształt dialogu" Kościoła i świata.

Laureatami nagrody byli dotychczas m.in. ks. Wacław Hryniewicz OMI, prof. Mirosława Grabowska i ks. Manfred Deselaers, s. Anna Bałchan, prof. Paweł Śpiewak oraz Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych SPES.


tk / Łopuszna

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap