“Św. Stanisław i św. Jan Paweł II spinają klamrą dzieje Kościoła w Polsce”

– Uprawnione jest porównywanie tych dwóch świętych pasterzy i chociaż rozdziela ich dziewięć wieków historii i jakże odmienne warunki życia i służby, spinają oni niczym klamrą żywe dzieje Kościoła, zwłaszcza na naszej ziemi – mówił kard. Stanisław Dziwisz w katedrze na Wawelu. W uroczystość głównego patrona Polski krakowski metropolita senior przewodniczył tam Mszy św. odpustowej.

Polub nas na Facebooku!

W homilii kard. Dziwisz przypomniał, że fundamentem prawa, któremu służył św. Stanisław, jest miłość Boga i bliźniego, wyrażająca się w przestrzeganiu sprawiedliwości, ale także w okazywaniu solidarności i miłosierdzia. – To prawo obowiązuje wszystkich, a tym bardziej tych, którym powierzono odpowiedzialność i którzy podjęli się odpowiedzialności za dobro wspólne – dodał.

Zdaniem krakowskiego arcybiskupa seniora, męczeństwo św. Stanisława ugruntowało Ewangelię i umocniło ład moralny w ojczyźnie.

Hierarcha zestawił dwóch pasterzy Kościoła krakowskiego i powszechnego: św. Stanisława ze Szczepanowa i Jana Pawła II, który w Krakowie jako arcybiskup był kolejnym następcą biskupa i męczennika. – Uprawnione jest porównywanie tych dwóch świętych pasterzy i chociaż rozdziela ich dziewięć wieków historii i jakże odmienne warunki życia i służby, spinają oni niczym klamrą żywe dzieje Kościoła, zwłaszcza na naszej ziemi – podkreślał hierarcha.

– Stanisław ze Szczepanowa stanął w obronie prawa Bożego i godności prostego człowieka. Nie ugiął się, nie poszedł na kompromis, odważnie wypomniał władcy jego niegodziwość – wskazywał kard. Dziwisz. Jak zauważył Karol Wojtyła również umacniał ład moralny w ojczyźnie, w całym Kościele i świecie. – Doświadczył osobiście zła dwóch totalitarnych systemów dwudziestego wieku, dlatego tak ważna i święta była dla niego sprawa godności człowieka i jego niezbywalnych praw – przypominał jego osobisty sekretarz.

Podkreślał on ponadto wkład papieża w upadek totalitarnej ideologii i systemu komunistycznego w naszej części Europy. – Uczynił to mocą głoszonej zdecydowanie prawdy o Bogu i człowieku stworzonym na obraz i podobieństwo Boże, prawdy o prawie narodów do wolności i niezawisłości. Zapłacił również za to cenę męczeństwa, przeszkadzał bowiem tym, którzy chcieli urządzać świat bez Boga, w imię obłąkanej ideologii. Jan Paweł II przelał krew w zamachu na jego życie – stwierdził kard. Dziwisz.

Jego zdaniem zbliżająca się 100. rocznica urodzin papieża Polaka jest „kolejną okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu za dar tego człowieka i dobrego pasterza, którego serce biło w rytmie Serca Bożego”. – To, czego się nauczył w Wadowicach i w Krakowie, tym podzielił się z całym Kościołem. Wzrastał i uformował się w polskiej chrześcijańskiej kulturze, ubogacił tę kulturę, dzieląc się nią jednocześnie z Kościołem powszechnym i innymi narodami – mówił.

– Dziś, modląc się w tej świątyni, nie tylko wspominamy dawne i niedawne dzieje. Myśląc o chwili obecnej, nie zapominamy o naszych cierpiących braciach i siostrach, o wszystkich dotkniętych boleśnie skutkami epidemii dewastującej nasz świat. Prosimy świętych Pasterzy, Stanisława i Jana Pawła, naszych patronów i orędowników u Bożego tronu, aby wstawiali się za nami, aby dla udręczonej ziemi wypraszali Boże zmiłowanie – zakończył hierarcha.

Jan Paweł II nazwał św. Stanisława “patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”. Jego relikwie spoczywają w katedrze na Wawelu. Co roku dla uczczenia głównego patrona Polski organizowana jest tradycyjna procesja z katedry wawelskiej na Skałkę. W tym roku nie odbędzie się ona ze względu na trwającą epidemię. W niedzielę 10 maja Mszy św. w wawelskiej katedrze będzie przewodniczył o godz. 10.30 abp Wacław Depo. Natomiast w środę 13 maja o godz. 19 Mszy św. w bazylice na Skałce będzie przewodniczył abp Marek Jędraszewski.

 

KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Siostry klauzurowe zapewniają: “Jesteśmy blisko Was!”

Siostry klauzurowe w całej Polsce aktywnie włączają się w pomoc potrzebującym w czasie epidemii. Zapewniają nieustanną modlitwę, osobistą i wspólnotową, niekiedy dniem i nocą. Wiele z nich podjęło się także szycia maseczek ochronnych.

Polub nas na Facebooku!

Jak czytamy w Biuletynie Centrum Informacyjnego Zakonów, siostry klauzurowe w sposób szczególny czują się zaproszone do modlitwy o oddalenie pandemii. – Chcemy przekazać zapewnienie: jesteśmy blisko! Unosimy do Boga nasze serca i ręce w błaganiu o ustanie tej plagi! Wierzymy też, że poprzez modlitwę możemy być blisko każdego z Was, możemy być w „opustoszałych” Kościołach – podkreślają.

Na czas pandemii siostry z wszystkich klasztorów kontemplacyjnych w Polsce podjęły zintensyfikowaną modlitwę osobistą i wspólnotową, połączoną z adoracją Najświętszego Sakramentu, niekiedy nieustannie – w dzień i w nocy. W modlitwie łączą się duchowo z wszystkimi, którzy podjęli podobną inicjatywę.

Do akcji „Duchowa adopcja medyka” dołączyły np. karmelitanki z Łasina. Każda z nich otacza modlitwą jedną dodatkową osobę. Proszą o wstawiennictwo bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, który oddał życie posługując zakażonym tyfusem plamistym w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Bernardynki z Zakliczyna modliły się w ramach akcji „Jerycho różańcowe”. Modlitwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem trwała 7 dni i nocy. Brały w niej również udział osoby świeckie, które przychodziły do kościoła w kilkuosobowych grupkach. Norbertanki z Imbramowic zmieniły plan dnia. Jest w nim obecnie znacznie więcej modlitw w intencji zatrzymania pandemii. Ich kościół otwarty jest przez cały dzień, do późnych godzin wieczornych, a jeśli potrzeba – także w nocy – by wszyscy wierni mogli znaleźć indywidualny czas przed Najświętszym Sakramentem.

Niemal połowa klasztorów kontemplacyjnych włączyła się w akcję szycia maseczek. Siostry rozprowadzają maseczki nieodpłatnie i szyją często z materiałów własnych.

Siostry bernardynki z Łodzi z własnych materiałów uszyły ok. 2600 maseczek. Przekazały je szpitalom, Domom Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, policji i osobom prywatnym. Bernardynki z Zakliczyna – blisko 1000 sztuk przekazały do szpitala w Prokocimiu i w Tarnowie. Siostry kamedułki z Tyszowiec szyją dla DPS w Zamościu prowadzonego przez Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi. Karmelitanki z Częstochowy ok. 300 maseczek przekazały na potrzeby wolontariuszy, pracowników i pensjonariuszy DPS. Karmelitanki z Gdyni uszyte przez siebie maseczki przekazały Caritas Archidiecezji Gdańskiej, karmelitanki z Łasina – do przychodni oraz szpitala w Łasinie, gdzie są rozdawane przez lekarzy i pielęgniarki pacjentom i innym potrzebującym. Karmelitanki ze Spręcowa szyją dla służby zdrowia i dla mieszkańców gminy. Nie biorą za nie pieniędzy, bo uznają to za oczywisty wkład w walkę z pandemią. Do tej pory uszyły ponad 1000 sztuk. Karmelitanki ze Szczecina szyją do szpitala, przychodni i dla osób, które o to proszą.

Klaryski z Miedniewic uszyły 1100 maseczek dla Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i 200 dla innych proszących. Sześć Klarysek ze Skaryszewa szyje maseczki, które głównie są rozdawane, a częściowo rozprowadzane przez Rycerzy Kolumba z Radomia. Klaryski kapucynki z Krakowa szyją dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu oraz dla szpitalnego punktu aptecznego i dla Dzieła Pomocy św. o. Pio w Krakowie.

Klaryski kapucynki z Przasnysza do tej pory przekazały nieodpłatnie ok. 200 maseczek do Centrum Medycznego Esculap w Ciechanowie oraz 30 maseczek dl Przychodni Zdrowia Świerczewo w Przasnyszu. Ponadto ok. 200 maseczek oddały dla biednych i potrzebujących. Siostry szyją z materiału użyczonego przez mieszkańców Przasnysza. Widząc bezinteresowną pracę sióstr, okazują oni również wdzięczność przynosząc im żywność. Siostry dzielą się nią także – m.in. z rodzinami pracowników służby zdrowia, ubogimi i potrzebującymi w mieście.

Siostry wystarały się też o 100 litów płynu do dezynfekcji rąk, z czego część podarowały oo. pasjonistom z Przasnysza.

Klasztory klauzurowe wspomagają też innych zaangażowanych w walce z pandemią. Np. dominikanki z Krakowa wspierają działającą przy klasztorze Fundację im. Sł. Bożej s. Magdaleny Marii Epstein OP. Fundacja wspomagana przez wolontariuszy włączyła się m.in. w akcję zaopatrywania lekarzy, pielęgniarek i sanitariuszy w niezbędne fartuchy. Siostry dostarczyły materiał do ich szycia, jak również do szycia maseczek. W sumie uszyto 3 tys. maseczek i 500 szt. ochronnych jednorazowych fartuchów medycznych. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, maseczki i fartuchy medyczne dostarczono na Oddział Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego, Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych oraz dla DPS przy ul. P. Kluzeka w Krakowie. Dzięki wsparciu sióstr dominikanek zakupiono też 200 obiadów dla ochotników medycznych bezpośrednio związanych z pandemią.

Siostry ofiarowują też potrzebującym bezpośrednie wsparcie materialne. Karmelitanki z Suchej Huty dały schronienie w klasztorze osobie samotnej i zdesperowanej. Dodatkowo wspomagają materialnie samotną starszą panią i organizują jej bezpośrednią pomoc. Betlejemitki z Grabowca k. Szemudu pomagają kilku więźniom i kilku ubogim rodzinom. Siostry Bernardynki z Warty, w prowadzonym przez siebie Domu Pomocy Doraźnej czuwają jako wyłączny personel. Wiele Wspólnot kontemplacyjnych, nie mając możliwości włączenia się w pomoc bezpośrednią z racji klauzury, przekazało swoje wsparcie finansowe na już trwające zbiórki.

Klasztory klauzurowe pomagają nie tylko rodakom. Benedyktynki z Wołowa zaangażowały się w prowadzoną przez Salezjański Wolontariat Misyjny akcję pomocy krajom misyjnym w walce z epidemią. Wspierają akcję finansowo, udostępniają też na informacje na Facebooku.

Siostry z zakonów kontemplacyjnych podejmują też szereg inicjatyw na rzecz duchowego i emocjonalnego wsparcia ludzi przeżywających trudności w obecnej sytuacji. Karmelitanki z Wityn k. Ełku, z pomocą przyjaciół klasztoru przygotowały dwie kompozycje muzyczne: Pieśń Nadziei oraz Wyznanie Wiary – jako pomoc w przeżyciu paschalnego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Klaryski z Ząbkowic Śląskich nagrały krótki film o życiu sióstr w czasie epidemii zachęcający do pozostawania w domu. Film wyemitowała telewizja regionalna.

 

KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap