Nasze projekty

Raport o przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016

Niemal dokładnie za rok, 26 lipca 2016 nastąpi inauguracja Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W związku z tym publikujemy opracowany przez Organizatorów raport nt. stanu przygotowań do tego międzynarodowego wydarzenia z udziałem Ojca Świętego Franciszka oraz ok. 2,5 mln młodych z całego świata

Reklama

Przebieg Wydarzeń Centralnych

Podczas ŚDM Kraków 2016 przewidziano pięć Wydarzeń Centralnych. Znane są już ich tematy, a każde z nich posiada scenariusz, który na tym etapie podlega rozwojowi w zakresie szczegółów muzycznych i liturgicznych.

I. Ceremonia otwarcia ŚDM Kraków 2016 odbędzie się 26 lipca 2016 na Błoniach Krakowskich pod hasłem „Kraków i Polska witają młodzież całego świata”. Mszę celebrować będzie metropolita Krakowski – kardynał Stanisław Dziwisz. Obecne będą symbole ŚDM – Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani oraz Krzyż ŚDM. Kraków ma być prezentowany jako miasto twórcy idei ŚDM – Jana Pawła II.

Reklama

II. Ceremonia powitania Papieża Franciszka odbędzie się na Błoniach Krakowskich w czwartek 28 lipca. Tu młodzież całego świata ma powitać Ojca Świętego na Światowych Dniach Młodzieży. Uroczystość, podczas której Papież po raz pierwszy skieruje słowo do przybyłych pielgrzymów, ma mieć charakter międzynarodowy.

III. Droga Krzyżowa, która odbędzie się w piątek 29 lipca 2016 na Błoniach Krakowskich, ma przekazać młodym znaczenie krzyża pod kątem miłosierdzia. Organizatorzy chcą pokazać miłosierdzie w jego praktycznym wymiarze – przez czyny, działania, dzieła miłosierdzia.

IV. Sobota 30 lipca 2016 to termin czuwania z Ojcem Świętym na terenie Campus Misericordiae (Wieliczka, Brzegi). Na ten czas przewodnikami młodzieży mają być św. Faustyna i św. Jan Paweł II. W ślad za nimi młodzież kierować się ma do Jezusa – Źródła Miłosierdzia.

Reklama

Najważniejszym elementem jest Adoracja Najświętszego Sakramentu. Czuwanie zakończy się koncertem.

V. ŚDM wieńczy Msza Święta Posłania celebrowana przez Ojca Świętego w niedzielę 31 lipca. To podczas niej Papież ogłasza miejsce kolejnych ŚDM.

Akcent ma być położony na znaczenie chrztu świętego, który jest sakramentem łączącym nas wszystkich. Chrzest prezentowany będzie jako brama miłosierdzia. Planowane jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Reklama

Sekcja wydarzeń centralnych współpracuje z architektami – przygotowują wizualizację ołtarzy i współgrających wizualnie konfesjonałów, których planuje się 250 w dwóch Strefach Pojednania.

Wraz z Zespołem ds. designu przygotowano wzór szat liturgicznych na wszystkie celebracje. Planowane jest uszycie 10 – 15 tysięcy ornatów. Według szacunków, podczas różnorodnych celebracji może zjawić się 800 – 1000 biskupów, a podczas Mszy wykorzystanych będzie ok. 4 mln komunikantów.

Pracuje także Zespół programowy (reżyserzy i scenarzyści) oraz Zespół ds. Muzyki – ich zadaniem na tym etapie jest doprecyzowanie koncepcji muzyki. Utwory dobierane są do konkretnych momentów wszystkich celebracji.

Zespół ds. Liturgii pragnie w liturgicznych celebracjach zawrzeć bogactwo polskiej duchowości tak, aby młodym ludziom przekazać ideę Bożego Miłosierdzia, dziedzictwo św. Faustyny i św. Jana Pawła II, które powinno dotknąć pielgrzymów, by szli za nim dalej do swoich miast, krajów i środowisk.
Przed każdym z wydarzeń centralnych planowane są dwugodzinne pre-wydarzenia. Ich koncepcja jest w trakcie opracowywania.

Kwestie logistyczne

Zakwaterowanie pielgrzymów:

Opracowano plan zakwaterowania pielgrzymów w czterech strefach na terenie miasta i poza nim (do godziny drogi).

STREFA I – Kraków – ok. 300-400 tys.:
STREFA II – Kraków region – archidiecezja krakowska – ok. 100-150 tys.
STREFA III – diecezja tarnowska – ok. 30-100 tys.
STREFA IV – diecezja kielecka i katowicka – ok. 50-100 tys.

W tych strefach zakwaterowanie zapewnione będzie:

– w domach prywatnych – dalej poszukiwani są chętni do goszczenia pielgrzymów w domach – taką chęć należy zgłosić w parafii zamieszkania. W każdej parafii stref zakwaterowania powstały Parafialne Komitety Organizacyjne (ok. 500 zespołów).
– w jednostkach edukacyjnych – ponad 300 szkół publicznych (w tym 190 na terenie miasta Krakowa) – ok. 90-100 tys.
– na terenie miasteczek namiotowych. Aktualnie przewiduje się 4 lokalizacje: OSiR Kolna (maks. 4 tys.), Nowa Huta – teren KS Hutnik i Centrum „COM COM ZONE” (maks. 8 tys.), Rząska (maks. 26 tys.), Korona Kraków (maks. 5 tys.). Rozważane są kolejne lokalizacje. Na terenie Miasteczek ŚDM 2016 zapewnione będą sanitariaty, punkty informacyjne, ewentualnie sceny Festiwalu Młodych. Budową i obsługą miasteczek mają zająć się organizacje harcerskie. Odnośnie do zabezpieczeń i rozwiązań technicznych zwrócono się o pomoc do Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojska Polskiego.

Nawiązano kooperację z jednostkami miejskimi, gminnymi, wojewódzkimi dotyczącą kwestii zakwaterowania. W ok. 50 dekanatach przeprowadzono serię spotkań i szkoleń dla Komitetów Parafialnych.

Wyżywienie:

Zespół ds. wyżywienia pracuje nad zapewnieniem wyżywienia dla uczestników spotkań podczas tygodnia wydarzeń w Krakowie. Do tego ogromnego przedsięwzięcia logistycznego zaprasza restauratorów oraz właścicieli punktów gastronomiczno-usługowych, działających w zakresie żywienia. Osoby, które zdecydują się na korzystanie z opcji wyżywienia w ramach pakietów pielgrzyma, otrzymają specjalne talony, które upoważnią do odebrania odpowiednich posiłków w wyznaczonych punktach. Różnić się będą rodzajem posiłku – talony dwudaniowe i trzydaniowe oraz suchy prowiant – i dniem użycia. Talony dwu i trzydaniowe będą do wykorzystania w dniach, kiedy pielgrzymi przebywają w Krakowie, a talon na suchy prowiant będzie do wykorzystania na terenie Campus Misericordiae podczas sobotnio-niedzielnych uroczystości.

Restauratorzy pragnący włączyć się w program powinni zapoznać się z wymaganiami, które podane są na stronie: http:// www.krakow2016.com/wyzywienie. Po weryfikacji zgłoszeń planowane jest podpisanie umów z około 2000 punków gastronomicznych. Planowane jest także uruchomienie około 100 punktów dodatkowej dedykowanej gastronomii (catering) w pobliżu miejsc o największym skupieniu pielgrzymów. Punkty gastronomiczno-usługowe powstaną w miejscach dużych skupisk pielgrzymów.

Zabezpieczenie medyczne:

Zabezpieczenie medyczne odbywać się będzie trzypoziomowo:

I POZIOM: zabezpieczenie główne profesjonalne, w oparciu o system ratownictwa medycznego województwa i państwa (oparte na sieci szpitali Krakowa i regionu).

II POZIOM: zabezpieczenie poprzez sieć stowarzyszeń paramedycznych, fundacji, PCK, harcerzy, OSP, Zakonu Polskich Kawalerów Maltańskich, itp.

III POZIOM: wolontariusze, którzy zostaną przeszkoleni w tygodniu przed ŚDM. Szacowana liczba wolontariuszy medycznych /poziomy II, III/ – ok. 8.5 tys.

Transport:

System transportu opierać się ma głównie o komunikację publiczną. Komitet Organizacyjny planuje zapewnić pielgrzymom możliwość bezpłatnego poruszania się w ramach stref zakwaterowania i Wydarzeń Centralnych. Trwają prace nad koncepcją organizacji ruchu we współpracy m.in.: z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu i Polskimi Kolejami Państwowymi.

Centra informacyjne:

Planowana jest organizacja centrów informacyjnych na terenie Krakowa, miejsc Wydarzeń Centralnych i dróg dojazdowych. Mają one pomóc zarówno osobom zarejestrowanym, jak i tym, którzy będą chcieli tego dokonać na miejscu.

I typ: Centra informacyjno-rejestracyjne – ok. 15 lokalizacji na lotniskach, dworcach, przy zjazdach z autostrady. W tych miejscach będzie można zarejestrować się jako pielgrzym, włącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem, oraz otrzymać niezbędnik pielgrzyma.

II typ: Punkty Informacyjne, tworzone we współpracy z gminnymi punktami informacji turystycznej, siecią punktów informacji miejskiej InfoKraków. Tam, dzięki współpracy pracowników z wolontariuszami, będzie można otrzymać informacje zarówno od strony turystyczno-logistycznej, jak i programowej wydarzeń ŚDM.

III typ: Mobilne Punkty Informacyjne – w strategicznych miejscach miasta i stref zakwaterowania wolontariusze będą udzielać potrzebnych informacji pielgrzymom.
Przygotowanie miejsc Wydarzeń Centralnych:

Miejsca główne wydarzeń ŚDM Kraków 2016 to m.in. Błonia Krakowskie oraz Campus Misericordiae. Zespół ds. organizacji miejsc Wydarzeń Centralnych składa się m.in. z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego, Miasta Krakowa, Gminy Wieliczka, Województwa Małopolskiego i spółki Perbo-Projekt.

Opracowano koncepcję organizacji terenu Błoń Krakowskich wraz z przyległymi terenami Parku Jordana, parków, stadionów i dróg, a także terenu Campus Misericordiae leżącego na granicy gmin: Kraków i Wieliczka. Campus Misericordiae leży na terenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Obszar ten jest dobrze skomunikowany dzięki sąsiedztwu autostrady A4, drogi ekspresowej S7 oraz linii kolejowej. Obecnie budowany jest łącznik drogowy, mający uprościć dojazd na uroczystości. Obecnie prywatny inwestor buduje na terenie Campus Misericordiae ogromną halę logistyczną o powierzchni 14 tys. m2, która zostanie wykorzystana przez organizatorów ŚDM jako zakrystia.

Na podstawie przygotowanych szacunków wysyłane są zapytania ofertowe do firm zewnętrznych w celu zapewnienia takich kwestii, jak: sanitariaty, barierki, zabezpieczenia techniczne, infrastruktura wodna, punkty wydawania wody pitnej, telebimy i ekrany LED.

System rejestracji

Na rok przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie rusza rejestracja uczestników tego wielkiego wydarzenia. W niedzielę 26 lipca uruchomiony zostanie system rejestracyjny przygotowany we współpracy z Papieską Radą ds. Świeckich.

Rejestracja uczestników Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 odbywać się będzie on-line, poprzez wypełnienie specjalnego formularza rejestracyjnego na stronie www.krakow2016.com. Formularz rejestracyjny dostępny będzie w pięciu językach: polskim, angielskim, włoskim, francuskim i hiszpańskim.

Proces rejestracji będzie składał się z dwóch faz. W pierwszej fazie rejestrowane będą makrogrupy, czyli grupy do 5000 uczestników, skupiające się przy Diecezjalnym Centrum ŚDM.

W drugiej fazie makrogrupa będzie dzielona na podgrupy (maksymalnie 150 osób każda). W obrębie podgrupy wszyscy pielgrzymi muszą wybrać ten sam typ Pakietu Pielgrzyma i ten sam język katechezy.

Makrogrupy będą rejestrowane przez Diecezjalne Centra ŚDM, grupy zagraniczne organizują się przy Konferencjach Episkopatów danego kraju, a wspólnoty międzynarodowe mogą być rejestrowane przez swoje centrale.

Pakiet Pielgrzyma

Zarejestrowani pielgrzymi będą mieli do wyboru kilka rodzajów Pakietów Pielgrzyma, m.in. pakiety na cały tydzień lub weekendowy. W ramach składki partycypacyjnej, na wzór poprzednich ŚDM, uczestnicy wybiorą wariant: wyżywienie i nocleg, wyżywienie bez noclegu, nocleg bez wyżywienia lub bez noclegu i bez wyżywienia. Każda zarejestrowana osoba będzie mieć zapewnione ubezpieczenie na czas ŚDM oraz plecak pielgrzyma, czyli zestaw materiałów informacyjno-religijnych pomagających w przeżywaniu Wydarzeń Centralnych, poruszaniu się po mieście itp. oraz gadżetów identyfikacyjnych. Wysokość składek zostanie podana na oficjalnej stronie internetowej ŚDM wraz z uruchomieniem systemu.

Komitet Organizacyjny zachęca do rejestracji w systemie wszystkich pragnących uczestniczyć w uroczystościach. To duże ułatwienie przygotowań logistycznych, m.in. organizacji transportu, wyżywienia, noclegów, miejsc wydarzeń centralnych itp. Dla pielgrzymów rejestracja w systemie oznacza, w zależności od wybranego wariantu pakietu, gwarancję noclegu, sprawnego poruszania się po Krakowie i dostępu do miejsc wydarzeń, wyżywienia w czasie ŚDM oraz kompletu informacji potrzebnych do dobrego przeżycia tych niezwykłych Dni.

Udział Osób Niepełnosprawnych

Zadaniem Zespołu jest zapewnienie godnego i pełnego udziału osób z niepełnosprawnością w wydarzeniach centralnych ŚDM, ich zakwaterowanie i transport pomiędzy tymi miejscami. Zespół opiera swoje prace na raportach z poprzednich Światowych Dni Młodzieży, gdzie również zwracano szczególną uwagę na udział pielgrzymów z niepełnosprawnością.

Współpracuje z organizacjami zajmującymi się poszczególnymi niepełnosprawnościami:
– Polskim Związkiem Niewidomych, Okręg Małopolski,
– Polskim Związkiem Głuchych, Odział Małopolski,
– Katolickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Klika",
– Fundacją L’Arche,
– Fundacją Instytutu Rozwoju Regionalnego.

Wolontariat

Wolontariat PLUS

Opiera się na trzech filarach – odnajdywaniu misji swojego życia, odczytywaniu potrzeb drugiego człowieka oraz działaniu w grupie. Poprzez systematyczną pracę (najpierw nad sobą, a później w grupach nad zagadnieniami związanymi ze Światowymi Dniami Młodzieży) przygotowywani są koordynatorów grup wolontariuszy z całego świata tak, aby usprawnić komunikację i funkcjonowanie wszystkich wolontariuszy podczas ŚDM. Dotychczas przeszkolono ok. 50 kluczowych liderów i 100 liderów, którzy już pracują w grupach projektowych. Dziesięcioosobowe grupy wraz z liderem opracowują m.in. projekt Młodzi Misjonarze Miłosierdzia czy promocję wolontariatu.

Młodzi Ambasadorzy

Szkolone są osoby, które są świadkami pracy w parafii, Komitecie Organizacyjnym czy swojej wspólnocie. Spotykają się z młodymi, aby opowiedzieć o sensie i idei oraz historii ŚDM, dają świadectwo uczestnictwa w poprzednich ŚDM, a także przedstawiają to, co już teraz dzieje na drodze przygotowań do ŚDM 2016, zachęcając do zaangażowania w te przygotowania.

Młodzi Ambasadorzy odwiedzili już ponad 60 parafii. Odwiedzają grupy i wspólnoty nie tylko na terenie archidiecezji krakowskiej, ale też innych diecezji (np. tarnowskiej, włocławskiej, sandomierskiej czy warszawskiej). Uczestniczą w rekolekcjach, obozach i spotkaniach. Przez całe wakacje będą obecni na Jasnej Górze, gdzie wraz z wolontariuszami z różnych diecezji w Polsce będą odpowiadać na pytania pielgrzymów. Młodzi Ambasadorzy pojawiają się także za granicą, aby z informacjami o ŚDM w Krakowie dotrzeć jak najszerzej. Byli na spotkaniu młodych z Papieżem Franciszkiem w Turynie, wybierają się na spotkanie młodzieży w Cluj w Rumunii czy podróżują po Europie Busem do marzeń (młodzi ze Stowarzyszenia GPS Kalwaria).

Wolontariat krótkoterminowy

Wraz z rejestracją uczestników ŚDM ruszy rejestracja do wolontariatu krótkoterminowego (który będzie trwał ostatnie dwa tygodnie lipca 2016 – w tym tydzień szkoleń i tydzień posługi podczas wydarzeń centralnych w Krakowie). Szukamy ponad 25 tysięcy wolontariuszy z Archidiecezji Krakowskiej, z Polski i ze świata, którzy będą służyć pielgrzymom przez cały tydzień wydarzeń centralnych.

Wolontariat długoterminowy

Oprócz propozycji wolontariatu krótkoterminowego, jest też program wolontariatu długoterminowego – na rok lub pół roku przed ŚDM. Już teraz przy Komitecie działają wolontariusze z Brazylii, Włoch i Niemiec.

Poza tym, każda z sekcji Komitetu Organizacyjnego ma wsparcie wolontariuszy – od kwestii duszpasterskich po wsparcie prawnicze.

W planach są szkolenia dla wolontariuszy działających przy parafiach, którzy na tych stanowiskach pozostaną włącznie z czasem Wydarzeń Centralnych.

Kontakty Międzynarodowe

Komitet Organizacyjny jest w stałym kontakcie z Papieską Radą ds. Świeckich, odpowiedzialną za duszpasterstwo świeckich, w tym przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Przewiduje się, że w tygodniu Wydarzeń Centralnych ŚDM Kraków 2016 mogą wziąć udział przedstawiciele ok. 200 krajów na świecie.

Wzorem poprzednich edycji ŚDM, z Komitetem Organizacyjnym kontaktują się przedstawiciele konferencji episkopatów, ruchów, wspólnot i zgromadzeń zakonnych. Do tej pory taki kontakt nawiązało już kilkanaście konferencji biskupów w Europie (m.in. z Włoch, Francji, Anglii i Walii, Irlandii, Węgier, Belgii, Niemiec, Austrii, Litwy, Czech, Słowacji), Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, w krajach Ameryki Południowej (m.in. Brazylii), Australii, Azji (m.in. Korea Południowa), Bliskiego Wschodu i Afryki. Na uwagę zasługuje też duże zainteresowanie w krajach byłego bloku sowieckiego, które – ze względu na bliskość geograficzną – chciałyby wysłać do Polski większą niż w ostatnich latach liczbę pielgrzymów, choć wciąż pozostaje to dużym wyzwaniem logistycznym i finansowym. Wiele krajów – m.in. dzięki współpracy polskich misjonarzy na świecie – kontaktuje się także bezpośrednio z diecezjami, do których chce przywieźć młodzież na Dni w Diecezjach (np. do diecezji siedleckiej pojadą m.in. młodzi z Boliwii i Czadu, do archidiecezji warszawskiej – pielgrzymi z Białorusi).

Z Komitetem Organizacyjnym współpracują też międzynarodowe wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia – m.in. Chemin Neuf, Emmanuel, Shalom, Youth Arise International. Większość z nich – podobnie jak krajowe i diecezjalne duszpasterstwa młodych, zajmuje się nie tylko przygotowaniem duchowym i logistycznym do udziału w ŚDM, ale też deklaruje chęć włączenia się w prowadzenie spotkań modlitewnych i wydarzeń kulturalnych, towarzyszących Wydarzeniom Centralnym ŚDM.

Międzynarodowe grupy młodzieży zamierzają też przywieźć zgromadzenia zakonne, m.in. salezjanie, jezuici, saletyni, pijarzy, dominikanie i franciszkanie.

Wiele delegacji zagranicznych konferencji episkopatów, diecezji czy wspólnot odwiedza Polskę – by spotkać się z przedstawicielami diecezjalnych centrów ŚDM i Komitetu Organizacyjnego ŚDM w Krakowie. Przy okazji spotkań nie tylko poznają szczegóły dotyczące przygotowań i przebiegu Światowych Dni Młodzieży, ale też dzielą się doświadczeniami codziennej pracy duszpasterskiej. Wśród odwiedzających byli m.in. przedstawiciele: Wyspy Wielkanocnej, Australii, Argentyny, Meksyku, Korei Południowej. Z pytaniami przybywają także polscy misjonarze pracujący w poszczególnych regionach świata, np.: z Republiki Środkowej Afryki czy z Boliwii.

Przedstawiciele Komitetu, w miarę możliwości, przyjmują też zaproszenia na spotkania międzynarodowe. Dotychczas wzięli udział m.in. w Litewskich Dniach Młodzieży w Olicie, spotkaniu młodych z papieżem Franciszkiem w Turynie, spotkaniach poświęconych krajowym przygotowaniom do ŚDM w konferencjach episkopatów Francji, Słowacji i Irlandii, międzynarodowym spotkaniu młodych wspólnoty Emmanuel, spotkaniu MEKT – rady zrzeszającej przedstawicieli duszpasterstw młodzieżowych krajów Europy Środkowej i Południowej.

W dn. 25-29 listopada br. Komitet Organizacyjny wspólnie z Papieską Radą ds. Świeckich organizują międzynarodowe spotkanie przygotowawcze przed ŚDM Kraków 2016, na które zaproszeni są krajowi organizatorzy ŚDM z całego świata.

Katechezy

Sekcja katechez odpowiada za przygotowanie punktów katechez dla ponad 200 tysięcy pielgrzymów. Na te spotkanie potrzeba około 300 lokalizacji. Są to obiekty kościelne znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania pielgrzymów w diecezji krakowskiej, części diecezji sosnowieckiej, tarnowskiej oraz kieleckiej. Pozostały jeszcze do wykorzystania stadiony, boiska i place, które na miarę potrzeb będą służyły biskupom, głoszącym katechezy.

W trakcie przygotowania technicznego pozostaje Katecheza w drodze, która pozwoli w sposób zaplanowany pielgrzymować młodym do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Festiwal Młodych

Festiwal Młodych podczas Światowych Dni Młodzieży to przestrzeń umożliwiająca młodym ludziom z całego świata spotkanie Boga we wspólnocie, pasjach oraz za pomocą piękna wyrażonego przez liczne środki artystycznej ekspresji. Pielgrzymi, którzy przybędą do Krakowa, będą mogli wziąć udział w licznych koncertach, przedstawieniach teatralnych czy tanecznych, a także w warsztatach artystycznych i sportowych.

Sekcja Festiwalu Młodych utworzyła plan miejsc, w których będą się działy wydarzenia Festiwalu Młodych. Wszystkie ustalenia odbywają się trójstronnie pomiędzy Archidiecezją Krakowską, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego a Urzędem Miasta Krakowa. W późniejszym terminie Sekcja ułoży harmonogram wydarzeń organizowanych w ramach Festiwalu Młodych.

Jeśli chodzi o oficjalne zgłoszenia artystów – proces aplikacji rozpocznie się w drugiej połowie roku 2015. Już teraz można przesyłać swoje propozycje do sekcji Festiwalu Młodych na adres mailowy: [email protected] Sekcja weryfikuje obecnie 140 dotychczasowych zgłoszeń.

We współpracy ze Stowarzyszeniem SIEMACHA w ramach Festiwalu Młodych planowana jest kolejna edycja turnieju piłki nożnej Copa Catolica, którego współorganizatorem jest Gabriel del Fiaco Bessa da Costa – wolontariusz ŚDM z Brazylii. Stowarzyszenie wyszło także z propozycją zorganizowania turnieju breakdance.

Sekcja Festiwalu Młodych pracuje także nad projektem murali, których tematyka będzie nawiązywać do Światowych Dni Młodzieży. Zaproponowany przez grupę VeraIcon projekt został zaakceptowany przez Plastyka Miasta Krakowa.

Z Komitetem Organizacyjnym ŚDM kontaktują się także międzynarodowe wspólnoty, które w ramach Festiwalu Młodych chcą zajmować się animacją modlitewną w kościołach – prowadząc wielbienia czy Adoracje.

Gminy objęte strefą zakwaterowania pielgrzymów także wyrażają chęć przygotowania wydarzeń kulturalnych Festiwalu Młodych.

Centrum Powołaniowe

W ramach Festiwalu Młodych zostanie utworzone Centrum Powołaniowe. Będzie to miejsce, gdzie organizacje katolickie zaprezentują charyzmat i przedstawią swoją działalność. Ponadto zostaną zorganizowane cztery Akademie: Boga, która skoncentruje się na odnalezieniu powołania do życia zakonnego/kapłańskiego; Akademia Rodziny – do życia w rodzinie; Akademia Pracy skupi się na poszukiwaniu powołania w wykonywanej pracy i wybranej ścieżki zawodowej; z kolei Akademia Miłosierdzia skieruje uwagę na poszukiwanie powołania w pomocy drugiemu człowiekowi.

Projekty pastoralne

#prayforwyd – wraz z hiszpańskim serwisem społecznościowym May Feelings przygotowano wirtualny maraton modlitwy za ŚDM pod nazwą #prayforWYD. Pod adresem mayfeelings.com/prayforwyd ludzie z całego świata mogą się łączyć w modlitwie za ŚDM Kraków 2016. Wystarczy kliknąć a na mapie świata pojawi się kolejny punkt, z którego płynie modlitwa.

Szpital Domowy – Każdego wieczoru od godz. 20:00 do 22:00 w kościele św. Wojciecha na Rynku Głównym w Krakowie trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu, a w konfesjonale dyżuruje kapłan. Trwając w ten sposób na modlitwie, przygotowujemy się też duchowo na przyjęcie w Krakowie młodych z całego świata, którzy w lipcu 2016 roku przyjadą na Światowe Dni Młodzieży.

L4 – akcja modlitwy osób chorych i starszych za młodzież przygotowującą się na ŚDM. Informacje o projekcie dotarły do parafii i zgromadzeń zakonnych, do szpitali, przychodni, domów opieki i osób przebywających we własnych domach. Chorzy otrzymali już dwa listy z prośbą o modlitwę i ofiarę w intencji ŚDM. O ich rozniesienie proszono wolontariuszy – młodzież zaangażowaną przy parafiach we wspólnotach. Organizatorzy liczą, że efektem tej akcji będzie powstanie przy parafiach grup młodych opiekujących się chorymi systematycznie. W listach zawarta jest też modlitwa dla chorych oraz świadectwa osób, które w swoim życiu cierpienia doświadczyły, ale nie poddały się zwątpieniu.

Do tej pory zgłosiło się ok. 800 osób z 20 polskich diecezji (białostockiej, bielsko-żywieckiej, elbląskiej, gdańskiej, katowickiej, kieleckiej, krakowskiej, lubelskiej, łowickiej, opolskiej, płockiej, poznańskiej, przemyskiej, sandomierskiej, katowickiej, świdnickiej, tarnowskiej, warszawskiej, wrocławskiej, zamojsko-lubaczowskiej).

Miasto Świętych – zespół złożony z przedstawicieli duszpasterstw akademickich Krakowa już teraz pracuje nad stroną merytoryczną i wizualną. Wśród finalnych efektów prac ma być film przedstawiający postać danego świętego, przewodnik po związanych z nim miejscach w Krakowie, które będą dostępne do zwiedzania dla uczestników ŚDM oraz materiały formacyjne. Studenci z poszczególnych wspólnot analizują już sylwetki i biografie, odwiedzają instytucje czy zgromadzenia, z którymi święci byli związani. Na czas ŚDM będą przeszkoleni specjalni wolontariusze, potrafiący oprowadzać po tych miejscach w Krakowie, które z przedstawionymi świętymi są związane.

Nabierz ducha

Od września na stronie krakow2016.com ma pojawić się nowy układ strefy „nabierz ducha”, która uwzględni m.in. takie działy jak:

Miłosierdzie Boże – czyli zbiór podstawowych informacji, tekstów czy świadectw dotyczących kwestii miłosierdzia poruszające taki kwestie jak: miłosierdzie w Biblii, sztuce, recepcja pojęcia przez młodych, wybór tekstów z dzienniczka św. Faustyny, doświadczenie miłosierdzia przez prezentacja sakramentu pokuty i pojednania oraz chrztu świętego.
Świadkowie Miłosierdzia – gdzie zaprezentowani będą: św. Faustyna, św. Jana Paweł II i inni krakowscy święci (program Miasto Świętych)

Polska – który ma przedstawić Kraków jako miasto miłosierdzia, gdzie dorastał Karol Wojtyła i rodził się kult św. Faustyny, a także polską duchowość i pobożność.

Wraz z nowym rokiem szkolnym i akademickim są planowane:

– Rekolekcje dla miasta – czyli poświęcone tematom ŚDM katechezy i adoracje przeprowadzane w Bazylice Mariackiej w Krakowie, z których nagrania i tłumaczenia będą na stronie internetowej,
– publikacja propozycji spotkań biblijnych dla parafii i wspólnot,
– publikacja konspektów katechez szkolnych,
– Msze Święte w językach oficjalnych ŚDM.

Liderzy Przygotowań Duchowych

Wraz z departamentem pastoralnym w każdej parafii działają Liderzy Przygotowań Duchowych. Jest ich ponad 1000. Przeprowadzono dla nich cykl szkoleń oraz dni skupienia.
Na terenie archidiecezji krakowskiej prowadzona jest Diecezjalna Sztafeta Modlitwy. Kolejne parafie modlą się w intencji ŚDM. Departament proponuje materiały przydatne do przeprowadzenia spotkania informującego o idei ŚDM. Do tej pory wzięło udział 220 parafii.

Młodzi Misjonarze Miłosierdzia

Projekt ma być praktycznym przygotowaniem do zgłębiania tematu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Kierowany jest do młodych ludzi działających w duszpasterstwach, grupach szkolnych czy w gronie przyjaciół, którzy dostrzegą realne potrzeby i problemy osób w swoich środowiskach. Przez podjęcie konkretnego projektu pomocy, w który zaangażują swoich rówieśników, mają świadczyć o Bożym Miłosierdziu konkretnymi czynami. Aby jeszcze bardziej rozprzestrzeniać ideę miłosierdzia, młodzi podzielą się swoimi doświadczeniami w formie fotoreportażu, dzieła plastycznego, filmu, audiocastu, itp. Wielkim finałem projektu będą same Światowe Dni Młodzieży, podczas których polska młodzież wręczy papieżowi i Kościołowi w Polsce i na świecie multimedialną księgę świadectw Młodych Misjonarzy Miłosierdzia.

Komunikacja i promocja

1. Strona Światowych Dni Młodzieży krakow2016.com, prowadzona w 9 językach oficjalnych, w tym po raz pierwszy w historii ŚDM po ukraińsku i po rosyjsku.

2. Prowadzenie globalnego profilu na Facebooku w 22 językach, który ma 1,3 mln fanów i liczba ta stale rośnie. Najmłodszym profilem jest ukraiński, a największym portugalski (ponad 620 tysięcy fanów). Mamy też kilkanaście kont Twitterowych oraz coraz więcej lokalnych profili na Instagramie i jest to najpopularniejsze konto o profilu religijnym. Pierwszy raz ŚDM wykorzystuje tak wiele mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Google+, Ask.fm, Instagram, Pinterest, Foursquare, Snapchat, TwojaParafia.pl, Tumblr, Periscope, Soundcloud, LinkedIn.

3. Księga indentyfikacyjna ŚDM, która jest podstawowym narzędziem do kreowania wizerunku Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Na jej podstawie powstaną wszystkie elementy indentyfikacyjne dotyczące ŚDM, które będą widoczne w parafiach w całym kraju.

4. Przygotowanie głównych aplikacji mobilnych dla pielgrzymów i wolontariuszy, które ułatwią uczestnikom przygotowanie duchowe oraz poruszanie się po Krakowie w trakcie ŚDM.

5. Realizacja wspólnie z TVP Kraków 8-odcinków programu dedykowanego ŚDM pt. „Otwórzcie drzwi…” (program jest obecnie emitowany na antenie telewizyjnej).

6. Przygotowanie projektów kulturalnych i edukacyjnych dedykowanych ŚDM w 2016 roku (w tym projekty: „Biała Noc Kultury dla młodzieży”, wystawa zdjęć historii Światowych Dni Młodzieży, konkurs filmowy i fotograficzny dla młodzieży pod hasłem „Nakręć się na Polskę!”, Telewizja Internetowa ŚDM).

7. Opracowanie projektów: „Bieg ŚDM” oraz „Turystyczny Szlak Miłosierdzia Bożego”.

8. Rozpoczęcie realizacji programu współpracy z organizacjami NGO, których aktywność związana jest z pomocą osobom o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej. Podjęcie rozmów w celu wdrożenia programu w zakresie współpracy w ramach warsztatów muzycznych, plastycznych i rękodzielniczych oraz w ramach „Biegu ŚDM”.

Hymn Światowych Dni Młodzieży

Premiera polskiej wersji hymnu ŚDM odbyła się 6 stycznia 2015 roku. We współpracy z konferencjami episkopatów wybranych krajów przygotowywane są wersje w pozostałych ośmiu oficjalnych językach ŚDM 2016: francuskiej, angielskiej, hiszpańskiej, włoskiej, portugalskiej, niemieckiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Otrzymaliśmy także informacje o kolejnych przygotowywanych tłumaczeniach, m.in.: szwedzkim, koreańskim i słoweńskim. Gotowe są już wersje: łotewska, hiszpańska, dwie wersje arabskie, rosyjska oraz słowacka, której premiera zaplanowana jest na krajowe spotkanie młodzieży słowackiej, będące zarazem posłaniem na ostatni rok przygotowań do ŚDM Kraków 2016, które na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się w Popradzie.

Finansowanie

Światowe Dni Młodzieży są wydarzeniem religijnym i finansowane będą wyłącznie wkładem finansowym wiernych Kościoła. Jednym z elementów jest ogólnopolska składka wiernych, realizowana w parafiach, a kolejnym – udział finansowy pielgrzymów, którzy do nas przyjadą i zgłoszą swój udział za pośrednictwem specjalnego systemu rejestracyjnego, i dokonają tam wpłaty składki, wybierając konkretny wariant czasowy pobytu oraz składając dobrowolną darowiznę na tzw. Fundusz solidarnościowy ŚDM.

Na koszt organizacji ŚDM składają się m.in. wydatki na utrzymanie tysięcy wolontariuszy (ich noclegi oraz wyżywienie), oprawę plenerowych uroczystości religijnych oraz innych licznych wydarzeń kulturalnych, które towarzyszyć będą ŚDM, gdzie organizator musi zapewnić nagłośnienie, telebimy, pomoc medyczną, etc. oraz ochronę wynajętych bądź użyczonych obiektów (stadionów, skwerów, czy pól namiotowych). Do tego istnieje potrzeba zgromadzenia środków na wytworzenie materiałów ewangelizacyjnych, informatorów dla pielgrzyma oraz na utrzymanie całej rzeszy rekolekcjonistów, niemal z całego świata.

Ogólnopolskie składki wiernych:

Do tej pory odbyły się dwie. Dwie kolejne odbędą się 15 listopada i 15 maja. Z tego źródła finansowana będzie organizacja wydarzeń centralnych ŚDM, w szczególności takie wydatki jak: ornaty i naczynia liturgiczne, komunikanty, przygotowanie i wystrój miejsc celebracji, nagłośnienie, telebimy, etc.

Składki partycypacyjne pielgrzyma w ŚDM Kraków 2016:

Pielgrzymi partycypują w kosztach ŚDM, wybierając odpowiedni pakiet pielgrzyma. Pakiety są określone przez Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016 i zatwierdzone przez Papieską Radę ds. Świeckich. Wybierając odpowiedni pakiet, zarejestrowani pielgrzymi i wolontariusze mogą otrzymać różnego rodzaju świadczenia: nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, bezpłatny transport na terenie wydarzenia oraz plecak pielgrzyma.

1. Pakiet A zakłada pobyt pielgrzymów w Krakowie w okresie od poniedziałku 25 lipca 2016 (popołudnie) do poniedziałku 1 sierpnia 2016 (do południa).

2. Pakiet B zakłada pobyt pielgrzymów w Krakowie w okresie od piątku 29 lipca 2016 (popołudnie) do poniedziałku 1 sierpnia 2016 (do południa).

3. Pakiet C zakłada pobyt pielgrzymów w Krakowie w okresie od soboty 30 lipca 2016 do niedzieli 31 sierpnia 2016 (czuwanie i msza posłania).

Wartość poszczególnych poziomów pakietów zostanie opublikowana na oficjalnej stronie ŚDM w dniu uruchomienia systemu rejestracyjnego.

Wkład rządu i samorządów terytorialnych:

Z budżetu Państwa nie będą finansowane wydarzenia religijne ŚDM. Wkład Państwa polega na realizacji przypisanych władzom państwowym kompetencji. Chodzi tutaj także o zadania własne samorządów oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, które wiązać się będą m.in. z bezpieczeństwem, logistyką, etc.

Migracja ludzi na taką skalę i w tak krótkim czasie, wiąże się z niestandardowymi przychodami dla działających w Polsce firm usługowych i handlowych, w szczególności transportowych, hotelarskich i gastronomicznych. To wprost przekłada się na przychody z podatków, które zasilać będą budżety Skarbu Państwa oraz samorządów.

Osiągnięcia w zakresie promocji regionów, do których dotrą pielgrzymi-turyści, będą procentowały przez kolejne lata w polityce promocyjnej samorządów.

Przyjazd Papieża jest oficjalną wizytą państwową. Z tego też wynikają stosowne międzynarodowe zobowiązania Rządu RP oraz organów samorządowych.

Pomoc uboższym pielgrzymom

Jest ustalona jedna stawka składki partycypacyjnej danego rodzaju. Nie wprowadzamy rozróżniania na kraje bogate i biedne. Równo traktujemy wszystkich uczestników Uroczystości i nie chcemy tworzyć niepotrzebnych podziałów. Jedynym wyjątkiem będą ulgi i bonusy dla osób, które bez wsparcia nie mogłyby uczestniczyć w Uroczystościach związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. W celu zapewnienia możliwości dofinansowania przyjazdu osób ubogich, stworzony został fundusz solidarnościowy.
Chcemy także zrobić ukłon w stronę polskiej młodzieży, która jest gospodarzem ŚDM. Tak, jak nie będziemy wprowadzać rozróżnienia na kraje bogate i biedne, tak nie przewidujemy innej stawki dla Polaków. Doceniając jednak ich wkład, zaangażowanie i pracę na rzecz ŚDM, przeznaczymy pewną część darmowych świadczeń do rozdysponowania przez Centra Diecezjalne ŚDM.

Budżet ŚDM

Ze względu na złożoność wydarzenia i wielowątkowość przygotowań do niego, dziś trudno określić całościowy budżet ŚDM. Z doświadczeń naszych poprzedników wynika, że największe koszty generują z pewnością przygotowania logistyczne oraz wydarzenia centralne ŚDM. W Madrycie koszty przygotowania i przeprowadzenia ŚDM dla lokalnego Kościoła zamknęły się kwotą około 50 mln euro. Ta kwota jest punktem odniesienia w planowaniu budżetu ŚDM Kraków 2016.
md, Biuro Prasowe ŚDM / Kraków

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite