“Przebaczanie Bogu” i społeczne skutki grzechu. Komisja Nauki Wiary opracowała nowe dokumenty

W sobotę, 14 listopada pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika odbyły się obrady Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Na spotkaniu przyjęto dwa dokumenty: o praktyce „przebaczenia Bogu” i o społecznych skutkach grzechu.

Polub nas na Facebooku!

Posiedzenie Komisji odbyło się po raz pierwszy w trybie on-line. Jak zaznaczył abp Budzik, dzięki temu w spotkaniu mogli wziąć udział wszyscy członkowie i konsultorzy Komisji.

W czasie spotkania skoncentrowano się na dyskusji wokół dwóch dokumentów, których projekty były już wcześniej przygotowane. Tym razem zostały one jeszcze raz przedyskutowane i zatwierdzone. Pierwszym jest „Opinia teologiczna na temat praktyki „przebaczenie Bogu”, a drugim „Opinia o niektórych społecznych skutkach grzechu”.

 

Praktyka przebaczenia Bogu

Nawiązując do pierwszego dokumentu abp Budzik wyjaśnił, że taka praktyka duchowa istniała w niektórych grupach modlitewnych. Na jej pojawienie się mogły mieć wpływ metody terapeutyczne, charakterystyczne dla współczesnej psychologii. Argumentowano, że jeśli człowiek nie jest pogodzony z wolą Bożą, jeśli przeżywa trudne chwile, doświadcza niezawinionej krzywdy, to bywa, że rodzi się w nim żal i pretensje do Pana Boga, które stanowią przeszkodę do nawiązania z Nim głębokiej relacji i trwania w niej. „Przebaczenie” Panu Bogu – postulowane przez zwolenników tej praktyki – mogłoby nas oczyścić i otworzyć na spotkanie z Bogiem. Miałoby to według nich pozytywne konsekwencje dla naszego życia duchowego.

W dokumencie czytamy, że pojęcia „przebaczenie Bogu” nie ma ani w Piśmie Świętym, ani w tradycji Kościoła. Może ono prowadzić do błędnych skojarzeń, i nieporozumień. Lepiej budzić w sobie gotowość przyjęcia woli Bożej, ufność w Jego Opatrzność i Miłosierdzie. Abp Budzik zaznaczył, że „człowiek nie jest instancją wobec Pana Boga, która mogłaby Mu przebaczać”. Wyjaśnił, że „z Bogiem możemy rozmawiać, możemy Go prosić, błagać, a nawet się z Nim spierać, ale nie przebaczać.”

CZYTAJ TEŻ: Komisja Nauki Wiary zajmie się praktyką “przebaczania Panu Bogu”

 

Grzech społeczny

Drugi dokument, o społecznych wymiarach grzechu, to uzupełnienie dokumentu opracowanego w roku 2015 pt. „Grzech pokoleniowy i uzdrowienie pokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne”. Komisja Nauki Wiary KEP odniosła się do kwestii rzekomego przekazywania grzechu w linii pokoleniowej. Podkreślono w nim, że grzech jest osobistym aktem człowieka i nie ponosi on winy za grzechy popełnione przez jego przodków. Jedynym grzechem, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie – podkreślił abp Budzik – jest grzech pierworodny, który jest usuwany na chrzcie świętym. Ale nie jest to grzech własny, lecz pewien brak, który dziedziczymy. Dokument sprzed pięciu lat akcentował przede wszystkim indywidualny wymiar grzechu i odpowiedzialności za popełniony grzech.

Obecny dokument jest uzupełnieniem wspomnianego dokumentu i wskazuje na społeczny wymiar grzechu. Nawiązując do tego dokumentu, abp Budzik wyjaśnił, że „każdy grzech oprócz oddziaływania na samego grzesznika, ma także uwarunkowania i konsekwencje społeczne, i stąd mówi się o grzechu społecznym”. Dodał, że „każdy nasz grzech osłabia wspólnotę, parafię i cały Kościół. A każde dobro, ofiara, każdy szlachetny czyn umacnia świętość Kościoła, który jest święty i grzeszny zarazem. I te właśnie aspekty grzechu zostaną zaprezentowane w przygotowanym dokumencie.

Abp Budzik zapowiedział także, że niebawem zostanie otwarta strona internetowa Komisji Nauki Wiary, gdzie będą dostępne wszystkie dokumenty wypracowane przez tę komisję.

 

Dotychczasowe prace

Komisja pomimo braku zatwierdzenia pełnego jej składu pracowała już w pierwszej połowie roku i opublikowała kilka dokumentów. Jest wśród nich wyjaśnienie dotyczące Mszy Świętych wieczystych i nota w związku z pandemią koronawirusa, zatytułowana „Chrystus żyje i chce abyś żył”. Komisja zatwierdziła również materiały formacyjne Ruchu Rodzin Nazaretańskich, jak również zajęła się sprawą kultu św. Szarbela i problemem ks. Jarosława Cieleckiego, który popadł w konflikt z Kościołem katolickim i przeszedł do Kościoła narodowego.

Przewodniczącym Komisji Nauki Wiary KEP jest abp Stanisław Budzik, a członkami są: bp Andrzej Czaja, bp Jacek Kiciński, bp Marek Marczak, bp Piotr Turzyński. Sekretarzem komisji jest ks. Antoni Nadbrzeżny. Konsultorami są: ks. Krzysztof Bardski, ks. Marek Chmielewski, ks. Bogdan Częsz, ks. Tadeusz Dola, ks. Bogdan Ferdek, ks. Marek Gilski, ks. Krzysztof Góźdź, ks. Krystian Kałuża, ks. Jacek Kempa, ks. Jan Perszon, o. Mateusz Przanowski OP, o. Maciej Roszkowski OP, ks. Kazimierz Wolsza i ks. Mirosław Wróbel. Reprezentują oni 11 diecezji, 8 uniwersytetów oraz Dominikański Instytut Tomistyczny w Warszawie.

Ze względu na epidemię i spowodowany przez nią brak zebrań plenarnych KEP w pierwszej połowie tego roku, obecny skład Komisji Nauki Wiary został ostatecznie zatwierdzony 28 sierpnia br. na zebraniu plenarnych KEP na Jasnej Górze.

 

os, KAI/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Kondolencje po śmierci kard. Gulbinowicza. “Proszę Boga, aby przebaczył zmarłemu”

"Proszę Boga, aby w swoim miłosierdziu przebaczył zmarłemu to, co spowodowało cierpienie pokrzywdzonych i ból wspólnoty wierzących" – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w kondolencjach po śmierci kard. Henryka Gulbinowicza.

Polub nas na Facebooku!

“Dziś przed południem dotarła do mnie informacja o śmierci księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, emerytowanego metropolity wrocławskiego. Proszę Boga, aby w swoim miłosierdziu przebaczył zmarłemu to, co spowodowało cierpienie pokrzywdzonych i ból wspólnoty wierzących. Wyrażając jednoznacznie dezaprobatę wobec popełnionych grzechów, nie można jednocześnie zapomnieć o dobru, które poprzez jego życie i posługę stało się udziałem wielu osób. Niech odpoczywa w pokoju!” – napisał abp Gądecki w depeszy kondolencyjnej.

Kard. Henryk Gulbinowicz, emerytowany metropolita wrocławski zmarł w poniedziałek przed południem w wieku 97 lat.

PRZECZYTAJ: Zmarł kard. Henryk Gulbinowicz

 

Oskarżenia i decyzja Stolicy Apostolskiej

Nuncjatura Apostolska w Polsce w wydanym 6 listopada komunikacie poinformowała o zastosowaniu środków dyscyplinarnych wobec 97-letniego kard. Henryka Gulbinowicza – byłego metropolity wrocławskiego. Znalazły się wśród nich: zakaz uczestniczenia w jakiekolwiek celebracji czy spotkaniu publicznym, zakaz używania insygniów biskupich oraz odebranie praw do nabożeństwa pogrzebowego i pochówku w katedrze. Kardynał miał także wesprzeć finansowo działalność Fundacji św. Józefa, powołaną przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania działań Kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych.

Kary nałożone zostały w wyniku „przeprowadzonego dochodzenia w sprawie oskarżeń wysuwanych pod adresem kard. Henryka Gulbinowicza oraz po przeanalizowaniu innych zarzutów dotyczących przeszłości kardynała”. Dochodzenie dotyczyło m.in. tuszowania czynów pedofilskich wśród podległych arcybiskupowi kapłanów diecezji wrocławskiej, ale też czynów samego kardynała, oskarżanego m.in. o osobiste molestowanie jednego z wrocławskich kleryków.

 

episkopat.pl/kh/Stacja7

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap