Odpowiedź na znaki czasów. Nowe przepisy o protokole przedślubnym

Już 1 czerwca zacznie na terenie Polski obowiązywać Dekret ogólny KEP o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego. Nowością jest modlitwa poprzedzająca rozmowę i przysięga mówienia prawdy.

Polub nas na Facebooku!

Dekret, przyjęty przez polskich biskupów 26 listopada minionego roku, zastąpi dotychczas obowiązujące przepisy zawarte w Instrukcji KEP o przygotowaniu do małżeństwa w Kościele katolickim. Przepisy o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich nie były aktualizowane od 1986 r. Inne aspekty przygotowania do małżeństwa są już regulowane nowszymi dokumentami.

Na briefingu prasowym, który dziś odbył się w siedzibie Sekretariatu KEP omówiono ogólnie Dekret wprowadzający nowe wytyczne. Nie przedstawiono jednak dziennikarzom i opinii publicznej wzoru protokołu, według którego od 1 czerwca narzeczeni będą odpytywani. – Ten wzór już został przesłany do wszystkich diecezji i będzie upubliczniony w swoim czasie – powiedział podczas briefingu dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL.

Zapytani o nowości, które pojawiają się wśród pytań zadawanych narzeczonym prezentujący Dekret prelegenci podkreślili przede wszystkim modlitwę, która od czerwca ma rozpoczynać przeprowadzanie rozmów kanonicznych oraz przysięgę mówienia prawdy. – Wspólna modlitwa na rozpoczęcie rozmowy ma być przede wszystkim narzędziem dla proboszczów, aby potraktowali całe spotkanie jako formę duszpasterstwa narzeczonych. Najważniejsze, aby między kapłanem i narzeczonymi wywiązał się dialog, prawdziwa rozmowa. W tym spotkaniu nie chodzi o wypełnienie ankiety – podkreślił ks. dr hab. Piotr Majer, profesor UPJPII.

Zgodnie wszyscy prelegenci podkreślali, że nowe przepisy mają być odpowiedzią na współczesne czasy i związane z nimi nowe wyzwania. Jako przykład wymieniono rosnącą liczbę małżeństw mieszanych czyli między katolikami a osobami niewierzącymi lub innych wyznań oraz rosnącą liczbę związków małżeńskich, w których jedna ze stron była wcześniej w małżeństwie cywilnym z inną osobą. – Często katolicy, którzy chcą zawrzeć małżeństwo kanoniczne, już mają dzieci z innymi osobami. Choć więc nie zachodzą przeszkody formalne, uniemożliwiające zawarcie małżeństwa, nie można nie dostrzegać skomplikowania tej sytuacji. Te osoby mają pewne zobowiązania, zostawiają kogoś dla innej osoby. Dotychczas takie aspekty nie zostały podjęte w przygotowaniu do małżeństwa – mówi ks. prof. Majer.

Inną nowością, odpowiadającą na wyzwania czasów, jest kwestia narzeczonych, z których jedno dokonało zmiany płci. – Oczywiście ksiądz nie będzie pytał narzeczonych, czy na pewno są kobietą i mężczyzną, ale jeśli taki problem wyniknie np. z dokumentów, będzie musiał przypomnieć im o obowiązującej ich zgodzie Kongregacji Nauki Wiary na zawarcie takiego małżeństwa – wyjaśniał ks. prof. Mejer.

Zdaniem prezentujących dokument prelegentów, nowe wytyczne nie wprowadzają żadnej rewolucji, jak to sugerowały niektóre media. – Wbrew temu, co pisano, już wcześniej obowiązywała proboszczów osobna rozmowa z każdym z narzeczonych. To zostało utrzymane – mówił ks. prof. Adamowicz. Dodał, że taka potrzeba wynika m.in. z poufałości niektórych pytań, które będą stawiane narzeczonym. – Jeśli będą pytani np. o to, czy ktoś z rodziny sprzeciwiał się ich ślubowi, albo o to, czy mają jakieś wątpliwości co do zamiarów swojego narzeczonego/narzeczonej, raczej powinni mieć komfort odpowiadania osobnego – wyjaśnił ks. prof. Adamowicz.

Cały Dekret, zawierający nowe wytyczne, można przeczytać na stronach KEP>>

ad/Stacja7

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Bp Szkodoń opuścił archidiecezję krakowską. “Oskarżenia są nieprawdą” oświadcza

W związku z oskarżeniami, jakie mają ukazać się w jutrzejszym wydaniu Gazety Wyborczej, bp Jan Szkodoń opuścił archidiecezję krakowską. Sprawa dotyczy zarzutów molestowania, którego biskup pomocniczy miał się dopuścić ponad 20 lat temu. Bp Szkodoń wydał oświadczenie, w którym stanowczo zaprzecza oskarżeniom.

Polub nas na Facebooku!

Oświadczenie bp. Jana Szkodonia

W obliczu zapowiadanych doniesień medialnych na temat mojej osoby pragnę przekazać, że zostałem przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce poinformowany o wszczęciu wobec mnie postępowania, które jest przewidziane prawem kanonicznym, oraz że zostały podjęte czynności i decyzje wynikające z norm wewnątrzkościelnych dotyczących biskupa.

Ponieważ przedmiotem postępowań ma być w pierwszej kolejności ustalenie prawdy w zakresie oskarżeń mnie dotyczących, nie mogę udzielać żadnych informacji w tej sprawie.

Stanowczo oświadczam, że przedstawione mi oskarżenia są nieprawdą oraz że godzą w moje dobre imię, którego zamierzam bronić. Do czasu wyjaśnienia sprawy, nie będę podejmował żadnej pracy duszpasterskiej.

Proszę o modlitwę w intencji Kościoła oraz o szybkie poznanie pełnej prawdy.

bp Jan Szkodoń

W poniedziałek w Gazecie Wyborczej ukaże się reportaż Marcina Wójcika „Zły dotyk biskupa z Krakowa”, który opisuje relację biskupa pomocniczego z młodą dziewczyną. Jak pisze red. Wójcik, biskup miał przyjmować 15-latkę w swoim mieszkaniu. Kobieta oskarża hierarchę o molestowanie.

Sprawa trafiła do prokuratury, która jednak odmówiła wszczęcia postępowania ze względu na przedawnienie. Zarzutami wobec bp. Szkodonia zajmuje się Kongregacja Nauki Wiary. Dla dobra postępowania i w trosce o pełne wyjaśnienie zarzutów hierarcha opuścił archidiecezję. Informację tę potwierdził ks. Łukasz Michalczewski.

Bp Jan Szkodoń ma 73 lata. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk kard. Karola Wojtyły w Jabłonce 22 marca 1970 r. Po święceniach pracował przez 2 lata jako wikariusz w Makowie Podhalańskim, a następnie przez jeden rok w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie – Borku Fałęckim.

W latach 1973-76 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Instytucie Pastoralnym. Studia ukończył doktoratem (praca doktorska: Nierozerwalność małżeństwa jako problem duszpasterski Kościoła w Polsce w latach 1946 – 1970).

Po powrocie z KUL pracował w krakowskiej kurii jako sekretarz Synodu Archidiecezji Krakowskiej. Prowadził też wykłady na Papieskim Wydziale Teologicznym (później – Papieska Akademia Teologiczna) z teologii pastoralnej i z teologii życia wewnętrznego.

W 1979 r. został mianowany ojcem duchownym w Krakowskim Seminarium Duchownym. Posługę ojca duchownego łączył z prowadzeniem rekolekcji Ruchu Światło-Życie, Grup Apostolskich i rekolekcji parafialnych.
Dnia 4 czerwca 1988 r. został konsekrowany na biskupa. Jako biskup pomocniczy współpracował z kardynałami Franciszkiem Macharskim i Stanisławem Dziwiszem, a także z abp. Markiem Jędraszewskim.

Stał na czele komisji „Pamięć i Troska”, której celem było wyjaśnienie kryzysu lustracyjnego w Kościele krakowskim. Przez wiele lat, do 20019 r. był również dziekanem Krakowskiej Kapituły Katedralnej.
Napisał wiele książek poświęconych rodzinie, kapłaństwu i życiu rodzinnemu.

KAI, diecezja.pl

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap