O roli katolickich uczelni we współczesnym świecie. Konferencja na UKSW

Szczególną misją uniwersytetów katolickich jest włączenie wymiaru nadprzyrodzonego w całość poszukiwań intelektualnych – przekonywali uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej pt. Rola Uczelni Katolickich we współczesnym świecie zorganizowanej na UKSW z okazji jubileuszu 20-lecia tej uczelni.

Polub nas na Facebooku!

Konferencję otworzył Wielki Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Zwrócił uwagę, że Warszawa i UKSW to szczególnie dobre miejsce, by pokazać historię troski o uczelnie katolickie w powojennej historii Polski. Podkreślił jednak, że w refleksji nt. roli uczelni katolickich chodzi o to, by była ona skierowana ku przyszłości.

Prof. Michał Kleiber PAN zwrócił uwagę na przyspieszenie, które w ostatnich dziesięcioleciach ogarnia świat oraz na pogłębiające się nierówności społeczne, które bez odpowiednich rozwiązań prowadzić muszą do ludzkich dramatów a nawet katastrof. Podkreślił jak ważna jest w tym kontekście dobrze udokumentowana wiedza, a zwłaszcza przełożenie jej na mądrą politykę społeczno – gospodarczą. Dlatego – jego zdaniem – rola uniwersytetów, choć są często krytykowane, jest dziś może ważniejsza niż niegdyś. Nawiązując do swoich doświadczeń związanych z projektem analizy rozmaitych scenariuszów przyszłości, zaznaczył, że z analizy tej wynika, iż nie da się zrealizować pozytywnego scenariusza zmian, bez zbudowania społeczeństwa posiadającego wiedzę i umiejącego przekładać ją na mądrość.

Ks. prof. Wojciech Góralski, kanonista, profesor UKSW i konsultor Trybunału Roty Rzymskiej mówił o roli uniwersytetów katolickich w świecie nauki. Podkreślił, że w misję poszukiwania prawdy mają one włączać również wymiar nadprzyrodzony, podejmując dialog między wiarą a rozumem i poszukując nie tylko prawdy ale i jej źródła. Zaznaczył też, że zadaniem uczelni katolickich jest dbanie o etyczny wymiar badań i dociekań naukowych a także o formację studentów.

O innowacyjnych projektach podejmowanych na UKSW mówił rektor uczelni, ks. prof. Stanisław Dziekoński. Zwrócił uwagę, że innowacyjność jest zadaniem dla uczelni katolickich, na które wskazuje m.in. papież Franciszek. Mówił m.in. o nowopowstałym na UKSW wydziale lekarskim, o projektach łączenia dyscyplin czy projektach nauki cyfrowej. Wspomniał też o projektach łączenia nauki z gospodarką polegającą m.in. na wdrażaniu nowych technologii w firmach współpracujących z naukowcami oraz o projekcie psychiatrii środowiskowej dla dzieci i ich rodzin.

W gronie prelegentów konferencji znaleźli się również m.in. o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ, dziekan wydziału Teologicznego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, abp Jan Babjak SJ, Arcybiskup Słowackiej Cerkwi Greckokatolickiej, ks. prof. Bogdan Prach, rektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie czy prof. Vaja Vardidze, rektor Uniwersytetu Katolickiego Sulkhan Orbeliani w Tibilisi w Gruzji.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Wręczono Medale za zasługi na rzecz misji

Doktor Helena Pyz, nazywana „Matką trędowatych”, ojciec profesor Piotr Nawrot - misjonarz i muzykolog z Boliwii oraz Katolicka Agencja Informacyjna – to niektórzy spośród wyróżnionych medalem Medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis”.

Polub nas na Facebooku!

Nagrody przyznawane przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji honoruje osoby, wspólnoty i instytucje najbardziej zasłużone dla misyjnego dzieła Kościoła. Uroczysta gala wręczenia medali odbyła się dziś w Warszawie.

Niech to dzisiejsze święto umocni nas w gorliwości misyjnej, a Duch Święty, będzie nam przewodnikiem i źródłem łaski. Niech ożywi animację misyjną – zaapelował podczas gali bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji.

Biskup przyznał, że podziwia wszystkich angażujących się w działalność misyjną – tych, którzy wpłacają ofiary w tej intencji, modlą się za misjonarzy, a także media, przekazujące informacje na ten temat.

“Myślę z nadzieją o coraz liczniejszej grupie wolontariuszy misyjnych; o katolickich organizacjach, ruchach i stowarzyszeniach o różnych charyzmatach, które w diecezjach i parafiach pomagają misjom i je wspierają” – powiedział bp Mazur.

Medal jest przyznawany w 4 kategoriach: za zasługi w dziele misyjnym; pomoc modlitewną i duchową, pomoc materialną oraz wspieranie misji poprzez informacje. Do kapituły Medalu wpłynęło 172 zgłoszenia kandydatów z całej Polski. Najwięcej nominacji, bo aż 96 zgłoszono w kategorii „za zasługi w dziele misyjnym”.

Kapituła Medalu pod przewodnictwem ks. bp Jana Piotrowskiego postanowiła o przyznaniu Medalu także 3 laureatom poza wspomnianymi kategoriami – za wyjątkowe zasługi misyjne.

Pierwszą z nich jest ojciec profesor Piotr Nawrot ze Zgromadzenia Słowa Bożego, misjonarz werbista, a także pasjonat muzyki krajów misyjnych, wielce zasłużony dla jej propagowania. “Tak jak puszcza amazońska jest zielonymi ‘płucami Ziemi’, tak muzyka Indian jest ‘płucem’ w historii ewangelizacji latynoskiego Kościoła i nie tylko – podkreślił w rozmowie z KAI o. prof. Nawrot. Światowej sławy muzykolog podkreślił, że muzyka Indian jest naprawdę wielką sztuką i zachęcił do poznawania i grania muzyki latynoskich Indian, gdyż, jak dodał, “ich muzyka jest jak powiew świeżego powietrza znad Amazonii”.

Medal „Benemerenti” przyznano także siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (starowiejskich), które od ponad dziewięćdziesięciu lat ofiarnie pracują na placówkach misyjnych w Zambii i Republice Południowej Afryki. Uhonorowano też siostry ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji, które w Polsce, w klasztorze w Nysie, od wielu lat gorliwie wspierają pracę misjonarzy poprzez modlitwę, adorację eucharystyczną i ofiarowanie cierpień.

W kategorii „za zasługi w misyjnym dziele Kościoła” medal otrzymał ojciec Andrzej Madej Oblat Maryi Niepokalanej, pani Elżbieta Wryk oraz doktor Helena Pyz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.

Ojciec Andrzej Madej od 1997 roku jest przełożonym misji „sui iuris” w Turkmenistanie, postsowieckim państwie środkowoazjatyckim, gdzie większość stanowią muzułmanie. Cierpliwie i z miłością głosi Ewangelię i prowadzi dialog ekumeniczny. Jest autorem poczytnych publikacji książkowych.

Elżbieta Wryk, misjonarka świecka w Republice Środkowoafrykańskiej i Kamerunie, została wyróżniona Medalem za całkowite oddanie się edukacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Pani Elżbieta ma także ogromne serce dla chorych. Wydatnie przyczyniła się do rozbudowy szpitala w Bagandou oraz zajmowała się tam kształceniem kadry medycznej.

Doktor Helena Pyz nazywana jest „Matką trędowatych”. Należy do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego i od 30 lat jako lekarz pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach. Wraz z zespołem medycznym wyleczyła 5170 trędowatych. Mieszkańcy Jeevodaya nazywają ją „Mami” (Mama).

W kategorii „pomoc modlitewna i duchowa” medale otrzymali: Renata Przewoźnik, organizatorzy Kampanii Społecznej „Misjonarz na Post” i pani Wanda Socha z Dębicy.

Renata Przewoźnik, moderatorka Żywego Różańca w diecezji drohiczyńskiej, od wielu lat popularyzuje osobę Sługi Bożej Pauliny Jaricot. Przygotowuje pomoc modlitewną i materialną dla misjonarzy włączając się w inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych. Zaproponowała modlitwę w intencji beatyfikacji Pauliny Jaricot każdego 9 dnia miesiąca.

Kampania Społeczna „Misjonarz na Post” powstała w 2014 r. a jej pomysłodawcą był o. Marcin Wrzos OMI. Kampania zachęca do wsparcia duchowego misjonarzy w okresie Wielkiego Postu. Uczestnicy modlą się i poszczą w intencji konkretnych misjonarzy. Akcja prowadzi stronę internetową i jest obecna w mediach społecznościowych. W 2019 r. w 6. Edycji wzięło udział prawie 20 tys. ludzi młodych. Wspierają ją aktorzy i sportowcy.

Natomiast pani Wanda Socha z Dębicy, mimo niepełnosprawności, od ponad 16 lat otacza modlitwą misje oraz wspiera misje sióstr służebniczek starowiejskich.

W kategorii „pomoc materialna i finansowa dla misji” medal przyznano Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, siostrze Dorocie Ostolskiej ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi oraz Grażynie i Jackowi Broniewskim z Łodzi.

Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio powstała ona w 1992 r. w Poznaniu. Przez ponad 27 lat działalności Fundacja objęła swą pomocą 47 państw w Afryce, Ameryce Południowej, Azji i Oceanii i w Europie. Zorganizowała 576 dużych transportów pomocy materialnej. Pomogła 202 ośrodkom i placówkom kierując do pracy na misjach 216 wolontariuszy, w tym: 68 lekarzy.

Siostra Dorota Ostolska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi jest zasłużoną katechetką i animatorką misyjną. Zainicjowała Kolędników misyjnych w szkołach i parafiach diec. warszawsko-praskiej i archidiecezji lubelskiej w parafii Łęczna. Od 2005 r. ofiarnie angażuje się w działania Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Redaguje materiały na spotkania formacyjne, prelekcje, kongresy i konkursy.

Państwo Grażyna i Jacek Broniewscy z parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Łodzi-Widzewie od 1991 r. prowadzą w swej parafii Koło Przyjaciół Misji. Zaprosili już 87 misjonarzy i misjonarki, którym udzielili pomocy finansowej i materialnej. Założyli Muzeum Misyjne w pomieszczeniach parafialnych. Od 25 lat przeprowadzają zbiórki dla misjonarzy.

W kategorii „informacja medialna” Kapituła Medalu doceniła w tym roku Dwumiesięcznik Papieskich Dzieł Misyjnych „Misje Dzisiaj”, Katolicką Agencję Informacyjną oraz Magdalenę Gronek.

„Misje Dzisiaj” Jest to czasopismo zaangażowane w animację i formację misyjną wiernych w Polsce, prowadzoną przez Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Medal odbierze ks. prałat Tomasz Atłas, redaktor naczelny.

Katolicka Agencja Informacyjna systematycznie współpracuje z Komisją Episkopatu Polski ds. misji i jej agendami przekazując informacje ze świata misyjnego. Publikuje wywiady z misjonarzami, informacje z wydarzeń o charakterze misyjnym w diecezjach oraz obrazy z życia polskich misjonarek i misjonarzy na placówkach misyjnych.

Dziękując za wyróżnienie prezes KAI Marcin Przeciszewski powiedział, że temat misji – oczywisty z punktu widzenia katolickiej agencji – jest zarazem jest jednym z najbardziej pasjonujących tematów dziennikarskich. “Uważam, że w sensie medialnym temat pracy misyjnej z całym zaangażowaniem, gdzie widać najpiękniejsza twarz Kościoła, jest niezwykle istotny, dlatego apeluję do mediów o wsparcie, a do misjonarzy o współpracę z dziennikarzami, żeby społeczeństwo mogło poznać misyjną rzeczywistość” – powiedział szef KAI.

Magdalena Gronek, redaktorka Radia Warszawa od 1997 r. prowadzi cotygodniową audycję „Wybrani-posłani”. Zaprasza na audycję misjonarki i misjonarzy, którzy opowiadają o swej pracy i dzielą się przeżyciami z misji. W ciągu 22 lat wyemitowano ponad 1000 audycji.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap