Modlitwa o beatyfikację kard Wyszyńskiego w rocznicę sakry bp. Wojtkowskiego

Wyjątkową - jeśli chodzi o skromność i prostotę - oprawę miał dzisiejszy jubileusz 50-lecia święceń biskupich bp. Juliana Wojtkowskiego z Warmii. Biskup jubilat przewodniczył Mszy św. w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich, gdzie dokładnie 50 lat temu, 22 sierpnia 1969 r. przyjął święcenia biskupie z rąk Prymasa Tysiąclecia.

Polub nas na Facebooku!

Wraz z Biskupem Jubilatem Eucharystię koncelebrowali m.in. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, abp Józef Górzyński oraz prymas senior abp Henryk Muszyński. Kard. Nycz zapewniając o modlitwie w intencji bp. Wojtkowskiego, wspomniał jego wielką pokorę. To ona sprawiła, że chciał przyjmować święcenia biskupie bez rozgłosu, w kameralnym gronie i tak też przeżywać swój wyjątkowy jubileusz.

W homilii podczas Mszy św. bp Wojtkowski podkreślił, że w ostatnich dniach odprawił kolejno Mszę św. uwielbienia Chrystusa Najwyższego Kapłana, Mszę św. dziękczynną za życie i wszystkie łaski, przebłagalną – za grzechy całego życia a wreszcie wczoraj – Mszę św. błagalną o dar wytrwania w dobrym aż do końca. Tę, której dziś przewodniczy, ofiarowuje z prośbą o beatyfikację i kanonizację kard. Wyszyńskiego, ks. Romana Kotlarza oraz Marii Okońskiej, która – jak podkreślił – jest „siłą napędową dziejów maryjnych Kościoła katolickiego w Polsce a nawet i na całym świecie”.

Dalszą część homilii poświęcił tym osobistościom, mówiąc o ich życiu i znaczeniu dla Kościoła w Polsce.

Abp Górzyński w rozmowie z KAI podkreślił, że bp Julian Wojtkowski jest postacią absolutnie wyjątkową nie tylko jeśli chodzi o powojenne losy Kościoła Warmińskiego ale całego regionu. Przypomniał, że znalazł się on w gronie kapłanów, którzy jako przybysze z zewnątrz podjęli pracę w tej największej wówczas terytorialnie diecezji w Polsce, w dodatku pozbawionej niemal zupełnie miejscowych księży. – Ogromna praca wymagająca niesłychanej determinacji. Ci, którzy wtedy ją podejmowali charakteryzowali się dużym poświeceniem – podkreślił.

Zaznaczył, że bp Wojtkowski zajmował się organizacją życia duszpasterskiego na tym terenie, przywracaniem historycznych miejsc kultu, powoływaniem nowych ośrodków. Zwrócił też uwagę na jego osiągnięcia naukowe, zwłaszcza w dziedzinie mariologii, historii teologii oraz historii Warmii. Podkreślił, że mimo przekroczenia 90 roku życia bp Wojtkowski jest wciąż aktywny intelektualnie, publikuje, tłumaczy i wydaje dzieła, które bez jego wiedzy i wysiłku uległyby zapomnieniu.

– Jest to też człowiek, który uczestniczył w bardzo ważnym etapie odbudowywania z gruzów, zabezpieczania i udostępniania zabytków regionu Warmii, regionu wyjątkowo nasyconego starymi zabytkami – powiedział abp Górzyński. – Bardzo wiele zabytków ocalało dzięki jego osobistej interwencji, np. kościół św. Katarzyny w Braniewie, jedno z najstarszych regionalnych miejsc kultu – dodał.

– Bóg dał mu genialną pamięć. Jest chodzącą encyklopedią, z której do dziś korzystamy – powiedział metropolita warmiński.

Bp Julian Wojtkowski urodził się 31 stycznia 1927 r. w Poznaniu, gdzie w roku 1939 ukończył szkołę powszechną. Po wybuchu wojny został z rodzicami i rodzeństwem aresztowany i osadzony w “Lager Glowno – Posen Ost”, a stąd wywieziony pierwszym transportem do Ostrowca Świętokrzyskiego. Małą maturę zdobył w tajnym nauczaniu ziemi kieleckiej w 1944 r., świadectwo dojrzałości – w liceum matematyczno-fizycznym w Lublinie w 1945 r.

W latach 1945-1950 studiował w Lubelskim Seminarium Duchownym dla diecezji warmińskiej. Święcenia kapłańskie i magisterium teologii otrzymał w 1950 r. Po studiach teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał w 1953 r. doktorat. Habilitował się na Papieskim Fakultecie Teologicznym w Krakowie w 1968 r. Od 1952 do 2005 r. wykładał w Warmińskim Seminarium Duchownym, Warmińskim Instytucie Teologicznym i na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Święcenia biskupie otrzymał w 1969 r. Jako zawołanie biskupie obrał słowa: VENI DOMINE JESU (Przyjdź Panie Jezu).

Profesorem nadzwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie mianowany został w 1987 r., profesorem zwyczajnym – w 1997 r. Główne dziedziny jego badań to : historia dogmatów Maryjnych w Polsce średniowiecznej, glosy oraz drobne teksty polskie w inkunabułach Wielkopolski, historia diecezji warmińskiej. Wypromował 60 magistrów, 23 licencjatów i 13 doktorów teologii.

Bp Wojtkowski jest laureatem wielu lokalnych nagród i tytułów, m.in jest honorowym obywatelem Lidzbarka Warmińskiego, a w 2017 r. otrzymał od prezydenta Olsztyna statuetkę św. Jakuba za szczególne zasługi dla miasta.

KAI/ad

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Arcybiskup z Santiago de Compostella na Jasnej Górze

Na zaproszenie twórców wystawy "Śladami Jezusa" sanktuarium na Jasnej Górze odwiedził 20 sierpnia arcybiskup Santiago de Compostella Julián Barrio Barrio. Z Santiago de Compostela mamy posłanie dla całej Europy, żeby nawrócić się. Z ufnością musimy patrzeć w przyszłość - powiedział.

Polub nas na Facebooku!

Abp Barrio przewodniczył Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Na początku Eucharystii zaapelował o pójście drogą maryjną, na której Maryja prowadzi nas do Syna – Matka Boża jest naszą nadzieją na przyszłość – podkreślił hiszpański arcybiskup.

Mówiąc z kolei o obecnej sytuacji Kościoła i chrześcijaństwa na Starym Kontynencie, abp Barrio stwierdził, że „jesteśmy w Europie świadkami bardzo silnego procesu sekularyzacji”.

– Jako chrześcijanie musimy być obecni z tymi wartościami w naszym życiu, ale także w naszej kulturze. W dzisiejszej Europie musimy odzyskać chrześcijańską wizję człowieka i powrócić do pojęcia prawa naturalnego, do właściwego pojęcia człowieka – powiedział arcybiskup Santiago de Compostela.

Po Mszy św. arcybiskup spotkał się m.in. z o. Marianem Waligórą, przeorem Jasnej Góry, zwiedził sanktuarium oraz multimedialną wystawę “Śladami Jezusa”, znajdującą się nieopodal. – Jest bardzo wdzięczny za możliwość jej przejścia, bo ona prawdziwie wprowadza w tajemnicę Męki Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Jezusa. Chciałbym, żeby można ją było oglądać również w Santiago – powiedział na zakończenie zwiedzania.

Twórcy wystawy czyli studio Tenegent z Warszawy już rozmawiają o możliwościach zainstalowania jej właśnie w hiszpańskim sanktuarium św. Jakuba Apostoła.

 

ad, KAI/Stacja7

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap