Kielce: 23 kleryków rozpoczęło kolejny rok przygotowania do kapłaństwa

Msza św. w kieleckiej bazylice pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego poprzedziła inaugurację nowego roku akademickiego dla środowiska Wyższego Seminarium Duchownego. Do kapłaństwa przygotowuje się w Kielcach 23 alumnów.

fot. Luis Ángel Espinosa, LC/Cathopic

O wpisaniu kieleckiego seminarium w dzieje miasta przypomniał w homilii bp Jan Piotrowski, przypominając, że pierwsza inauguracja miała miejsce w 1727 r. Mówił także o patronie dnia dzisiejszego św. Janie Kantym i drogach podążania do źródła prawdy, którą są wiara i rozum, jak pisał w encyklice „Fides et ratio” św. Jan Paweł II. Prawda jest bezinteresownym darem, wpisana jest w objawienie i w nasze dzieje, jest także zapowiedzią ostatecznej i doskonałej wizji, jakiej Bóg zamierza udzielić tym, którzy poszukują Go całym sercem. Ku temu, mimo odmiennych metod, dążą filozofia i teologia – tłumaczył biskup.

Zauważył wiele przeciwnych tendencji w dzisiejszym świecie, co dostrzegli już ojcowie soborowi Soboru Watykańskiego II i co pozostaje aktualne, jako że „w dzisiejszych czasach fala newsów i fake newsów oraz fałszywych informacji, rodzi etyczny i estetyczny niepokój”.

Dziś na drodze poszukiwania prawdy i świętości niech będzie św. Jan Kanty – kapłan, profesor, rektor Akademii Krakowskiej – wskazał biskup kielecki. Przypomniał, że odbył on studia z filozofii, potem z teologii, ale na obranej drodze „nie chciał niczego zdobyć dla siebie, ale gorąco i niezmordowanie pragnął, by wiara i rozum wznosiły go do Boga”, a przy tym „nie tracił człowieka ze swego pola widzenia”. Nigdy nie znużył go świat ludzkiej biedy, niedoskonałości moralnej i obyczajowej (…). Całe swoje pracowite życie podporządkował Bogu oraz miłości i prawdzie, a jest to niczym innym, jak wiernym naśladowaniem Chrystusa – mówił biskup kielecki. Niech zatem dzisiejsze „Gaude Mater Poloniae” będzie wyrazem szacunku dla tych, którzy już taką drogę przeżyli, a nas współczesnych zaprosi na duchową pielgrzymkę – proponował bp Piotrowski.

Reklama

Łącznie studiuje 27 kleryków

Dalsza część inauguracji miała miejsce w Auli im. Biskupa Czesława Kaczmarka w kieleckim seminarium. Od śpiewu „Gaude Mater Polonia” rozpoczęła się sesja inauguracyjna. Wykład inauguracyjny pt. „Idea i teologia ojczyzny w tekstach Mszału Pawła VI” wygłosił ks. prof. Andrzej Żądło.

W Wyższym Seminarium Duchownym studiuje obecnie 23 alumnów, ponadto dwóch przebywa na urlopach dziekańskich. Dołączą wkrótce dwaj klerycy z Konga, co łącznie daje 27 studentów. Obecnie na szóstym roku jest sześciu kleryków, na piątym dwóch, na czwartym czterech, na trzecim – pięciu, zaś na drugim – jeden.

Dzisiaj pięciu studentów I roku otrzymało indeksy. Są nimi: Olaf Rabiej oraz Grzegorz Pacierz z parafii Ducha Świętego w Kielcach, Michał Ciszek z parafii św. Faustyny w Kłucku, Jakub Stela z parafii św. Józefa Oblubieńca w Krakowie oraz Artur Dzwonek z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie.

Reklama

Swoją drogę ku kapłaństwu rozpoczęli już 10 września w Skorzeszycach, gdzie przeżywali tzw. okres propedeutyczny, czyli przygotowawczy do wstąpienia w mury WSD.

Formacja w seminarium trwa 6 lat. Kieleccy alumni są jednocześnie studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i po ukończeniu studiów otrzymują tytuł magistrów teologii KUL. Wyższe Seminarium Duchowne to najstarsza uczelnia w Kielcach. Została erygowana dekretem biskupa krakowskiego Felicjana Konstantego Szaniawskiego z 1726 roku.

KAI, pa/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę