Kard. Nycz: nie wolno sakralizować konstytucji, ale trzeba ją szanować

- Nie ma potrzeby sakralizowania, absolutyzowania konstytucji jako takiej, ale nie wolno umniejszać jej znaczenia. Należy ją szanować i troszczyć się o nią.– mówił kard. Nycz w homilii podczas Mszy św. sprawowanej w archikatedrze warszawskiej w uroczystość NMP Królowej Polski i Święto Narodowe 3 Maja.

Polub nas na Facebooku!

Metropolita warszawski podkreślił też, że władza jest służbą i apelował o pracę dla wspólnego dobra ponad podziałami. W Mszy św. uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Uroczysta Eucharystia sprawowana w archikatedrze warszawskiej przez metropolitę warszawskiego kard. Kazimierza Nycza, z udziałem najwyższych władz RP, rozpoczęła się pieśnią Maryjną „Z dawna Polski Tyś Królową”. Następnie odśpiewany został „Mazurek Dąbrowskiego”.

– Będziemy dziękować za wielkie wydarzenia historyczne, za nasze polskie dziś i prosić o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny – powiedział kard. Nycz witając zgromadzonych i zapraszając do wspólnej modlitwy.

W homilii metropolita warszawski przypomniał o kościelnym i państwowym wymiarze świętowania, które łączą się w dniu 3 maja. Podkreślił, że twórcy Konstytucji 3 Maja po uchwaleniu ustawy zasadniczej przeszli do katedry, by tam się modlić oraz że w 1920 r. na prośbę polskich biskupów papież ustanowił w tym dniu święto NMP Królowej Polski. – 30 lat temu połączyliśmy tę obecność kościelną i państwową w dziękczynieniu za Konstytucję i za wszystkie wielkie sprawy naszej Ojczyzny – powiedział metropolita warszawski.

W kontekście religijnym świętowania przypomniał moment, w którym Kościół otrzymuje Maryję jako swoją Matkę. Zaznaczył, że w tym momencie, pod krzyżem, wszyscy uczyli się tego, co to znaczy naprawdę królować – być sługą.

Kard. Nycz przypomniał Ślubu Lwowskie króla Jana Kazimierza i nawiązujące do nich Śluby Jasnogórskie kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, traktowanego przez wielu jako Interreks i duchowy przywódca na Narodu. – Wiele wskazuje na to, że jesteśmy blisko jego beatyfikacji – powiedział kard. Nycz.

Podkreślił, że kard. Wyszyńskiego cechowała miłość – do Kościoła, do Maryi i do Ojczyzny, w takiej właśnie kolejności. Zaznaczył, że był on daleki od nacjonalizmu, choć niezwykle kochał Polskę. Zwrócił też uwagę na bardzo obecny w jego życiu wątek miłości nieprzyjaciół i umiejętność odróżniania zła od człowieka, który je popełnia. – Kto nienawidzi, ten już przegrał – przypomniał słowa Prymasa Tysiąclecia kard. Nycz.

Mówiąc o państwowym wymiarze obchodów 3 Maja metropolita warszawski zwrócił uwagę na zdolność do współpracy dla dobra Ojczyzny zarówno twórców Konstytucji 3 Maja, jak i twórców konstytucji z 1919 r., uchwalonej u progu niepodległości, mimo ogromnych różnic poglądów i politycznego rozdrobnienia. Przypomniał też słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Sejmie RP, w których papież zwracał uwagę, jak ważna jest ustawa zasadnicza oparta o sprawiedliwy porządek prawny, w którego centrum stoi człowiek.

– Konstytucja to rzeczywistość niezwykle ważna. Mówiąc o Konstytucji 3 Maja i o wszystkich późniejszych Konstytucjach uchwalanych w sposób demokratyczny, trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie wolno, nie ma potrzeby sakralizowania konstytucji jako takiej. Nie ma także potrzeby jej absolutyzowania, mimo, że jest to ustawa zasadnicza – powiedział kard. Nycz. Podkreślił jednak, że nie wolno też umniejszać jej znaczenia. – Należy konstytucję uchwaloną i obowiązującą szanować i troszczyć się o nią. To właśnie dlatego konstytucja ma swoich stróżów, ma swoje struktury, wpisane w niej, które mają ją chronić i pilnować – powiedział.

Metropolita warszawski podkreślił też, że w kontekście wszystkich dyskusji nad nową konstytucją, obecnych również w Polsce, należy brać pod uwagę wzór, jakim są twórcy Konstytucji 3 Maja i wszyscy ci, którzy potrafili kochać Ojczyznę i pracować dla jej dobra, mimo podziałów.

Przypomniał też nauczanie kolejnych papieży, począwszy od Piusa XI, który podkreślał, że polityka jest ważną formą miłości bliźniego. Zaznaczył też, że polityka ma służyć człowiekowi i dobru wspólnemu.

Wraz z kard. Nyczem modlił się biskup polowy WP Józef Guzdek i liczne duchowieństwo. W Eucharystii uczestniczyli Prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu RP, parlamentarzyści i członkowie rządu a także wojsko, policja, służby mundurowe, harcerze oraz członkowie bractw i stowarzyszeń.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Uroczystość Królowej Polski to jeden z największych odpustów na Jasnej Górze

Na Jasnej Górze z udziałem polskich biskupów trwają główne uroczystości Królowej Polski. To jeden z największych odpustów gromadzący tysiące wiernych. W tym roku inauguruje on świętowanie 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do sanktuarium, a w oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego jest przypomnieniem jego wielkiego aktu zawierzenia: Milenijnego Oddania Polski w Macierzyńską Niewoli Miłości.

Polub nas na Facebooku!

Przeor klasztoru, o. Marian Waligóra, podkreśla, że musimy wciąż na nowo wracać do przesłań wielkich Polaków. – Ciągle odkrywamy jak bardzo ważne jest to zawierzenie Maryi, w wymiarze Narodu, ale też w wymiarze osobistym. Prymas Tysiąclecia przypominał, że nie wystarczy ten akt wypowiedzieć jako Naród, trzeba wchodzić w to zawierzenie i oddanie się Maryi osobiście – podkreślił jasnogórski przeor.

Słowa zawierzenia zawarte w Milenijnym Akcie z 1966r., których autorem jest kard. Stefan Wyszyński, pielgrzymi będą mogli przypomnieć sobie czytając fragment tekstu na pamiątkowej tablicy, która zostanie dziś poświęcona przed główną sumą odpustową celebrowaną o godz. 11.00.

Tablica poświęcana jest dzisiaj, ponieważ właśnie 3 maja, w uroczystość Królowej Polski, episkopat pod przewodnictwem Prymasa Wyszyńskiego dokonał nowego zawierzenia nazywanego Milenijnym Aktem Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Miłości za Wolność Kościoła w Polsce i na świecie. Stanowił on centralny punkt obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski i był wyraźnym opowiedzeniem się Polaków za tym, że nasza Ojczyzna ma pozostać krajem katolickim.

– To było wydarzenie, o którym trzeba przypominać i z niego czerpać siły do budowania lepszego dziś i jutra dla Polski – podkreśla jasnogórski przeor. Zauważa, że „naród wtedy się obudził, zobaczył swą wielką moc duchową, uwierzył, że mamy oparcie w Maryi, że jest w nas siła. Jeśli wtedy było tutaj ok. miliona pielgrzymów to i dziś możemy nasze siły wskrzesić”.

O godz. 10.00 na szczycie rozpocznie się modlitwa za Ojczyznę. Mszę św. o 11.00 celebrować będzie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, który wygłosi też kazanie. Podczas tej Mszy św. ponowiony zostanie Milenijny Akt i złożone zostaną Przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Po południu, o 14.00 zaplanowana jest Droga Krzyżowa, potem modlitwa różańcowa. Wieczorną Mszę św. o 19.00 poprzedzi procesja eucharystyczna po Wałach.
Uroczystość uwieńczy Apel Jasnogórski z udziałem Kompani Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Obchodzona 3 maja uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Jednak już papież Pius X w 1908 r. zezwolił na wpisanie wezwania „Królowo Polski” na stałe do Litanii loretańskiej. W tym samym roku ustanowił też dla diecezji lwowskiej święto Królowej Polski. Po zakończeniu I wojny światowej, po uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą rozszerzenia tego święta na całą Polskę. Jako datę zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji, która realizowała część ślubowań króla Kazimierza. Papież Benedykt XV zatwierdził święto dla Kościoła w Polsce w 1920 r. Jest ono obchodzone w całym kraju oficjalnie od 1923 r., kiedy to papież Pius XI w 1923 roku na prośbę biskupów zatwierdził święto Maryi Królowej Polski na dzień 3 maja. W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję – Królowę Polski główną patronką i niebieską opiekunką naszego narodu. Od 1992 r. (tak, jak w okresie międzywojennym) dzień ten jest świętem narodowym Polski – dla upamiętnienia zarówno uchwalenia Konstytucji w r. 1791, jak i święta Królowej Polski.

KAI/ad

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap