Nasze projekty

Godny pochówek dziecka utraconego. Jak go zorganizować?

Instytut Ordo Iuris wydał specjalny poradnik dla rodziców dzieci utraconych, w którym wyjaśnia jakie prawa przysługują rodzicom oraz w jaki sposób mogą je realizować.

Fot. Urs van Osch/Pexels

Rodzice przeżywający dramat przedwczesnej śmierci swojego dziecka są najczęściej pozostawieni bez należytego wsparcia. Niejednokrotnie nie są nawet informowani o przysługujących im prawach, w tym o prawie do godnego pochówku dziecka, niezależnie od tego, na jakim etapie ciąży zmarło.

Wystarczy wsparcie dla rodziców i wiedza szpitali oraz urzędników, by dobre praktyki pełnego, godnego pochówku zapewnione zostały każdemu utraconemu dziecku. Reagując na tragedię kilkudziesięciu tysięcy polskich rodzin, Instytut Ordo Iuris zdecydował o wydaniu specjalnego poradnika prawnego dla rodziców dzieci utraconych. Precyzyjnie wyjaśnia w nim, jakie prawa im przysługują oraz za pomocą jakich środków można je realizować.

Godny pochówek

Wiele spośród dzieci zmarłych przed urodzeniem nie doczekało się godnego pochówku tylko dlatego, że nikt nie poinformował ich rodziców o takiej możliwości. Często po czasie, zapoznając się z obowiązującymi przepisami, rodzice odczuwają głęboki żal, że nie skorzystali z przysługujących im praw i nie pożegnali się z dzieckiem. Każde wsparcie dla rodziców dziecka utraconego to podkreślenie, że ich żal zasługuje na szacunek, a ich dziecko miało pełne prawo do godnego, właściwego wszystkim ludziom, traktowania również po śmierci.

Reklama

Każdemu człowiekowi przysługuje prawo do godnego pochówku – niezależnie od tego, na jakim etapie życia umarł. Pomimo tego chęć organizacji pogrzebu dziecka utraconego wciąż bywa traktowana jako „kaprys rodziców”, którzy często są poddawani ogromnej presji, by tego nie robić. Zdarza się, że lekarze, pielęgniarki czy położne wykazują się brakiem delikatności i niezrozumieniem wobec cierpiących rodziców, mówiąc o ich zmarłym dziecku za pomocą sformułowań takich jak „zabranie materiału” czy „utylizacja płodu”, co przysparza cierpień i utrudnia podjęcie decyzji o organizacji pogrzebu.

CZYTAJ: Godnie przyjąć i pożegnać dziecko. Fundacja Tęczowy Kocyk

Prawo do otrzymania zasiłku pogrzebowego

W poradniku eksperci Ordo Iuris przypominają, że rodzicom dziecka utraconego przysługuje zasiłek pogrzebowy na pokrycie kosztów pogrzebu zmarłego dziecka. Przedstawiają też przykłady dobrych i złych praktyk szpitali w tej delikatnej materii.

Reklama

Eksperci Ordo Iuris deklarują też wobec rodziców kompleksowe wsparcie prawne w przypadku, gdy rodzicom nienarodzonego dziecka ZUS odmówił wypłaty zasiłku pogrzebowego. „Każde takie zwycięstwo to potwierdzenie, że zmarły członek rodziny był pełnoprawnym członkiem naszej społeczności” – zaznaczają autorzy poradnika.

Co znajdziesz w poradniku?

Poradnik Ordo Iuris opisuje m.in.:

  • kto może pochować dziecko utracone,
  • komu należy się zasiłek pogrzebowy,
  • czy konieczna jest rejestracja zgonu w urzędzie stanu cywilnego,
  • na kim spoczywa obowiązek sfinansowania badań genetycznych koniecznych do ustalenia płci dziecka, które zmarło na wczesnym etapie ciąży.

Publikacja zawiera także sześć przykładowych formularzy wniosków, oświadczeń i pełnomocnictw, które mogą okazać się potrzebne w związku z podjęciem się organizacji pochówku.

Reklama

PORADNIK DOSTĘPNY TUTAJ>>>

KAI,dzieciutracone.ordoiuris.pl,zś/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę