Nasze projekty

Czym zajmuje się zespół ds. prewencji? [WIDEO]

W archidiecezji warszawskiej powstaje zespół ds. prewencji. Czym będzie się zajmować? Wyjaśnia ks. Michał Turkowski, odpowiedzialny za prewencję w archidiecezji warszawskiej.

fot. Archidiecezja Warszawska

Zgodnie z tzw. “ustawą Kamilka” każda instytucja prowadząca m.in. działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną jest zobowiązana do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, czyli osób do 18. roku życia. Kościół też prowadzi taką działalność, jak np. przedszkola, szkoły, grupy parafialne, gdzie przebywają małoletni, więc we wszystkich takich miejscach trzeba wdrożyć wytyczne zawarte w ustawie. Dlatego w diecezjach powołano zespoły prewencyjne – mówi ks. dr Michał Turkowski z biura delegata ds.ochrony dzieci i młodzieży archidiecezji warszawskiej.

Czym zajmie się zespół ds. prewencji w archidiecezji warszawskiej?

Kard. Kazimierz Nycz mianował ks. Michała Turkowskiego odpowiedzialnym za prewencję w archidiecezji warszawskiej, do którego zadań należy stworzenie takiego zespołu i pokierowanie jego działaniami. Zespół prewencyjny będzie się zajmował wszystkim, co jest związane nie tylko z wdrożeniem ustawy, ale w ogóle z ochroną dzieci i młodzieży. To szeroki zakres działań – mówi ks. Turkowski.

Zespół będzie organizował szkolenia związane z prewencją oraz monitorował czy placówki wdrażają wszystkie wytyczne dotyczące ochrony małoletnich. Zgodnie z przepisami, takie kontrole należy przeprowadzać co dwa, trzy lata – mówi. Ponadto zespół prewencyjny będzie pomagał w szkoleniu pracowników oraz pomoże w przygotowaniu kleryków do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Reklama

Prewencja to zapobiegnie, więc chodzi o to, aby nie tylko przeszkolić, ale też uświadomić tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa, jakie sposoby zachowań czy działań są dopuszczalne, a jakie niedopuszczalne. I tym wszystkim będzie zajmował się zespół prewencyjny – wyjaśnia ks. Turkowski.

Co dla Kościoła oznacza wprowadzenie „ustawy Kamilka”?

W czerwcu w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbyło się spotkanie ze wszystkimi dziekanami związane z wprowadzeniem tzw. „ustawy Kamilka”. Wkrótce w dekanatach archidiecezji warszawskiej odbędą się również szkolenia dla proboszczów, księży wikariuszy oraz pracowników dotyczące przygotowania oraz wdrażania standardów ochrony małoletnich, których wymaga nowelizacja ustawy. To dokument, który określa zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki, czyli przede wszystkim zachowania niedopuszczalne oraz wszystko, co jest związane z pracą z dziećmi i młodzieżą w danym miejscu. Każda placówka, czy jest to parafia, szkoła, przedszkole, musi przygotować sama takie standardy dostosowane do charakteru i działalności placówki – wyjaśnia ks. Turkowski.

Każda placówka musi przygotować i upublicznić standardy do 15 sierpnia.

Reklama

Szkolenia proboszczów będą też dotyczyć sposobu reagowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia osoby małoletniej lub posiadania informacji o nadużyciach – wyjaśnia ks. Turkowski.

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, czyli tzw. “ustawa Kamilka”, która weszła w życie 15 lutego 2024 roku (a częściowo obowiązywała już od 29 sierpnia 2023 roku) zawiera szereg rozwiązań dotyczących lepszej ochrony dzieci przed przemocą oraz zapewnienia im kompleksowej pomocy w przypadku skrzywdzenia.

archwwa.pl, kh/Stacja7

Reklama

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę