Bp Solarczyk do uczniów: nie zmarnujcie daru młodości

- Młodość jest jednym z najpiękniejszych darów, jakie człowiek otrzymał. Nie zmarnujcie tego czasu łaski, który będzie procentował przez całe wasze życie – zaapelował do uczniów bp Marek Solarczyk.

Polub nas na Facebooku!

Uroczystą Mszą św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennik na warszawskiej Pradze uczniowie, nauczyciele i absolwenci pobliskiego gimnazjum i liceum Władysława IV zainaugurowali nowy rok szkolny. Liturgii przewodniczył bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, który do 22 lat nieprzerwanie uczy religii.

 

W homilii przestrzegł przed sprowadzaniem zbliżających się Światowych Dni Młodzieży do jednego dużego wydarzenia. – Radość, entuzjazm i wspólnota którą przeżywa się w czasie tych dni jest tym, czego przedsmak możecie doświadczyć już teraz w społeczności, jaką jest szkoła. To w niej przecież uczycie się budowania więzi, także wokół jakiegoś dzieła czy systemu wartości – zauważył bp Solarczyk.

 

Zaapelował także do młodzieży, aby nie marnowała swojej młodości, która jest jednym z najpiękniejszych darów do Boga. – To, co odkryjecie i czego się nauczycie będzie procentować w przyszłości – powiedział bp Solarczyk.

 

Podkreślając rolę nauczycieli zachęcał także uczniów do wdzięczności za tych, którzy prowadzą ich po drogach życia, ucząc ludzkiej i Bożej mądrości. Podkreślił, że pierwszymi wychowawcami człowieka są jego rodzice. – Zobaczcie, jak wiele wnieśli oni w wasze życie. Wciąż wam towarzyszą i niosą was oraz wasze sprawy w swoim sercu – zaapelował do młodzieży.

 

W tym roku wraz z pierwszym dzwonkiem naukę w szkole rozpoczęło prawie pięć milionów uczniów.


mag / Warszawa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

25 lat lekcji religii w szkołach

Mija 25 lat od przywrócenia w polskich szkołach lekcji religii. Przedstawiamy krótką analizę jak Polska w tej kwestii wypada na tle innych państw europejskich

Polub nas na Facebooku!

W 24 krajach Unii Europejskiej religia nauczana jest w szkołach publicznych, natomiast w 4 (Francja, Holandia, Luksemburg i Słowenia) nauka religii odbywa się na terenie kościelnym.

W 9 krajach UE udział w szkolnych lekcjach religii jest obowiązkowy. Są to: Austria, Cypr, Dania, Finlandia, Grecja, Malta, Niemcy, Szwecja, i Wielka Brytania.

Z kolei w 15 państwach UE udział w szkolnych lekcjach religii jest dobrowolny, w zależności od woli rodziców bądź samych uczniów w klasach ponadgimnazjalnych. Są to: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Węgry i Włochy.

W Luksemburgu w styczniu br. wycofano religię ze szkół i zastąpiono ją nowym przedmiotem o charakterze świeckim: "Wychowanie do wartości".

W niektórych państwach UE uczniowie mogą zdawać maturę z religii, co w Polsce nie jest możliwe. Religię na świadectwie dojrzałości można otrzymać w Austrii, pięciu krajach związkowych Niemiec, Irlandii i Finlandii. Dotyczy to także Czech, mimo że religia jest tam przedmiotem dobrowolnym.

We wszystkich krajach, gdzie nauczanie religii obecne jest w państwowym systemie oświaty (zarówno w formie obowiązkowej, jak i dobrowolnej) jest ono finansowane ze środków publicznych. Jest to normalna, nie wywołująca sprzeciwów zasada demokratycznego państwa prawa, które uznaje, że skoro rodzice odpowiadają za kierunek kształcenia dzieci, to jeśli życzą sobie obecności religii w szkole, państwo zobowiązane jest to zapewnić. Innym, często używanym argumentem, szczególnie tam gdzie udział w nauce religii jest obowiązkowy, jest przekonanie, że wiedza religijna jest tak istotnym elementem kultury europejskiej, że nawet osoby niewierzące powinny ją poznać.

Natomiast odmienny model nauczania religii ma zastosowanie tych państwach UE, które konstytucyjną zasadę świeckości, interpretują w swym ustawodawstwie jako radykalny rozdział sfery publicznej od religijnej: Francja, Holandia i Słowenia. Tam zajęcia z religii organizowane są na terenie pozaszkolnym przez związki religijne. Ten model ma jednak w Europie charakter mniejszościowy. Nawet w laickiej Francji na terenie dwóch departamentów – Alzacji i Lotaryngii – nauczanie religii jest obecne w publicznych szkołach. Stanowi to spuściznę niemieckiego sytemu prawnego, co jest do dziś kontynuowane jako wyraz szacunku dla lokalnej tradycji tego przygranicznego regionu.

Polska w swym systemie prawnym regulującym kwestie wyznaniowe, po uzyskaniu suwerenności dołączyła do większościowego modelu obowiązującego w Europie. Dlatego nauczanie religii jest w naszym kraju możliwe w publicznym systemie oświaty.


Marcin Przeciszewski / Warszawa / KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap