Nasze projekty

Aneta Liberacka wyróżniona medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”

Kard. Kazimierz Nycz odznaczył medalami "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej" świeckich, którzy w szczególny sposób angażują się w pracę na rzecz archidiecezji warszawskiej. Gratulujemy naszej redaktor naczelnej!

fot. archwwa.pl/Stacja7

W uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca, kard. Kazimierz Nycz wręczył w archikatedrze warszawskiej medale „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”. Wśród wyróżnionych znalazła się również redaktor naczelna Stacji7, Aneta Liberacka.

Medale „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” przyznawane są dwa razy w roku. Metropolita warszawski wyróżni nimi osoby świeckie, które w szczególny sposób angażują się w pracę na rzecz diecezji.

Publikujemy pełną listę odznaczonych:

Pani dr Ewa Czaczkowska – w ostatnim czasie podejmuje merytoryczną pracę związaną z organizacją obchodów 40-lecia męczeńskiej śmierci bł. Jerzego Popiełuszki, a wcześniej wniosła duży wkład w proces beatyfikacyjny bł. Stefana Kard. Wyszyńskiego. Jako dziennikarka i historyk swoimi publikacjami przyczyniła się do upowszechnienia w społeczeństwie wiedzy na temat świętych i błogosławionych.

Reklama

Pani dr Milena Kindziuk – autorka książek, dziennikarka, publicystka, członek różnych kościelnych gremiów eksperckich. Od 30 lat zaangażowana w działalność medialną na rzecz Archidiecezji Warszawskiej. Badaczka życia i działalności ks. Popiełuszki oraz propagatorka kultu bł. Prymasa Wyszyńskiego, Autorka biografii kard. Józefa Glempa. Współpracuje z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

Pani Aneta Liberacka – od ponad dziesięciu lat tworzy portal Stacja7.pl, związanym z archidiecezją warszawską. Portal przyczynia się do upowszechnienia treści religijnych w Internecie, w multimedialnej, atrakcyjnej i nowoczesnej formie, przy okazji poszerzając możliwości kreacyjne Biura Prasowego archidiecezji warszawskiej.

Pan prof. Paweł Skibiński – od wielu lat współpracuje z Archidiecezją Warszawską w zakresie projektów związanych z dokumentacją życia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego („Pro memoria”), kard. Józefa Glempa i Jana Pawła II. Bierze udział w projektach związanych z popularyzacją wiedzy o błogosławionych Kościoła warszawskiego. Jego eksperckie wypowiedzi o roli Kościoła w ostatnich dziesięcioleciach stały się kluczowe w podejmowanych w przestrzeni medialnej dyskusjach i debatach.

Reklama

Pan Paweł Kęska – od kilku lat jest odpowiedzialny za rozwój Muzeum bł. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. St. Kostki w Warszawie, ostatnio kieruje społecznym komitetem organizującym wydarzenia 40-lecia jego męczeńskiej śmierci. Współtworzył zespół Caritas Polska. Prowadzi działalność publicystyczną, jest autorem książek i audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce religijnej.

Pani Ewa Abgarowicz – współtwórczyni Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich i pierwszy prezes. Ma wielkie zasługi w dziedzinie konserwacji, przechowywania, zabezpieczania  czy opisywania zbiorów dokumentujących 650 lat historii polskich Ormian.

Pani Maria Ohanowicz- Tarasiuk – prezes Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Położyła wielkie zasługi w rozwoju tej Fundacji, w organizacji Muzeum Ormian Polskich, Wirtualnego Archiwum Polskich Ormian, Skarbnicy wiedzy o polskich Ormianach.

Reklama

Parafia św. Jana Chrzciciela w Warszawie Archikatedra Warszawska:

Pani Edyta Czerwińska – od 26 lat nauczyciel wychowania przedszkolnego. Zelatorka Wspólnoty Żywego Różańca przy Bazylice archikatedralnej oraz kronikarz parafii archikatedralnej, a także organizator pielgrzymek parafialnych.  

Siostra Maria Koźlakiewicz – ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo posługująca w parafialnym Caritas. Przez 20 lat posługi na rzecz chorych i cierpiących mieszkających na terenie parafii, dała się poznać jako osoba wielkiej wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka jako kompetentna pielęgniarka oraz przystań duchowa dla zagubionych.     

Pan Zdzisław Łapiński – szef zespołu liturgicznego od 36 lat posługujący w archikatedrze warszawskiej jako osoba odpowiedzialna za przygotowania procesji parafialnych i diecezjalnych w ramach różnych wydarzeń liturgicznych.

Pozostali członkowie zespołu liturgicznego od wielu lat posługujący jako asysta liturgiczna z okazji różnych uroczystości w zakresie parafialnym i diecezjalnym:

 • Pan Andrzej Denkiewicz
 • Pan Tadeusz Komuda 
 • Pan Marek Nojek 
 • Pan Krzysztof Nowakowski
 • Pan Konrad Wiśniewski            

Członkowie Chóru Archikatedry Warszawskiej wykazujący się dużym zaangażowaniem w działalność i rozwój chóru: 

 • Pani Beata Gniadek
 • Pan Wojciech Konupek
 • Pani Magdalena Kranc
 • Pani Grażyna Wyszyńska  

Parafia Miłosierdzia Bożego w Grójcu:

 • Pani Ewa Potocka – lekarz, zaangażowana w pracę w Caritas Archidiecezji. Otacza opieką osoby terminalnie chore w Hospicjum Domowym działającym przy parafii.
 • Pan Piotr Pękacki – organista. Od początku istnienia parafii organizuje śpiew w kościele. Założył scholę dziecięcą i młodzieżową oraz chór parafialny.
 • Pan Arkadiusz Kacprzak – szafarz nadzwyczajny. Zaangażowany w życie miejscowego kościoła. Stanowi nieocenioną pomoc dla duszpasterzy.

Parafia Świętej Trójcy w Chynowie:

 • Pani Ewa Walkiewicz – bardzo zaangażowana w życie parafii. Pełna poświęcenia pracuje jako zakrystianka, a wcześniej pomagała wielu księżom na plebanii. Cieszy się dobrą opinią parafian.

Parafia św. Anny w Warszawie Wilanowie:

Państwo Lucyna i Zdzisław Rudeccy – bardzo zaangażowani w życie parafii poprzez udział w organizowaniu uroczystości kościelnych. Wyróżniają się pracowitością, sumiennością i oddaniem sprawom parafii.

Parafia św. Zygmunta w Warszawie:

Małżeństwa uczestniczące w formowaniu młodych w projekcie „post cresima” w parafii św. Zygmunta. Dla młodych otworzyli oni swoje serca i domy i dzielą się z nimi swoim doświadczeniem wiary nie tylko w ciągu roku pracy, ale i podczas obozów wakacyjnych.

Państwo:

 • Zbigniew i Małgorzata Burdzy
 • Dariusz i Marzena Gutowscy
 • Artur i Kinga Jastrzębscy
 • Piotr i Barbara Kozłowscy
 • Filip i Joanna Kwiatek
 • Cezary i Zofia Letza
 • Andrzej i Małgorzata Onuch
 • Wojciech i Elżbieta Paradowscy
 • Robert i Agnieszka Suwała
 • Dariusz i Barbara Włodarczyk
 • Leszek i Aneta Zajączkowscy

Parafia Najświętszego Zbawiciela w Warszawie:

 • Pani Anna Pawłowska oraz Pani Ewa Adamska od kilku lat koordynują pracę Parafialnego Zespołu Caritas obie panie wykazują ogromne zaangażowanie z oddaniem służąc osobom potrzebującym. Zorganizowały wiele inicjatyw na terenie parafii – szkoleń, warsztatów, pielgrzymek, zbiórek na rzecz potrzebujących.
 • Pan Tadeusz Adamski, architekt, od lat jest prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Angażuje się w życie parafii i inicjuje wiele wydarzeń takich jak: propagowanie i dystrybucja prasy katolickiej oraz książek, spotkania formacyjne, organizowanie projekcji filmowych i koncertów parafialnego chóru.
 • Pani Aleksandra Brochocka – od lat związana z Sekcją Rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej uczestniczyła w pracach zarządu Sekcji Rodzin KIK. Pełniła wiele różnych, ważnych ról w tej społeczności.
 • Pani Hanna Kaczyńska– absolwentka Studium Życia Rodzinnego przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Po ukończeniu posługiwała w Poradniach Rodzinnych w parafiach: św. Augustyna, św. Stefana, św. Wawrzyńca, przygotowując narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Posługuje jako osoba koordynująca pracę w Archidiecezjalnej Poradni Katolickiej w Warszawie.  
 • Siostra Lidia Świder – ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Pracowała w Magdalence jako Przełożona Domu oraz w Ośrodku Rekolekcyjnym. Obecnie pełni posługę w Domu Samotnej Matki w Chyliczkach. 

archwwa.pl/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę