Abp Marek Jędraszewski otrzyma paliusz

W niedzielę 22 października 2017 o godz. 10.00 w Królewskiej Katedrze na Wawelu celebrowana będzie Msza święta z nałożeniem paliusza Księdzu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu Metropolicie Krakowskiemu

Polub nas na Facebooku!

Historia i symbolika paliusza

Paliusz jest wstęgą, w formie okręgu do której z przodu i z tyłu są dołączone dwa wolno zwisające końce. Jest on wykonany z białej wełny, przyozdobiony czarnymi, haftowanymi krzyżami. Noszony jako insygnium w czasie celebracji liturgicznych i wówczas zakładany jest na ornat. Czynią to papież oraz arcybiskupi Metropolici na terenie własnych archidiecezji jako oznaka ich jurysdykcji. Przywilej używania paliusza posiada także Patriarcha Jerozolimy obrządku łacińskiego.
Pochodzenie paliusza jest niepewne. Jego początki sięgają starożytności chrześcijańskiej, kiedy to rzymscy notable czy ludzie nauki zakładali na tunikę wierzchnią szatę, która dała prawdopodobnie początek dzisiejszemu paliuszowi. Początkowo (IV w.) nosili go tylko papieże, lecz już od VI w. udzielali takiego prawa również niektórym biskupom jako wyraz prymatu nad innymi biskupami.

Formuła wypowiadana podczas nałożenia paliusza wskazuje na jego symbolikę. Jest on symbolem jedności, znakiem komunii ze Stolicą Apostolską i więzi miłości oraz wezwaniem do ewangelicznego męstwa. Ojciec Święty Benedykt XVI w homilii inaugurującej pontyfikat (24. Kwietnia 2005) podał jeszcze inną symbolikę paliusza. Jest on obrazem Chrystusowego jarzma, czyli woli Bożej, którą przyjmujemy. Nie jest on wewnętrznym ciężarem, który przygniata i odbiera wolność, ale jest również wewnętrzną radością. Paliusz, wykonany z owczej wełny symbolizuje także misję pasterską. Ukazuje zagubioną owieczkę, również tę chorą, zagubioną i słabą, którą pasterz bierze na swe ramiona i prowadzi do wód życia.

Paliusz, według tradycji, był nakładany nowym Metropolitom przez papieża w uroczystość św. Piotra i Pawła w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Od stycznia 2015, decyzją Ojca Świętego Franciszka, paliusz, wręczony Arcybiskupowi Metropolicie w Rzymie, nakładany jest na niego we własnej archidiecezji przez Nuncjusza Apostolskiego.

 

Życiorys

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski urodził się dnia 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. Maturę uzyskał w 1967 roku w I. Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Następnie, w latach 1967-1973, studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.

Dnia 24 maja 1973 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka. W 1974 roku uzyskał licencjat kanoniczny z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu na podstawie pracy „Problematyka osoby w filozofii Gabriela Marcela” (promotor: ks. prof. Ludwik Wciórka). W latach 1973-1975 był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp.

 

W 1975 roku abp Antoni Baraniak skierował ks. Marka Jędraszewskiego na studia specjalistyczne, które odbył na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W czerwcu 1977 roku uzyskał licencjat z filozofii na podstawie pracy „La filosofia del simbolo religioso di Paul Ricoeur” (wyróżniona złotym medalem Uniwersytetu Gregoriańskiego), natomiast dnia 20 grudnia 1979 roku obronił pracę doktorską „Le relazioni intersoggettive nella filosofia di Levinas” (promotor: prof. Simon Decloux SJ, praca nagrodzona złotym medalem Ojca Świętego Jana Pawła II).

Po powrocie do Polski: w latach 1980-1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, w latach 1980-1987 prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, a w latach 1987-1996 redaktorem, od 1990 redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”.

W 1991 roku habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie rozprawy „Jean-Paul Sartre i Emmanuel Levinas – w poszukiwaniu nowego humanizmu. Studium analityczno-porównawcze” (rozprawa opublikowana pod tytułem „W poszukiwaniu nowego humanizmu. J.-P. Sartre – E. Levinas”, Kraków 1994). W 1996 roku otrzymał nominację na docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W samym roku został mianowany visiting professor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

 

W 1996 roku ks. dr hab. Marek Jędraszewski otrzymał nominację na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu.
Dnia 17 maja 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia biskupie otrzymał dnia 29 czerwca 1997 roku w Poznaniu. Jego dewizą biskupią są słowa „Scire Christum” („Znać Chrystusa”).

W związku z powstaniem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 26 listopada 1998 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM, a dnia 7 grudnia tegoż roku nominację na kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM.

Dnia 2 stycznia 2002 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Dnia 11 lipca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował bp. Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim. Ingres do archikatedry łódzkiej odbył się dnia 8 września 2012 roku, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

 

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski jest – od 2014 roku – Zastępcą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W Konferencji Episkopatu Polski pełni ponadto następujące funkcje – jest Przewodniczącym Rady Naukowej, członkiem: Rady Stałej KEP, Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, Komisji Wychowania Katolickiego, Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, a także delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego. Jest także Wielkim Kanclerzem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Od 30 września 2012 roku jest przewodniczącym Komisji ds. katechezy, szkół i uniwersytetów Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).

 

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2016 r. Ojciec Święty Franciszek mianował abp. prof. Marka Jędraszewskiego metropolitą krakowskim, o czym poinformował Go osobiście Ojciec Święty Franciszek 28 listopada 2016. Uroczysty ingres Metropolity krakowskiego do Katedry Wawelskiej nastąpił 28 stycznia 2017 roku, a 29 czerwca 2017 roku w Rzymie z rąk Papieża otrzymał paliusz, który nałożony zostanie 22 października 2017 roku w Królewskiej Katedrze na Wawelu.


Źródło: materiały prasowe Archidiecezji krakowskiej

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

RDK: potrzeba większej aktywizacji kobiet w Kościele

O potrzebie większej aktywizacji i wykorzystania potencjału kobiet w Kościele rozmawiały członkinie Krajowej Rady Duszpasterstwa Kobiet, które spotkały się dziś w Warszawie. Spotkanie w siedzibie Episkopatu Polski prowadził bp Wiesław Szlachetka, delegat KEP ds. duszpasterstwa kobiet.

Polub nas na Facebooku!

Zdaniem członkiń Rady, Kościół w Polsce niedostatecznie dobrze wykorzystuje potencjał kobiet w codziennym życiu parafialnym i praktyce duszpasterskiej. W roku liturgicznym wiele jest dni, w których wspominane są święte lub błogosławione, ale w praktyce kaznodziejskiej brakuje właściwej wykładni tego, jak znaczącą rolę owe kobiety pełniły.

Do zrozumienia bogactwa swoich ról w Kościele kobiety potrzebują jednak lepszej formacji. – Chodzi o pogłębienie własnej wiary tak, aby potem mogła być realizowana w codziennym życiu. Potrzebne jest zatem głoszenie kerygmatu ściśle wśród kobiet. Kobiety także są dziećmi Bożymi i chcą zgłębiać swoją relację z Bogiem – powiedziała KAI prof. Dorota Kornas-Biela z KUL.

Rada zastanawiała się zatem nad potrzebą lepszej formacji kobiet w Kościele. „Praca formacyjna wśród kobiet jest zadaniem dla duszpasterzy, mediów oraz parafii. Sylwetki świętych kobiet pokazują, że kobiecy potencjał może być realizowany w Kościele na różne sposoby” – wskazała red. Alina Petrowa-Wasilewicz z Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Formacja ta powinna się dokonywać drogą lepszych i opartych na większym wzajemnym zaufaniu relacji między duszpasterzami a kobietami. Już jednak sama formacja kapłanów, a wcześniej także kleryków w seminariach duchownych, powinna zawierać wskazówki dotyczące pracy duszpasterskiej z kobietami. – Kobiety stanowią liczbowo trzon Kościoła i trzeba umieć się z nimi porozumiewać, współpracować i zaspokajać potrzeby duchowe – uważa prof. Kornas-Biela.

Kapłani formowani do roli spowiedników, kierowników duchowych i duszpasterzy powinni przede wszystkim rozumieć kwestie odmienności płci oraz uczyć się zaufania do kobiet świeckich pełniących różne role w Kościele.

 

 

Niewykorzystany jest ponadto potencjał kobiet odchodzących na emeryturę, ale posiadających cenne kierunkowe wykształcenie i wciąż aktywnych: pedagogów, psychologów, lekarzy, prawników. – To są profesjonalistki, które w ramach parafialnego życia mogłyby bardzo pomóc osobom ubogim i potrzebującym, których nie stać na skorzystanie z płatnych porad – wyjaśniła prof. Kornas-Biela. – Czasem chodzi też po prostu o tzw. posługę słuchania. Kręgi kobiet mogłyby być bardziej dyspozycyjne w realizowaniu wsparcia w parafiach wobec rodzin w przypadkach poronienia, śmierci bliskich czy niepełnosprawności.

Wsparcie realizowane przez kobiety powinno też dotyczyć innych kobiet w potrzebie, jak powracające do rodzin po odbyciu kary więziennej, walczące z uzależnieniami, samotne matki. Przy parafiach mogłyby nawet powstawać klubiki dziecięce. Najmłodszymi zajmowaliby się wolontariusze, a mamy miały czas na spotkania formacyjne.

Teresa Kapela ze Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” mówiła z kolei o kobiecych postulatach w polityce rodzinnej. Zwróciła uwagę m.in. na problem braku oszacowania wartości pracy domowej wykonywanej przez kobiety w sferze budżetowej.

Teresa Kapela przedstawiła także działalność dwóch kobiecych organizacji z Europy Zachodniej: Make Mother Matter i Federation Europeen des Femmes Actives en Familie. Jej zdaniem bowiem, w sytuacji ogromnej laicyzacji społeczeństw europejskich, jest ważne zwrócenie uwagi na postulaty kobiecych federacji działających poza strukturami wyznaniowymi.

MMM wspiera działania matek na wielu polach: rodzinnym, zawodowym, społecznym i obywatelskim. Zwraca uwagę na promocję roli kobiet w życiu politycznym, przy jednoczesnym łączeniu tej aktywności z życiem rodzinnym. FEFAF reprezentuje natomiast wszystkie osoby, które zamiast pracy zawodowej poświęcają się pracy opiekuńczej.

 

Krajowa Rada Duszpasterstwa Kobiet planuje także zwrócić się do biskupów z listem, w którym postuluje zwrócenie większej uwagi na problem tzw. aborcji eugenicznej.

Rada popiera obywatelską inicjatywę zbierania podpisów pod projektem „Zatrzymaj aborcję”, polegającym na wyeliminowaniu z prawa zapisów dopuszczających zabijanie dzieci ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności. Dziękuje też biskupom za jej poparcie. Istnieje natomiast potrzeba formowania osób wierzących, które często jednocześnie nie widzą nic złego w dopuszczalności aborcji eugenicznej. Konieczna jest zatem głębsza formacja wiernych np. poprzez włączenie tego tematu do katechez czy homilii – uważa Rada.

Maria Wilczek z miesięcznika „List do Pani” mówiła z kolei o potrzebie ulepszenia założeń programowych przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”. Jest on realizowany w formie nadobowiązkowej w różnych klasach szkoły podstawowej oraz na dalszym etapie edukacji. Brakuje jednak dobrej formacji samych nauczycieli, a ponadto im starsza młodzież, tym przedmiot ten cieszy się słabnącym zainteresowaniem uczniów. Zbyt duży akcent jest w nim położony na zagadnienia dotyczące życia seksualnego, a zbyt mały na promowanie wartości rodzinnych, czy dotyczących m.in. abstynencji i życia wolnego od uzależnień.

 

W trakcie spotkania Rady omówiono także raport Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego nt. „Kobieta w polskim społeczeństwie”.

Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet KEP została zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 362. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Krakowie-Wieliczce 23 czerwca 2013.

Wśród zadań Rady są m.in.: wymiana doświadczeń związanych z działalnością duszpasterstw kobiecych i podejmowanie wspólnych inicjatyw duszpasterskich; współpraca ze świeckimi ruchami i stowarzyszeniami; prowadzenie i zlecanie badań socjologicznych związanych z sytuacją kobiet w Polsce oraz w Kościele lokalnym.

Delegatem KEP ds. duszpasterstwa kobiet jest obecnie gdański biskup pomocniczy Wiesław Szlachetka. Rada spotyka się dwa razy do roku.

 


lk / Warszawa

Katolicka Agencja Informacyjna

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap