video-jav.net

Abp Henryk Hoser członkiem Rady Stałej KEP

Abp Henryk Hoser SAC został dziś wybrany członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Biskup diecezji warszawsko-praskiej ma 71 lat. Jego wyboru dokonano podczas rozpoczętego dziś Warszawie 356. zebrania plenarnego KEP.

Polub nas na Facebooku!

fot. Przemysław Jahr

Abp Henryk Hoser

Rada Stała przygotowuje sprawy na Zebrania Plenarne i Rady Biskupów Diecezjalnych, czuwa nad wykonaniem decyzji Konferencji i Rady Biskupów Diecezjalnych, koordynuje prace Konferencji, może zająć stanowisko w sprawach publicznych, kiedy tego wymaga dobro Kościoła albo konkretne potrzeby wiernych, zgodnie z opinią, przynajmniej domniemaną, członków Konferencji.

Radę Stałą tworzą: przewodniczący Konferencji, zastępca przewodniczącego, prymas Polski, kardynałowie kierujący diecezjami, sekretarz generalny oraz sześciu biskupów diecezjalnych i dwóch biskupów pomocniczych wybranych przez Zebranie Plenarne na okres pięciu lat, z możliwością wyboru na drugą kadencję.


tk / Warszawa

Ingres w Gnieźnie

Prymas Polski, abp Wojciech Polak obejmie dzisiaj Katedrę gnieźnieńską.

Patrycja Michońska-Dynek
Patrycja
Michońska-Dynek
zobacz artykuly tego autora >
Sławomir
Dynek
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

U progu bazyliki prymasowskiej abp. Polaka powita Kapituła Prymasowska, a jeden z biskupów poda Prymasowi do ucałowania krzyż legacki. W uroczystościach wezmą udział dotychczasowy Prymas, abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore, przedstawiciele duchowieństwa i prezydent Bronisław Komorowski.

Tytuł Prymasa jest ważny. Metropolita gnieźnieński jako kustosz relikwii św. Wojciecha, zachowuje honorowe pierwszeństwo pośród biskupów. Jego głos jest traktowany przez wiele mediów, a co za tym idzie widzów, słuchaczy i czytelników jako autorytet Kościoła. Abp Wojciech Polak dał się już poznać z tej dobrej strony, zapowiadając, co jest najważniejsze dla Kościoła w Polsce.

"Priorytetem, który podejmujemy jest ewangelizacja." – mówił niedawno w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".  "Najpierw refleksja, w którą stronę ona powinna pójść. Właśnie jesteśmy w przededniu trzeciego kongresu na temat nowej ewangelizacji, który będzie poświęcony środowiskom wiejskim. Polska to ogromne obszary wiejskie. Druga rzecz to dynamika tej ewangelizacji, która idzie poprzez odnowę parafii jako wspólnoty wspólnot. O te wspólnoty musimy się zatroszczyć. Kolejna sprawa to miejsce świeckich w Kościele. Ich większa współodpowiedzialność za niego" – jasno sprecyzował wówczas abp Polak. W tym samym wywiadzie, powołując się na Papieża Franciszka, Prymas podkreślił, że trzeba troszczyć się o powołania, młodzież, rodzinę i przygotowanie do małżeństwa. Abp Wojciech Polak nie unika także wypowiedzi na tematy, które w społeczeństwie budzą duże emocje. Tak było po śmierci dyktatora, gen. Wojciecha Jaruzelskiego. "Módlmy się o Boże miłosierdzie dla zmarłego i współczujmy rodzinie" – zachęcił Prymas.  "Perspektywa życia wiecznego może się w ostatnich momentach życia otworzyć, nawet wobec tych, którzy tę perspektywę odrzucali, trzeba o tym pamiętać" – mówił abp Wojciech Polak w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Tylko w tych dwóch wywiadach padło kilka bardzo ważnych słów: ewangelizacja, powołania, rodzina, wspólnota i miłosierdzie.

Arcybiskup Wojciech Polak ma 49 lat. Od 2011 roku pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. W związku z tą funkcją był też członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP i należał do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.  Ojciec Święty Franciszek mianował go 17 maja 2014 roku arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim, prymasem Polski.

Patrycja Michońska-Dynek

Patrycja Michońska-Dynek

Zobacz inne artykuły tego autora >

Sławomir Dynek

Zobacz inne artykuły tego autora >
Patrycja Michońska-Dynek
Patrycja
Michońska-Dynek
zobacz artykuly tego autora >
Sławomir
Dynek
zobacz artykuly tego autora >