Nasze projekty

Abp Depo na Jasnej Górze: Eucharystia jest cudem nieśmiertelności

„Eucharystia, w której uczestniczymy, jest czymś więcej niż zjawiskiem socjologicznym. Jest dziełem samego Boga, cudem nieśmiertelności” - przypomniał abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski przewodniczył na Jasnej Górze Mszy św. rozpoczynającej uroczystości Bożego Ciała.

fot. Jasna Góra News/twitter.com

Po Mszy św. wyruszyła centralna procesja eucharystyczna do częstochowskiej Archikatedry św. Rodziny.

W homilii abp Wacław Depo pytał, jak jest nasza odpowiedź na miłość Chrystusa, czy nie jest ona tylko znakiem tradycji czy obowiązkiem. Zauważył, że „nasza obecność i nasza międzyludzka jedność może być zrozumiała jedynie w porządku wiary w Chrystusa, która przekazuje nam Kościół”.

Abp Depo podkreślił, że „Eucharystia, w której uczestniczymy, jest czymś więcej niż zjawiskiem socjologicznym. Jest dziełem samego Boga, cudem nieśmiertelności”. Przekonywał, że każdy z nas zaproszony jest, by w tej tajemnicy odnaleźć swoje miejsce i aby przez Chrystusa dawać miejsce Bogu w naszym życiu.

Reklama

Kaznodzieja zwrócił też uwagę na aktualność pytań stawianych przez Jana Pawła II podczas Międzynarodowego Kongresu 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w 1997 r. we Wrocławiu. Dotyczyły one wolności, którą człowiek może budować sam, bez Chrystusa, a nawet wbrew Niemu.

Przytoczył jego ówczesne słowa: „Usiłuje się bowiem dzisiaj wmówić człowiekowi i całym społeczeństwom, iż Bóg jest przeszkodą na drodze do pełnej wolności, że Kościół jest wrogiem wolności, że wolności nie rozumie, że się jej lęka. Jest tutaj jakieś niesłychane pomylenie pojęć! Kościół bowiem nie przestaje być w świecie głosicielem ewangelii wolności! To jest jego misja. «Ku wolności wyswobodził nas Chrystus» (Ga 5, 1)!”.

Reklama

„Potrzeba reformy i odnowienia naszych sumień”

Metropolita częstochowski przypomniał także o trzech podstawowych wymiarach postępowania Kościoła, w których spotykamy obecność Chrystusa: w przepowiadaniu Ewangelii i świadectwie życia, w braterskiej posłudze wobec potrzebujących, w liturgii – w uwielbieniu i oddawaniu czci Bogu.

Zachęcił, by tak jak św. Piotr budować Kościół, uznając w Chrystusie Pana i Zbawiciela. Potrzeba reformy i odnowienia naszych sumień w Duchu Świętym – apelował.

W modlitwie polecał hospitalizowanego papieża: „modlimy się za Ojca Świętego Franciszka, który w szpitalu jest poniekąd oddalony od wspólnoty z ludźmi, ale Chrystus umacnia go, a przez niego umacnia wiarę ludu chrześcijańskiego”.

Reklama

CZYTAJ: Papież po operacji. Pierwsza noc minęła spokojnie

„Wychodzimy, aby związać nasze codzienne życie z tajemnicą Eucharystii”

Rozpoczynając główne uroczystości Bożego Ciała przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski, zapraszał do otwarcia się na Jezusa, „jak Maryja w dniu zwiastowania, by On wypełnił serca swoją miłością, a przez dar Eucharystii wlał prawdziwą i nadprzyrodzoną radość i nadzieję”.

Jasnogórski przeor przypomniał, że treścią uroczystości jest wiara w realną obecność w Najświętszym Sakramencie, a którą to prawdę Kościół głosi nieustannie od swego początku. Raz w roku wychodzimy z Najświętszym Sakramentem na ulice naszych miast i wiosek, aby w ten sposób związać jeszcze bardziej nasze codzienne życie z tajemnicą Eucharystii – mówił paulin.

Zwrócił uwagę, że procesja Bożego Ciała jest swoistym obrazem naszego życia, które zmienia się powoli, ale nieustannie i zawsze w określonym kierunku. To też przede wszystkim obraz Kościoła, który zawsze jest „w drodze”, bo taka jest jego misja, by iść z orędziem zbawienia do świata.

„Od Maryi wszystko się zaczęło”

Procesja pod przewodnictwem abp. Depo tradycyjnie przeszła Alejami Najświętszej Maryi Panny. Wzięli w niej udział także ojcowie i bracia paulini, asysta, kapela i chóry jasnogórskie oraz pielgrzymi. Od lat procesje Bożego Ciała w Częstochowie odbywają naprzemiennie z Jasnej Góry do archikatedry lub z archikatedry do sanktuarium. To podkreśla też związek pobożności eucharystycznej z rolą Maryi w Kościele, bo, jak pisał św. Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii, Maryja to Niewiasta Eucharystii.

Od Maryi się wszystko zaczęło. Ona tak naprawdę jest „pierwszą ziemią, na której stanął Jezus”, bo zanim stanął na własnych nogach, może gdzieś w Betlejem, może w Egipcie, na pewno później w Nazarecie i w innych miejscach, to stanął w Jej sercu i Ona nam go dała i dlatego jest Niewiastą Eucharystii, Monstrancją, niektórzy mówią nawet Tabernakulum Pana Boga. Ona oczywiście nie w sposób sakramentalny, ale bardzo rzeczywisty Ciało Boże miała w sobie i dlatego jest Przewodniczką na drogach Bożego Ciała – powiedział biskup pomocniczy arch. częstochowskiej Andrzej Przybylski w rozmowie z JasnaGóraNews.

Oprawę muzyczną prowadziły połączone chóry archikatedralny „Basilica Cantabs” pod dyr. Włodzimierza Krawczyńskiego i Zygmunta Nitkiewicza oraz jasnogórski chór Królowej Polski pod dyr. Marcina Lauzera.

Po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, od jutra do czwartku 15 czerwca w Bazylice jasnogórskiej o godz. 19.00 będą celebrowane nieszpory eucharystyczne z procesją z Najświętszym Sakramentem.

KAI,pa/Stacja7

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę