100 tys. zł dla Syrii dzięki koncertowi pasyjnemu i zbiórce Caritas Polska

Tysiące poszkodowanych przez wojnę Syryjczyków otrzyma wsparcie dzięki polskim pieśniom pasyjnym, które wykonano w Wielki Piątek w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Podczas występu Polskiej Opery Królewskiej pod hasłem „Rodzina Rodzinie. Pomoc dla Aleppo” trwała SMS-owa i tradycyjna zbiórka na rzecz potrzebujących rodzin z ogarniętej walkami Syrii. W SMS-owej zbiórce charytatywnej zebrano ponad 100 tys. zł.

Polub nas na Facebooku!

W programie występu znalazły się arabski hymn wielkopiątkowy „Wa Habibi” i staropolskie pieśni pasyjne, m.in. „Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne”, „Krzyżu święty nade wszystko” i „Posłuchajcie bracia miała”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. wicepremier prof. Piotr Gliński, wicedyrektor Caritas Polska Jarosław Bittel i wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Występowi solistów Polskiej Opery Królewskiej towarzyszyły materiały filmowe pokazujące zrujnowane wojną Aleppo. Część z nagrań pochodziła bezpośrednio od współpracowników Caritas Polska w Syrii. Występ dopełniały recytacje wierszy Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana czy Juliana Tuwima. Wydarzenie było transmitowane na żywo na antenie TVP1.

Było to kolejne, po styczniowym koncercie w Łazienkach Królewskich, tego typu wydarzenie współorganizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Caritas Polska, Polską Operę Królewską, Muzeum Łazienki Królewskie i TVP1. Na początku stycznia br. w Łazienkach Królewskich można było wysłuchać najpiękniejszych polskich i syryjskich kolęd, również w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej.

Wojna w Syrii nadal trwa. Na naszą pomoc czeka 13 mln ludzi, w tym 6 mln dzieci. Pomocy potrzebują dziesiątki tysięcy rodzin próbujących sobie ułożyć życie na uwolnionych już terenach. W gruzach mają utrudniony dostęp do wody, pożywienia i prądu.

Program „Rodzina Rodzinie” działa już dwa lata. Polega na stałej pomocy finansowej polskich rodzin, firm i instytucji udzielanej syryjskim rodzinom.

Do akcji można włączyć poprzez wybór konkretnej rodziny z Syrii, a następnie deklarację kwoty i okresu pomocy na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl. Do dzisiaj w programie wzięło udział prawie 20 tys. darczyńców, dzięki którym Caritas Polska przekazała syryjskim rodzinom ponad 30 mln zł. Nadal można wesprzeć program wysyłając SMS o treści „SYRIA” pod nr 72052 (koszt 2,46 z VAT).


KAI/Caritas Polska, lk / Warszawa

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Będzie łatwiej przekazywać żywność na cele charytatywne

Do Sejmu trafił projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Dzięki uproszczeniu przepisów łatwiejsze ma być przekazywanie produktów organizacjom charytatywnym, także tym prowadzonym przez Kościoły i związki wyznaniowe.

Polub nas na Facebooku!

Celem ustawy jest określenie zasad postępowania z niewykorzystaną żywnością oraz zdefiniowanie obowiązków sprzedawców żywności tak, aby przeciwdziałać jej marnowaniu. Takie działanie zdaniem wnioskodawców budzi bowiem kontrowersje etyczne w sytuacji wciąż istniejącego problemu niedożywienia części ludności świata.

Powoduje też nadmierną eksploatację zasobów naturalnych, w tym wody pitnej, zwiększa emisję gazów cieplarnianych oraz zużycie energii. Natomiast na etapie wytwarzania i produkcji żywności wiąże się ze zwiększonymi kosztami utylizacji.

W uzasadnieniu do projektu ustawy jej autorzy wskazują, że obecnie w Polsce nie ma regulacji przeciwdziałających marnowaniu żywności. Jedynym udogodnieniem w tym zakresie są korzystne przepisy podatkowe.

Od 1 stycznia 2009 r. zwolniono od podatku od towarów i usług darowiznę dokonywaną przez producentów, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych (powyżej 1,2%) oraz napojów będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych (o zawartości alk. ponad 0,5%), jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele charytatywne.

1 października 2013 r. zwolnienie dla darowizn żywności dla organizacji pożytku publicznego zostało rozszerzone o jej dystrybutorów i obecnie obejmuje wszystkich podatników dokonujących takich darowizn.

Ustawa skupia się na ograniczeniu marnowania żywności na etapie dystrybucji, szczególnie w przypadku dużych sieci handlowych (o powierzchni powyżej 250 m kw.). Sieci te, z uwagi na zdolności logistyczne i zaawansowaną infrastrukturę (w tym centralne magazyny i systemy śledzenia towaru) mają “znaczący potencjał do ograniczenia zjawiska marnowania żywności”.

Wnioskodawcy (grupa senatorów) proponują umożliwić przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż żywności takie działania, które prowadzić będą do zapobiegania marnowania żywności. Będą mogli przekazywać nieodpłatnie niesprzedane produkty z zastosowaniem dotychczasowych ulg podatkowych w tym zakresie.

Warunkiem jest wymóg powierzchni jednostki handlowej (powyżej 250 m kw.) oraz przychody ze sprzedaży w niej środków spożywczych na poziomie co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów.

Ustawa wprowadza m.in. definicje „marnowania żywności”, „żywności na cele społeczne” i „sprzedawcy żywności” uprawnionego do uzyskania ulgi podatkowej z tytułu przekazania żywności na cele charytatywne.

Projekt zakłada też zawężenie definicji „organizacji pozarządowej” do organizacji wykonujących zadania w sferze pomocy społecznej (w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej), wspierania systemu pieczy zastępczej oraz działalności charytatywnej polegającej m.in. na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym.

W odniesieniu do definicji „organizacji pozarządowej” doprecyzowano, że walor takiej organizacji posiadają także osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Marnowanie żywności występuje na każdym etapie – od wytwarzania, poprzez przetwarzanie i dystrybucję, kończąc na konsumpcji u ostatecznego konsumenta. Skala marnowania żywności jest zróżnicowana w zależności od kraju.

Według szacunkowych danych Komisji Europejskiej z 2012 r., w krajach unijnych marnuje się 89 mln ton żywności rocznie, czyli 179 kg na osobę. Choć większość żywności (42%) marnowana jest na etapie gospodarstw domowych, to w sferze dystrybucji jest to wciąż aż 5%.

Koszty związane z marnowaniem żywności w Unii Europejskiej oszacowano na ok. 143 mld euro w 2012 r., z tego 10 mld euro dotyczy etapu dystrybucji.

Zgodnie z danymi Eurostatu z 2006 r. w Polsce marnuje się ok. 9 mln ton żywności rocznie. W przeliczeniu na statystycznego mieszkańca, Polska jest na piątym miejscu w UE pod względem marnowanej żywności (235 kg na osobę rocznie).

Brakuje natomiast dokładnych danych co do skali przekazywania niewykorzystanej żywności na cele charytatywne. Według Polskiej Federacji Banków Żywności, w 2015 r. za pośrednictwem polskich banków żywności przekazano 65 tys. ton jedzenia (bez 81 tys. ton owoców i warzyw objętych rosyjskim embargiem, przekazanych bankom przez rolników), z tego tylko 1400 ton (około 2%) pochodziło z darowizn od sieci handlowych.

Natomiast w 2016 r. ilość żywności przekazanej bankom wzrosła do 92,7 tys. ton, z czego dystrybutorzy przekazali 4,7 tys. ton. Dane te są jednak niepełne, gdyż innych form redystrybucji produktów poza bankami żywności.

Projekt ustawy został przesłany do szerokich konsultacji społecznych m.in. ze związkami zawodowymi oraz konfederacjami pracodawców.

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap