Nasze projekty
Roman Zając

Zstąpił do piekieł

Na każdej Mszy wyznajemy wiarę, że Jezus „zstąpił do Piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał”, co często powtarzamy dość bezrefleksyjnie. Ale co to właściwie znaczy?

Reklama

Pierwsza oficjalna formuła, określająca ten aspekt działalności Chrystusa, pojawiła się w wyznaniu wiary w roku 359, w IV formule z Simium, zredagowanej przez Marka z Aretuzy, a potem włączonej do Apostolskiego Wyznania Wiary (ułożonego w V stuleciu w Galii i Hiszpanii). Pierwotna postać tego artykułu wiary brzmi po grecku: „katelthonta eis ta katotata”, przy czym słowo „katotata” oznacza dół i ma związek ze słowem „katotera” (niższe) z Ef 4, 9.

Przyjęte w tłumaczeniu łacińskim wyrażenie „descendit ad infernos” (jakie zatwierdził Sobór Laterański IV w 1215 r.) sugeruje natomiast Piekło. W tekście greckim chodzi raczej o starotestamentowy Szeol, nie zaś Piekło w takim sensie, w jakim dzisiaj jest rozumiane. Ta niezbyt dziś jasna formuła wyrażać miała wiarę, że zbawienie objęło nie tylko ludzi współczesnych Jezusowi i urodzonych później, ale także wszystkie pokolenia ludzi żyjących, zanim nastąpiło Wcielenie (por. KKK 634).

Już we wczesnym chrześcijaństwie, głęboko wierzono, że sprawiedliwi, urodzeni przed Chrystusem, oczekiwali na Jego przyjście właśnie w Szeolu.

Reklama
Reklama

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Jezus doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie i Jego dusza dołączyła do nich w krainie umarłych. Jezus zstąpił tam jednak jako Zbawiciel (KKK § 633). A zatem zejście do Otchłani uważane jest za część misji zbawienia dotyczącej ludzi wszystkich czasów. Na taki zakres zbawienia wskazują teksty Starego i Nowego Testamentu. Psalmista zapowiada wyprowadzenie wiernych z Szeolu przez Boga (Ps 16,10-11; 49,16). Podczas ziemskiej działalności Jezus mówi o radości patriarchy: Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się (J 8,56).

Święty Piotr, nawiązując do Psalmu 16, 8-11, dowodzi (Dz 2, 25-36), że Jezus był w Otchłani i stamtąd został wyzwolony jako „Święty Boży” (Dz 2, 24.27.31; por. Rz 10, 7; Ef 4, 8-9). Znaczy to, że Chrystus przezwyciężył zło ziemi, Szatana, moce piekielne, śmierć, cierpienie i przepaść między żywymi a umarłymi (Ap 1, 18; Rz 14, 9), tworząc w rezultacie jedno uniwersalne królestwo odkupionych.

Reklama
Reklama

Reklama

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite