Nasze projekty

Rozpoczynamy Dni w diecezjach!

W całej Polsce rozpoczynają się dziś Dni w Diecezjach – cykl wydarzeń modlitewnych, ewangelizacyjnych i kulturalnych z udziałem około 115 tysięcy młodych katolików z całego świata i tysięcy ich polskich rówieśników. Wydarzenie to bezpośrednio poprzedza 31. Światowe Dni Młodzież w Krakowie z udziałem papieża Franciszka.

Reklama

Dni w Diecezjach od 20 do 24 lipca. Dopiero po tym czasie (w poniedziałek, 25 lipca) uczestnicy wyjadą do Krakowa by uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży.

Zgodnie z formułą zaproponowaną w 1997 roku przez organizatorów 12. ŚDM w Paryżu, Dni w Diecezjach odbywają się na terenie wszystkich diecezji kraju, w którym organizowane są Światowe Dni Młodzieży, z wyłączeniem miejsca organizacji wydarzeń centralnych ŚDM. W tym roku młodzi odwiedzą 42 diecezje terytorialne, w tym dwie greckokatolickie. Specjalny program Dni w Diecezji przygotowuje również Ordynariat Polowy.

Jest to czas odkrywania przez gości z zagranicy bogactwa Kościoła i kraju do którego przyjeżdżają, ale także okazja do międzynarodowej integracji, której owocem, mają być trwałe relacje, jakie młodzi z całego świata zawiążą przy okazji wspólnych spotkań, modlitewnych czuwań, wycieczek, a przede wszystkim noclegów w domach konkretnych rodzin.

Reklama

Pielgrzymi poznają w tym czasie historię i kulturę kraju-gospodarza oraz życie wspólnoty Kościoła lokalnego. Dlatego Dni w Diecezjach wypełniają wycieczki, zabawy i zaangażowania w społeczne projekty przygotowane przez organizatorów.

Plan, według którego przebiegają spotkania w czasie tego tygodnia w każdej diecezji jest odmienny i zależny od jego specyfiki. Jednak w każdym z miejsc uczestnicy wezmą udział w wydarzeniach centralnych, gdzie punktem kulminacyjnym będzie Msza święta odprawiona przez ordynariuszy poszczególnych diecezji. Koordynacją tej pracy w skali kraju zajmuje się Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM, mające swoją siedzibę przy Konferencji Episkopatu w Warszawie.

Reklama

Jordan, Łódź Piotrowa albo Kana

Na czas Światowych Dni Młodzieży każda diecezja przyjęła nazwę biblijną, która najbardziej oddaje specyfikę danego miejsca. Takie rozwiązane ma istotny charakter praktyczny. – Mamy w Polsce nazwy miast, które obcokrajowcom trudno wymówić, prościej im będzie posługiwać się nazwami, które znają z kart Biblii – wyjaśnia w rozmowie z KAI Diana Golec, kierownik działu komunikacji Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

Dla pielgrzymów z zagranicy to również wskazówka, czego mogą się spodziewać w danym miejscu i wspólnocie. Nazwy te nawiązują bowiem zarówno do historii, postaci, jak i ważnych miejsc lokalnego Kościoła.

Reklama

I tak np. archidiecezja poznańska i archidiecezja gnieźnieńska – miejsca tworzenia się na ziemiach polskich chrześcijaństwa i państwowości – za swoją nazwę wybrały Jordan. Z kolei archidiecezja częstochowska stanie się Kaną (nawiązanie do Maryi i jasnogórskiego sanktuarium), archidiecezja łódzka – Łodzią Piotrową, diecezja bielsko-żywiecka – Górą Błogosławieństw, a diecezja kaliska – Domem św. Józefa.

Jak wyjaśnia ks. Andrzej Niemira, włocławski koordynator ŚDM, również we Włocławku nazwa Misericordia nie jest przypadkowa. – W Świnicach Warckich, które leżą na terenie tej diecezji przyszła na świat i została ochrzczona apostołka Bożego Miłosierdzia, św. Faustyna Kowalska – mówi duchowny.

Wszystkie biblijne nazwy każdej z diecezji można sprawdzić na mapie – www.krakow2016.com/dni-w-diecezjach.

Diecezjalne Centra – prężnie funkcjonujący mechanizm

Aby dobrze przygotować się do przyjęcia zagranicznych gości w każdej spośród 42 polskich diecezji istnieje Diecezjalne Centrum ŚDM, którego liderem jest koordynator – najczęściej diecezjalny duszpasterz młodzieży. Są to prężnie funkcjonujące struktury, w których swoje zdolności realizuje lokalna młodzież. Często mechanizm organizacji Centrów, przypomina strukturę dużego przedsiębiorstwa. W diecezji warszawsko-praskiej Centrum Diecezjalne ŚDM tworzy szereg departamentów: m.in. logistyczno-personalny, promocji, wydarzeń centralnych, czy modlitewno-formacyjny.

Każda z komórek odpowiada za realizację innych zadań. A jest ich sporo: przeprowadzenie rejestracji grup, rozlokowanie ich w parafiach i poszczególnych domach, zorganizowanie wolontariuszy, tłumaczenie tekstów, przygotowanie miejsc, oprawy i przebiegu celebracji, współpraca z służbami porządkowymi, samorządami i instytucjami kultury, promocja i komunikacja z mediami, współpraca z ruchami i wspólnotami parafialnymi, przeprowadzenie spotkań formacyjnych i projektów ewangelizacyjnych.

Biskupi powołują też odpowiednie struktury w dekanatach oraz parafiach, a w przygotowaniach do ŚDM w diecezjach uczestniczą także zgromadzenia zakonne, wspólnoty i ruchy kościelne. Wszystko po to, by zagwarantować uczestnikom dobry pobyt i szereg niezapomnianych wrażeń.

Wszystkie ręce na pokład

Diecezjalne Centra nie byłyby w stanie przyjąć młodzieży, gdyby nie wsparcie wolontariuszy. Często są to młodzi, którzy po zakończeniu Dni w Diecezjach sami staną się uczestnikami centralnych wydarzeń ŚDM w Krakowie.

Jednak do wolontariatu może zgłaszać się nie tylko młodzież. W stolicy najstarszy wolontariusz ma 70 lat. „Chcieliśmy zaprosić do współpracy wszystkich. Istotna jest dla nas wymiana międzypokoleniowa” – wyjaśnia Karolina Błażejczyk z warszawsko-praskiego centrum diecezjalnego ŚDM.

Wolontariusze będą ściśle współpracować z organizatorami Dni w Diecezjach i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Będą na dworcach, lotniskach, ważnych szlakach komunikacyjnych, w pobliżu atrakcji turystycznych i kościołów. Od nich będzie można uzyskać pomoc i wszelkie niezbędne informacje.

Pomogą również w organizacji wydarzeń kulturalnych, czuwań i specjalnych projektów przygotowanych specjalnie na Dni w Diecezjach. Ich zadaniem będzie też koordynowanie podziału noclegów i wyżywienia, a także zagospodarowanie czasu wolnego gości z zagranicy.

Wśród zaangażowanych w opiekę nad zagranicznymi pielgrzymami włączą się m.in. studenci, nauczyciele, ratownicy medyczni, lekarze, strażacy, żołnierze, dziennikarze, harcerze, a w stolicy nawet pilotka samolotu. Wszyscy przeszli już szereg szkoleń i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa, topografii miasta, komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej oraz pierwszej pomocy. „Nauczyliśmy wolontariuszy, żeby umieli odpowiedzieć na każde pytanie – tworzymy obraz ludzi kompetentnych, życzliwych, uśmiechniętych i pomocnych” – mówi Karolina Błażejczyk.

Specjalną formą zaangażowania w organizację Światowych Dni Młodzieży jest wolontariat duchowy. Jedną z tego typu inicjatyw jest idea zaproponowana przez trzebnickie siostry boromeuszki, które podjęły dzieło duchowej adopcji wolontariuszy. Siostry modlą się dla nich o dar jedności, odwagi i siły na czas ŚDM. Jak same wskazują, pomysł na duchową adopcje zrodził się podczas spotkań z młodzieżą w różnych miastach Polski.

Szczególną rolę wśród wszystkich zaangażowanych w Dni w Diecezjach odgrywają gospodarze, którzy w swoich domach przyjmą gości z zagranicy. To oni zapewnią gościom nocleg, wyżywienie i transport na miejsca spotkań. Zorganizują im też czas wolny, przeznaczony na integrację.

Dokładne oczekiwania względem rodzin przyjmujących pielgrzymów ustalają poszczególne diecezje. W kilku diecezjach przeprowadzono dla nich specjalny program formacyjny, a także kursy językowe, dzięki którym komunikowanie się z gośćmi z zagranicy ma być łatwiejsze.

Pielgrzymi z całego świata

W standardowej rejestracji na Dni w Diecezjach, która zakończyła się 30 czerwca, udział w nich potwierdziło ok. 115 tys. młodych. Ciągle w niektórych regionach trwa rejestracja „ostatniej szansy”, więc ostateczna liczba uczestników może być nieco wyższa.

Do każdej z diecezji trafi od kilkuset do kilku tysięcy zagranicznych pielgrzymów. Oficjalne statystyki Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, mają być znane w przyszłym tygodniu.

Według danych zebranych przez KAI do tej pory swój udział w Dniach w Diecezjach zadeklarowało ok. 115 tys. pielgrzymów ze 135 krajów świata. I tak np. do archidiecezji warszawskiej przyjdą przedstawiciele 68 państw, do archidiecezji katowickiej – 55, do wrocławskiej – 38.

Niewątpliwie spodziewać się należy młodzieży z każdego zamieszkałego kontynentu. Wśród najliczniejszych grup uczestników Dni w Diecezjach znajdują się młodzi Włosi, Hiszpanie, Niemcy, Francuzi, Ukraińcy, Litwini i Rosjanie. Do Polski przyjedzie też młodzież m.in. z Brazylii i Kolumbii, ze Stanów Zjednoczonych, Madagaskaru, Etiopii, Australii i z wysp Polinezji Francuskiej.

Przy wyborze diecezji grupy z zagranicy kierowały się zarówno popularnością konkretnych diecezji, jak i odległością od miejsca wydarzeń centralnych. Stąd większym zainteresowaniem pielgrzymów cieszą się diecezje południowej Polski.

Archidiecezja częstochowska i diecezja bielsko-żywiecka od dawna mają komplet uczestników. We Wrocławiu, Sosnowcu i Opolu liczby zgłoszeń bliskie są wyznaczonym limitom. Gorsza sytuacja jest natomiast w diecezjach północnych, takich jak bydgoska, pelplińska, ełcka, czy elbląska.

Do stolicy na Dni w Diecezjach przyjedzie kilkanaście tysięcy osób, w tym do diecezji warszawsko-praskiej – ok. 4 tys. Stołeczny ratusz wskazuje jednak, że z oferty, jaką na ten czas przygotowały obie diecezje i miasto, może skorzystać wiele więcej osób, ponieważ dodać trzeba grupy przejezdne i turystów indywidualnych.

5 tys. młodych uczestników warszawskich Dni w Diecezjach przyjedzie do stolicy trzy dni wcześniej, aby wziąć udział w pierwszym światowym Kongresie Młodzieży Polonijnej, który w Warszawie organizuje m.in. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Polonii i Polaków za granicą.

W programie przygotowanym przez Ordynariat Polowy weźmie udział 450 uczestników z państw należących do NATO lub współpracujących z Sojuszem oraz ok. 300 pielgrzymów z polskich uczelni i jednostek wojskowych. Goście Ordynariatu przybędą do Warszawy w sobotę 23 lipca.

Wielu uczestników ŚDM Dni w Diecezjach spędzi w Łodzi. Tam na programy przygotowane przez Diecezjalne Centrum ŚDM, wspólnotę Chemin Neuf, ojców klaretynów i ojców jezuitów przyjedzie łącznie 12 tys. młodych. Ponad 6 tys. młodych weźmie udział w organizowanym przez wspólnotę Chemin Neuf festiwalu Paradise in the City. Dodatkowo 200 osób będzie uczestniczyć w programie przygotowanym przez łódzki klasztor ojców klaretynów.

O to, by do diecezji przyjechało wielu młodych zabiegały i ciągle zabiegają Diecezjalne Centra ŚDM. Dlatego od dawna diecezje organizowały dla swojej młodzieży wyjazdy, podczas których mogli zapoznać się ze swoimi rówieśnikami z innych krajów i zaprosić ich do swojej diecezji. Ważna jest tu również promocja w internecie, zwłaszcza na portalach społecznościowych.

Udział w Dniach w Diecezji jest płatny. Pielgrzymi niezależnie od tego, do której udadzą się diecezji, zapłacą 30 euro za tygodniowy pobyt. Dzięki owocnej współpracy diecezji z samorządami, w wielu miejscach opłata uwzględnia nie tylko wyżywienie i pokrycie podstawowych kosztów organizacyjnych, ale także bilety wstępów do muzeów, czy opłaty za transport publiczny. Takie rozwiązanie czeka m.in. gości przyjeżdżających do Warszawy i na Mazowsze, gdzie na podstawie specjalnego porozumienia z publicznymi przewoźnikami, koszty transportowe uczestników Światowych Dni Młodzieży opłacają organizatorzy.

Polska kultura na najwyższym poziomie

Miejscami, które chce odwiedzić największa liczba pielgrzymów są te, w których będzie również pielgrzym nr 1 – papież Franciszek. Chęć obejrzenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau w czasie Światowych Dni Młodzieży zgłosiło ok. 300 tys. osób. Jasną Gorę chce odwiedzić w tym czasie ok 200 tys. pielgrzymów. Ze względów bezpieczeństwa tych dwóch miejsc nie będzie można zwiedzić w dniu wizyty Ojca Świętego.

Do dyspozycji uczestników Światowych Dni Młodzieży będą wszystkie muzea – wiele z nich zarejestrowani pielgrzymi będą mogli zwiedzić bezpłatnie. Bogatą ofertę kulturalną przygotowała stolica. Za okazaniem identyfikatora za darmo można tam będzie zwiedzić m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Fryderyka Chopina, POLIN, Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, Zachętę, Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum Narodowe.

Jak wskazuje w rozmowie z KAI zastępca dyrektora Mateusz Labuda, stołeczne Muzeum Narodowe może zachwycić pielgrzymów jedyną w swoim rodzaju galerią Faras, czyli ekspozycją zabytków kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego oraz najbogatszą i najbardziej różnorodną kolekcję sztuki średniowiecznej w Polsce. Warta uwagi jest również wystawa czasowa „Brescia. Renesans na północy Włoch. Moretto – Savoldo – Moroni. Rafael – Tycjan – Lotto”, która gromadzi blisko 50 obrazów mistrzów północnowłoskiego renesansu: dzieła z Pinakoteki Tosia Martinenga w Brescii, z Accademii Carrara w Bergamo i z włoskich kolekcji prywatnych, a także kilkanaście płócien mistrzów lombardzko-weneckiego cinquecenta ze zbiorów polskich.

W Gdańsku zobaczyć będzie można m.in. Dwór Artusa, Europejskie Centrum Solidarności, a także Narodowe Muzeum Morskie. Natomiast w Lublinie – muzeum na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady na Majdanku.

W Poznaniu goście przejdą opracowanymi przy współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną ścieżki ewangelizacyjne prowadzące przez najciekawsze miejsca i zabytki miasta.

Goście diecezji świdnickiej z jednym biletem wstępu zwiedzą kilka najciekawszych muzeów w regionie, w tym zamek w Książu.

Diecezja bielsko-żywiecka zaprasza swoich pielgrzymów na wycieczkę szlakiem kultury i tradycji regionu, w ramach której odwiedzą Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, Chatę Chlebową w Górkach Małych, bielski Zamek Sułkowskich, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej, Centrum Pasterskie w Koniakowie, a także elektrownię Żar.

Diecezja siedlecka przybliży przybyszom z różnych stron globu fenomen jedynej na świecie neounickiej parafii w Kostomłotach, które jest jednocześnie Sanktuarium Unitów Podlaskich. – Miejscowość położona tuż przy wschodniej granicy Unii Europejskiej jest dosłownie punktem, gdzie stykają się Wschód z Zachodem – podkreślają organizatorzy ŚDM. W sobotę 23 lipca 2016 r. odbędzie się tu spotkanie młodych katolików różnych obrządków: bizantyjsko-słowiańskiego, ukraińsko-bizantyńskiego, maronickiego, rzymskokatolickiego. Jego treścią będzie modlitwa o jedność chrześcijan, pokój na świecie oraz w intencji prześladowanych chrześcijan.

Diecezja radomska przygotowała dla swoich gości wydarzenie „Posmakuj Polski”, w ramach którego Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich zapoznają pielgrzymów z tradycjami, folklorem, religijnością i historia Polski i regionu. Uczestnicy spotkania organizowanego w Muzeum Wsi Radomskiej będą mogli spróbować także regionalnych potraw.

Prezentację regionalnej kuchni, tradycji i historii planuje także diecezja świdnicka. Podczas „Biesiady Polskiej” w Dzierżanowie zagraniczni goście będą mogli nauczyć się tańczyć poloneza.

Bogaty program przygotowała dla pielgrzymów archidiecezja lubelska. Zagraniczni goście będą mogli zapoznać się historią KUL. Na Arenie Lublin odbędzie się wielkie wydarzenie modlitewno-artystyczne #Arena Młodych w ramach którego obejrzeć będzie można spektakl „Jak powstał Lublin”.

Młodzi przyjeżdżający do diecezji płockiej będą mieli okazję obejrzeć przygotowany specjalnie dla nich film „Pieśń o Faustynie – Miłosierdzie drugie imię Miłości”. Poetycko-muzyczna opowieść nawiązuje do wydarzeń z pobytu apostołki Bożego Miłosierdzia w płockim klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Dni w Diecezji to szereg widowisk i koncertów chrześcijańskich zespołów i chórów. Dla zagranicznych gości zaśpiewają znane i popularne zespoły muzyki chrześcijańskiej. W Częstochowie wystąpi Trzecia Godzina Dnia, w Warszawie i Płocku – Sound ‘n’ Grace, w Poznaniu – Leopold Twardowski, w Szczecinie i Bydgoszczy – Deus Meus, a w Gietrzwałdzie – Mocni w Wierze.

Specjalny program artystyczny dla uczestników ŚDM przygotowali niektórzy znani polscy artyści muzyki popularnej. W Warszawie koncert złożony ze swoich największych przebojów zaprezentuje Piotr Rubik. Z orkiestrą i chórem wystąpią m.in. Muniek Staszczyk, Zbigniew Wodecki, Janusz Radek, Piotr Kupicha i Natalia Szroeder. W Lublinie wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Dla młodzieży, która gościć będzie w diecezji siedleckiej, zaplanowano m.in. międzynarodowy mecz piłki nożnej, wyścig tandemów, a także „Geocoaching of Mercy” – grę terenową polegającą na poszukiwaniu na czas (m.in. za pomocą GPS-a) skrytki zawierającej Sekret św. Siostry Faustyny.

Większość diecezji przygotowała dla odwiedzających ją młodych pielgrzymów specjalne przewodniki w których oprócz podstawowych informacji organizacyjnych znaleźć można opisy najciekawszych miejsc, tras wycieczkowych i atrakcji, dzięki którym poznać mogą najciekawsze miejsca i zabytki diecezji.

Zobaczyć piękno świata

Z urokami licznych rezerwatów przyrodniczych będą mogli zapoznać się pielgrzymi przyjeżdzający do diecezji położonych na terenie województwa świętokrzyskiego, a więc diecezję kielecką, sandomierską i radomską.

Natomiast młodzi przyjeżdżający do Warmii i Mazur (archidiec. warmińska, diec. ełcka, diec. elbląska) będą mogli uczestniczyć w organizowanych dla nich rejsach i spływach kajakowych, dzięki którym będą mogli poznać największy walor tego regionu, czyli jeziora.

Nie kajakiem, a tratwą będą mogli natomiast spłynąć przełomem Dunajca młodzi przybywający do Tarnowa. Dodatkowo pielgrzymi będą mogli wyruszyć na jedną z proponowanych tras górskich po Beskidach.

W diecezji zamojsko-lubaczowskiej na 21 lipca zaplanowano Dzień Turystyki Roztoczańskiej, w ramach którego odbędzie się pokaz miejscowej sztuki i rzemiosł, zwiedzanie Roztocza, a wieczorem spotkanie modlitewne. 22 lipca w Dniu Kultury i Sportu zaplanowano międzynarodowe zawody sportowe w rejonach, spływy kajakowe po rzekach Roztocza, występy zespołów ludowych i pokaz strojów regionalnych w poszczególnych miastach rejonowych.

Również w Przemyślu pielgrzymi jeden dzień spędzą na łonie natury. Młodzież wyjedzie na wycieczkę krajoznawczą w Bieszczady, zwiedzi popularne Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz Zalew Soliński, największy sztuczny zbiornik wodny w Polsce.

Szlakiem św. Siostry Faustyny, Łodzi żydowskiej, rosyjskiej, czy niemieckiej oprowadzać będą pielgrzymów przewodnicy z archidiecezji łódzkiej.

Coś dla ducha

Jednak Dni w Diecezji to nie tylko wydarzenia kulturalne, turystyka i rekreacja. Ich równie ważnym elementem jest wspólna modlitwa, która w Roku Świętym Miłosierdzia nabiera szczególnego charakteru.

Takim wyjątkowym wydarzeniem w archidiecezji łódzkiej będzie droga krzyżowa szlakiem Bożego Miłosierdzia, któremu patronuje św. Faustyna. Przemarsz wyruszy z dawnego parku Wenecja, w którym święta miała pierwsze widzenie Jezusa.

Ważnym punktem kieleckich Dni w Diecezjach będzie piesza pielgrzymka zagranicznych gości i wolontariuszy do gotyckiej bazyliki w Wiślicy, która wyruszy jednocześnie z czterech kościołów stacyjnych, z tzw. Chotla Czerwonego, Sokoliny, Strożysk i Kociny. Podczas spotkania przy historycznej chrzcielnicy odnowione zostaną przyrzeczenia chrzcielne. Na scenie odbędą się pokazy i prezentacje regionalne, będzie także nabożeństwo różańcowe w 5 językach przy relikwiach świętych i błogosławionych, modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie.

Również archidiecezja warmińska organizuje dla pielgrzymów pieszą pielgrzymkę do sanktuarium w Gietrzwałdzie, gdzie organizowane jest spotkanie centralne. Po blisko siedmiogodzinnym marszu z warmińskiej katedry w Olsztynie uczestnicy wydarzenia będą uczestniczyć w Mszy Świętej i programie artystycznym.

Świdnica przygotowała szlak maryjny z postojami w Wambierzycach i Bardzie oraz na Górze Iglicznej i Wielkiej Sowiej.

Pielgrzymi przybywający do archidiecezji białostockiej udadzą się do Sokółki – miejsca cudu eucharystycznego, a także Wasilkowa-Świętej Wody – sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.

Podczas Światowych Dni Młodzieży, których tematem jest Boże Miłosierdzie nie może zabraknąć praktycznych form, w których młodzi katolicy mogą podjąć konkretne uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. Wiele grup zadeklarowało chęć podjęcia dzieł miłosierdzia i prac społecznych.

Uczestnicy Dni w Diecezjach w diecezji płockiej spotkają się w podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu oraz chorymi przebywającymi w płońskim hospicjum, natomiast goście archidiecezji częstochowskiej na głównym placu Zawiercia zjedzą podwieczorek z potrzebującymi. W Lublinie grupy wezmą udział w spotkaniach z seniorami, podopiecznymi domów opieki i więźniami lubelskiego aresztu. Tam też przeprowadzona będzie akcja oddawania krwi. Posługę w hospicjum i domu dziecka podejmą pielgrzymi w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

W remont domu pomocy społecznej zaangażują się goście w archidiecezji gnieźnieńskiej, a w odnowienie ośrodka MONAR – w diecezji ełckiej.

Diecezjalne wydarzenia centralne

Szczególnym momentem Dni w Diecezjach będą diecezjalne wydarzenia centralne, nazywane najczęściej festiwalami młodych, w ramach których, oprócz Mszy celebrowanych przez ordynariuszy, organizatorzy planują koncerty, czuwania modlitewne, świadectwa i pokazy artystyczne.

W Poznaniu Festiwal Młodych odbędzie się na Cytadeli w Gdańsku -, w Bydgoszczy – w hali „Łuczniczka”, w Toruniu – w bazylice katedralnej, w Lublinie – na Arenie Lublin. Archidiecezja warszawska spotka się ze swoimi gośćmi przy świątyni Opatrzności Bożej, a diecezja włocławska – w sanktuarium w Licheniu.

Niezwykłym wielokulturowym korowodem symbolizującym pokłon trzech króli w Betlejem rozpocznie się Festiwal Narodów organizowany przez diecezję warszawsko-praską na stołecznym Tarchominie. W programie wydarzenia oprócz Eucharystii organizatorzy zaplanowali koncert zespołu Maleo Reggae Rockers oraz pokaz tańców z Wysp Pacyfiku, koreańskiego baletu, a także prezentację tradycyjnych strojów ukraińskich.

Po zakończeniu Dni w Diecezjach pielgrzymi udający się do Krakowa będą mogli skorzystać z transportu publicznego. Specjalną ofertę przygotowało dla uczestników Światowych Dni Młodzieży przygotowała Grupa PKP. Dzięki uruchomieniu prawie 350 dodatkowych składów i specjalnemu rozkładowi jazdy polski przewoźnik będzie dowieźć do Krakowa 580 tys. pielgrzymów.

ŚDM – okazja dla nowych duszpasterstw

Światowe Dni Młodzieży są przede wszystkim okazją do ewangelizacji młodych Polaków. Dlatego szereg podejmowanych w diecezjach inicjatyw angażuje lokalną młodzież. Sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM ks. Grzegorz Suchodolski zwraca uwagę, że Ci, których zaangażujemy i przygotujemy do organizacji ŚDM w diecezjach, mogą być trzonem duszpasterstwa już po spotkaniu z papieżem. Ks. Waldemar Różycki, diecezjalny koordynator diecezji bydgoskiej zauważa w rozmowie z KAI, że efekty przygotowań do ŚDM w postaci nowych duszpasterstw młodzieży powstających w wielu parafiach są już zauważalne.

Przygotowaniu młodzieży do przeżycia ŚDM pomagają programy duszpasterskie dla młodych. W nadchodzącym roku formacyjnym nosi nazwę „Deo Profil”. Jest on kontynuacją zakończonego w listopadzie ub.r. projektu „Serce 2.0”, należącego do serii „Nowe życie w Chrystusie”. Celem tego programu jest ukazanie młodym ludziom kerygmatu wiary. – Podczas organizowanych w kościołach celebracjach liturgicznych i spotkaniach formacyjnych nawiązujemy do ogłoszonego przez papieża Roku Miłosierdzia i obchodzonej w polskim kościele 1050. rocznicy Chrztu Polski. Bardzo ważne będzie w tym roku przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, do czego przygotowuje Młodych orędzie papieża – wyjaśnia ks. Suchodolski.

Duchowe przygotowania do Światowych Dni Młodzieży towarzyszą wiernym w całej Polsce. Od niedzieli palmowej 2014 roku po polskich diecezjach peregrynują symbole ŚDM: krzyż Roku Odkupienia i kopia ikony „Salus Populi Romani”. Od tego czasu symbole odwiedziły już wszystkie diecezje w Polsce.


opr. Michał Plewka, KAI / Warszawa

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite