Prawda czy fałsz? Sprawdź się w quizie o Adwencie!

Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące adwentu są prawdziwe

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

1. Archanioł Rafał przyszedł do Maryi, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga.

Correct! Wrong!

To Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.

2. Adwent to czas oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa w chwale.

Correct! Wrong!

W Kościele katolickim Adwent ma podwójny wymiar: jest czasem przygotowania do przeżycia tajemnicy narodzenia Jezusa Chrystusa i jednocześnie wskazuje na potrzebę świadomego oczekiwania na Jego powtórne przyjście przy końcu świata.

3. Słowo Marana tha oznacza “Przyjdź Panie Jezu”

Correct! Wrong!

Z języka aramejskiego: Przyjdź, Panie Jezu! lub zapisane jako marana tha Nasz Pan przyszedł.

4. Słowo adwent oznacza oczekiwanie.

Correct! Wrong!

Słowo adwent oznacza przyjście, przybycie. Samo słowo „Adwent” jest tłumaczeniem greckich słów: epifaneia i parusia. Termin ten w Rzymie oznaczał oficjalny przyjazd dygnitarza państwowego i objęcie urzędu. Natomiast w języku religijnym oznaczał coroczne przybywanie bóstwa do świątyni. W chrześcijaństwie termin „adventus” stał się synonimem przyjścia Chrystusa w sensie jego Wcielenia (epifaneia), jak też powtórnego przyjścia w chwale (parusia).

5. Adwent trwa 4 tygodnie

Correct! Wrong!

Adwent trwa od 23 do 28 dni. Obejmuje 4 niedziele, ale nie zawsze cztery pełne tygodnie.

6. Cztery świece na wieńcu adwentowym oznaczają 4 niedziele adwentu.

Correct! Wrong!

7. Roratka to świeca symbolizująca Maryję.

Correct! Wrong!

Świeca roratnia jest dodatkową świecą, którą zapalamy podczas Rorat. Jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa - Światłość prawdziwą. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

8. Święty Mikołaj jest patronem żeglarzy, gorzelników i piwowarów.

Correct! Wrong!

Święty Mikołaj jest patronem wytwórców guzików, cukierników i piekarzy, panien szukających kandydata na męża, gorzelników i piwowarów, jeńców, kancelistów parafialnych, kierowców, kupców, marynarzy, rybaków i żeglarzy oraz flisaków, młynarzy, uczonych i studentów, notariuszy, obrońców wiary przed herezją, pielgrzymów i podróżnych, sędziów i więźniów, sprzedawców perfum, wina, zboża i nasion, pojednania Wschodu i Zachodu.

9. Tak naprawdę Święty Mikołaj urodził się w Bari.

Correct! Wrong!

Św. Mikołaj urodził się w Mirze na terenie dzisiejszej Turcji. Relikwie Mikołaja zostały sprowadzone do Bari, gdzie dziś znajduje się bazylika pod wezwaniem świętego. W bazylice tej została pochowana królowa Bona.

10. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny mówi o tym, że Jezus został poczęty z Ducha Świętego.

Correct! Wrong!

Dogmat ten mówi, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.

11. Pierwsza niedziela adwentu rozpoczyna rok liturgiczny w Kościele.

Correct! Wrong!

I niedziela adwentu jest początkiem roku liturgicznego.

12. Druga niedziela adwentu nazywana jest niedzielą radości.

Correct! Wrong!

Trzecia niedziela to niedziela Gaudete, czyli niedziela radości. Tradycja świętowania Niedzieli "Gaudete" wyrosła w czasach, gdy Adwent miał typowo postny charakter. Wtedy miała charakter przerwy w poście, była jedynym radosnym akcentem Adwentu. W Adwencie nie grano wówczas na organach i nie przyozdabiano prezbiterium kwiatami. Wolno było to robić jedynie w niedzielę “Gaudete”.

13. W czasie adwentu używany jest fioletowy kolor szat liturgicznych.

Correct! Wrong!

Kolor ten wskazuje na oczekiwanie na spotkanie z Jezusem i na ducha pokuty. Symbolizuje również żałobę oraz godność (np. strój biskupa czy prałata). Używany jest podczas Adwentu, w Wielkim Poście i w liturgii za zmarłych.

14. W trzecią niedzielę adwentu kapłan może sprawować liturgię w szatach koloru różowego.

Correct! Wrong!

Kolor różowy podkreśla radość z bliskości Pana i przerwę w dyscyplinie pokutnej. Używany jedynie w trzecią niedzielę Adwentu (niedziela Gaudete) i czwartą niedzielę Wielkiego Postu (niedziela Laetare).

15. Roraty to Msza święta ku czci Maryi.

Correct! Wrong!

W Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper... (Niebiosa spuśćcie rosę...). Według podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowadziła św. Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Stare kroniki mówią, że w Katedrze na Wawelu, a później w Warszawie przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król. Niósł on pięknie ozdobioną świecę i umieszczał ją na lichtarzu, który stał pośrodku ołtarza Matki Bożej. Po nim przynosili świece przedstawiciele wszystkich stanów i zapalając je mówili: "Gotów jestem na sąd Boży".

Prawda czy fałsz? Sprawdź się w quizie o Adwencie!
Nie poszło Ci najlepiej, ale to nic - przeczytaj nasze wydanie adwentowe i wybierz się na roraty!
Nieźle! Masz pewne braki, ale uzupełnisz je czytając nasze wydanie adwentowe. Wybierz się też na roraty!
Świetnie! Zapraszamy Cię do naszego wydania adwentowego. Do zobaczenia na roratach!

 

Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Co wiesz o kard. Stefanie Wyszyńskim? Sprawdź w naszym quizie

Sprawdź stan swojej wiedzy o Prymasie Tysiąclecia w naszym quizie!

Polub nas na Facebooku!

Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku na Mazowszu. W jakiej miejscowości?

Correct! Wrong!

3 sierpnia 1901 we wsi Zuzela nad Bugiem, w rodzinie organisty Stanisława Wyszyńskiego i jego żony Julianny z Karpiów urodził się syn Stefan.

Istnieje problem z ustaleniem daty chrztu Stefana Wyszyńskiego, ponieważ:

Correct! Wrong!

Wyszyńscy mieszkali w zaborze rosyjskim. W księdze chrzcielnej data chrztu została zapisana podwójnie. Można ją odczytać jako 5 lub 18 sierpnia. Możliwe jest również to, że chrzest odbył się w dniu urodzin.

W wieku 9 lat Stefan przestał chodzić do szkoły. Dlaczego?

Correct! Wrong!

Powodem był konflikt z nauczycielem. - Mam już dość nauki pana profesora! - wykrzyknął. - Coś ty powiedział? Powtórz to! Stefan powtórzył i usłyszał w odpowiedzi: - Nie przychodź więcej do szkoły.” Przez jakiś czas kontynuował naukę w domu pod okiem korepetytora, następnie uczęszczał do gimnazjum w Łomży i Warszawie.

W 1920 roku Stefan Wyszyński wstąpił do seminarium duchownego:

Correct! Wrong!

W 1920 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Mszę świętą prymicyjną ks. Stefan Wyszyński odprawił:

Correct! Wrong!

3 sierpnia 1924 Stefan Wyszyński został wyświęcony na kapłana przez ks. bpa Wojciecha Owczarka w kaplicy Matki Bożej w bazylice katedralnej we Włocławku. 5 sierpnia 1924 odprawił prymicyjną Mszę św. przed cudownym obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej.

W roku 1925 Ks. Wyszyński rozpoczyna studia na Wydziale Prawa Kanonicznego. Na którym uniwersytecie?

Correct! Wrong!

Lata 1925–1929 to czas studiów na Wydziale Prawa Kanonicznego i Wydziale Prawa i Nauk Społeczno - Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Podczas powstania warszawskiego był kapelanem grupy „Kampinos” AK oraz szpitala powstańczego w Laskach jaki nosił pseudonim?

Correct! Wrong!

Funkcje kapelana pełnił od 1 sierpnia do 2 października 1944 pod pseudonimem „Radwan II”.

W 1946 r. ksiądz Stefan Wyszyński został mianowany przez papieża Piusa XII biskupem. Ordynariuszem, której diecezji został?

Correct! Wrong!

4 marca 1946 Ojciec Święty Pius XII mianował ks. Stefana Wyszyńskiego biskupem lubelskim. 12 XI 1948 zgodnie z testamentem kardynała A. Hlonda, Stefan Wyszyński został mianowany arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, prymasem Polski.

Jak brzmiała jego dewiza biskupia?

Correct! Wrong!

„Soli Deo” - Samemu Bogu.

List biskupów polskich Non Possumus, którego kard. Wyszyński był autorem, skierowany był do:

Correct! Wrong!

Memoriał biskupów polskich do władz PRL z 8 maja 1953 roku non possumus był wyrazem braku zgody dla podporządkowania się Kościoła władzom świeckim (w odpowiedzi władze uwięziły kardynała).

25 września 1953 r. w późnych godzinach nocnych kard. Wyszyński został aresztowany. Do jesieni 1956 r. przebywał w kolejnych miejscach odosobnienia: Rywałd, Stoczek Warmiński, Prudnik Śląski i:

Correct! Wrong!

Prawidłowa odpowiedź to Komańcza.

W czasie uwięzienia w klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy kard. Wyszyński napisał:

Correct! Wrong!

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego to modlitwa w formie ślubów złożonych Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski. Śluby zostały uroczyście złożone 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze przy udziale około miliona wiernych. Prymas Wyszyński złożył je w miejscu odosobnienia.

Prymasem Tysiąclecia określił kard. Wyszyńskiego:

Correct! Wrong!

To Jana Paweł II powiedział, że "Taki Prymas jak Wyszyński zdarza się raz na 1000 lat".

W ilu konklawe brał udział kard. Wyszyński:

Correct! Wrong!

Kard. Wyszyński brał udział w czterech konklawe. W czasie których wybrani zostali: Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I I Jan Paweł II.

25 maja 1981 Prymas Polski odbył ostatnią rozmowę telefoniczną z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Kilka dni później w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego zmarł. Było to:

Correct! Wrong!

Kard. Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku, pogrzeb odbył się 31 maja. Jak pisze E. Czaczkowska w biografii prymasa: “Kolejka do trumny prymasa Wyszyńskiego wystawionej w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie stała trzy dni i noce. Sznur ludzi chwilami osiągał 3 km długości. W pogrzebie uczestniczyło 300 tys. osób, niektórzy mówili nawet, że pół miliona ludzi. Władze komunistycznej Polski, które niegdyś uważały zmarłego za największego wroga i więziły go przez trzy lata, ogłosiły kilkudniową żałobę narodową. Solidarność przerwała strajki.

Co wiesz o kard. Stefanie Wyszyńskim? Sprawdź w naszym quizie!
Twoja wiedza o Prymasie Tysiąclecia wymaga uzupełnienia
Zapraszamy do naszego wydania specjalnego - tam nadrobisz braki!
Nie jest źle, ale przyznasz, że mogło być lepiej :)
Uzupełnij swoją wiedzę w naszym wydaniu o Prymasie Tysiąclecia!
Świetnie! Widać, że temat Kardynała Stefana Wyszyńskiego nie jest Ci obcy
Zapraszamy do naszego wydania, w którym znajdziesz sporo ciekawostek, które mogą Cię zainteresować

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap