Papież spotkał się z paraolimpijczykami

Każdy człowiek jest darem a włączenie go wzbogaca społeczeństwo – powiedział Franciszek do uczestników specjalnych igrzysk olimpijskich, których przyjął na audiencji 16 lutego w Watykanie. Jego gośćmi była delegacja sportowców z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów, którzy w marcu br. wezmą udział w specjalnych igrzyskach zimowych w Austrii.

Polub nas na Facebooku!

Obecna na spotkaniu z papieżem dziennikarka Debora Donnini z Radia Watykańskiego przypomniała, że nie jest to pierwsze takie wydarzenie z udziałem tej grupy sportowców w Watykanie, ale – dodała – za każdym razem panuje ta sama radość wśród niepełnosprawnych i ich opiekunów. Ludzie ci pokazują samym swoim życiem, że „nie ma przeszkód ani bariery, których nie można pokonać” – podkreśliła.

Zwracając się do swych gości Ojciec Święty powiedział: „Jesteście znakiem nadziei dla tych, którzy angażują się na rzecz społeczeństwa włączającego”. Zwrócił uwagę, że „każde życie jest cenne, każda osoba jest darem a włączenie [jej] wzbogaca społeczeństwo”. „Oto wasze przesłanie dla świata bez granic i bez wykluczeń” – dodał papież.

Zauważył, że „widząc piękny uśmiech na waszych twarzach i wielkie szczęście w waszych oczach, gdy zebraliście się na zawodach, zdajemy sobie sprawę, co to znaczy szczera i dobrze zasłużona radość”, a„najpiękniejszym zwycięstwem jest pokonanie samych siebie”. „I możemy uczyć się od was cieszyć się z małych i zwykłych rzeczy, i to cieszyć się razem” – stwierdził gospodarz spotkania.

Podkreślił następnie znaczenie sportu, stałego przygotowania, które – choć wymaga ofiar – rozwija zdolności, które w przeciwnym wypadku pozostałyby ukryte i które pozwala wzrastać w wytrwałości, zgodnie ze ślubowaniem składanym w czasie tych igrzysk specjalnych: „Abym mógł zwyciężyć, ale jeśli mi się to nie uda, to abym mógł próbować tego ze wszystkich swych sił”. A zatem ci sportowcy, którzy wezmą udział w specjalnych paraolimpijskich igrzyskach zimowych, będą „biciem serca dla świata”, jak brzmi motto tych zawodów – zaznaczył Ojciec Święty.

Stowarzyszenie Igrzysk Specjalnych działa w 170 krajach świata, skupiając ponad 4 mln młodzieży i starszych sportowców upośledzonych umysłowo oraz przeszło milion wolontariuszy, uczestniczących w podejmowanych przez tę organizację inicjatywach. Założyła ją w 1963 Amerykanka, siostra prezydenta Kennedy’ego Eunice Mary Shriver (z domu Kennedy; 1921-2009), a dziś na jej czele stoi jej syn Timothy Shriver. Warto dodać, że najmłodsza córka założycielki – Maria jest żoną sportowa, aktora i polityka Arnolda Schwarzeneggera.


kg (KAI/RV) / Watykan

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Potrzeba pogodzenia praw tubylców z wymogami rozwoju

Istnieje pilna potrzeba pogodzenia słusznych i uprawnionych oczekiwań i praw ludów tubylczych z wymogami postępu i rozwoju gospodarczego. Jest to zasadniczy problem naszych czasów. Mówił o tym Franciszek do przedstawicielki autochtonów, uczestniczących w 3. Forum Ludów Tubylczych, które towarzyszy 40. sesji Rady Zarządzającej Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rolnego (IFAD), których przyjął 15 lutego w sali obok Auli Pawła VI w Watykanie, przed audiencją ogólną.

Polub nas na Facebooku!

Witając swych gości, papież przypomniał, że IFAD obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia. Zaznaczył, że obecność przedstawicieli narodów tubylczych na obecnej sesji ma na celu wskazanie przez nich sposobów na zwiększenie ich odpowiedzialności gospodarczej za ziemie, na których mieszkają. Zdaniem mówcy podstawowym zagadnieniem jest to, jak pogodzić prawo do rozwoju, także społecznego i kulturalnego, z troską o zachowanie własnych cech tych narodów i ich ziem.

 

“Jest to szczególnie widoczne wtedy, gdy trzeba tworzyć struktury działalności gospodarczej, które mogą się nakładać na kultury tubylcze i na pierwotne związki tych ludów z ziemią” – powiedział Ojciec Święty. Podkreślił, że pod tym względem na pierwszym miejscu musi zawsze stać prawo do wstępnego i uzgodnionego wcześniej konsensusu, jak to przewiduje art. 32 Deklaracji o Prawach Ludności Rdzennej (z 2007). Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie pokojowej współpracy władz z ludami tubylczymi, przezwyciężając sprzeczności i konflikty – stwierdził gospodarz spotkania.

 

Innym aspektem jest wypracowanie wytycznych i projektów uwzględniających tożsamość tubylczą, ze zwróceniem szczególnej uwagi na młodzież i kobiety. “Trzeba ich włączyć, a nie tylko brać ich pod uwagę!” – podkreślił z mocą papież. Wyjaśnił, że oznacza to uznanie przez rządy, iż wspólnoty rdzenne są częścią składową ludności, które należy dowartościowywać i zasięgać ich rady oraz zabiegać o ich pełny udział w tych pracach w wymiarach zarówno lokalnym, jak i ogólnokrajowym.

 

Zdaniem Ojca Świętego do sporządzenia tej niezbędnej “mapy drogowej” może się przyczynić skutecznie IFAD ze swymi finansami i kompetencjami. Uznaje on w ten sposób, że “taki rozwój technologiczny i gospodarczy, który nie pozostawia świata lepszym, a jakości życia integralnie wyższej, nie może być uznany za postęp” (enc. “Laudato si”, 194).

 

Swe przemówienie Franciszek zakończył błogosławieństwem dla obecnych na audiencji i ich wspólnot.


kg (KAI) / Watykan

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap