Warszawa: harcerskie czuwanie przy symbolach ŚDM

Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej oraz Skauci Europy uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem biskupa polowego Józefa Guzdka w katedrze polowej. Eucharystia zwieńczyła peregrynację symboli Światowych Dni Młodzieży w parafii katedralnej Ordynariatu WP. Poprzedziło ją czuwanie modlitewne przygotowane przez harcerzy i skautów.

Polub nas na Facebooku!

W niedzielne popołudnie symbole ŚDM zostały przyjęte przez harcerzy i przeniesione z greckokatolickiej cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy i św. Jozafata biskupa i męczennika znajdującej się przy ul. Miodowej do katedry polowej przy ul. Długiej. Na przedzie procesji szli harcerze z flagami państw, których przedstawiciele wezmą udział w przyszłorocznych Światowych Dniach Młodzieży. Następnie niesiony był krzyż i ikona Matki Bożej, a za nimi podążali wierni.

Po wejściu do katedry symbole umieszczono obok ołtarza. Ks. Marek Przybylski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, współorganizator peregrynacji powiedział, że obecność krzyża w kościołach diecezji to pytanie o sens i cel życia.

Przypomniał słowa Jana Pawła II, który wręczając młodzieży krzyż w 1984 roku zaapelował: “Ponieście Go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość,i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie”. Ks. Przybylski dodał, że obok tego znaku nikt nie powinien zostać obojętnym. Wyjaśnił także znaczenie ikony Najświętszej Maryi Panny Salus Populi Romani. – Ma ona przypominać o macierzyństwie Maryi względem Kościoła. Wszyscy zostaliśmy pod krzyżem oddani pod opiekę Maryi. W krzyżu i ikonie dostrzegamy obraz Kościoła pielgrzymującego przez ziemię ku zbawieniu – powiedział duszpasterz.

Następnie rozpoczęło się czuwanie modlitewne z rozważaniami przygotowanymi przez Skautów Europy. Rozważania przeplatane były śpiewami i chwilami ciszy, podczas której uczestnicy mogli zawierzyć własne intencje.

Punktem kulminacyjnym peregrynacji była Msza św., sprawowana przez kapelanów harcerstwa pod przewodnictwem bp. Józefa Guzdka, delegata KEP ds. Harcerzy. – Znakiem miłości Boga i ojczyzny aż do przelewu krwi a nawet złożenia swojego życia na ołtarzu Ojczyzny są dziesiątki odznaczeń w kształcie krzyża, które zostały umieszczone w gablotach po lewej i prawej stronie prezbiterium katedry. Są wśród nich także krzyże Virtuti Militari. Przekazali je do naszej wojskowej świątyni odznaczeni za waleczność i bohaterstwo w walce o wolność lub ich rodziny. Dzisiaj przybył jeszcze jeden krzyż – znak ŚDM. On nam przypomina, że „miłość żąda ofiary”. Krzyż wzywa do miłości Boga i służby bliźnim – powiedział.

Bp Guzdek podkreślił, że sprawuje Eucharystię w intencji harcerzy i harcerek oraz całej młodzieży nazywanej przez Jana Pawła II „nadzieją Kościoła i świata”. – Dziś Chrystus posyła was, abyście byli świadkami i sługami Bożego miłosierdzia – powiedział.

Oprawę liturgii, czytania oraz wezwania modlitwy powszechnej przygotowali harcerze i skauci.

W homilii ks. Jan Dohnalik, kanclerz Ordynariatu Polowego i koordynator duszpasterstwa harcerzy w Ordynariacie Polowym, podkreślił, że przygotowując się do Światowych Dni Młodzieży warto wsłuchać się w to, co ma do powiedzenia Krzyż Chrystusowy harcerzom. Zdaniem duchownego płyną z niego dwa orędzia – o modlitwie i o służbie. Nawiązując do ubiegłotygodniowej pielgrzymki do Dachau, ks. Dohnalik przypomniał katechezę wygłoszoną przez ks. Sławomira Odera, postulatora procesów beatyfikacyjnych św. Jana Pawła II i bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Ks. Oder wyznał wtedy, że bardzo zaskoczyło go to, jak ważną rolę odgrywała modlitwa w ich życiu. ks. Dohnalik, zachęcając młodzież do naśladowania tej postawy, powiedział: – Zgromadziliśmy się dziś przy krzyżu ŚDM, żeby pojąć dobroć Boga, posyłającego nam swego Syna, (…) który może współczuć naszym słabościom; rozumie nas i możemy od Niego zaczerpnąć tej miłości Boga, która daje nam poczucie wartości i umacnia nas na drodze naszej służby.

Kanclerz przypomniał, że papież Franciszek kanonizował w niedzielę Zelię i Ludwika Martin – rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus – dla których służba Bogu polegała na stworzeniu rodziny i pełnieniu dzieł miłosierdzia. – Dobrze wypełniona służba, zakorzeniona w Krzyżu, w pracy nad sobą i braterstwie jest spełnieniem naszego chrześcijańskiego powołania i daje radość – podkreślił.

Przywołał także słowa papieża, który ogłaszając decyzję o przyznaniu Krakowowi organizacji kolejnych Światowych Dni Młodzieży zachęcał: “Idźcie, bez obaw, aby służyć”. Niech to przesłanie będzie i naszym przesłaniem – powiedział ks. Dohnalik.

Po Mszy św. krzyż i ikona zostały przekazane do klasztoru oo. paulinów przy ul. Długiej.

Peregrynacji towarzyszy hasło „Dotknij miłosierdzia”. Krzyż i ikona Salus Populi Romani wędrują po Polsce od 14 kwietnia 2014. W pierwszym etapie odwiedziły archidiecezję poznańską oraz diecezje: kaliską, włocławską, warszawsko-praską i siedlecką, po czym pod koniec czerwca 2014 wyjechały na Białoruś, Litwę, Łotwę, Rosję, Ukrainę, Mołdawię, Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy. Do Polski wróciły 14 grudnia 2014 r. i zostaną u nas do czasu Światowych Dni Młodzieży, odwiedzając kolejne polskie diecezje.


kos / Waszawa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

“ŚDM to ważne wydarzenie religijne i szansa na promocję”

Światowy Dzień Młodzieży jest bardzo ważnym wydarzeniem religijnym. Jest także ogromną szansą promocji Polski - napisał w liście pasterskim bp Henryk Tomasik, który został odczytany 18 października w kościołach diecezji radomskiej. List został zatytułowany "Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie - szansą i zadaniem".

Polub nas na Facebooku!

Bp Tomasik nazywa Światowe Dni Młodzieży wielkim “świętem wiary”. Uważa również, że jest bardzo ważnym wydarzeniem religijnym. Jest także ogromną szansą promocji Polski. – Tak, jak każde wydarzenie duszpasterskie – tak i Światowe Dni Młodzieży wymagają solidnego przygotowania – napisał biskup radomski.

Według bp. Tomasika, pierwszym warunkiem dobrego przygotowania jest modlitwa w intencji Ojca Świętego, młodzieży oraz dobrego przeżycia Światowego Dnia Młodzieży – Kraków 2016. – Bardzo dziękuję kapłanom, osobom życia konsekrowanego, młodzieży oraz różnym grupom i wspólnotom za trwającą modlitwę w intencji Światowego Dnia Młodzieży. Bardzo proszę Was wszystkich, drodzy siostry i bracia o taką modlitwę. W szczególny sposób proszę o to ludzi chorych – czytamy w liście pasterskim.

Bp Tomasik zachęcił też o zgłaszanie do duszpasterzy rodzin, które zechcą przyjąć młodych gości w dniach: od 20 do 25 lipca 2016 r. Dodał, że pobyt młodzieży w naszych parafiach jest szansą głębszego przeżycia prawdy o Kościele powszechnym. – To okazja do ukazania naszej kultury, gościnności i pobożności – podkreślił bp Tomasik.

Na koniec zachęcił rodziców do umożliwienia młodzieży udziału w tym niezwykłym wydarzeniu. – Myślę, że wielu młodych ucieszy się prezentem od rodziców chrzestnych lub krewnych, dzięki któremu będą mogli pojechać do Krakowa. Mam nadzieję, że pojawią się ludzie dobrej woli, sponsorzy, którzy pomogą młodzieży, aby mogła uczestniczyć w historycznym wydarzeniu, którym będzie XXI Światowy Dzień Młodzieży – Kraków 2016 – zakończył ordynariusz radomski.


rm / Radom

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap