Nasze projekty

Warszawa: harcerskie czuwanie przy symbolach ŚDM

Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej oraz Skauci Europy uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem biskupa polowego Józefa Guzdka w katedrze polowej. Eucharystia zwieńczyła peregrynację symboli Światowych Dni Młodzieży w parafii katedralnej Ordynariatu WP. Poprzedziło ją czuwanie modlitewne przygotowane przez harcerzy i skautów.

Reklama

W niedzielne popołudnie symbole ŚDM zostały przyjęte przez harcerzy i przeniesione z greckokatolickiej cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy i św. Jozafata biskupa i męczennika znajdującej się przy ul. Miodowej do katedry polowej przy ul. Długiej. Na przedzie procesji szli harcerze z flagami państw, których przedstawiciele wezmą udział w przyszłorocznych Światowych Dniach Młodzieży. Następnie niesiony był krzyż i ikona Matki Bożej, a za nimi podążali wierni.

Po wejściu do katedry symbole umieszczono obok ołtarza. Ks. Marek Przybylski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, współorganizator peregrynacji powiedział, że obecność krzyża w kościołach diecezji to pytanie o sens i cel życia.

Przypomniał słowa Jana Pawła II, który wręczając młodzieży krzyż w 1984 roku zaapelował: „Ponieście Go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość,i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie”. Ks. Przybylski dodał, że obok tego znaku nikt nie powinien zostać obojętnym. Wyjaśnił także znaczenie ikony Najświętszej Maryi Panny Salus Populi Romani. – Ma ona przypominać o macierzyństwie Maryi względem Kościoła. Wszyscy zostaliśmy pod krzyżem oddani pod opiekę Maryi. W krzyżu i ikonie dostrzegamy obraz Kościoła pielgrzymującego przez ziemię ku zbawieniu – powiedział duszpasterz.

Reklama

Następnie rozpoczęło się czuwanie modlitewne z rozważaniami przygotowanymi przez Skautów Europy. Rozważania przeplatane były śpiewami i chwilami ciszy, podczas której uczestnicy mogli zawierzyć własne intencje.

Punktem kulminacyjnym peregrynacji była Msza św., sprawowana przez kapelanów harcerstwa pod przewodnictwem bp. Józefa Guzdka, delegata KEP ds. Harcerzy. – Znakiem miłości Boga i ojczyzny aż do przelewu krwi a nawet złożenia swojego życia na ołtarzu Ojczyzny są dziesiątki odznaczeń w kształcie krzyża, które zostały umieszczone w gablotach po lewej i prawej stronie prezbiterium katedry. Są wśród nich także krzyże Virtuti Militari. Przekazali je do naszej wojskowej świątyni odznaczeni za waleczność i bohaterstwo w walce o wolność lub ich rodziny. Dzisiaj przybył jeszcze jeden krzyż – znak ŚDM. On nam przypomina, że „miłość żąda ofiary”. Krzyż wzywa do miłości Boga i służby bliźnim – powiedział.

Bp Guzdek podkreślił, że sprawuje Eucharystię w intencji harcerzy i harcerek oraz całej młodzieży nazywanej przez Jana Pawła II „nadzieją Kościoła i świata”. – Dziś Chrystus posyła was, abyście byli świadkami i sługami Bożego miłosierdzia – powiedział.

Reklama

Oprawę liturgii, czytania oraz wezwania modlitwy powszechnej przygotowali harcerze i skauci.

W homilii ks. Jan Dohnalik, kanclerz Ordynariatu Polowego i koordynator duszpasterstwa harcerzy w Ordynariacie Polowym, podkreślił, że przygotowując się do Światowych Dni Młodzieży warto wsłuchać się w to, co ma do powiedzenia Krzyż Chrystusowy harcerzom. Zdaniem duchownego płyną z niego dwa orędzia – o modlitwie i o służbie. Nawiązując do ubiegłotygodniowej pielgrzymki do Dachau, ks. Dohnalik przypomniał katechezę wygłoszoną przez ks. Sławomira Odera, postulatora procesów beatyfikacyjnych św. Jana Pawła II i bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Ks. Oder wyznał wtedy, że bardzo zaskoczyło go to, jak ważną rolę odgrywała modlitwa w ich życiu. ks. Dohnalik, zachęcając młodzież do naśladowania tej postawy, powiedział: – Zgromadziliśmy się dziś przy krzyżu ŚDM, żeby pojąć dobroć Boga, posyłającego nam swego Syna, (…) który może współczuć naszym słabościom; rozumie nas i możemy od Niego zaczerpnąć tej miłości Boga, która daje nam poczucie wartości i umacnia nas na drodze naszej służby.

Reklama

Kanclerz przypomniał, że papież Franciszek kanonizował w niedzielę Zelię i Ludwika Martin – rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus – dla których służba Bogu polegała na stworzeniu rodziny i pełnieniu dzieł miłosierdzia. – Dobrze wypełniona służba, zakorzeniona w Krzyżu, w pracy nad sobą i braterstwie jest spełnieniem naszego chrześcijańskiego powołania i daje radość – podkreślił.

Przywołał także słowa papieża, który ogłaszając decyzję o przyznaniu Krakowowi organizacji kolejnych Światowych Dni Młodzieży zachęcał: „Idźcie, bez obaw, aby służyć”. Niech to przesłanie będzie i naszym przesłaniem – powiedział ks. Dohnalik.

Po Mszy św. krzyż i ikona zostały przekazane do klasztoru oo. paulinów przy ul. Długiej.

Peregrynacji towarzyszy hasło „Dotknij miłosierdzia”. Krzyż i ikona Salus Populi Romani wędrują po Polsce od 14 kwietnia 2014. W pierwszym etapie odwiedziły archidiecezję poznańską oraz diecezje: kaliską, włocławską, warszawsko-praską i siedlecką, po czym pod koniec czerwca 2014 wyjechały na Białoruś, Litwę, Łotwę, Rosję, Ukrainę, Mołdawię, Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy. Do Polski wróciły 14 grudnia 2014 r. i zostaną u nas do czasu Światowych Dni Młodzieży, odwiedzając kolejne polskie diecezje.


kos / Waszawa

Najciekawsze artykuły

co tydzień w Twojej skrzynce mailowej

Raz w tygodniu otrzymasz przegląd najważniejszych artykułów ze Stacji7

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ
Reklama
WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas na Patronite