JAN PAWEŁ II

4 wymiary Dnia Papieskiego

Jest w ciągu roku taka niedziela, którą świętują Polacy na całym świecie - niezależnie od miejsca zamieszkania. Jednoczy ich pamięć o św. Janie Pawle II, Papieżu Polaku

Justyna Sobocka
Justyna
Sobocka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Każdego roku w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego łączymy się w modlitwie z obecnym Papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II.

Polacy gromadzą się wtedy na liturgiach, nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych, medytacjach oraz konferencjach poświęconych nauczaniu Ojca Świętego. Tydzień wcześniej we wszystkich parafiach odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski, przygotowujący do tego wydarzenia. Dzień Papieski w każdym roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania. Hasło to stanowi osnowę wszystkich wydarzeń modlitewnych, liturgicznych i artystycznych. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszą konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie, imprezy sportowe, kulturalne, artystyczne, między innymi koncert galowy Dnia Papieskiego w Warszawie transmitowany przez TVP 1 i TVP Polonia.

Aspekt charytatywny tego dnia to przykościelna i publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka.

 

fot. K. Wiecheć / Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Przygotowanie uroczystości to duże wyzwanie organizacyjne, w które angażują się tysiące wolontariuszy, m.in. harcerze, ministranci, aktorzy, dziennikarze, piosenkarze oraz sami stypendyści. Fundację wspiera w tym wyjątkowym przedsięwzięciu Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Dnia Papieskiego, w którego skład wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i duszpasterstw z całego kraju.

Jan Paweł II gromadzi Polaków na całym świecie. W organizację Dnia Papieskiego włączają się również rodacy mieszkający poza granicami Polski i wspierają Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, zarówno w wymiarze duchowym, jak i finansowym. Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Kanadzie, Argentynie, Australii czy Francji spotykają się na Eucharystiach i wspólnej modlitwie, organizują konferencje, wystawy i koncerty, aby wspólnie pielęgnować pamięć o największym z Polaków. We wszystkich tych działaniach widać, że Dzień Papieski ma niejako 4 wymiary.

 

Wymiar intelektualny

W całej Polsce organizowanych jest kilkadziesiąt seminariów naukowych i paneli dyskusyjnych, których tematem jest nauczanie św. Jana Pawła II. Mają one na celu przybliżyć wiernym treści nauczania Ojca Świętego i poszerzać wiedzę o Jego pontyfikacie.

 

Wymiar duchowy

Dzień Papieski jest przede wszystkim dniem duchowej łączności z obecnym Ojcem Świętym i modlitwy w jego intencjach. We wszystkich parafiach całej Polski w niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski. Odprawiane są Msze Święte w intencji Papieża, podczas których głoszone są homilie i katechezy poświęcone nauczaniu św. Jana Pawła II. W wielu parafiach odbywają liczne nabożeństwa oraz nocne czuwania połączone z medytacją nad papieskimi tekstami.

 

Wymiar artystyczny

W wigilię Dnia Papieskiego na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wręcza jedną z najbardziej prestiżowych nagród w Kościele katolickim – nagrodę TOTUS TUUS. Dniu Papieskiemu towarzyszy także kilkadziesiąt innych dużych wydarzeń artystycznych, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Zwieńczeniem jest Koncert Papieski, który w ubiegłych latach odbywał się najczęściej na Placu Zamkowym w Warszawie, natomiast obecnie rokrocznie miejsce ulega zmianom. Dzień Papieski wykracza też poza granice Polski. Do obchodów włączają się polskie parafie i Polonia zamieszkująca m.in. Australię, Stany Zjednoczone, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Kazachstan.

 

Wymiar charytatywny

Odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi jest organizowana tego dnia publiczna zbiórka pieniędzy, w której corocznie udział bierze blisko 100 tysięcy wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk, wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i małych miast. W ten sposób każdy może włączyć się w budowę „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, jakim nazywani są stypendyści Fundacji.

 

Justyna Sobocka

Justyna Sobocka

Wolontariusz Światowych Dni Młodzieży w Archidiecezji Warszawskiej

Zobacz inne artykuły tego autora >

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Justyna Sobocka
Justyna
Sobocka
zobacz artykuly tego autora >

Słowa, których nie wolno zapomnieć

Jan Paweł II to postać, której chyba nikomu, niezależnie od wyznania, poglądów czy narodowości nie trzeba przedstawiać. Pierwszy papież Polak, którego pobyt w Watykanie odmienił oblicze świata i Kościoła. Nic więc dziwnego, że zarówno biografia Ojca Świętego, jak i historia jego pontyfikatu doczekały się wielu książkowych opracowań. Po które z nich szczególnie warto sięgnąć? Oto przegląd najciekawszych spośród nich, wśród których na pewno każdy znajdzie coś dla siebie!

Polub nas na Facebooku!

Słowem wstępu warto nadmienić, że zanim Karol Wojtyła stał się głową Kościoła był m.in. poetą i dramaturgiem, stworzył również kilka dzieł z zakresu filozofii oraz teologii. Z pewnością miało to wpływ na fakt, że również w trakcie trwania swojego pontyfikatu, mimo wielu aktywności i licznych podróży, zawsze znajdował czas na realizowanie swej misji apostolskiej także poprzez przelewanie myśli na papier. Zaowocowało to powstaniem wielu dokumentów papieskich – encyklik oraz listów, adhortacji i konstytucji apostolskich, ale także publikacji książkowych.

Pierwszym z tego typu wydań był spis katechez, mający swą premierę w 1980 roku, zatytułowany Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Pozycja niełatwa, ale fundamentalna, która mimo upływu czasu zupełnie nie straciła na aktualności. A wręcz dziś, w czasach kryzysu rodziny i małżeństwa oraz niecichnących dyskusji dotyczących płci i seksualności, stanowiąca nieocenioną pomoc w odnalezieniu się w tych niełatwych zagadnieniach.

 

Kolejna publikacja Ojca Świętego, wydana po niespełna piętnastu latach, bo w 1994 roku, to wywiad rzeka zatytułowany Przekroczyć próg nadziei. Książka ta początkowo wzbudzała liczne kontrowersje ze względu na fakt, iż poruszała nie tylko kwestie teologiczne, ale też zagadnienia związane z kulturą, historią oraz problemami współczesnego świata. Dotychczas na całym świecie sprzedało się ponad 20 milionów egzemplarzy, czy trzeba lepszej reklamy?

Modlitwa zawierzenia Jana Pawła II. Kalwaria Zebrzydowska, 19.08.2002Wydana dwa lata później, z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich autobiografia Dar i tajemnica to propozycja przede wszystkim dla kapłanów, bowiem opowiada o wyborze właśnie tej drogi życiowej. Jednak i w niej Jan Paweł II zawarł uniwersalne przesłanie, które może stanowić inspiracje dla wszystkich młodych ludzi szukających swojego powołania.

Po wielu latach przerwy, papież w 2003 roku postanowił powrócić do swoich literackich początków, tworząc poemat Tryptyk rzymski. Dzieło to jest zbiorem medytacji nad fragmentami Pisma Świętego, które Jan Paweł II odczytał na nowo, udowadniając, że Biblia ani trochę nie straciła na aktualności i wciąż może nam dostarczać wskazówek, inspiracji i odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

 

W latach 2004–2005 opublikowane zostały jeszcze dwie książki ówczesnego biskupa Rzymu –  Wstańcie, chodźmy! oraz Pamięć i tożsamość. Pierwsza z nich jest zbiorem refleksji dotyczących czasów, w których Karol Wojtyła był biskupem. Jest to publikacja pełna osobistych opowieści i wspomnień z czasów spędzonych jeszcze w Polsce. Druga z nich, ostatnia z książek Jana Pawła II, to ciekawa analiza historyczno-filozoficzna, z pewnością nieco trudniejsza w odbiorze, chociażby dlatego, że stanowi próbę odpowiedzi na fundamentalne pytania – czym jest ojczyzna, demokracja, wolność?

Ciekawą propozycją dla osób chcących lepiej zapoznać się z nauczaniem papieża Polaka jest również, wydany już po śmierci Jana Pawła II, zbiór jego przemówień i homilii Jan Paweł II – Pielgrzymki do Ojczyzny. Zaś dla osób chcących posiadać książkę stanowiącą jak najpełniejszy zapis spuścizny intelektualnej papieża najodpowiedniejszą publikacją wydaje się być Kompendium teologii Jana  Pawła II. Obejmuje ono bowiem m.in. 14 encyklik, 15 adhortacji, 6 książek, a także wiele orędzi i kazań.

 

Czytelników zainteresowanych nauczaniem papieża sprzed początku pontyfikatu z pewnością mile zaskoczy pozycja Wojtyła na podsłuchu Marka Lasoty, będąca zbiorem kazań kardynała Wojtyły z lat 60. XX wieku. Co ciekawe publikacja ta powstała w oparciu o materiały zgromadzone przez funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa, którzy śledzili przyszłego papieża, a także spisywali wszystkie jego publiczne wypowiedzi, w tym kazania.

Ciekawy kompromis pomiędzy publikacjami prezentującymi nauczanie papieża Polaka a tymi, w których na plan pierwszy wysuwa się jego biografia stanowi książka 1001 rzeczy, które warto wiedzieć o Janie Pawle II autorstwa Tomasza Królaka. Jak można dowiedzieć się z notki zamieszczonej z tyłu książki jest to pozycja obowiązkowa dla uczniów startujących w konkursach dotyczących Jana Pawła II. Jednak również każdy inny odbiorca śmiało może sięgnąć po ten zbiór nieoczywistych faktów, anegdot i ciekawostek – i z pewnością się nie zawiedzie.

Z propozycji stricte biograficznych warte uwagi zdają się być przede wszystkim trzy książki – Świadek nadziei. Biografia Papieża Jana Pawła II autorstwa George’a Weigela, Jan Paweł II. Biografia, której autorem jest Andrea Riccardi oraz osobista opowieść Ojca Świętego o własnym życiu w opracowaniu Justyny Kiliańczyk-Zięby, zatytułowana Autobiografia. Wszystkie spośród tych książek są rzetelnym portretem zarówno Karola Wojtyły, jak i papieża Jana Pawła II, uczą, bawią, skłaniają do refleksji, a przede wszystkim pozwalają lepiej poznać życie tego świętego człowieka.

 

Półki księgarni uginają się również od publikacji, które ani nie są bezpośrednim zapisem nauczania Jana Pawła II, ani jego biografii, są jednak związane z jego osobą. Są to przede wszystkim liczne albumy, publikacje przedstawiające powiązania Ojca Świętego z danym miejscem czy też miastem, a także wiele opracowań kierowanych do dzieci.

Jak pisał Jan Paweł II „Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności.”

Częstokroć spotkać się można z opinią, jakoby Polacy, stawiając kolejne pomniki ku czci Ojca Świętego, jednocześnie zupełnie lekceważyli jego nauczanie. Jest w tym z pewnością sporo prawdy. Chyba nie ma więc na co czekać, i właśnie teraz, w październiku, miesiącu nierozerwalnie związanym z Janem Pawłem II, sięgnąć po którąś z zaproponowanych powyżej książek, wsłuchać się w wezwanie w nich zawarte, i odpowiedzieć na nie, nie inaczej, jak swoim życiem, przepełnionym codziennym dążeniem do świętości.


Aleksandra Dziubdziela

 

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap