Rozmowy
z Janem Pawłem II
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Wojna zawsze jest porażką ludzkości!

Rozmowy z Janem Pawłem II. Wojna

Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha.

Rozmowy z Janem Pawłem II. Europa

Człowiekowi, który nierzadko nie potrafi wyraźnie odróżnić dobra od zła, Ukrzyżowany wskazuje jedyną drogę nadającą sens ludzkiemu życiu.

Rozmowy z Janem Pawłem II. Triduum. Ostatnie przesłanie

Jan Paweł II – patron rodzin
Pamięć podstawowej tożsamości, w którą Chrystus wyposażył swój Kościół, okazuje się silniejsza od wszystkich podziałów, które w to dziedzictwo wnieśli ludzie. D...

Rozmowy z Janem Pawłem II. Pamięć

Miłosierdzie i Prawda, patriotyzm i wolność, cierpienie i szczęście, sprawiedliwość i mądrość. Jan Paweł II pozostawił nam wskazówki o wielu aspektach naszego ż...

Rozmowy z Janem Pawłem II

Niechże ta szkoła uczy w wolnej Polsce młode pokolenia, a także i starsze, że "właściwego korzystania z wolności można się nauczyć tylko przez jej właściwe używ...

Rozmowy z JPII. Wychowanie

Maryja przybyła do Fatimy, ażeby zażądać od ludzi, by “nie znieważali więcej Boga”. Przemawia, bo jako Matka boleje, kiedy zagrożony jest los Jej dzieci...

Rozmowy z Janem Pawłem II. Fatima

Miłość i zgoda budują pokój, a nienawiść i przemoc go rujnują

Rozmowy z Janem Pawłem II. Zgoda

Chciałbym abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was: tak, właśnie Wy, gdyż od Was zależy przyszłość. Nie trwajcie w bezczynności, podejmujcie odpow...

Rozmowy z Janem Pawłem II. Młodzież

Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców

Rozmowy z Janem Pawłem II. Mądrość

Niech wakacje będą czasem takiego spotkania, w którym znajduje się najlepszą cząstkę: cząstkę, której nikt nas już nie może pozbawić

Rozmowy z Janem Pawłem II. Wakacje

W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza narodu. Kultura pomaga podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie...

Rozmowy z Janem Pawłem II. Kultura i Naród