Droga Krzyżowa z Papieżem Franciszkiem

W każdy piątek tegorocznego Wielkiego Postu zapraszamy do przejścia stacji Drogi Krzyżowej z ostatnimi siedmioma Papieżami. Opublikowaną dzisiaj prowadził Papież Franciszek w 2013 roku skupiając się na cierpieniach ludzi dotkniętych wojną, zwłaszcza z terenów Syrii i Iraku

Polub nas na Facebooku!

Pobierz tekst Drogi Krzyżowej w wersji do druku


Wprowadzenie


Przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» (Mk 10,17).

 

Jezus odpowiedział na to pytanie, które nurtuje głębię naszego jestestwa, krocząc drogą krzyżową.

Patrzymy na Ciebie, Panie, na tej drodze, którą jako pierwszy podjąłeś, a na której końcu „rzuciłeś Twój krzyż jako pomost ku śmierci, aby ludzie mogli po nim przejść z krainy śmierci do Życia” (Św. Efrem Syryjczyk, Homilia).

Wezwanie, by iść za Tobą, jest skierowane do wszystkich, a szczególnie do młodych oraz tych, którzy doświadczają podziałów, wojen czy niesprawiedliwości i którzy walczą, by być między swymi braćmi znakami nadziei i budowniczymi pokoju.

 

Stajemy więc przed Tobą z miłością, składamy Ci nasze cierpienia, kierujemy nasze spojrzenia i serca ku Twojemu Krzyżowi, a mocni Twoim zapewnieniem modlimy się: „Niech będzie błogosławiony nasz Odkupiciel, który swą śmiercią dał nam życie. Odkupicielu, urzeczywistnij w nas tajemnicę Twego odkupienia, przez Twą mękę, śmierć i zmartwychwstanie” (Liturgia maronicka).


Stations_of_the_Cross,_1,_Saint-Jean-Baptiste_au_Beguinage,_Brussels


Stacja pierwsza
Jezus ma śmierć skazany


Z Ewangelii według św. Marka (Mk 15, 12-13, 15):

Piłat ponownie ich zapytał: «Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem Żydowskim?» Odpowiedzieli mu krzykiem: «Ukrzyżuj Go!». Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

 

Przed Piłatem dzierżącym władzę Jezus mógł dojść sprawiedliwości. Piłat bowiem miał władzę uznania niewinności Jezusa i uwolnienia Go. Jednak rzymski namiestnik wolał posłużyć się logiką osobistych interesów, ulegając presji politycznej i społecznej. Skazał niewinnego, by przypodobać się tłuszczy, wbrew wymogowi prawdy. Wydał Jezusa na krzyżową mękę, choć znał Jego niewinność… jeszcze zanim umył ręce.

We współczesnym świecie mamy wielu „Piłatów”, którzy pociągają za sznurki władzy, czyniąc to w służbie silniejszym. Wielu jest takich, co słabi i podli w obliczu takich nurtów władzy, angażują swój autorytet na rzecz niesprawiedliwości i depczą godność człowieka oraz jego prawo do życia.

 

Panie Jezu, nie dozwól, byśmy zostali zaliczeni do niesprawiedliwych. Nie pozwól, by możni cieszyli się złem, niesprawiedliwością i despotyzmem. Nie pozwól, by niesprawiedliwość prowadziła niewinnych do rozpaczy i śmierci. Utwierdź ich w nadziei i oświeć sumienia tych, którzy władają tym światem, aby rządzili nim w sprawiedliwości. Amen.

 


1180px-Stations_of_the_Cross,_2,_Saint-Jean-Baptiste_au_Beguinage,_Brussels


Stacja druga

Jezus bierze krzyż na swoje ramiona


Z Ewangelii według św. Marka (Mk 15, 20):

A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować.

 

Jezus Chrystus stoi przed żołnierzami, którzy sądzą, że mają nad Nim wszelką władzę. Tymczasem to On jest tym, przez którego „wszystko się stało… a bez Niego nic się nie stało, co się stało” (J 1,3).

Człowiek w każdej epoce sądził, że może zastąpić Boga i sam określać, co dobre, a co złe (por. Rdz 3,5), bez odniesienia do swego Stwórcy i Zbawcy. Uważał siebie za wszechmocnego, zdolnego do usunięcia Boga życia swojego i innych, w imię rozumu, władzy czy pieniędzy.

Także dziś świat ugina się pod próbami usuwania Boga z życia człowieka, jak ślepy laicyzm, który zdusza wartości wiary i moralności w imię rzekomej obrony człowieka; czy jak agresywny fundamentalizm, który wykorzystuje jako pretekst obronę wartości religijnych (por. Adhort. Ap. Ecclesia in Medio Oriente, 29).

 

Panie Jezu, który przyjąłeś upokorzenie i utożsamiłeś się ze słabymi, Tobie zawierzamy wszystkich ludzi i wszystkie narody upokorzone i cierpiące, szczególnie na umęczonym Wschodzie. Niech w Tobie mają siłę do niesienia wraz z Tobą swego krzyża nadziei. Składamy w Twe dłonie wszystkich zagubionych, aby dzięki Tobie odnaleźli prawdę i miłość. Amen.

 


Stations_of_the_Cross,_3,_Saint-Jean-Baptiste_au_Beguinage,_Brussels


Stacja trzecia

Jezus pada po raz pierwszy pod ciężarem krzyża


Z księgi proroka Izajasza (Iz 53, 5)

Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

 

Ten, który w swej boskiej dłoni dzierży światła niebieskie i wobec którego drżą niebieskie moce, oto upada bezsilnie na ziemię pod ciężkim brzemieniem krzyża.

Ten, który pokój przyniósł światu, zraniony naszymi grzechami pada pod ciężarem naszych win.

„Spójrzcie wierzący na naszego Zbawiciela, który przemierza kalwaryjską drogę. Pod pręgierzem gorzkich cierpień opuszczają Go siły. Idźmy zobaczyć to niewiarygodne zdarzenie, które przekracza nasz rozum i trudne jest do opisania. Wstrząśnięte zostały podwaliny ziemi, a straszna trwoga ogarnia obecnych, gdy ich Stwórca i Bóg został zdruzgotany pod ciężarem krzyża i pozwolił się prowadzić na śmierć, ze względu na miłość do całego rodzaju ludzkiego” (Liturgia chaldejska).

 

Panie Jezu, podnieś nas z naszych upadków, doprowadź naszego zagubionego ducha do Twojej Prawdy. Nie dozwól, by ludzki rozum, który dla siebie stworzyłeś, zadowalał się częściowymi prawdami, nauką czy technologią, bez stawiania sobie podstawowych pytań o sens istnienia (por. List apostolski Porta fidei, 12).

Daj nam, Panie, otworzyć się na działanie Twojego Świętego Ducha, aby doprowadził nas do pełni Prawdy. Amen.

 


Stations_of_the_Cross,_4,_Saint-Jean-Baptiste_au_Beguinage,_Brussels


Stacja czwarta

Jezus spotyka swoją Matkę


Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2, 34-35, 51)

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

 

Poraniony i cierpiący, niosąc krzyż ludzkości, Jezus spotyka swoją Matkę, a w Jej osobie – całą ludzkość.

Maryja, Matka Boga, była pierwszą uczennicą Mistrza. Przyjmując słowo anioła spotkała po raz pierwszy wcielone Słowo i stała się świątynią Boga żywego. Spotkała Go nie rozumiejąc, jak Stwórca nieba i ziemi mógł wybrać jakąś dziewczynę, delikatne stworzenie, by wcielić się w tym świecie. Spotkała Go w nieustannym poszukiwaniu Jego Oblicza, w ciszy serca i w rozważaniu Słowa. Myślała, że to Ona Go szuka, a tymczasem to On Jej szukał. Teraz znów Go spotyka, gdy On dźwiga krzyż.

Jezus cierpi widząc swoją cierpiącą Matkę, a Maryja widząc cierpiącego Syna. Ale z tego wspólnego cierpienia rodzi się nowa ludzkość. „Bądź pozdrowiona! Błagamy Cię, o Święta pełna chwały, Dziewico na wieki, Matko Boża, Matko Chrystusowa. Zanieś nasze modlitwy przed oblicze Twego umiłowanego Syna, aby przebaczył nam nasze grzechy” (Theotokion z koptyjskiego Orologionu, Al-Aghbia 37).

 

Panie Jezu, także my w naszych rodzinach doświadczamy cierpień, których rodzice przyczyniają dzieciom, a dzieci rodzicom. Spraw, Panie, by w tych trudnych czasach nasze rodziny były miejscem Twojej obecności, gdzie nasze cierpienia zmieniałyby się w radość. Bądź wsparciem dla naszych rodzin i uczyń je oazami miłości, pokoju i pogody ducha, na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Amen.

 


Stations_of_the_Cross,_5,_Saint-Jean-Baptiste_au_Beguinage,_Brussels


Stacja piąta

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż Jezusowi


Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 23, 26)

Gdy wyprowadzili Jezusa, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.

 

Spotkanie Jezusa z Szymonem z Cyreny przebiega w milczeniu. To lekcja życia: Bóg nie chce cierpienia ani zła. To samo dotyczy ludzkiej istoty. Jednak cierpienie przyjęte z wiarą przekształca się w drogę zbawienia. Przyjmijmy je jak Jezus i pomagajmy je znosić jak Szymon z Cyreny.

 

Panie Jezu, Ty włączyłeś człowieka w niesienie Twojego krzyża. Ty nas wezwałeś, byśmy dzielili Twoje cierpienie. Szymon z Cyreny podobny jest do nas i uczy nas przyjmować krzyż, który napotykamy na drogach życia.

Na Twoje podobieństwo, Panie, także my niesiemy dziś krzyż cierpienia i choroby, lecz go przyjmujemy, bo Ty jesteś z nami. Może on nas przygwoździć do miejsca, ale nie przeszkodzi nam w pragnieniach; może zaćmić spojrzenie, ale nie sumienie; może nas ogłuszyć, ale nie przeszkodzi nam słuchać; może odjąć nam mowę, ale nie zabierze pragnienia prawdy; może ciążyć na duchu, ale nie odbierze nam wolności.

Panie, pragniemy być Twoimi uczniami, by nieść Twój krzyż na każdy dzień; poniesiemy go z radością i nadzieją, bo Ty niesiesz go z nami, bo Ty dla nas zwyciężyłeś śmierć.

Dzięki Ci składamy, Panie, za każdego chorego czy cierpiącego, który umie świadczyć o Twojej miłości, i za każdego „Cyrenejczyka”, którego stawiasz na naszej drodze. Amen.

 


Station-of-the-Cross-6-Veronica-small


Stacja szósta

Weronika ociera twarz Jezusowi


Z Księgi Psalmów (Ps 27, 1)

O Tobie mówi moje serce: “Szukaj Jego oblicza!”
Szukam, o Panie, Twojego oblicza;
swego oblicza nie zakrywaj przede mną,
nie odpędzaj z gniewem swojego sługi!
Ty jesteś moją pomocą,
więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie,
Boże, moje Zbawienie!

 

Weronika szukała Cię pośród tłumu. Szukała Ciebie i w końcu znalazła. Gdy Twój ból osiągał szczyt, ona chciała go ukoić ocierając twarz chustą. Drobny gest, lecz wyrażający całą miłość do Ciebie i całą wiarę w Ciebie. Pozostał on odciśnięty w pamięci naszej chrześcijańskiej tradycji.

 

Panie Jezu, to Twojego oblicza szukamy. Weronika przypomina nam, że jesteś obecny w każdym cierpiącym, który przemierza drogę na Golgotę. Panie, spraw, byśmy Ciebie znaleźli w ubogich, Twoich braciach najmniejszych, by osuszyć łzy płaczącym, zatroszczyć się o cierpiących i wesprzeć słabnących.

Panie, Ty nas uczysz, że nikt zraniony i zapomniany nie traci swej wartości ani godności i że pozostaje znakiem Twojej ukrytej obecności w świecie. Pomóż nam otrzeć z Twojego oblicza ślady niedostatku i niesprawiedliwości, aby zawarty w nim Twój obraz ukazał się i zajaśniał.

Modlimy się za tych, którzy szukają Twego oblicza i znajdują je w bezdomnych, ubogich oraz dzieciach, którym zagraża przemoc i wykorzystywanie. Amen.

 


Stations_of_the_Cross,_7,_Saint-Jean-Baptiste_au_Beguinage,_Brussels


Stacja siódma

Jezus upada po raz drugi


Z Księgi Psalmów (Ps 22, 8, 12)

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
rozwierają wargi, potrząsają głowami.
Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko,
a nie ma wspomożyciela.

 

Jezus jest sam pod wewnętrznym i zewnętrznym ciężarem krzyża. Kolejny upadek, kiedy ciężar zła staje się zbyt wielki i wydaje się, że nie ma już granic dla niesprawiedliwości i przemocy.

Ale Jezus podnosi się znowu mocny nieskończoną ufnością, którą pokłada w swym Ojcu. W obliczu ludzi, którzy Go pozostawiają na pastwę losu, moc Ducha Go podnosi, jednoczy całkowicie z wolą Ojca, z wolą miłości, która może wszystko.

 

Panie Jezu, w Twoim drugim upadku rozpoznajemy różne nasze sytuacje, które wydają się bez wyjścia. Wśród nich te, które biorą się z uprzedzeń i z nienawiści, które zatwardzają nasze serca i prowadzą do konfliktów religijnych.

Oświeć nasze sumienia, abyśmy zobaczyli, pomimo „rozbieżności ludzkich i religijnych”, że „jakiś promień prawdy oświeca wszystkich ludzi”, wezwanych, by kroczyć razem – w poszanowaniu wolności religijnej – ku prawdzie, która jest w Bogu samym. W ten sposób różne religie będą mogły „zjednoczyć się w służbie dobru wspólnemu i przyczynić się do rozwoju każdego człowieka i do budowy społeczeństwa” (Adhortacja Apostolska Ecclesia in Medio Oriente, 27-28).

Przyjdź, Duchu Święty, by pocieszyć i umocnić chrześcijan, w szczególności z Bliskiego Wschodu, aby zjednoczeni z Chrystusem byli na ziemi rozdzieranej przez niesprawiedliwość i konflikty świadkami Jego powszechnej miłości. Amen.

 


Stations_of_the_Cross-_8-_Saint-Jean-Baptiste_au_Beguinage-_Brussels


Stacja ósma

Jezus spotyka niewiasty Jerozolimskie płaczące nad Nim


Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 23, 27-28)

A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!

 

Na kalwaryjskiej drodze Pan spotyka niewiasty jerozolimskie. Kobiety te opłakują cierpienia Jezusa, jakby chodziło o cierpienie bez żadnej nadziei. W krzyżu nie widzą niczego innego, jak tylko drewno, znak przekleństwa (por. Pwt 21,23), podczas gdy Pan chciał go jako narzędzia Odkupienia i Zbawienia.

W Męce i Zmartwychwstaniu Jezus daje swe życie na okup za wielu. W ten sposób dał wytchnienie uciśnionym i pocieszył strapionych. Otarł łzy kobiet jerozolimskich i otworzył ich oczy na paschalną prawdę.

Nasz świat jest pełen strapionych matek, kobiet zranionych w ich godności, zniewolonych przez różne formy dyskryminacji, przez niesprawiedliwość i cierpienie (por. Adhortacja Apostolska Ecclesia in Medio Oriente, 60). O Chryste cierpiący, bądź im pokojem i balsamem dla ich ran.

 

Panie Jezu, Twoim wcieleniem z Maryi, „błogosławionej między niewiastami” (Łk 1,42), podniosłeś godność każdej kobiety. Poprzez Wcielenie zjednoczyłeś rodzaj ludzki (por. Ga 3,26-28).

Panie, spotkanie z Tobą niech będzie pragnieniem naszych serc. Nasza droga, wypełniona cierpieniami, niech będzie drogą nadziei, z Tobą i ku Tobie, który jesteś naszą ucieczką i naszym Zbawieniem. Amen.

 


Stations_of_the_Cross,_9,_Saint-Jean-Baptiste_au_Beguinage,_Brussels


Stacja dziewiąta

Jezus upada po raz trzeci


Z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (2 Kor 5, 14-15)

Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.

 

Po raz trzeci Jezus upada pod krzyżem, obciążony naszymi grzechami, i po raz trzeci stara się podnieść zbierając siły, które mu pozostały, aby kontynuować drogę na Golgotę. Nie pozwala się zmiażdżyć, odrzuca poddanie się pokusie.

Począwszy od swego Wcielenia, Jezus niesie krzyż ludzkiego cierpienia i grzechu. W sposób pełny i na wieki przyjął ludzką naturę, pokazując ludziom, że zwycięstwo jest możliwe, i że droga Bożego usynowienia została otwarta.

 

Panie Jezu, Kościół zrodzony z Twego otwartego boku jest przygnieciony krzyżem podziałów, które oddalają jednych chrześcijan od drugich i od jedności, jakiej dla nich chciałeś; i tak zbaczają od Twego pragnienia, „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21), jak Ojciec z Tobą. Ten krzyż ciąży całym swym brzemieniem na ich życiu i na ich wspólnym świadectwie. Udziel, Panie, mądrości i pokory, by powstać i iść naprzód na drodze jedności w prawdzie i miłości, nie ulegając pokusie kierowania się w obliczu napotykanych podziałów jedynie kryteriami osobistych i grupowych interesów (por. Adhortacja Apostolska Ecclesia in Medio Oriente, 11).

Daj nam łaskę odrzucenia mentalności podziałów, „by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża” (1 Kor 1,17). Amen.

 


Stations_of_the_Cross,_10,_Saint-Jean-Baptiste_au_Beguinage,_Brussels


Stacja dziesiąta

Jezus z szat obnażony


Z Księgi Psalmów (Ps 22, 19)

Moje szaty dzielą między siebie
i los rzucają o moją suknię.

 

Gdy nastała pełnia czasu, przyjąłeś, Panie Jezu, nasze człowieczeństwo, Ty, którego „tren szaty wypełniał świątynię” (Iz 6,1); i oto kroczysz pośród nas, a ci, którzy dotkną się brzegu Twej sukni, zostają uzdrowieni. Ale zostałeś obnażony także z tych szat, Panie! Ukradliśmy ci szatę, a Ty oddałeś nam także płaszcz (por. Mt 5,40). Pozwoliłeś, aby zasłona Twego ciała rozdarła się, abyśmy znowu mieli przystęp przed oblicze Ojca (por. Hbr 10,19-20).

Myśleliśmy, że będziemy się realizować sami, niezależnie od Ciebie (por. Rdz 3,4-7). Okazało się, że jesteśmy nadzy, ale w Twej nieskończonej miłości na nowo nas przyodziałeś godnością synów i córek Bożych, i Twą łaską uświęcającą.

 

Udziel, Panie, synom Kościołów wschodnich – obnażonych przez różne trudności, niekiedy nawet przez prześladowanie, osłabionych przez emigrację – odwagę pozostania w swych krajach, by głosić Dobrą Nowinę.

O Jezu, Synu człowieczy, który zostałeś obnażony, aby objawić nowe stworzenie powstałe z martwych, zedrzyj w nas zasłonę, która oddziela nas od Boga i utkaj w nas Twą Boską obecność.

Daj nam przezwyciężyć lęk wobec wydarzeń życiowych, które nas obnażają i pozostawiają nagimi. Daj nam przyodziać się w nowego człowieka naszego Chrztu, byśmy głosili Dobrą Nowinę, że Ty jesteś jedynym prawdziwym Bogiem, który kieruje dziejami. Amen.

 


stacja_11


Stacja jedenasta

Jezus przybity do krzyża


Z Ewangelii według św. Jana (J 19, 16.19)

Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: «Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski».

 

Oto oczekiwany Mesjasz zawieszony na drzewie krzyża pomiędzy złoczyńcami. Obydwie dłonie, które błogosławiły ludziom, zostały przebite. Obydwie stopy, które stąpały po naszej ziemi, by głosić Dobra Nowinę, są zawieszone między ziemią i niebem. Oczy pełne miłości, które jednym spojrzeniem uzdrawiały chorych, przebaczały nasze grzechy, patrzą teraz jedynie w niebiosa.

 

Panie Jezu, zostałeś ukrzyżowany za nasze niegodziwości. Modlisz się do Boga Ojca i wstawiasz się za ludzkość. Każde uderzenie młotka rozbrzmiewa jak uderzenie Twego złożonego w ofierze serca.

Jak piękne są na górze Kalwarii stopy Tego, który głosi Dobrą Nowinę o Zbawieniu. Twoja Miłość, Jezu, wypełniła wszechświat. Twe przebite dłonie są naszym schronieniem w udręce. Przyjmują nas za każdym razem, kiedy otchłań grzechu nam zagraża; znajdujemy w Twych ranach uleczenie i przebaczenie.

O Jezu, prosimy Cię za wszystkich młodych ogarniętych rozpaczą, za młodych – ofiary narkotyków, sekt i perwersji.

Wyzwól ich ze zniewoleń. Niech podniosą oczy i przyjmą Miłość. Niech odkryją szczęście w Tobie. Zbaw ich Ty, nasz Zbawicielu. Amen.

 


Stations_of_the_Cross,_12,_Saint-Jean-Baptiste_au_Beguinage,_Brussels


Stacja dwunasta

Jezus umiera na Krzyżu


Z Ewangelii według św. Łukasza (Łl 23, 46)

Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.

 

Z wysokości krzyża – krzyk: krzyk opuszczenia w momencie śmierci, krzyk ufności w cierpieniu, krzyk rodzenia nowego życia. Oto Ty zawieszony na Drzewie Życia, powierzający swego Ducha w ręce Ojca, pozwalasz wytrysnąć życiu w obfitości i kształtujesz nowe stworzenie. Także my mierzymy się dziś z wyzwaniami tego świata: czujemy, że fale niepokojów nas ogarniają, zatapiają i sprawiają, że nasza ufność się chwieje. Daj nam, Panie, moc wewnętrznej pewności, że żadna śmierć nas nie zwycięży, dopóki spoczywamy w Twych dłoniach, które nas uformowały i nam towarzyszą.

 

Oby każdy z nas mógł wykrzyknąć: „Wczoraj zostałem ukrzyżowany z Chrystusem, dziś jestem wraz z Nim w chwale. Wczoraj byłem martwy z Nim, dziś jestem wraz z Nim żywy. Wczoraj byłem pogrzebany z Nim, dziś wraz z Nim jestem zmartwychwstały” (Grzegorz z Nazjanzu).

W ciemnościach naszych nocy patrzymy na Ciebie. Naucz nas zwracać się do Najwyższego, Twego Ojca niebieskiego.

Dziś modlimy się, aby wszyscy ci, którzy propagują aborcję, uświadomili sobie, że miłość nie może być czymś innym, niż źródłem życia. Myślimy też o zwolennikach eutanazji i o tych, którzy promują techniki biomedyczne zagrażające ludzkiemu życiu. Otwórz ich serca, aby poznali Ciebie w prawdzie, aby zaangażowali się w budowanie cywilizacji życia i miłości. Amen.

 


Stations_of_the_Cross,_13,_Saint-Jean-Baptiste_au_Beguinage,_Brussels


Stacja trzynasta

Jezus zdjęty z krzyża i powierzony Matce


Z Ewangelii według św. Jana (J 19, 26 – 27a)

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

 

Panie Jezu, ci, którzy Cię kochają, trwają przy Tobie i zachowują wiarę. W godzinie agonii i śmierci, kiedy świat sądzi, że zło zatriumfowało, że głos prawdy i miłości, sprawiedliwości i pokoju zamilkł, ich wiara nie gaśnie.

O Maryjo, w Twoje dłonie składamy naszą ziemię. „Jakże smutny jest widok tej błogosławionej ziemi cierpiącej, której dzieci zawzięcie ranią się nawzajem i umierają!” (Adhortacja Apostolska Ecclesia in Medio Oriente, 8). Wydaje się, że nic nie powstrzyma zła, terroryzmu, zabójstw, nienawiści. „Przed krzyżem, na którym Twój Syn rozłożył swe niepokalane dłonie za nasze zbawienie, o Dziewico, dzisiaj pochylamy głowy: udziel nam pokoju” (Liturgia bizantyjska).

Modlimy się za ofiary wojen i przemocy, które niszczą w tym czasie różne kraje Bliskiego Wschodu, jak również inne części świata. Modlimy się, aby ci, którzy musieli uchodzić i emigrować, mogli jak najszybciej wrócić do swoich domów, do swojej ziemi. Spraw, Panie, aby krew niewinnych ofiar była ziarnem nowego Wschodu, bardziej braterskiego, spokojnego, sprawiedliwszego, i aby ten Wschód odzyskał blask swego powołania bycia kolebką cywilizacji, wartości duchowych i ludzkich.

Gwiazdo Wschodu, wskaż nam nadejście Świtu. Amen.

 


Stations_of_the_Cross,_14,_Saint-Jean-Baptiste_au_Beguinage,_Brussels


Stacja czternasta

Jezus złożony do grobu


Z Ewangelii według św. Jana (19, 39 – 40)

Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania.

 

Nikodem otrzymuje ciało Chrystusa, troskliwie je traktuje i składa do grobu, w środku ogrodu, który przypomina ogród Stworzenia. Jezus pozwala się pogrzebać, tak jak pozwolił się ukrzyżować, w tym samym opuszczeniu, całkowicie „powierzony” dłoniom ludzi i „doskonale zjednoczony” z nimi „aż do snu pod grobową płytą” (św. Grzegorz Narek).

Przyjęcie trudności, bolesnych wydarzeń, śmierci, wymaga mocnej nadziei, żywej wiary. Kamień położony przy wejściu do grobu zostanie odsunięty i wzejdzie nowe życie. Rzeczywiście, „przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” (Rz 6,4).

Otrzymaliśmy wolność dzieci Bożych, byśmy już nie wracali do niewoli; życie zostało nam dane w obfitości, byśmy już nie zadowalali się życiem pozbawionym piękna i znaczenia.

 

Panie Jezu, uczyń nas dziećmi światła, które nie boją się ciemności. Prosimy Cię dzisiaj za tych wszystkich, którzy szukają sensu życia, i za tych, którzy stracili nadzieję, aby uwierzyli w zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Amen.


Pobierz tekst Drogi Krzyżowej w wersji do druku


 

franciszek_Milosierdzie_500pcxPolecamy ksiażkę “Miłosierdzie to imię Boga”!

Papież Franciszek w prostych i bezpośrednich słowach zwraca się do każdego człowieka, budując z nim osobisty, braterski dialog. Na każdej stronie książki wyczuwalne jest jego pragnienie dotarcia do osób, które szukają sensu życia, uleczenia ran. Do niespokojnych i cierpiących, do tych, którzy proszą o przyjęcie, do biednych i wykluczonych, do więźniów i prostytutek, lecz również do zdezorientowanych i dalekich od wiary.

W rozmowie z watykanistą Andreą Torniellim Franciszek wyjaśnia – poprzez wspomnienia młodości i poruszające historie ze swojego doświadczenia duszpasterskiego – powody ogłoszenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia, którego tak pragnął.

 


Jeśli podobają Ci się nasze artykuły, możesz nas wesprzeć:

Wesprzyj nas
Show comments

Lenin czy Jezus. Wybrałam Jezusa

O drodze do Boga przez Cerkiew Prawosławną, Greckokatolicką, aż do obrządku łacińskiego. Rozmowa z Iwanną Szemiakiną

Aneta
Liberacka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Aneta Liberacka

Zobacz inne artykuły tego autora >
Show comments
Aneta
Liberacka
zobacz artykuly tego autora >

W Koszalinie otwarto Piekarnię Bożego Miłosierdzia

W 3 punktach miasta będzie można kupić zdrowe pieczywo i wspomóc tym samym Dom Miłosierdzia Bożego. Sprzedaż chleba wspomoże utrzymanie placówki i da zatrudnienie jej podopiecznym. Piekarnię i jej pierwszy razowy wypiek pobłogosławił bp Edward Dajczak.

Polub nas na Facebooku!

Dobrze wypieczony półkilogramowy chleb św. Agaty to pierwszy produkt, który opuścił piec Piekarni Bożego Miłosierdzia. Jest ekologiczny i z produktów najwyższej jakości – certyfikowanej mąki, soli bez szkodliwego antyzbrylacza sprowadzanej z wybranej kopalni, 6-etapowego zakwasu. Resztę receptury producent trzyma w tajemnicy.

Jest nim koszaliński Dom Miłosierdzia Bożego, który planował tę inwestycję od dwóch lat. Po miesiącach zmagania się z przeciwnościami w końcu, 16 marca piekarnię Bożego Miłosierdzia zlokalizowaną na ul. Morskiej otworzono.

Pomieszczenia oraz pierwszy razowy wypiek pobłogosławił bp Edward Dajczak. On też pierwszy skosztował pieczywa, które przypomniało mu, że w jego rodzinnym domu również piekło się chleb.

– W moim domu chleb przygotowywała mama z babcią. Tutaj będą to robić mieszkańcy Domu Miłosierdzia. Dom dobrze funkcjonuje, gdy nie brakuje w nim chleba, gdy można na ten chleb zapracować – powiedział biskup Dajczak. – To dzisiejsze wydarzenie jest moim zdaniem bardzo niezwykłe, symboliczne.

Piekarnia będzie zarazem miejscem terapii mieszkańców Domu Miłosierdzia: niektórzy z nich znajdą tu zatrudnienie, nauczą się nowego zawodu. Zadaniem piekarni jest także przynoszenie dochodu, z którego będzie można utrzymać Dom Miłosierdzia i jego filie, podobnie jak czyni to kawiarnia Kawa z Duszą.

Boża piekarnia to według ks. Radosława Siwińskiego, prezesa stowarzyszenia Dom Miłosierdzia sposób wpływania na oblicze Koszalina. – Chcemy dać Boga temu miastu i widzimy, że to się dzieje, że Boże miłosierdzie zdobywa je ulicę po ulicy – powiedział kapłan. Teraz na niektórych z nic widoczny będzie katolicki symbol piekarni: kłosy na tle hostii, z której wychodzą promienie. – Mamy nadzieję okrasić to miasto nową kulturą chrześcijańską.

Chleb z tej piekarni nie jest tani, jego cenę podnosi koszt mąki z upraw ekologicznych. Za półkilowy chleb św. Agaty zapłacimy 5 zł. W Koszalinie “chleb miłosierdzia” będzie dostępny w 3 punktach: w Domu Miłosierdzia (w godz. 6-18 i po wieczornej Mszy św.), w kawiarni Kawa z Duszą na ul. Dzieci Wrzesińskich 9 oraz w nowym sklepie na ul. Wyszyńskiego 2 a (opodal katedry).

Dom Miłosierdzia wydaje codziennie ponad 300 posiłków i zapewnia dach nad głową 100 osobom zamieszkującym 3 placówki: centralny dom w Koszalinie (gdzie poza tym swoje miejsce znajdują lokalne wspólnoty oraz inicjatywy chrześcijańskie i kulturalne, a także działają różnego typu poradnie), dom na Roli k/Lipia (gdzie mieszka kilkadziesiąt osób zajmujących się gospodarstwem rolnym) oraz niedawno powstały dom dla kobiet w Uliszkach. Fenomenem placówki jest licznie nawiedzana kaplica, w której trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu.


km / Koszalin

KAI

Show comments

Rośnie popularność duchowego wsparcia “zza klauzury”

O modlitwę i rozmowę w czasie Wielkiego Postu prosi siostry bernardynki klauzurowe w klasztorze w Świętej Katarzynie coraz więcej młodych osób, które pukają do furty klasztoru, umawiają się telefonicznie, a najczęściej kontaktują się za pomocą poczty elektronicznej.

Polub nas na Facebooku!

Jak mówią siostry, im bliżej Wielkanocy, tym takich spotkań jest coraz więcej. Przy furcie duchowego wsparcia udziela wszystkim s. Krystyna.

Siostra przełożona Tadeja Strona w rozmowie z KAI wylicza problemy, z którymi do klasztoru zgłaszają się młodzi ludzie. Są to wszelkiego rodzaju uzależnienia: od alkoholu, narkotyków i używek, zniewolenie przez seks i Internet. Wiele młodych małżeństw prosi także o poczęcie dziecka.

W diecezji kieleckiej i w Polsce nadal panuje silna wiara w skuteczność modlitwy sióstr bernardynek. – Choć żyjemy za kratą, poza światem – dla Pana Jezusa i jak najczęstszą modlitwą, której tak bardzo pragniemy – to zewnętrzny świat przychodzi do nas z intencjami, rozmowami, w listach. Szczególnie młodzi ludzie potrzebują tak bardzo kontaktu, uwagi, rozmowy – mówi siostra przełożona.

Kościół i klasztor w Świętej Katarzynie u stóp Łysicy były erygowane w XV wieku. Miejsce kultu kilkakrotnie niszczyły pożary.

Dekretem bp. Wojciecha de Boża Wola Górskiego z 1815 r. klasztor został nadany bernardynkom z Drzewicy, których dotychczasowa siedziba spłonęła.

W 1847 r. pożar znów zniszczył kościół, 7 ołtarzy, chór, organy, dzwony, bibliotekę i budynki klasztorne. Bernardynki jednak nie opuściły Świętej Katarzyny, odbudowując kościół z klasztorem. Przetrwały czasy ukazów carskich, kasacji, okupacji hitlerowskiej.

Po wojnie klasztor prowadził kursy kroju, szycia, haftu, internat oraz do 1962 – stołówkę.

Obecnie w Świętej Katarzynie żyje i pracuje 26 sióstr bernardynek – Mniszek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka z Asyżu. Zgodnie z regułą, dzielą czas pomiędzy modlitwę w intencjach Kościoła, Polski, ludzi, którzy o nią proszę oraz pracę dla potrzeb klasztoru (nadal mają niewielkie gospodarstwo) i miejscowego kościoła (są zakrystiankami, organistkami).


dziar / Św. Katarzyna

KAI

Show comments

Franciszek jako pierwszy Papież odwiedza Pietrelcinę

– Kraj, który się kłóci, jest chory, smutny, nie rośnie – tymi słowami zwrócił się do pielgrzymów w Pietrelcinie Franciszek, rozpoczynając jednodniową pielgrzymkę do miejsc związanych ze św o. Pio. Franciszek jako pierwszy z papieży przybył do miejsca, gdzie narodził się "fenomen" Ojca Pio.

Polub nas na Facebooku!

Już od pierwszych chwil po przybyciu papież nieplanowanie zatrzymywał się i witał się z dziećmi i osobami chorymi. Pierwszym punktem pielgrzymki była kaplica San Francesco, wybudowana w miejscu, w którym o. Pio otrzymał stygmaty. Znajduje się tam wiązka drzewa, przy którym o. Pio miał wizję postaci przeszywającej mu ciało włócznią.

Papież Franciszek zachęcił mieszkańców Pietrelciny do naśladowania wzoru swego rodaka i stawania się narzędziem miłości Jezusa do najsłabszych. – Jednocześnie, rozważając jego bezwarunkową wierność wobec Kościoła, będziecie świadkami komunii, ponieważ tylko komunia buduje i tworzy – dodał Ojciec Święty.

Papież wskazał, że lekcja życia ojca Pio jest także aktualna w obecnej sytuacji tego regionu. – Niech wstawiennictwo waszego świętego współobywatela wspiera postanowienie zjednoczenia sił, aby szczególnie młodym pokoleniom zaoferować konkretne perspektywy na przyszłość nadziei. Niech nie zabraknie troskliwej i pełnej czułości wrażliwości na osoby starsze, będące niezrównanym bogactwem naszych wspólnot – stwierdził Franciszek.

Oto pełny tekst papieskiego przemówienia:

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Cieszę się, że jestem w tej prowincji, w której urodził się Franciszek Forgione, gdzie rozpoczął swoją długą i owocną egzystencję ludzką i duchową. W tej wspólnocie zahartował on swoje człowieczeństwo, nauczył się modlić i rozpoznawać w ubogich ciało Pana, aż dojrzał w naśladowaniu Chrystusa i poprosił o przyjęcie do grona Braci Mniejszych Kapucynów, stając się w ten sposób bratem Pio z Pietrelciny. Tutaj zaczął doświadczać macierzyństwa Kościoła, którego zawsze był oddanym synem. Tutaj intensywnie rozważał misterium Boga, który umiłował nas tak bardzo, że samego siebie wydał za nas (por. Ga 2,20). Przypominając z szacunkiem i miłością tego świętego ucznia św. Franciszka, serdecznie pozdrawiam was wszystkich, jego rodaków, waszego proboszcza oraz burmistrza wraz z pasterzem diecezji, ks. bp. Felice Accrocca, wspólnotę kapucynów a także was wszystkich, którzy zechcieliście być obecni.

Dziś znajdujemy się na tym samym miejscu, gdzie przebywał Ojciec Pio we wrześniu 1911, aby „pooddychać trochę bardziej zdrowym powietrzem”, po tym jak „doświadczył poprawy” swego stanu fizycznego (Lettera 44, in Epistolario I, p. 233). W tym okresie przebywał w swoich stronach rodzinnych z powodów zdrowotnych. Nie był to dla niego czas łatwy: był mocno udręczony w swoim sercu i bał się popadnięcia w grzech, czując się atakowanym przez diabła. Z niewieloma osobami mógł o tym mówić, czy to korespondencyjnie, czy też w tym regionie: tylko archiprezbiterowi ks. Salvatore Pannullo ukazał „niemal wszystkie” swoje „zamiary, by uzyskać wyjaśnienie” (Lettera 57, in Epistolario I, p. 250).

W tych strasznych chwilach ojciec Pio czerpał energię z nieustannej modlitwy i ufności, którą zawsze pokładał w Panu: „Wszystkie okropne zjawy, jakie diabeł nasuwa mi na myśl znikają, kiedy ufnie powierzam się w ramiona Jezusa”. Tak napisał do prowincjała, o. Benedykta w marcu 1911 r., twierdząc, że jego serce było „jakby pociągane przez siłę wyższą, zanim zjednoczył się z Nim rano w sakramencie”. „A ten głód i pragnienie zamiast zostawić go zaspokojonym”, gdy go otrzymał, „coraz [bardziej] narastał” (Lettera 31, in Epistolario I, p. 217). Ojciec Pio pogrążył się zatem w modlitwie, aby być coraz bardziej posłusznym wobec Bożych planów. Przez sprawowanie Mszy Świętej, która stanowiła centrum każdego jego dnia i pełnię jego duchowości, osiągnął wysoki poziom zjednoczenia z Panem. W tym okresie otrzymał do Boga specjalne dary mistyczne, które poprzedzały pojawienie się na jego ciele znaków Męki Chrystusa.

Drodzy bracia i siostry z Pietrelciny oraz z diecezji Benewentu, zaliczacie św. Pio do najpiękniejszych i najjaśniejszych postaci waszego ludu. Ten pokorny brat kapucyn zadziwił świat swoim życiem poświęconym całkowicie modlitwie i cierpliwym słuchaniu braci, na których cierpienia wylewał jak balsam miłość Chrystusa. Obyście naśladując jego heroiczny przykład oraz jego cnoty, stawiali się narzędziem miłości Jezusa do najsłabszych. Jednocześnie, rozważając jego bezwarunkową wierność wobec Kościoła, będziecie świadkami komunii, ponieważ tylko komunia buduje i tworzy.

Niech ten region czerpie nową energię z lekcji życia ojca Pio w niełatwej chwili, jak ta obecna, kiedy coraz bardziej starzeje się i stopniowo maleje liczba mieszkańców, gdyż wielu młodych musi udać się gdzie indziej w poszukiwaniu pracy. Niech wstawiennictwo waszego świętego współobywatela wspiera postanowienie zjednoczenia sił, aby szczególnie młodym pokoleniom zaoferować konkretne perspektywy na przyszłość nadziei. Niech nie zabraknie troskliwej i pełnej czułości wrażliwości na osoby starsze, będące niezrównanym bogactwem naszych wspólnot.

Zachęcam tę ziemię, aby strzegła jako cennego skarbu chrześcijańskie i kapłańskie świadectwo św. Pio z Pietrelciny: niech będzie ono dla każdego z was bodźcem, by w pełni przeżywać swoje życie, w stylu Błogosławieństw i uczynków miłosierdzia. Niech Najświętsza Maryja Panna, którą czcicie jako Madonna della Libera, pomaga wam kroczyć z radością na drodze świętości.


tłum. st (KAI) / Pietrelcina

ad, ot/Stacja7

Show comments

Jutro Niedziela – V Wielkiego Postu B

Właśnie odbywa się operacja na naszych sercach. Operacja metodą miłosierdzia

ks. Marcin Kowalski
ks. Marcin
Kowalski
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Tydzień temu Bóg pokazał nam, że nie miał innego wyjścia: jedynym narzędziem, które mogło przemówić do naszych serc, było cierpienie. Dziś widzimy, że Nowym Przymierzem Bóg zapewnia nas, że nie będzie już wspominał naszych występków, lecz przemieni nasze serca.

Na czym polegała operacja, którą musiał przeprowadzić Bóg?

Przygotował nowe, niezwykłe objawienie swojego miłosierdzia. Zaplanował, że będzie tak poruszające, że przemieni ludzkie serca, przepali je swoim żarem. Jezus pokazuje, że poddaje się tej operacji – mimo że Jego dusza doznała lęku, to stawił się na tę godzinę. Został nad ziemię wywyższony, by i nas przyciągnąć do siebie.

Operacja metodą miłosierdzia zakładała, by Jezus – ziarno najlepsze z najlepszych, obumarło, aby przynieść w nas plon obfity. Tylko najlepszy lekarz świata był w stanie taką transplantację przeprowadzić.

Właśnie jesteśmy świadkami operacji przeprowadzanej na naszych otwartych sercach.

 

PUNKT WYJŚCIA


V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU · Rok B · KOLEKTA · Będziemy się modlić, abyśmy naśladowali miłość Jezusa, który oddał życie dla naszego zbawienia · CZYTANIA · Księga Jeremiasza 31,31-34 • Psalm 51,3-4.12-15 • List do Hebrajczyków 5,7-9 • Ewangelia wg św. Jana 12,20-33

 

• CHMURA SŁÓW •  

Jutro Niedziela - V Wielkiego Postu B

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst I czytania

Czytanie z Księgi Jeremiasza

(Jr 31,31-34)

Pan mówi: Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich Władcą - wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach - wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie - wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał.

Oto Słowo Boże

[01][02]

 

PIERWSZE CZYTANIE

Nowe Przymierze Jr 31,31-34

KSIĘGA: JeremiaszaAUTOR: Jeremiasz CZAS POWSTANIA: VII w. przed Chr.  

KATEGORIA: wyrocznia prorocka • BOHATEROWIE: Bóg, Izrael • MIEJSCE: Izrael, Jerozolima


O KSIĘDZE • Pod względem liczby słów to najobszerniejsza księga Starego Testamentu. Zawiera aż 52 rozdziały Jeremiasz, hebr. Jirmejahu, znaczy ‘niech Jahwe wytraci nieprzyjaciół’ lub ‘Jahwe dźwiga’. Jeremiasz to wielki i kontrowersyjny dla ówczesnych prorok, oglądający upadek Judy i Jerozolimy (586 r. przed Chr.). Za życia uznawany był za bluźniercę i zdrajcę narodu (Jr 26,7-9), po śmierci „wywyższony” przez Boga, przeszedł do historii jako orędownik narodu (2Mch 15,14-16) Księga wzywa do nawrócenia i zapowiada bezwzględną karę przychodzącą na Judę z powodu łamania Przymierza z Jahwe. Narodu nie zbawi pusty kult; jedyny ratunek to zawierzenie Bogu i poddanie się Babilończykom Księga zawiera także wizję odnowy Izraela i Nowego Przymierza.

KONTEKST • Rozdział 31 Księgi Jeremiasza to część tzw. Księgi Pocieszenia (30,1-33,26), zawierającej wyrocznie zapowiadające ratunek i zbawienie dla JudyW czasie, kiedy naród ginie z powodu kultu obcych bogów i fatalnych sojuszy, w które wikłają się jego władcy, Bóg obiecuje wyrwać Izraela z ręki uciskających go wrogów, odnowić swój lud, sprowadzić wygnańców i zawrzeć z nimi Nowe Przymierze.

ZANIM USŁYSZYSZ • Cztery wersy pierwszego czytania to opis Nowego Przymierza, które Bóg obiecuje zawrzeć ze swoim ludem. Opisuje się je w porównaniu do starego przymierza MojżeszowegoPierwsze przymierze zostało złamane, drugie ma być trwałeBóg obiecuje zapisać swoje Prawa nie na kamiennych tablicach, lecz w sercu swego luduIzrael nie będzie potrzebował już pouczeń i zachęt, żeby podążać za swym BogiemWreszcie najważniejszym elementem konstytuującym Nowe Przymierze będzie odpuszczenie grzechów.

 

 

JESZCZE O PIERWSZYM CZYTANIU


Czy mamy jakąś przyszłość? Na Królestwo Południowe, Judę, przychodzi nieodwołalna zagłada. Naród i jego elity zamiast się nawrócić, mnożą swoje błędy i sprawiają, że Bóg – wyczerpawszy inne środki – musi sięgnąć po ten ostateczny: Jerozolima zostanie zniszczona (Jer 6). Czy po swoim upadku jeszcze się podniesie? Co stanie się z Przymierzem, które Bóg zawarł z Izraelem? Czy grzech ludzki pogrzebał je na zawsze?

Operacja na sercu. W chwili, kiedy Izraelici nie są w stanie przestrzegać Przymierza Mojżeszowego, Bóg obiecuje im Nowe Przymierze. Jest ono rzeczywiście nowe, rewolucyjne w swojej strukturze i charakterze. Bóg, biorąc pod uwagę to, jak głęboko grzech bałwochwalstwa i niewierności przeniknął do natury Jego ludu, decyduje się na swoistą „operację na sercu” swojego narodu. Przymierze nie będzie się już opierać na przykazaniach zapisanych na kamiennych tablicach. Bóg obiecuje: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu (Jer 31,33). Co oznacza ta obietnica? W jaki sposób Bóg zamierza umieścić swoje Prawo w sercach swojego ludu? Na tę skomplikowaną operację rzuca światło kolejny wers Jeremiasza: odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał (Jer 31, 34).

Wypełnienie. To niezwykłe Przymierze wypełnia się w Jezusie. Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan sam odniósł do siebie Jeremiaszowie słowa o Nowym Przymierzu: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (Łk 22, 20). Krew Chrystusa, spływając na nas, oczyszcza nas z grzechu, który sprawił, że staliśmy się niezdolni do pełnienia woli Bożej (Rz 6,6; 7,23-24). Ta krew jest lekarstwem na paraliż ludzkiej natury, która o własnych siłach nie jest w stanie wrócić do Boga.

 

CYTATY


Bóg o Nowym Przymierzu: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst psalmu

(Ps 51,3-4.12-15)

REFREN: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich

i wrócą do Ciebie grzesznicy.

[01][02]

 

PSALM

Nowe serce Ps 51,3-4.12-15

PSALM 51• AUTOR: Dawid/lewita • CZAS POWSTANIA: VI w. przed Chr., po powrocie z niewoli babilońskiej


O PSALMIE • Psalm 51 należy do gatunku modlitwy błagalnej tefillahTo wołanie do Boga o interwencję w sytuacjach choroby, prześladowania czy grzechuModlitwy błagalne były częścią rytuału wielkich dni postu i pokuty, obchodzonych przez całą wspólnotę Izraela. Wyznawano wtedy grzechy i błagano o pomoc, gdy ludowi zagrażały nieszczęścia: wojna, przegrana bitwa, głód, susza, epidemiaW tytule psalmu odnajdujemy wzmiankę wiążącą jego autorstwo z Dawidem. Miałby on powstać jako odpowiedź króla na słowo proroka Natana i wyjawienie jego grzechu z BatszebąPsalm inspiruje się modlitwą i szczerym nawróceniem Dawida, lecz jego pochodzenie jest późniejsze Wzmianka o ofiarach, które są puste bez nawrócenia, przywołuje myśl Amosa, Izajasza i Micheasza, a prośba o czyste serce to odniesienie do Jeremiasza i EzechielaPsalm powstał zapewne w czasach powygnaniowych i służył jako modlitwa wspólnoty gromadzącej się w świątyni podczas dni pokutnych.

ZANIM USŁYSZYSZ • W trzech strofach psalmu 51, które usłyszymy w liturgii, pojawiają się motywy przebaczenia grzechów i nowego serca, które wiążą psalm z pierwszym czytaniemPsalmista uznaje przebaczenie grzechów za niezasłużony i niemożliwy do osiągnięcia ludzkimi siłami dar Bożej łaski i miłosierdzia, które działa jak kąpiel zmywająca winyNastępnie prosi o nowe serce i nowego ducha – te same, które Bóg obiecuje w Jr 31,31-34 i Ez 36,26: I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Dzięki nim jego życie wypełni autentyczna radość, otrzyma siłę do bycia ofiarnym i nauczania innych.

 

CZY WIESZ, ŻE…


Psalm 51 stał się źródłem inspiracji dla teologów (św. Augustyn, Wyznania, cz. II, rozdział 7; Grzegorz Wielki, PL 79,528n; Luter), muzyków (Bach, Lulli, Donizetti, Palestrina Gabrieli, Allegri, Van Guuren, Górecki), literatów (Max Scheler) i malarzy (G. Rouault). Najbardziej znanym Miserere jest utwór kompozytora z XVII w. ze szkoły rzymskiej, Gregorio Allegriego, którego partyturę czternastoletni Mozart odtworzył wiernie po zaledwie jednym przesłuchaniu.

 

CYTATY


Prośba Psalmisty o spełnienie obietnicy: Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst II czytania

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Hebrajczyków

(Hbr 5,7-9)

Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają,

Oto Słowo Boże

[01][02]

 

DRUGIE CZYTANIE

Wieczne zbawienie Hbr 5,7-9

List do Hebrajczyków • AUTOR: anonimowy • CZAS POWSTANIA: 70-95 r. • SKĄD: miejsce nieznane· DO KOGO: chrześcijanie w Azji Mniejszej


O KSIĘDZE • List do Hebrajczyków przez wieki przypisywany był Pawłowi, lecz różnice w stylu i tematach teologicznych każą go przypisać innemu, nieznanemu bliżej autorowi. Podejrzewano, że mógł nim być Łukasz, Apollos, Barnaba, Klemens Rzymski bądź inny uczeń Pawła. Autor to prawdopodobnie Żyd ze środowiska aleksandryjskiego, należący do drugiego pokolenia uczniów JezusaSwoje pismo kieruje do chrześcijan pochodzenia żydowskiego i pogańskiego w Azji MniejszejGłównym tematem pisma jest osoba i dzieło Jezusa, Arcykapłana i Ofiary Nowego Przymierza, które wypełnia i przewyższa Przymierze Mojżeszowe.

KONTEKST • Fragment piątego rozdziału, który czytamy w liturgii, należy do drugiej części listu (4,14-10,18), opisującej wyższość kapłaństwa i ofiary ChrystusaKapłaństwo Chrystusa o tyle przewyższa kapłaństwo Starego Testamentu, że jest On nie tylko prawdziwym, bliskim nam człowiekiem, ale także Synem Bożym, obdarzonym wiecznym kapłaństwem, które zapowiadał Melchizedek (Hbr 5,1-10)Wraz z jego przyjściem kończy się funkcja kapłaństwa lewickiego (Hbr 7,11-28)Jezus przez swoją Ofiarę, która jako jedyna jest skuteczna i trwa na wieki, oczyszcza ludzkość z grzechu, wznosi Nowe Przymierze, wchodzi do świątyni niebiańskiej i znosi ofiary Starego Przymierza (Hbr 8,1-10,18).

ZANIM USŁYSZYSZ • Trzy wersy drugiego czytania opisują życie Jezusa jako nieustanną modlitwę o zbawienie, zanoszoną do OjcaZostaje ona przez Boga wysłuchanaW kolejnych obrazach przedstawia się Syna, który przez cierpienie nauczył się doskonałego posłuszeństwa Ojcu i stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich wierzących.

 

JESZCZE O DRUGIM CZYTANIU


Został wysłuchany? Autor Listu do Hebrajczyków stawia nam przed oczyma obraz Chrystusa, który w Ogrójcu modli się o ocalenie od śmierci i zostaje wysłuchany. W jakim sensie modlitwa Jezusa została wysłuchana? Czyż Bóg nie pozostał głuchy na wołania swojego Syna, posyłając Go jednak na Krzyż?

Twoja, nie moja wola. Bóg słuchał uważnie modlitwy Jezusa. Oprócz prośby oddal ode mnie ten kielich są tam przecież jeszcze słowa: lecz nie moja, ale twoja wola niech się stanie (Łk 22,42). Chrystus prosił przede wszystkim o to, aby Ojciec pomógł mu wypełnić do końca Jego wolę. Jako człowiek godził się na nią i błagał, aby Bóg doprowadził do końca dzieło, które w Nim rozpoczął. 

Posłuszeństwo. Wola Boża wymaga posłuszeństwa, którego Jezus uczy się przez cierpienie: Chrystus będąc Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał (Hbr 5,8). Nasze zbawienie to owoc Jego posłusznego oddania się woli Ojca.  Z drugiej strony od nas także Bóg oczekuje posłuszeństwa. Chrystus jest sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają (Hbr 5,9). Zbawiamy się więc dzięki posłuszeństwu Chrystusa i przez nasze posłuszeństwo jego Słowu Krzyża. Nowe Przymierze dosięga nas, o ile naśladujemy posłuszeństwo Chrystusa, które najpełniej objawiło się w Krzyżu.

 

CYTATY


Dobry Syn słucha woli Ojca: chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał

Wybierz 02, aby zobaczyć tekst Ewangelii

(J 12,20-33)

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon /Bogu/ w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący /to/ usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Oto Słowo Pańskie

[01][02]

 

EWANGELIA

Godzina wywyższenia J 12,20-33

EWANGELISTA: Jan • CZAS POWSTANIA:  ok. 90 r.

KATEGORIA: wydarzenie • CZAS AKCJI: ok. 33 r., blisko święta Paschy • MIEJSCE AKCJI: Jerozolima • BOHATEROWIE: Jezus, Nikodem


O KSIĘDZE Ewangelia wg św. Jana, najpóźniejsza z Ewangelii, została napisana przez Jana, a następnie zredagowana przez jego uczniów ok. 90 r.Księga zdecydowanie różni się od pozostałych Ewangelii. Podczas gdy Synoptycy kładą nacisk na chronologiczne przedstawienie faktów z życia Jezusa, dla Jana najważniejsze jest ukazanie misterium osoby Pana. Jezus, opisując swoją misję, używa formuły JA JESTEM, a to nawiązuje do objawienia Boga w Księdze Wyjścia (patrz 3,14). Ewangelię św. Jana dzieli się na • Księgę Znaków (rozdziały 1-12), w której Ewangelista mówi nie o cudach, lecz siedmiu znakach objawiających misterium Pana, oraz • Księgę Krzyża, który dla Jana jest najważniejszym znakiem Mesjasza (rozdziały 13-20).

KONTEKST Odczytywany w niedzielę 12 rozdział Ewangelii Jana to pomost pomiędzy Księgą Znaków, przedstawiającą publiczną działalność Jezusa, a Księgą Krzyża, która opisuje Jego Mękę i ZmartwychwstaniePo wskrzeszeniu Łazarza (J 11) Jezus uroczyście wjeżdża do Jerozolimy na święto Paschy (J 12,12-19). Otaczającym go tłumom zapowiada swoje wywyższenie (J 12,20-36) i wyrzuca niedowiarstwo Żydom (J 12,37-50)Zaraz po tym widzimy Go, jak zasiada do Ostatniej Wieczerzy ze swoimi uczniami (J 13).  

ZANIM USŁYSZYSZ Długa mowa Jezusa skierowana do tych, którzy witają go wjeżdżającego do Jerozolimy rozpoczyna się od prośby Greków. Przychodzą oni do Filipa i proszą, aby zaprowadził ich do Jezusa. Odpowiadając na prośbę Filipa i Andrzeja, Jezus zapowiada bliską już godzinę swego objawienia się światu. Odnosi się do swojej śmierci przez metaforę ziarna, które musi wpaść w ziemię i obumrzeć, aby przynieść obfity plon. Do takiej drogi powołuje też swoich uczniówNastępnie niespodziewanie, być może na myśl o czekającej go śmierci, Jezus okazuje lęk i prosi Ojca, aby przez Krzyż Syna uwielbił swoje imięGłos z nieba potwierdza bliskość i wolę Ojca realizującą się w ostatniej drodze Syna. W ostatnich słowach Jezus zapowiada, że Jego Krzyż stanie się momentem sądu na światem i znakiem przyciągającym wszystkich do Syna.

 

JESZCZE O EWANGELII


 Kim jest Syn. Na prośbę uczniów skierowaną do Filipa: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa (J 12,21) Mistrz odpowiada przez zapowiedź swojego wywyższenia na Krzyżu: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy (J 12,23). Niezwykłe jest przede wszystkim to, jak Chrystus pojmuje śmierć krzyżową: nie jako moment klęski i poniżenia, lecz wprost przeciwnie jako punkt kulminacyjny swojego życia. To chwila, w której uwielbi On Ojca, a Ojciec wywyższy Go wobec wszystkich. Oto widzenie, o które prosili Grecy. Kim jest Chrystus najlepiej widać na Krzyżu.

Ziarno musi obumrzeć. Krzyż to także moment objawienia uniwersalnego prawa, które kierować ma ludzkim życiem, prawa dla wszystkich bez wyjątku, Żydów i pogan. Posłuszeństwem aż po Krzyż Jezus przypieczętowuje swoją drogę życia, która polega na umieraniu dla siebie, aby żyć dla Boga i dla innych. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity (J 12,24). Kto nie chce umierać, kto boi się Krzyża, zostaje sam. Kto decyduje się umierać dla siebie, a żyć dla Boga i dla innych, ten zwycięża samotność i żyje wiecznie, bo miłość, którą w sobie nosi, jest wieczna. 

Nienawiść do życia? Jezus wypowiada jeszcze typowy dla Niego paradoksalny logion: Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne (J 12,25; por. Mk 8,35; Łk 9,24). Żeby przekonać  się o jego prawdziwości, trzeba go po prostu praktykować. Życie stracone to takie, które ucieka od ofiary i wyrzeczenia; takie, które trzyma się kurczowo ziemskiego wymiaru i wszystkiego, co tu posiadamy. Nie chodzi oczywiście o to, by  jak mówi mocny tekst ewangeliczny „nienawidzić” swego życia, jest ono przecież najcenniejszym Bożym darem. Semicki idiom, jakim posługuje się Jezus, trzeba odczytać jako wezwanie do kochania bardziej Boga niż siebie samych, bardziej nieba niż ziemi. Nagrodą jest spełnione życie na ziemi i wieczność.

 

CYTATY

Obietnica Jezusa: gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.

 

1/5
Jérusalem Jérusalem, James Tissot, m. 1886 a 1894, Muzeum w Brooklynie, USA
2/5
Miserere Mei, Deus, Georges Rouault, 1948 r.
3/5
Relief z Łuku Tytusa, pochód z trofeami zdobytymi w Jerozolimie, m. in. menorą ze zniszczonej świątyni Salomona, I/II wiek
4/5
Jeremiasz, Michał Anioł, fragment fresku z Kaplicy Sykstyńskiej, 1508 -1512 r., Rzym
5/5
Jeremiasz lamentuje nad zniszczeniem Jerozolimy, Rembrandt, 1630 r., Rijksmuseum Amsterdam, Holandia
poprzednie
następne
ks. Marcin Kowalski

ks. Marcin Kowalski

Doktor nauk biblijnych, wykładowca KUL oraz WSD w Kielcach. Sekretarz czasopism biblijnych The Biblical Annals oraz Verbum Vitae. Uczestnik programów radiowych i telewizyjnych popularyzujących Biblię: W Namiocie Słowa, Szukając Słowa Bożego, Telewizyjny Uniwersytet Biblijny (Radio Maryja i Telewizja Trwam). Moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Kieleckiej.

Zobacz inne artykuły tego autora >
ks. Marcin Kowalski
ks. Marcin
Kowalski
zobacz artykuly tego autora >

Eksperci przygotowali dokument nt. uporczywej terapii

Zaniechanie uporczywej terapii nie oznacza zgody na eutanazję - podkreślił w rozmowie z KAI nowy przewodniczący Zespołu Ekspertów Episkopatu Polski ds. Bioetycznych bp Józef Wróbel. W czasie piątkowego posiedzenia które odbyło się na warszawskiej Pradze zakończono prace nad nowym dokumentem poświęconym tzw. uporczywej terapii.

Polub nas na Facebooku!

Jest to wyjście naprzeciw dylematom etycznym wielu środowisk, które mają do czynienia z pacjentami terminalnie chorymi oraz ich rodzinami.

Nowy dokument z jednej strony uznaje osiągnięcia współczesnej medycyny, z drugiej przypomina, że ludzkie życie ma swoje granice, które trzeba uszanować. – O tym, czy człowiek osiągnął kres swoich możliwości biologicznych decyduje medycyna, która ma ku temu właściwe narzędzia, a nie bioetycy – powiedział bp Wróbel.

Podkreślił, że podmiotem podejmowanych działań zawsze powinien być człowiek – bez względu na to w jakim jest stanie. – Troska o dobro pacjenta powinna być naczelną zasadą wszelkich podejmowanych działań. W sytuacjach krańcowych, dobrem jest ochrona przed niepotrzebnym cierpieniem – czyli sztucznym przedłużaniem życia, które w sposób naturalny dobiegło już swojego kresu. Należy to uszanować – podkreślił przewodniczący Zespołu KEP ds. Bioetycznych.

Bp Wróbel zwrócił uwagę, że zaniechanie uporczywej terapii nie oznacza i nie może nigdy oznaczać zgody na eutanazję. – Wykorzystując nowoczesne zdobycze technologiczne należy do końca walczyć o życie, ale nie można sztucznie przedłużać pacjentowi cierpienia – stwierdził.

Biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej przyznał, że zakończenie uporczywej terapii to niesłychanie trudna decyzja, zarówno dla najbliższych chorego, jak i dla całego personelu medycznego. – Nie tylko rodzina cierpi, ale także lekarze, którzy muszą uznać granicę swoich ludzkich możliwości. Śmierć pacjenta to zawsze jakaś porażka dla tego, kto walczy o życie i zdrowie człowieka – podkreślił bp Wróbel.

W czasie spotkania nastąpiło również przekazanie stanowiska przewodniczącego Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych, bowiem dotychczasowy przewodniczący, abp Henryk Hoser osiągnął wiek emerytalny. Na zakończonym w środę zebraniu plenarnym Episkopatu jego następcą wybrano bp. Józefa Wróbla.

Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych został powołany przez Episkopat Polski 18 czerwca 2008 roku. W przyszłości planowane jest poszerzenie gremium o nowych członków.

KAI/awo

Droga Miłości [V] Pomoc Szymona

Piąta stacja drogi krzyżowej to spotkanie z Szymonem Cyrenejczykiem. Miłość nie unosi się pychą.

Adam Szustak OP
Adam
Szustak OP
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Adam Szustak OP

Adam Szustak OP

Dominikanin, wędrowny kaznodzieja, były duszpasterz krakowskiej "Beczki". Jest autorem kilkunastu książek i audiobooków o tematyce religijnej, a także rekolekcji internetowych (Wilki Dwa, Plaster miodu, Jeszcze 5 Minutek). Prowadzi blog i kanał Langusta na Palmie, na którym można znaleźć wszystkie nagrania jego homilii i konferencji.

Zobacz inne artykuły tego autora >
Adam Szustak OP
Adam
Szustak OP
zobacz artykuly tego autora >

Błaszczykowski laureatem Medalu św. Brata Alberta

Pani Prezydentowa Agata Kornhauser – Duda, piłkarz Jakub Błaszczykowski, Zofia Noceti - Klepacka oraz rodzina Wadowskich - to laureaci tegorocznego Medalu św. Brata Alberta. Medale będą im wręczone 19 marca w Krakowie.

Polub nas na Facebooku!

Uroczystość odbędzie się w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie w trakcie XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana” 2018, organizowanego przez Fundację im. Brata Alberta oraz Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Pani Prezydentowa Agata Kornhauser – Duda zostanie uhonorowana za działalność społeczną na rzecz organizacji pozarządowych i osób niepełnosprawnych. Zofia Noceti – Klepacka – za przekazanie medalu olimpijskiego na aukcję dla chorej Zuzi oraz za działalność charytatywną na rzecz osób potrzebujących pomocy, piłkarz Jakub Błaszczykowski – za działalność charytatywną w ramach Fundacji „Ludzki Gest” w Opolu na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy. Natomiast rodzina Państwa Wadowskich – za działalność charytatywną na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta oraz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko.

Medal św. Brata Alberta, ustanowiony w 1997 r., przyznawany jest za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. W roku 1997 medal otrzymał ks. kardynał Franciszek Macharski, a w roku 1998 premier Jerzy Buzek i prof. Zbigniew Brzeziński.

W latach następnych medale otrzymali m.in. śp. bp Jan Chrapek, ks. kardynał Stanisław Dziwisz, Rzecznicy Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll i śp. dr Janusz Kochanowski, aktorki Anna Dymna, Ewa Błaszczyk i Małgorzata Kożuchowska, piosenkarki Eleni Tzoka, Lidia Jazgar, Irena Santor, Monika Kuszyńska, Marek Piekarczyk sportowcy Agnieszka Radwańska, Urszula Radwańska, Otylia Jędrzejczak, Mariusz Wlazły, Marcin Gortat, podróżnik i polarnik Marek Kamiński, piosenkarz Paweł Kukiz, Adam Nowak, restaurator Jan Kościuszko.

Medal, przedstawiający św. Brata Alberta przytulającego dzieci, zaprojektowany został przez Krzysztofa Sieprawskiego, podopiecznego Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach.

Angola: biskupi posadzili las „Laudato si’”

Biskupi Angoli stworzyli las, nazwany „Laudato si’”, w odpowiedzi na wezwanie papieża Franciszka z tej encykliki o ochronę środowiska naturalnego. Przy okazji sesji plenarnej konferencji episkopatu, jaka odbyła się w dniach 6-14 marca, hierarchowie posadzili 400 drzew różnych gatunków w archidiecezji Lubango na południu kraju. Każdy z biskupów posadził 20 drzew.

Polub nas na Facebooku!

Metropolita Lubango abp Gabriel Mbilingi podkreślił, że trzeba chronić Ziemię, aby uchronić ją przed dramatycznymi konsekwencjami działań człowieka. Skrytykował także nieuporządkowane wykorzystywanie zasobów naturalnych, kłusownictwo, pożary lasów, wycinanie drzew, zanieczyszczanie wody i wyrzucanie produktów toksycznych niepoddanych recyklingowi. Wszystkie wymienione działania „niszczą nasze środowisko” – stwierdził abp Mbilingi.

Podkreślił, że obowiązkiem Kościoła katolickiego jest przypominanie społeczeństwu jego odpowiedzialności za zachowanie środowiska naturalnego, będącego rezultatem ponad tysiąca miliardów lat ewolucji.

Paula Francisco, angolska minister środowiska z zadowoleniem przyjęła powstanie nowego lasu, który jest częścią planu dostosowania się do zmian klimatycznych i pozwoli zmniejszyć negatywne skutki pustynnienia, suszy i degradacji ziem uprawnych.

KAI/awo

Arcybiskup z Guam skazany na utratę urzędu i wydalenie

Trybunał Apostolski Kongregacji Nauki Wiary skazał na pozbawienie urzędu i zakaz pobytu na terenie archidiecezji Guam 72-letniego abp. Anthonego Sablan Apurona, OFM Cap, ordynariusza archidiecezji Agaña na wyspie Guam.

Polub nas na Facebooku!

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej podaje, że rozprawa dotyczyła między innymi oskarżeń o molestowanie seksualne nieletnich. Trybunał Apostolski Kongregacji Nauki Wiary, złożony z pięciu sędziów uznał oskarżonego winnym pewnych zarzutów i nałożył na oskarżonego karę pozbawienia urzędu oraz zakaz pobytu na terenie archidiecezji Guam.

Od tego wyroku pierwszej instancji możliwe jest ewentualne odwołanie. W przypadku braku odwołania sentencja staje się ostateczna i skuteczna. W przypadku odwołania, nałożone kary zostają zawieszone do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia – podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

KAI/ad

Polka na pre-synodzie w Rzymie: czujemy się słuchani

Jeśli papież Franciszek zwołuje specjalny synod biskupów o młodych i jeszcze zaprasza samą młodzież do rozmów przed, to znaczy, że naprawdę chce nas usłyszeć! - mówi Karolina Błażejczyk, jedna z dwóch polskich delegatek, które właśnie wyruszają do Rzymu na spotkanie z papieżem.

Ania Drus
Anna
Druś
zobacz artykuly tego autora >
Karolina Błażejczyk
Karolina
Błażejczyk
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Karolina Błażejczyk z Warszawy i Ania Kupiszewska z Lublina zostały wybrane przez polskich biskupów do reprezentowania młodych Polaków na spotkaniu przedsynodalnym w Rzymie, które zacznie się 19 marca. Spotkanie ma przygotować zwołane na październik XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów którego  tematem będzie „Młodzież, wiara, rozeznanie powołania”.

– To spotkanie jest wręcz rewolucyjnym wydarzeniem, bo dowodzi faktu, że papież nam ufa, że ufają nam księża, biskupi i cały Kościół, że naprawdę chcą nas usłyszeć, a dla młodych niezwykle ważne jest poczucie, że ktoś nas słucha i powierza nam pewną odpowiedzialność – mówi Karolina Błażejczyk w rozmowie ze Stacją7.pl

Publikujemy całą treść naszej rozmowy:

Została Pani wybrana do reprezentowania polskiej młodzieży na spotkaniu przygotowującym synod. Jakie są pani oczekiwania związane z tym wyjazdem?

Widzę w tym synodzie szansę na kolejne po ŚDM w Krakowie ożywienie, motyw pobudzający do działania, do robienia Bożego rabanu. Dla mnie i Ani, wraz z którą jadę do Rzymu, to spotkanie to ogromna odpowiedzialność – będziemy przecież mówić w imieniu naszych rówieśników z Polski, do młodych z innych krajów, właściwie ze wszystkich kontynentów. Ale to też bardzo ważne i powiedziałabym rewolucyjne wydarzenie w Kościele, ponieważ udowadnia że dla Franciszka naprawdę młodzi są nadzieją – jak to ciągle powtarza w różnych tekstach kierowanych do młodych. Że młodość to czas działania, a on nam ufa i naprawdę chce nas usłyszeć; Że ufają nam też księża, biskupi, księża, siostry zakonne i cały Kościół. Fakt, że synod jest poprzedzony dodatkowym spotkaniem i przygotowaniami dowodzi wielkiej otwartości Kościoła na młodych.

A to słuchanie jest dla Was bardzo ważne…

Tak, ponieważ młodzi potrzebują wiedzieć, że się im ufa, że chce się na nich postawić i dać im pewne przestrzenie, w których będą mogli działać i realizować piękne dzieła. Chcą być traktowani podmiotowo. Ważne jest poczucie, że nie są sami, że ktoś towarzyszy im przy podejmowaniu kolejnych kroków, które tak naprawdę są początkiem projektowania całego dalszego życia.

Czy sam fakt zwołania takiego synodu przebił się w ogóle do młodych Polaków?

Powoli się przebija i widzę, że wiele środowisk, które są tworzone przez młodych, zaczyna coraz bardziej czuć temat synodu. Dostrzega jego ważność i angażuje się – rozmawiając na poziomie swoich parafii, diecezji, ale też otaczając modlitwą wszystkie owoce tej inicjatywy. Wymiana doświadczeń, świadectw, poczucie, że ktoś nas słucha i że oddaje nam pewną odpowiedzialność to dla młodych ludzi ważna sprawa. Dodatkowo wyjście młodych do ich wspólnot parafialnych, lokalnych, to ożywczy powiew dla całej wspólnoty Kościoła.

Na spotkaniu z papieżem będą przedstawiciele wielu krajów…

Dokładnie, w tym również będą młodzi z krajów, w których chrześcijaństwo nie jest religią, którą można wyznawać bez obawy o swoje codzienne bezpieczeństwo. Myślę, że dla nich spotkanie z Papieżem oraz rówieśnikami z całego świata będzie dużym umocnieniem. Poczucie, że nie są sami, że cały Kościół się za nich modli jest ważne. Bardzo liczę też na możliwość wymiany doświadczeń między nami. Jestem ciekawa, czy w różnych zakątkach świata borykamy się z takimi samymi problemami i jak sobie z nimi radzimy.

A jaką Pani osobiście czuje misję jadąc na to spotkanie?

Chciałaby przede wszystkim pokazać to co u nas w Polsce jest piękne – choćby bogactwo polskiego Kościoła. Mnogość wspólnot i to, że mają one dla młodzieży różne formy zaangażowania, rozwoju duchowego. Ważna jest świadomość, że dzięki tej mnogości każdy może znaleźć swoją drogą i to jest piękne, tak powinno być. Nikt nie może, ani nawet nie ma prawa do zawłaszczania sobie młodych w Kościele. Siła jest w jedności budowanej na różnorodności. To widać szczególnie dobrze po ŚDM w Krakowie, a nie wiem, czy jest to tak jasne dla młodych z choćby Europy Zachodniej. Chciałabym również podzielić się problemami, jakie dostrzegam.

Na przykład?

Bardzo chciałabym też żebyśmy my młodzi zaczęli patrzeć na nasze bycie w Kościele jako na misję. Kiedy się formujemy, dojrzewamy duchowo we wspólnocie, to bierzemy to co dobre od innych. Ale na pewnym etapie każdy dochodzi do momentu, w którym to on powinien zacząć dawać, tzn. wychodzić do tych, którzy gdzieś może jeszcze dryfują obok Kościoła, którzy szukają. Rozwijać mamy się całe życie, ale jest też ta apostolska misja, która jest wpisana w życie każdego chrześcijanina. Wydaje mi się jednak, że my młodzi zbyt mało doceniamy naszą rolę i nie wykorzystujemy jej w pełni. To jest jakaś trudność i o tym też chcemy tam w Rzymie mówić, o tym co może nie funkcjonuje jeszcze tak jak powinno. O trudnościach, które spotykają młodzi w kwestiach dotyczących wiary. Wymiana doświadczeń ubogaca!

Rozmawiała Anna Druś

Ania Drus

Anna Druś

dziennikarka i redaktor sekcji news, w Stacji7 od marca 2018. Wcześniej pracowała w "Pulsie Biznesu", "Newsweeku" i Katolickiej Agencji Informacyjnej. Z wykształcenia teolog i dziennikarz

Zobacz inne artykuły tego autora >
Karolina Błażejczyk

Karolina Błażejczyk

Zobacz inne artykuły tego autora >
Ania Drus
Anna
Druś
zobacz artykuly tego autora >
Karolina Błażejczyk
Karolina
Błażejczyk
zobacz artykuly tego autora >

Chleb i wino do Eucharystii powinny być sprawdzane

Biskupi diecezjalni powinni weryfikować produkcję, przechowywanie i sprzedaż chleba i wina przeznaczonych jako materia do sprawowania Eucharystii - powiedział bp Adam Bałabuch podsumowując dla biskupów zakończone 28 lutego pierwsze zebranie Zespołu ds. weryfikacji materii Eucharystii.

Polub nas na Facebooku!

Zespół ds. weryfikacji materii Eucharystii jest odpowiedzią na sugestię zawartą w liście Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 15 czerwca 2017 roku. Dotyczy ona powołania właściwej instytucji i powierzenia jej lub istniejącemu już podmiotowi, odpowiedzialności za konieczną weryfikację produkcji, przechowywania oraz sprzedawania chleba i wina, przeznaczonych jako materia do sprawowania Eucharystii.

Watykański dokument zwraca uwagę, że podczas gdy „jeszcze do niedawna wytwarzaniem chleba i wina do Eucharystii zajmowały się na ogół wspólnoty zakonne, dzisiaj chleb ten i wino można także nabyć w sklepach, supermarketach czy za pośrednictwem internetu”.

Aby uniknąć „wątpliwości związanych z ważnością materii eucharystycznej, Kongregacja sugeruje ordynariuszom, aby “wydali w tej sprawie odpowiednie wskazania i zagwarantowali jakość materii eucharystycznej odpowiednimi certyfikatami”.

Ponadto biskupi winni przypominać swym księżom „o spoczywającym na nich obowiązku czuwania nad tymi, którzy przygotowują chleb i wino do celebracji i nad odpowiednią jakością samej materii”. Mają też „poinformować producentów chleba i wina do Eucharystii o normach związanych z ich produkcją i domagać się” ich bezwzględnego przestrzegania.

W piśmie przypomniano istniejące w tej materii ustalenia Kościoła, m.in. to, że chleb do Najświętszej Ofiary winien być „niekwaszony, czysto pszenny i świeżo upieczony”, a dodawanie do niego „innych substancji, jak owoce, cukier czy miód, to poważne nadużycie”. Hostie mają przygotowywać osoby uczciwe, kompetentne i wyposażone w odpowiednie narzędzia.

Wino do Eucharystii „powinno być naturalne, z winogron, czyste i nie zepsute, bez domieszki obcych substancji”. Należy je dobrze przechowywać i nie może skwaśnieć. Bezwzględnie zakazane jest „używanie wina, którego prawdziwość i pochodzenie byłyby wątpliwe”, chodzi bowiem o ważność sakramentu. Pod żadnym pretekstem nie można używać w tym celu innych napojów.

Zgodnie z watykańską sugestią skierowaną do wszystkich Episkopatów, przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów bp Adam Bałabuch powołał Zespół ds. weryfikacji materii Eucharystii. Trzyosobowy Zespół tworzą: ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki z Włocławka, ks. dr Jakub Dębiec z Gniezna i ks. dr Bartłomiej Matczak z Olsztyna.

Pierwsze spotkanie Zespołu było poświęcone przede wszystkim sprawom organizacyjnym. Dotyczyło zarówno formy pracy samego Zespołu, jak również określenia procedur, które miałyby obowiązywać osoby trudniące się produkcją i dystrybucją wina oraz chleba do sprawowania Eucharystii.

W polskim Kościele obowiązują Wytyczne w sprawie materii Eucharystii, które Konferencja Episkopatu Polski przyjęła mocą uchwały z 7 października 2015 roku. Dostępne są one na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski oraz Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

KAI/ad