Tomasz Maniura OMI Tomasz
Maniura OMI

Biografia

W 1997 roku wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, następnie w roku 1998 rozpoczął studia teologiczno – filozoficzne w Wyższym Misyjnym Seminarium Duchownym w Obrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2004 zyskał tytuł magistra teologii oraz przyjął święcenia kapłańskie. Od roku 2008 jest Duszpasterzem Młodzieży Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Od 2010 roku także jest przełożonym Domu Zakonnego w Kokotku. Od 2004 roku tworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA. Od 2007 roku organizuje zagraniczne wyprawy rowerowe NINIWA Team.