Nasze projekty

Marcin Przeciszewski

Prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Czym jest Fundusz Kościelny? Jak wygląda finansowanie Kościoła?

Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie – pomimo odzyskania wolności i zbudowania trwałej demokracji – nie została uregulowana kwestia finansowania Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych. Nie został tu stworzony jasny i przejrzysty model w tej dziedzinie, pomimo że w innych państwach na ogół takie istnieją. W wielu krajach ramy udziału państwa […]

Znaleźć klucz do ewangelizacji. Kościół w epoce szybkich zmian

Kościół bogaty

Choć Kościół katolicki w Polsce należy do najmniej zasobnych w Europie i utrzymuje się w 80 proc. z ofiar wiernych, to wciąż nośny jest stereotyp o jego bogactwie oraz życiu duchownych ponad stan.

Wspieraj nas - złóż darowiznę