Nasze projekty

Karolina Lizurej

Święta Gwenfrewi – broni przed niechcianymi zalotami

Gwenfrewi – piękna dziewczyna z wielkim pragnieniem pójścia do zakonu

Na Boga to Polacy! Irka Kowalska i Czarny Jaś

Jedni z tych, którzy podczas powstania powiedzieli sobie sakramentalne tak

Na Boga, to Polacy! Andrzej „Morro” Romocki

„Nie strzelać! Starówka! Radosław! Batalion Zośka! Na Boga, tu Polacy! Niech żyje Polska!”.

Wspieraj nas na Patronite