Nasze projekty

Polak promotorem sprawiedliwości w Sygnaturze Apostolskiej. To najwyższy sąd kościelny

Franciszek mianował ks. Pawła Malechę promotorem sprawiedliwości w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej. Kapłan był dotąd zastępcą promotora sprawiedliwości w tym trybunale. Nowym zastępcą został 43-letni duchowny niemiecki, ks. Matthias Ambros.

fot. Sean Ang/Unsplash

Ks. Paweł Malecha urodził się 28 czerwca 1964 w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończył Technikum Kolejowe w Ostrowie Wlkp. a następnie, w 1984 roku podjął studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W 1990 roku przyjął święcenie kapłańskie. Przez władze kościelne został skierowany do pracy w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Środzie Wielkopolskiej, w której pracował jako wikariusz w latach 1990 – 1992. W tym czasie obok pracy duszpasterskiej, kontynuował w Poznaniu podyplomowe, dwuletnie studia z zakresu teologii biblijnej, które ukończył w 1992 roku. W Środzie Wielkopolskiej pracował głównie z młodzieżą, prowadził duszpasterstwo rodzin i nauczycieli, uczył religii w tamtejszym Zespole Szkół Rolniczych.

W 1992 roku został skierowany do pracy w parafii św. Michała Archanioła w Poznaniu. W 1995 roku został skierowany na studia specjalistyczne prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W czerwcu 2000 roku obronił doktorat.

Na prośbę władz kościelnych został w Rzymie i przez trzy kolejne lata kontynuował formację w Studium Rotalnym przy Trybunale Roty Rzymskiej. Po zdaniu końcowego egzaminu w 2003 roku został adwokatem Trybunału Roty Rzymskiej. Jeszcze na drugim roku nauki w Studium Rotalnym zaproponowano mu pracę w Sygnaturze Apostolskiej, czyli Najwyższym Trybunale Kościoła, którą podjął 1 czerwca 2002 roku. Najpierw pracował jako urzędnik w kancelarii, w różnych jej sekcjach. Dzięki temu poznał specyfikę pracy kancelaryjnej. W 2005 roku powierzono mu obowiązki kierownika kancelarii, a w 2008 roku Papież Benedykt XVI mianował go Kanclerzem Sygnatury Apostolskiej, czyli kierownikiem kancelarii. Cztery lata później ( 2012 r.), ten sam papież powierzył mu urząd zastępcy Promotora Sprawiedliwości. Oprócz pracy w Watykanie jest wykładowcą na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa kanonicznego. Poza tym jest zapraszany z wykładami gościnnymi na liczne uczelnie europejskie.

Reklama

Najwyższy sąd kościelny

Sygnatura Apostolska pełni w Kościele funkcję Sądu Najwyższego, a także czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Kościele. Jak zaznacza konstytucja apostolska Praedicate Evangelium, Sygnatura Apostolska, jako sąd powszechny, rozpoznaje:

1) skargi o nieważność wyroków oraz żądania przywrócenia stanu poprzedniego wobec wyroków Roty Rzymskiej;

2) w sprawach dotyczących stanu osób, rekursy od odmownej decyzji Roty Rzymskiej w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy;

Reklama

3) zarzuty stronniczości oraz inne sprawy przeciwko sędziom Roty Rzymskiej, w związku z czynnościami podjętymi podczas sprawowania urzędu;

4) konflikty właściwości między sądami niepodlegającymi temu samemu sądowi apelacyjnemu.

kh, KAI/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę