Jutro inauguracja Jubileuszowego Roku Miłosierdzia

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w Bazylice św. Piotra w Watykanie papież Franciszek zainauguruje Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Potrwa on do 20 listopada 2016 r. W tym czasie w Rzymie oczekuje się milionów pielgrzymów z całego świata.

Polub nas na Facebooku!

W związku z zagrożeniem atakami terrorystycznymi władze miasta zaostrzyły środki bezpieczeństwa. W jutrzejszej ceremonii inauguracyjnej w przedsionku Bazyliki św. Piotra weźmie udział również papież senior Benedykt XVI.

Obchody rozpocznie uroczyste otwarcie Drzwi Świętych w bazylice watykańskiej. Jutro przypada też 50 rocznica zakończenia II Soboru Watykańskiego (1962-1965). Ceremonia rozpocznie się odczytaniem fragmentów czterech konstytucji soborowych. Franciszek bardzo uprościł ceremoniał i odstąpił dotychczasowego zwyczaju trzykrotnego symbolicznego uderzenia młotkiem, a także rozbiórki muru, który od wnętrza bazyliki zasłaniał Drzwi. Był on budowany na okres pomiędzy jubileuszami, po zakończeniu poprzedniego, a burzony przed otwarciem następnego roku jubileuszowego. Franciszek ograniczy się tylko do pchnięcia skrzydeł Drzwi.

Obecnie istniejące w Bazylice św. Piotra Drzwi Święte, których otwarcie oznacza formalne rozpoczęcie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia są darem katolików szwajcarskich i wyrazem ich dziękczynienia Bogu za to, że uratował Szwajcarię od okrucieństw i nieszczęść II wojny światowej. Zainstalowano je i otwarto w związku z Jubileuszem Roku 1950.

Decyzję o ufundowaniu Drzwi Świętych dla bazyliki św. Piotra podjęli katolicy szwajcarscy wkrótce po zakończeniu wojny, a uroczyście poświęcił je i otworzył w Wigilię Bożego Narodzenia 1949 r. Pius XII, rozpoczynając w ten sposób Rok Święty 1950. Twórcą dzieła był rzeźbiarz Vito Consorti, zwany “mistrzem wyjścia”, gdyż miał na swoim koncie szereg innych drzwi, m.in. do katedry w Orvieto.

Holy-door

Drzwi są ozdobione 16 scenami biblijnymi, opowiadającymi o odkupieniu i przebaczeniu ze szczególnym uwzględnieniem ewangelicznych przypowieści o miłosierdziu Bożym. Pierwsze dwie płaskorzeźby przedstawiają Adama i Ewę i ich wypędzenie z raju. To swego rodzaju “zatrzaśnięcie drzwi” przechodzi następnie w dwie inne sceny, opowiadające o Zwiastowaniu Narodzenia Pańskiego. Kolejne przedstawienia ukazują różne fragmenty publicznej działalności Pana Jezusa: Jego chrzest, przypowieści o zagubionej owcy i o synu marnotrawnym, uzdrowienie paralityka i przebaczenie grzesznikowi. Następne dwie sceny związane są ze św. Piotrem, przedstawiając go, gdy pyta: “Panie, ile razy mam przebaczać swemu bratu?” oraz gdy zapiera się Chrystusa i gdy On mu to wybacza. Scena dwunasta przedstawia dobrego łotra, co ma symbolizować zbawienie otwarte na wszystkich, którzy o to proszą. Potem następuje św. Tomasz, uzdrowiony ze swej małej wiary i obraz sakramentu pojednania. Ostatnie płaskorzeźby ukazują nawrócenie św. Pawła i otwarcie Drzwi Świętych przez Piusa XII na rozpoczęcie Roku Świętego 1950.

Według teologów i liturgistów, Drzwi Święte symbolizują Chrystusa, gdyż “jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę” (J 10,9). Reprezentują także serce człowieka wierzącego, które musi być otwarte na Chrystusa. Tradycja otwierania Drzwi Świętych na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego sięga roku 1499, kiedy to po raz pierwszy uczynił tak na Boże Narodzenie papież Aleksander VI.

Po ceremonii na placu św. Piotra zostanie odprawiona uroczysta Msza św. transmitowana do kilkudziesięciu krajów świata. Podczas transmisji telewizja watykańska po raz pierwszy będzie używać najnowszej technologii 4K Ultra-HD. W tym celu papieska telewizja otrzymała już 12 kamer najnowszej generacji.

 

Watykan nie uznaje aneksji Krymu

 

Szacuje się, że weźmie w niej udział nawet 100 tys. osób. Swój udział zapowiedzieli m.in. prezydent Włoch Sergio Mattarella, były król Belgów Albert II z żoną Paolą, delegacja niemieckiego Bundestagu oraz parlamentu Czech.

Pierwsi pielgrzymi będą mogli przejść przez Drzwi Miłosierdzia w Watykanie zaraz po liturgii.
Jutro po zmroku obędzie się też niezwykły pokaz „Fiat Lux”. Przez trzy godziny na fasadzie bazyliki watykańskiej wyświetlane będą fotografie miłosierdzia (pokaz będzie powtarzany kilkakrotnie od godz. 19:00 do godz. 22:00). Z okazji Roku Miłosierdzia plac św. Piotra i bazylika otrzymają nową iluminację. Co wieczór na placu św. Piotra odmawiany będzie też różaniec w intencjach pielgrzymów miłosierdzia.

W czasie trwania Jubileuszowego Roku Miłosierdzia w Wiecznym Mieście oczekuje się ok. 33 mln pielgrzymów. Obchody Roku Świętego zostały zdecentralizowane i będą się odbywać w każdej diecezji.

Przypomina się też o obowiązku rejestracji pielgrzymów pragnących przejść przez Drzwi Święte bazyliki watykańskiej. Można to zrobić za pośrednictwem internetu www.im.va lub w działającym w Rzymie Centrum Przyjęć Pielgrzymów przy prowadzącej na plac św. Piotra via della Conciliazione nr 7. W tym miejscu będzie można otrzymać także testimonium, czyli dokument potwierdzający odbycie pielgrzymki miłosierdzia. Każdego dnia przy jubileuszu pracować będzie stu wolontariuszy, a w chwilach najważniejszych wydarzeń nawet dziesięć raz więcej. Watykan cały czas przyjmuje zgłoszenia chętnych, którym na czas wolontariatu zapewnia mieszkanie i wyżywienie.

Trasa pielgrzymkowa do bazyliki watykańskiej zaczynać się będzie przy Zamku Anioła. Jej przejście zajmie ok. pół godziny. Pielgrzymi będą szli specjalnie wydzieloną trasą przez via della Conciliazione.

 

Tajemnice Watykanu

 

Organizatorzy jubileuszowych wydarzeń przestrzegają przed oszustami w Rzymie. Przypominają, że jedynym autoryzowanym punktem informacji i wydawania testimonium jest Centrum Przyjęć Pielgrzymów, a bilety pozwalające przejść przez Drzwi Święte i uczestniczyć w jubileuszowych wydarzeniach zawsze są bezpłatne.

Informacje dotyczące wydarzeń jubileuszowych można znaleźć, także w języku polskim, na oficjalnej na oficjalnej stronie Jubileuszu www.im.va; z kolei praktyczne informacje dotyczące komunikacji czy miejsc noclegowych – na portalu www.vatimecum.com, jedynym autoryzowanym przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

W związku z zagrożeniem terrorystycznym przez cały Jubileusz będzie obowiązywać stan wysokiego alertu bezpieczeństwa. Prefekt Rzymu Franco Gabrielli poinformował, że do pilnowania porządku skierowano dodatkowo 2.250 żołnierzy i tysiąc policjantów. Ponadto w rzymskich szpitalach na wypadek “sytuacji kryzysowej” będzie o 300 łóżek więcej. Władze miejskie wprowadziły szereg zakazów, m. in. zabroniono w całym mieście i na jego obwodnicy transportu wszelkich paliw, broni i materiałów wybuchowych. Nie będzie można również odpalać fajerwerków.


tom (KAI/RV) / Watykan

 

plaster grafika promująca

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Watykan: Polak papieskim delegatem do spraw nuncjatur

Ojciec Święty mianował pochodzącego z diecezji bydgoskiej ks. abp Jana Romeo Pawłowskiego swoim delegatem do spraw przedstawicielstw papieskich. Jego poprzednika, abp Luciano Suriani mianował równocześnie nuncjuszem apostolskim w Serbii.

Polub nas na Facebooku!

Abp Jan Romeo Pawłowski urodził się 23 listopada 1960 roku w Biskupcu (archidiecezja warmińska), jako pierwszy z czterech synów Stanisława i Magdaleny. W 1979 roku wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 roku z rąk kardynała Józefa Glempa.

W latach 1985-1987 pracował jako wikariusz w parafii farnej w Bydgoszczy, pełniąc jednocześnie funkcję sekretarza ówczesnego wikariusza biskupiego dla Bydgoszczy biskupa Jana Wiktora Nowaka. W latach 1987–1991 przebywał w Rzymie, gdzie odbył studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego. W tym samym czasie w odbył studia specjalistyczne w Papieskiej Akademii Kościelnej, przygotowujące do pracy w placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej.

1 lipca 1991 roku rozpoczął służbę w dyplomacji Stolicy Apostolskiej, pracując kolejno w Kongo (Brazzaville), RPA, Czadzie, Tajlandii, Brazylii i Francji. Od końca 2002 roku pełnił posługę w watykańskim Sekretariacie Stanu, w Sekcji do Spraw Relacji z Państwami. W roku 1993 został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości, a w roku 2005 Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości. Zna włoski, angielski, francuski, rosyjski, niemiecki i portugalski. 18 marca 2009 roku Benedykt XVI mianował go nuncjuszem apostolskim w Republice Konga (Brazzaville) i Gabonie, wynosząc do godności arcybiskupa i przydzielając stolicę tytularną w Sejnach. Sakrę biskupią przyjął 30 kwietnia 2009 roku z rąk ówczesnego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcisio Bertone SDB. Współkonsekratorami byli bp Jan Tyrawa oraz abp Alfio Rapisarda. Obecna nominacja oznacza przeprowadzkę abp Pawłowskiego do Rzymu i podjęcie pracy w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.


st (KAI) / Watykan

 

plaster grafika promująca

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap