Franciszek: źródłem prawdziwej nieczystości jest ludzki grzech

"Grzech czyni nas nieczystymi, dlatego potrzebujemy sakramentu pojednania i pełne włączenie we wspólnotę wierzących – powiedział Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”.

Polub nas na Facebooku!

Nawiązując do czytanej dziś Ewangelii (Mk 1,40-45) opisującej uzdrowienie trędowatego papież przypomniał, że w judaizmie czasów Pana Jezusa choroba ta oznaczała nie tylko wielkie cierpienie fizyczne, ale także wykluczenie ze społeczeństwa. Mentalność tamtych czasów sprawiała, że czuł się on nieczysty wobec Boga i ludzi. Dlatego trędowaty błaga Jezusa: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!” (w.40). Na te słowa Pan Jezus okazuje współczucie. „Nie można zrozumieć dzieła Chrystusa, nie można zrozumieć samego Chrystusa, jeśli nie wniknie się w Jego serce pełne współczucia. To właśnie ono pobudza Go, by wyciągnąć rękę ku temu człowiekowi cierpiącemu na trąd, dotknąć go i powiedzieć jemu: «Chcę bądź oczyszczony!» (w. 40)” – powiedział Franciszek.

Papież zwrócił uwagę na śmiałość Jezusa, który nie przejmował się zakażeniem ani przepisami, ale pragnął jedynie uwolnić tego człowieka od uciskającego go przekleństwa. Jednocześnie podkreślił, że choroba nie jest przeszkodą dla relacji z Bogiem. Wręcz przeciwnie, osoba chora może być jeszcze bardziej zjednoczona z Bogiem. Podkreślił, że to grzech czyni nas nieczystymi. „Samolubstwo, pycha, wkraczanie w świat deprawacji, to choroby serca, z których musimy zostać oczyszczeni, zwracając się do Jezusa podobnie jak trędowaty: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić!». I za każdym razem, gdy przystępujemy do sakramentu pojednania ze skruszonym sercem, Pan powtarza także i nam: «Chcę, bądź oczyszczony!». W ten sposób znika trąd grzechu, powracamy do życia z radością w naszym synowskim związku z Bogiem i jesteśmy w pełni włączeni we wspólnotę” – stwierdził Ojciec Święty. Swoje rozważanie zakończył zachętą do modlitwy o uzdrowienie także naszych ran wewnętrznych, aby Pan Bóg przywrócił nam nadzieję i pokój serca.

KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Papież do pocztowców: bądźcie życzliwi dla klientów

Proszę abyście byli dyspozycyjni i życzliwi w stosunku do tych, którzy się do was zwracają – powiedział Franciszek do przedstawicieli Poczty Włoskiej. Uśmiech, ważny jest uśmiech - podkreślił podczas audiencji.

Polub nas na Facebooku!

Papież w przemówieniu wyraził zadowolenie z faktu, iż w procesie wielkich przemian, jakie dokonują się w sektorze komunikacji, Poczta Włoska pozostała wierna swoim korzeniom, czyli nadal służy ludziom. Nie postawiła w centrum przemian zysku firmy, ale człowieka pamiętając, że jakakolwiek działalność na rzecz drugiego byłaby pozbawiona swojej wartości, gdyby służyła tylko niektórym i nie odpowiadałaby na oczekiwania konkretnego klienta.

Postawa taka jest bardzo ważna – zauważył Papież – gdyż we współczesnym kontekście ekonomicznym i społecznym często zapomina się o bogactwie, jakim jest człowiek i traktuje się go jak numer bez możliwości głosu. „Wobec tego dramatu, który jest konsekwencją egoizmu i głębokiej duchowej krótkowzroczności – powiedział Ojciec Święty – jesteście wezwani do promowania logiki przeciwnej, która w centrum stawia pragnienia i potrzeby człowieka”.

„Jest rzeczą ważną, aby idąc do okienka lub biura, spotkać osoby, które wykonują dobrze swoją pracę, które nie są nadąsane i nie sprawiają wrażenia, że inny jest ciężarem. Z drugiej strony także klienci powinni być uważni i nie mieć – co niestety się zdarza – postawy roszczeniowej i narzekającej, przerzucając na urzędników własne frustracje, czy też całe zło społeczeństwa. Jakie to trudne, ale także jak bardzo ważne, aby w tysiącach codziennych spotkań między kolegami i z obywatelami, zachować postawę słuchania, być dyspozycyjnym, pełnym szacunku. Aby to osiągnąć trzeba pracować nad samym sobą, aby reagować z miłosierdziem także w małych sprawach i myślach. Uśmiech, ważny jest uśmiech. Gdy przyjdzie starsza pani, trochę przygłuchawa, i tłumaczy się jej a ona nie słyszy… Uśmiechnij się, a nie rób złej miny. Uśmiech jest mostem, mostem wielkich, ponieważ uśmiech trafia z serca do serca, a most taki jest. Nie zapominajcie się uśmiechać. Kto zachowuje się w ten sposób zaraża innych i pokój, który rozsiewa, nie pozostaje bezowocny” – powiedział Ojciec Święty.

Papież z uznaniem mówił także o opiece, jaką Poczta Włoska otacza swoich pracowników i ich rodziny ukazując w ten sposób, że szacunek dla nich i ich praw nie stoi w sprzeczności z dochodami i wydajnością, ale przeciwnie, powiększa je.

KAI

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap