Nasze projekty

Franciszek o procesji Bożego Ciała: nie czynimy tego, aby się pokazać ani obnosić z naszą wiarą

„Wyruszając od Ołtarza zaniesiemy konsekrowaną Hostię między domy naszego miasta" – stwierdził Franciszek podczas mszy św. przed wyruszeniem procesji Bożego Ciała z bazyliki św. Jana na Lateranie do bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie.

fot. Vatican News/YouTube

Procesja Bożego Ciała z udziałem papieża Franciszka przeszła w niedzielę ulicami Rzymu z bazyliki św. Jana na Lateranie do bazyliki Matki Bożej Większej.

Franciszek o trzech wymiarach tajemnicy Eucharystii

Franciszek nawiązując do słów św. Marka ewangelisty (Mk 14, 12-16. 22-26) podkreślił trzy wymiary tajemnicy Eucharystii dziękczynienie, czynienie pamiątki i obecność.

Mówiąc o dziękczynieniu papież zaznaczył, że Eucharystia uczy nas błogosławienia, przyjmowania i całowania Bożych darów nie tylko podczas celebracji, ale także w życiu. Podał konkretne przykłady postaw „eucharystycznych”, jak docenianie rzeczy i talentów, jakie dał nam Pan Bóg, przebaczanie innym, gesty życzliwości, pracowitość czy dzielenie się darami z innymi. Bóg nie żąda od nas rzeczy wielkich i efektownych: cieszy się z tych małych rzeczy, które mamy, jeśli ofiarujemy je z radością i pokorą składającego dziękczynienie – stwierdził Franciszek.

Reklama

Następnie papież zaznaczył, że czynienie pamiątki nawiązuje do Paschy i wyzwolenia z niewoli egipskiej. W tym kontekście przestrzegł przed niewolą egoizmu, prowadzącą do ubóstwa, samotności, wyzysku, wojny i uzależnienia. Wolność spotykamy w Wieczerniku, gdzie, jedynie z miłości, pochylamy się przed braćmi i siostrami, aby ofiarować im swoją posługę, swoje życie, jako «zbawieni», którzy chcą nieść zbawienie, i «wyzwoleni», którzy chcą przynieść wolność – wskazał papież.

Franciszek o procesji Bożego Ciała: „nie czynimy tego, aby się pokazać”

Mówiąc o Eucharystii jako realnej obecności Chrystusa Franciszek podkreślił pragnienie Boga, „który nie jest daleki i zazdrosny, lecz bliski i solidarny z człowiekiem”. Franciszek zachęcił abyśmy i my byli blisko naszych braci i sióstr samotnych, potrzebujących. Nawiązał do powiedzenia o ludziach dobrych: „jest kromką chleba”, i wskazał że właśnie dlatego Bóg daje nam siebie jako chleb: „aby nauczyć nas bycia z kolei «kromkami chleba» jedni dla drugich”. Podkreślił, że współczesny świat bardzo potrzebuje wdzięczności, wolności i bliskości! Pilnie trzeba przywrócić światu dobry i świeży aromat chleba miłości, by nadal żywić nadzieję i niestrudzenie odbudowywać to, co niszczy nienawiść – stwierdził papież.

Wyjaśniając sens procesji eucharystycznej papież powiedział: wyruszając od Ołtarza zaniesiemy konsekrowaną Hostię między domy naszego miasta. Nie czynimy tego, aby się pokazać ani obnosić z naszą wiarą, lecz aby zaprosić wszystkich do uczestnictwa, w Chlebie Eucharystii, do nowego życia, które dał nam Jezus; aby zaprosić wszystkich do podążania wraz z nami za Nim, z sercem wdzięcznym i szczodrym, aby w nas i w każdym mężczyźnie i kobiecie, których spotykamy, mogła wzrastać radość i wolność dzieci Bożych (por. Rz 8, 19-21).

Reklama

KAI, kh/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę