Nasze projekty

Statystyki Kościoła: na świecie ciągle wzrasta liczba katolików

Na koniec 2020 roku ludność świata wynosiła prawie 7,7 mld osób, czyli o ok. 89,4 mln więcej niż rok wcześniej. Wśród nich żyło ok. 1,4 mld katolików – to o ponad 15,2 mln więcej niż pod koniec 2019 r. Takie dane przynosi doroczne opracowanie watykańskiej misyjnej agencji prasowej Fides, ogłoszone z okazji Światowego Dnia Misyjnego.

fot. Gabriel Manjarres/cathopic.com

Materiały zawarte w raporcie, oparte na Roczniku Statystycznym Kościoła, wydawanym średnio co 3 lata przez watykański Urząd Statystyczny, są uaktualnione na dzień 31 grudnia 2020. Potwierdzają one pewne tendencje ogólne, istniejące w Kościele katolickim od lat, a zarazem zmieniające się dane szczegółowe.

W omawianym okresie działało w Kościele 5363 kardynałów, arcybiskupów i biskupów – w praktyce liczba ta się utrzymywała bez zmian. Wzrosła liczba biskupów diecezjalnych, których jest obecnie 4156, podczas gdy hierarchów zakonnych było w tym czasie mniej – 1207.

Utrzymywała się od dawna niepokojąca tendencja spadkowa liczby kapłanów i sióstr zakonnych. Księży było 410219, a więc o 4117 mniej niż rok wcześniej, przy czym dotyczy to przede wszystkim Europy, a następnie Ameryki (rozpatrywanej jako całość: Północ i Południe) i Oceanii. Na wzrost pracowały natomiast Afryka i Azja, które jednak nie były w stanie zrównoważyć ubytków. Zmalała też liczba sióstr zakonnych: aż o 10553 – jest ich obecnie 619546. Przybyło ich w Afryce i Azji, dużo większy spadek odnotowano zaś na pozostałych kontynentach.

Reklama

Nadal natomiast zwiększała się liczba diakonów stałych – tym razem o 397, dochodząc do 48635, najwięcej w Ameryce i Oceanii, spadła natomiast w Europie, Azji i Afryce. Wzrosła też liczba braci zakonnych – o 274 i w omawianym okresie było ich 50569, a na ten przyrost złożyły się Europa, Azja i Afryka, podczas gdy dwie pozostałe części świata odnotowały spadki.

O 2203 osoby zmalała liczba kandydatów do kapłaństwa – w wyższych seminariach duchownych diecezjalnych i zakonnych kształciło się ich w tym czasie 111855, przy czym spadki objęły prawie wszystkie części świata, znów z wyjątkiem Afryki. O 1592 osoby zmniejszyła się również liczba słuchaczy niższych seminariów duchownych, osiągając poziom 95398, ale tym razem wzrost odnotowano nie tylko na Czarnym Lądzie, ale także w Oceanii.

Kościół angażuje się także w inne działania

Według opracowania Fidesu na koniec 2020 Kościół na całym świecie prowadził 72785 przedszkoli, do których chodziło ponad 7,5 mln dzieci, 99668 szkół podstawowych z przeszło 34,6 mln uczniów i 49437 szkół średnich i kolegiów, do których uczęszczało ok. 19,3 mln uczniów. Ponadto do prowadzonych przez Kościół uczelni różnego rodzaju chodziło ponad 2,4 mln słuchaczy szkół wyższych i prawie 3,8 mln studentów uniwersyteckich.

Reklama

Inną rozległą dziedziną zaangażowania kościelnego jest służba zdrowia i działalność dobroczynno-charytatywna. Na świecie Kościół prowadził w tym czasie 5322 szpitale, 14415 przychodnie i ambulatoria, 534 leprosoria, 15204 domów opieki dla osób starszych, chorych przewlekle i niepełnosprawnych, 9230 sierocińców 10441 żłobków, 10362 poradnie małżeńskie, 3137 ośrodków wychowawczych i reedukacji społecznej i 34291 instytucji innego rodzaju.

KAI, pa/Stacja7

Reklama

Dołącz do naszych darczyńców. Wesprzyj nas!

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę