Meksyk: zamordowano kolejnego kapłana katolickiego

Proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej w Salvatierra w stanie Michoacán w zachodnim Meksyku ks. Francisco Javier Gutiérrez Díaz został zamordowany poza terenem swej plebanii.

Polub nas na Facebooku!

Poinformował o tym 8 kwietnia kard. Alberto Suárez Inda – arcybiskup metropolita archidiecezji Morelia, na której terenie znajduje się ta parafia. Jest to kolejny kapłan – ofiara przemocy panującej w tym największym kraju Ameryki Środkowej – w ub.r. zginęło tam pięciu ludzi Kościoła.

 

Z listu kardynała do diecezjan, powiadamiającego o tragicznym wydarzeniu, wynika, że ks. Gutiérrez opuścił teren parafii 6 kwietnia, po czym został zamordowany a jego ciało znaleziono poza miastem Salvatierra. Metropolita złożył kondolencje rodzinie ofiary i parafianom, którym – jak podkreślił – ks. Francisco Javier "służył z oddaniem apostolskim". "Prośmy Pana, aby wynagrodził go za jego pracę i przebaczył tym, którzy dopuścili się tej ciężkiej zbrodni" – napisał kard. Suárez Inda.

 

Zamordowany kapłan przyjął święcenia 8 stycznia 1986 w Zgromadzeniu Robotników Królestwa Chrystusowego (CORC) i w chwili tragicznej śmierci liczył 60 lat. Jego parafianie wspominają go jako wzorowego księdza, który pełnił swą posługę duszpasterską w różnych miejscach z wielkim zaangażowaniem, za co cieszył się powszechnym uznaniem.


kg (KAI/FIDES) / Michoacán

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Ukraiński arcybiskup: Już ponad rok odbywamy szczególną Drogę Krzyżową

- Już ponad rok odbywamy szczególną Drogę Krzyżową i być może czysto po ludzku niełatwo jest nam dzisiaj mówić o radości, jednakże radość paschalna pochodzi nie od ludzi, ale od Boga. Cały wszechświat wyśpiewuje dziś Chrystusowe zwycięstwo nad złem i śmiercią – napisał w swym orędziu wielkanocnym arcybiskup S. Szewczuk

Polub nas na Facebooku!

Większość grekokatolików, podobnie jak prawosławnych, obchodzi uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego według kalendarza juliańskiego i zgodnie z nieco innym sposobem liczenia jego daty – w tym roku chrześcijanie wschodni świętują Wielkanoc 11 kwietnia.

„Przez całe dzieje zbawienia były różne chwile, gdy lud Boży przeżywał ciężkie próby” – napisał autor przesłania i przypomniał, że jeden taki okres był w czasach proroka Habakuka, o którym wspomina Jutrznia Paschalna. Żył on w czasach przejściowych, gdy na gruzach imperium asyryjskiego wzrastało w siłę imperium babilońskie. Ta nowa potęga światowa była równie okrutna, jak poprzednia i mimo zmiany władzy niezmienne pozostały imperialne cechy charakterystyczne: ideologia własnej „wielkości”, żądza sławy, bogactwa i obcej ziemi, a wszystko to podsycane zwykłym kłamstwem i przemocą – podkreślił abp Szewczuk.

Zaznaczył, że tak jak Habakuk wołał: „Na moich czatach stać będę, udam się na miejsce czuwania, śledząc pilnie, by poznać, co On powie do mnie, jaką odpowiedź da na moją skargę” (Ha 2, 1), tak samo dziś Kościół „na swych ziemiach ojczystych” jest wezwany do zabrania proroczego głosu o nieuchronności zwycięstwa nad bałwochwalstwem, kłamstwem i przemocą. "Słowa zmartwychwstałego Pana do zalęknionych apostołów: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam» (J 20, 21) przemawiają także do nas i dają nam siły nie tylko do wytrwania przed napastnikiem, ale też do zwyciężenia naszego wewnętrznego zła: zwątpienia i strachu” – napisał hierarcha.

Nawiązując do wydarzeń ostatnich miesięcy na Ukrainie i protestów na kijowskim Majdanie, określanych mianem „Rewolucji Godności”, arcybiskup większy kijowsko-halicki podkreślił, że nie została ona jeszcze zakończona. Nie nastąpi to, dopóki pokój Chrystusowy „nie zapanuje w naszych sercach”, gdyż tylko z Chrystusem można pokonać „atamańszczyznę” [dążenie do władzy], korupcję i pozostałości bezbożnego systemu w stosunkach między instytucjami państwowymi a społeczeństwem.

Autor orędzia wspomniał następnie, że pokój Chrystusowy jest obecnie zagrożony nie tylko na Ukrainie, gdyż „wszędzie, gdzie prawdziwi chrześcijanie głoszą zmartwychwstałego Pana i żyją Jego świętą Ewangelią, odradzają się dawne prześladowania i pojawiają się nowe wyzwania”. „Módlmy się o nawrócenie każdego, kto słowami wyznaje Jezusa Chrystusa, ale czynami wyrządza zło i nieprawdę, które ciągle jeszcze są tak głęboko zakorzenione w sercach ludzi” – wezwał zwierzchnik UKGK.

Zaznaczył, że szczególnie należy się modlić „za naszych braci i siostry na ukraińskim Krymie i w Donbasie, a zarazem za prześladowanych aż do męczeństwa chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Zwrócił również uwagę na zagrożenie dla wiary, płynące z zarozumiałości kultury Zachodu, który zapomniał o swych korzeniach i wartościach chrześcijańskich.

Świętowanie Wielkiejnocy w czasie wojny oznacza umiejętność dostrzeżenia już teraz swego zwycięstwa w Chrystusie zmartwychwstałym – zapewnił autor orędzia. Podkreślił, że zwycięstwo to „winno się dokonywać przede wszystkim w naszych duszach i w sercu każdego, kto naprawdę wierzy, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał”. Ta wiara w zwycięstwo Zmartwychwstałego pozwala tym, którzy trwają na pierwszej linii, stać w obliczu śmierci oraz mężnie i pewnie bronić swej ziemi – stwierdził arcybiskup. Dodał, że Jego siła pozwala przeciwstawić się nienawiści do tych, którzy dali się oszukać przez nienasyconą imperialną ideologię kłamstwa i przemocy.

„To zwycięstwo Chrystusa jako zmartwychwstałej Prawdy jest niezawodnym sukcesem każdego, kto mówi i świadczy o prawdzie o tym, co dzieje się na Ukrainie. Ta Chrystusowa prawda pozwala każdemu, kto uważa się za Jego ucznia, być prawdziwym apostołem Dobrej Nowiny pokoju i miłości" – czytamy w orędziu wielkanocnym abp. Szewczuka.

„Z całego serca życzę, aby nasze świąteczne powitanie «Chrystus zmartwychwstał!» umocniło nas w wierze, odsunęło walkę, dało radość nadziei na pełnię zwycięstwa i świetlaną przyszłość Ukrainy” – napisał na zakończenie zwierzchnik grekokatolików. Dodał, że życzenia te kieruje też do tych, którzy opłakują swych bliskich i przyjaciół oraz wspierają ich, na miarę swych sił i możliwości, modlitewnie i materialnie. „Szczerze życzę wszystkim błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, smacznego świątecznego jajka i światłej radości paschalnej” – zakończył swe przesłanie arcybiskup większy kijowsko-halicki.


kg (KAI) / Kijów

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap