“Serce 2.0” – przygotowujemy się do ŚDM w Krakowie

Od pierwszej niedzieli Adwentu, pod nazwą "Serce 2.0", rozpoczyna się kolejny etap duchowego przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. Poinformował o tym biskup Henryk Tomasik, krajowy duszpasterz młodzieży. Obecnie realizowany jest program przygotowań duchowych "Czat ze Słowem". Nowy program będzie istotnym zadaniem dla duszpasterzy i animatorów.

Polub nas na Facebooku!

Ks. Grzegorz Suchodolski powiedział, że program “Serce 2.0” nawiązuje do błogosławieństwa: “Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. – Program proponuje pogłębioną comiesięczną refleksję nad dwoma sakramentami – spowiedzi oraz Eucharystii. To także do tych dwóch sakramentów odnosi się w nazwie termin “2.0”. Ideałem w realizacji programu byłoby zaproponowanie młodzieży w parafii lub dekanacie kilkugodzinnego spotkania np. w pierwszy piątek miesiąca – powiedział Radiu Plus Radom ks. Suchodolski.

Biskup Henryk Tomasik dodał, że Pokuta i Eucharystia służą oczyszczeniu i umocnieniu serca człowieka. – Mam wielką nadzieję, że ten czas przyczyni się do ożywienia pobożności eucharystycznej i pomoże wielu osobom, które zagubiły kontakt z Eucharystią, aby odnalazły drogę do kościoła w niedzielę, aby było to piękne uwielbienie Boga za Jego miłosierdzie, bo Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego, bo Eucharystia buduje Kościół – powiedział biskup radomski.

Wśród materiałów, które niebawem trafią do diecezjalnych centrów ŚDM w Polsce, będą m.in. animacja wprowadzająca w temat spotkania, wspólnotowa celebracja nabożeństwa pokutnego, indywidualna spowiedź przy wystawionym Najświętszym Sakramencie i wspólne uwielbienie oraz Eucharystia. Uzupełnieniem będzie konspekt do pracy w grupach oraz materiały do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Tematem pierwszego miesiąca (grudzień 2014) będzie hasło: Duchowe potrzeby – duchowe aplikacje. – Młodych poprosimy, aby na to spotkanie przynieśli ze sobą swoje smartfony. Dlaczego? Zaczekajcie do opublikowania konspektów. Materiały w połowie listopada będą dostępne na stronie Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży – www.kdm.org.pl – powiedział ks. Suchodolski.


rm / Radom

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

CBOS: Rośnie zaufanie do Kościoła

Działalność Kościoła katolickiego jest postrzegana pozytywnie przez niemal trzy piąte (58%) Polaków, jeden punkt procentowy więcej niż we wrześniu - wynika z najnowszego raportu CBOS, prezentującego oceny instytucji publicznych.

Polub nas na Facebooku!

CBOS w październiku zapytał tradycyjnie, jak Polacy oceniają działalność niektórych instytucji publicznych: parlamentu i prezydenta, władz samorządowych i Kościoła katolickiego.

Z badania wynika, że działalność Kościoła jest postrzegana pozytywnie przez niemal trzy piąte Polaków (58%). W komentarzu Michał Feliksiak z CBOS zauważa natomiast, że “w ciągu ostatniego miesiąca istotnie zmniejszyła się skala krytyki” Kościoła. Z dezaprobatą o Kościele wypowiada się bowiem ponad jedna czwarta (27%) respondentów, ale ta grupa zmniejszyła się od września o 7 punktów procentowych.

Działalność Kościoła w większym stopniu niż inni chwalą najmłodsi respondenci, osoby mające wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, mieszkańcy wsi, zaangażowani w praktyki religijne (uczestniczący w nich przynajmniej raz w tygodniu) oraz deklarujący prawicową orientację polityczną. Z kolei pod względem opinii krytycznych wyróżniają się mieszkańcy dużych i największych miast, mający wyższe lub średnie wykształcenie, niepraktykujący lub praktykujący rzadko (kilka razy w roku) i osoby o poglądach lewicowych.

Minimalnie lepsze niż miesiąc temu są notowania głowy państwa. W październiku zadowolenie z prezydentury Bronisława Komorowskiego deklaruje 75% badanych (wzrost o 2 pkt. procentowe), natomiast negatywnie ocenia ją 15% (spadek o 3 pkt.). Jest to wynik identyczny z zarejestrowanym w czerwcu tego roku – najlepszym w tej kadencji – zauważa w swoim komunikacie CBOS.

Październikowe notowania parlamentu nie różnią się znacząco od ubiegłomiesięcznych. Polacy minimalnie rzadziej niż we wrześniu krytykują funkcjonowanie izby niższej, co jednak nie zmienia faktu, że nadal dominujące są opinie negatywne (57%, spadek o 3 pkt). Pozytywnie o pracy posłów wypowiada się 26% badanych (bez zmian). Nieznacznie gorsze niż przed miesiącem są notowania Senatu. Jego działalność dobrze ocenia co czwarty respondent (25%, spadek o 3 pkt.), natomiast źle – 46% (wzrost o 2 pkt.).

Notowania władz lokalnych pozostają w ostatnich latach stosunkowo stabilne. Na około miesiąc przed wyborami pracę samorządowców w swojej miejscowości pozytywnie ocenia trzy piąte Polaków (61%), natomiast niezadowolona z niej jest niespełna jedna trzecia (29%).

Badanie CBOS zostało przeprowadzone w dniach 9-15 października na 919-osobowej grupie dorosłych Polaków.


lk / Warszawa

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap