Rozpatrywanie ustawy o uzgodnieniu płci odroczone

Do 4 sierpnia senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji odroczyła rozpatrywanie ustawy o uzgodnieniu płci. Do tego czasu chce bliżej się przyjrzeć zgłoszonym poprawkom. Czeka również na opinię Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa.

Polub nas na Facebooku!

Obie poprawki zgłosił senator Jan Rulewski (na zdjęciu). Jedna z nich zakłada, wprowadzenie zapisu, że do zmiany płci nie powinny przystępować osoby, które mają małoletnie dzieci. Druga dotyczy wykreślenia punktu ustawy mówiącego o tym, że sąd swoją decyzję będzie wydawał na podstawie dokumentów i opinii wnioskodawcy, bez angażowania osób trzecich.

Senator Jan Rulewski tłumaczył, że w pierwszym przypadku chodzi przede wszystkim o dobro dziecka. W drugim zwracał uwagę, że brak możliwości poznania przez sąd relacji osób trzeci, jest ograniczeniem postępowania dowodowego w sprawach o uzgodnienie płci.
 

Posłanka Anna Grodzka nie zgadza się ze zgłoszonymi poprawkami. Jak mówi proponowane w ustawie rozwiązania mają szansę ucywilizować dotychczasowe prawo, m.in. poprzez zakwestionowane punkty. "Trzeba pamiętać, że interesem osób transpłciowych jest przestanie nimi być. Zacząć być kobietą czy mężczyzną, zacząć normalnie żyć" – mówi
 

Seksuolog Stanisław Dulko mówi, że dyskusja która toczy się na temat transseksualności jest bardzo potrzebna. "Ona uzmysławia istnienie tego zjawiska i potrzebę rozwiązania bardzo palących problemów. Ustawa jest bardzo potrzebna. Im będzie prostsza, tym lepsza. Ma ułatwić ludziom życie" – tłumaczy seksuolog.Ustawa obejmuje osoby o innej tożsamości płciowej niż wpisana do aktu urodzenia. Dotyczy tylko procedury prawnej uzgodnienia płci, pomija kwestie medyczne.
 

Jeżeli Senat zadecyduje o zgłoszeniu poprawek, ustawa trafi ponownie do Sejmu.


IAR/Monika Gosławska/magos

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Kraków: już 45 tys. osób zarejestrowało się na ŚDM 2016

Już 250 grup z Polski i całego świata zarejestrowało się na ŚDM Kraków 2016. Po 24 godzinach od startu systemu rejestracyjnego chęć udziału w Dniach zadeklarowało 45 tysięcy młodych ludzi

Polub nas na Facebooku!

Jako pierwsza zarejestrowała się 55-osobowa grupa z Sewilli w Hiszpanii, a z polskich – grupa z diecezji pelpińskiej. Z grup zagranicznych są już deklaracje z Honkkongu, Palestyny, Korei Południowej, Trynidatu i Tobago, Kongo, Belize czy Kanady.

Pielgrzymi z Polski rejestrują się przez Diecezjalne Centra ŚDM. To diecezjalni duszpasterze rejestrują makrogrupy, z których potem wydzielane będą podgrupy dla danych parafii, wspólnot czy duszpasterstw. Poza diecezją pelplińską, dotychczas potwierdzona jest rejestracja z diecezji: bielsko-żywieckiej i gliwickiej.

System rejestracji działa w pięciu językach: polskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim i francuskim. W tych językach wolontariusze długoterminowi z Włoch, Brazylii i Polski udzielają informacji mailowych i telefonicznych.

Rejestracja dokonuje się online przez system stworzony we współpracy z Papieską Radą ds. Świeckich. Odnośnik do systemu znajduje się na stronie http:// www.krakow2016.com/pielgrzymi-informacje. Pierwszą fazą rejestracji jest zgłoszenie makrogrupy, tj. grupy do 5000 osób. To zgłoszenie jest dalej akceptowane przez Sekcję Rejestracji KO ŚDM Kraków 2016. Po tym potwierdzeniu kierownik grupy może uzupełniać dalsze dane: podział na podgrupy, wyznaczenie ich opiekunów, aż do deklaracji wyboru Pakietu Pielgrzyma z czasem przebywania w Krakowie i potrzebnymi usługami (zakwaterowanie, wyżywienie). Każdy zarejestrowany Pielgrzym będzie miał zapewniony transport miejski, odpowiednie ubezpieczenie oraz Plecak Pielgrzyma.

System Rejestracyjny ruszył 26 lipca, jako pierwszy skorzystał z niego Papież Franciszek, który kliknięciem w systemie zachęcił młodych do pielgrzymowania do Krakowa.


md / Kraków

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap