Prymas Polski: Konwencja o przemocy sprzeczna z tradycją i religią

Konwencja Rady Europy o przemocy wobec kobiet zawiera sformułowania sprzeczne z naszą tradycją kulturową i religijną – powiedział KAI abp Wojciech Polak. Wśród fałszów dokumentu Prymas Polski wymienia określenie religii jako jednej z przyczyn takiej przemocy

Polub nas na Facebooku!

Głosowanie nad kontrowersyjną Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej odbędzie się w Sejmie prawdopodobnie w piątek.

Abp Polak powiedział, że Kościół w Polsce od lat i konsekwentnie wypowiada się zdecydowanie przeciw przemocy domowej. Przypomniał ponadto, że Kościół stara się wspierać ofiary takich patologii prowadząc różne placówki, np. domy dla samotnych matek. Jednocześnie wskazuje, że dokument Rady Europy, jakkolwiek odnoszący się do słusznego problemu, zawiera błędy, na które Episkopat zwracał uwagę już wielokrotnie.

Sprzeciw biskupów budzi m.in. zapis, że źródłem przemocy domowej może być tradycja i religia. "Źródłem przemocy mogą być wypaczone formy religii, ale nie religia jako taka, dlatego taki zapis nie powinien mieć miejsca" – podkreśla abp Polak.

Zwraca też uwagę, że "Konwencja nie może niszczyć tego, co jest istotą życia rodzinnego, małżeńskiego, a więc także systemowo narzucać redefinicję płci, czy ingerować w system wychowawczy i wyznawane przez miliony rodziców w Polsce wartości".

Abp Polak przypomina, że przeciwko Konwencji od dłuższego czasu występują przede wszystkim świeccy – m.in. Forum Kobiet Polskich oraz członkowie organizacji pro-life i wiele innych – wskazując na zgubne konsekwencje możliwej interpretacji zapisów dokumentu.

Jednocześnie metropolita gnieźnieński ocenił, że pewne znaki nadziei przynosi "prowadzona drobnymi krokami" polityka prorodzinna państwa: służy ona wzmocnieniu pozycji rodziny, poprawie poziomu opieki nad kobietami i dziewczętami, wspieraniu edukacji zawodowej i programu wychowawczego. Zdaniem abp Polaka przeciwdziałać patologiom przemocy domowej można właśnie w ten sposób, a nie przy pomocy jakiejś dodatkowej dyrektywy.

Prymas przypomniał, że Polska ma ustawę dotyczącą zwalczania przemocy i w świetle różnych ekspertyz jest ona wystarczająca. "Konwencja o przeciwdziałaniu przemocy nie ograniczy skali zjawiska, natomiast może mieć negatywne konsekwencje z uwagi na zawarty w dokumencie przekaz ideologiczny, sprzeczny z naszą tradycją kulturowa i religijną" – ocenił abp Polak.


tk / Gniezno

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Parlamentarzyści modlili się na Jasnej Górze

Około 70 posłów i senatorów z różnych klubów parlamentarnych uczestniczyło w poniedziałek w 26. Pielgrzymce Parlamentarzystów Polskich na Jasną Górę. - Parlamentarzyści, można powiedzieć "ojcowie narodu", chcą się bardzo pomodlić za Ojczyznę i zawierzyć jej los w tych czasach, jakie one są, a nie są łatwe - podkreślił abp senior Stanisław Nowak, który przewodniczył Mszy św. dla uczestników pielgrzymki

Polub nas na Facebooku!

Tradycyjnie pielgrzymka była również związana z przypadającymi tego dnia Świętem Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) oraz obchodzonym dzisiaj Dniem Życia Konsekrowanego. Dlatego na początku Eucharystii odprawionej o godz. 11.00 przed Cudownym Obrazem abp senior Stanisław Nowak poświęcił zapalone świece gromniczne.

„Modlimy się przede wszystkim o to, żeby pomyślność Najjaśniejszej Rzeczpospolitej była zachowana, żeby przy łasce Bożej, przy wspomożeniu Pańskim, zorganizowali to wszystko, na czym zależy nam i przyszłym pokoleniom, a więc żeby tożsamość chrześcijańska Europy i Polski była zachowana. Dziś, w sytuacji, w której na Zachodzie naszego kontynentu ci, którzy rządzą wyrzekają się swojej tożsamości, tym ważniejszy jest głos z naszego kraju, z Polski” – powiedział poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

„Chcemy zawierzyć, tak jak co roku, Polskę Matce Bożej Częstochowskiej. To przed Jej tron i przed Jej ołtarz przynosimy nasze pragnienia, aby Polska była krajem, w którym ludziom żyje się godnie, uczciwie i sprawiedliwie, abyśmy my parlamentarzyści każdego dnia mieli pełną świadomość tego, że jesteśmy posłani po to, aby służyć naszemu narodowi – podkreśliła Jadwiga Wiśniewska, posłanka PiS.

– Jasna Góra to bardzo ważne miejsce, to stąd czerpiemy siłę, to Matce Bożej zawierzamy swoją misję pełnienia mandatów poselskich, europoselskich, tak, aby sprawować je godnie, uczciwie i odważnie, bo w tej służbie trzeba odwagi, aby dawać świadectwo wartościom i wierze, którą wyznajemy. To nie może być tak, że parlamentarzysta wyjeżdżając do Warszawy czy do Brukseli zapomina, z jakiej kultury chrześcijańskiej, z jakiego narodu wyrasta – dodała posłanka.

„Przyjeżdżamy tutaj po to, żeby po pierwsze podziękować Panu Bogu za wszelkie dobro, i prosić o wsparcie dla parlamentarzystów, o siły duchowe i fizyczne na najbliższy rok pracy dla dobra publicznego” – przypomniał z kolei ks. Piotr Burgoński, nowy duszpasterz parlamentarzystów.

Zdaniem abp. seniora Stanisława Nowaka, pielgrzymka parlamentarzystów to niezwykły fenomen. Nie wiem, czy jest coś podobnego w jakimś innym kraju, żeby parlament pielgrzymował do Matki Bożej – stwierdził.

– Parlamentarzyści, można powiedzieć "ojcowie narodu", chcą się bardzo pomodlić za Ojczyznę i zawierzyć los naszej Ojczyzny w tych czasach, jakie one są, a nie są łatwe. Chcą zawierzyć Bogu, bo wszystko w rękach Bożych i wszystko jest w Miłosierdziu Bożym, na nie liczymy. Matka Boża nam pomaga, Ona jest z nami – dodał abp Nowak.

Pielgrzymów zebranych na Eucharystii powitał o. Krystian Gwioździk, podprzeor Jasnej Góry. „Jako parlamentarzyści musicie pamiętać o tym, że zostaliście wybrani z woli Bożej przez naród, i postawieni na świeczniku w tym domu, którym jest nasza Ojczyzna, to jest dar i jednocześnie zobowiązanie, być praworządnymi i prawowiernymi, by w życiu posługiwać się prawem Bożym” – powiedział o. Gwioździk.

Homilię wygłosił abp senior Stanisław Nowak, który wcześniej, podczas spotkania o godz. 10.00 w Kaplicy Różańcowej skierował także do parlamentarzystów konferencję.

Ks. dr Piotr Burgoński w czerwcu 2014 r. został mianowany przez kard. Kazimierza Nycza nowym kapelanem w kaplicy gmachu Sejmu oraz nowym duszpasterzem parlamentarzystów w Archidiecezji Warszawskiej. Zastąpił na tej funkcji ks. Pawła Powierzę. „Moja codzienna posługa polega na tym, że odprawiam codziennie Mszę św. o 7.30 w Kaplicy Sejmowej, jest też możliwość spowiedzi przed Mszą św., dwa razy w roku organizuję rekolekcje dla parlamentarzystów adwentowe i wielkopostne, pielgrzymkę i jeszcze różne wydarzenia typu konferencje” – poinformował kapłan.


o. Stanisław Tomoń, BPJG/ mn / Częstochowa

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap