Prawica Rzeczpospolitej złożyła projekt ustawy ws. in vitro

Prawica Rzeczypospolitej złożyła w Sejmie ustawę w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych metodą in vitro.

Polub nas na Facebooku!

Ustawa ta nawiązuje do Rezolucji, której przez trzy lata nie chciał rozpatrzyć Sejm poprzedniej kadencji. Ustawa przypomina, że zarówno debata, jak i funkcjonowanie praktyki zapłodnienia in vitro powinny toczyć się w kontekście obowiązującego prawa, a szczególnie – w kontekście polskiego dorobku prawnego w zakresie praw dziecka poczętego.

Ustawa mówi, że żadne z działań podejmowanych w ramach praktyki in vitro nie może naruszać praw i dobra dziecka poczętego, w szczególności prawa do życia i zdrowia.


dk, BP PRz / Warszawa

 

plaster grafika promująca

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Z KRAJU

Misjonarz Miłosierdzia z telewizji

- Wezwanie papieża Franciszka, aby prawdę o Miłosierdziu Bożym zanieść każdemu człowiekowi wymaga, aby zarówno programy telewizyjne, jak i internet, z właściwą sobie formą wyrazu, przybliżały ideę Jubileuszu Miłosierdzia - mówi KAI ks. Rafał Sztejka. Jezuita i szef Redakcji Katolickiej TVP jest jednym z pierwszych wyznaczonych w Polsce duchownych, którzy w Roku Świętym będą posługiwać jako tzw. Misjonarze Miłosierdzia.

Polub nas na Facebooku!

Szczególnym zadaniem misjonarzy będzie głoszenie miłosierdzia Bożego podczas wielkopostnych rekolekcji, kazań i katechez. Istotnym elementem ich posługi ma być spowiadanie. Na mocy przywileju papieża, mają mieć prawo do rozgrzeszania z grzechów, dotychczas zarezerwowanych jedynie dla Stolicy Apostolskiej, m.in. grzechu profanacji postaci eucharystycznych, schizmy, apostazji czy herezji, a także grzechu spowodowanego naruszeniem tajemnicy spowiedzi.

Zadanie powierzone misjonarzom wymaga, aby tę funkcje sprawowali duchowni “dobrzy, cierpliwi, zdolni zrozumieć ludzkie ograniczenia, gotowi do tego, by wyrażać natchnienia Dobrego Pasterza w swojej misji głoszenia i spowiadania” – czytamy w Instrukcji na Rok Miłosierdzia. Mają oni posługiwać nie tylko na terenie diecezji, z której pochodzą, lecz w całym kraju, a także poza jego granicami.

Dar odpuszczania grzechów zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej ma, zdaniem jezuity ks. Rafała Sztejki, podkreślić wielkość posłania misjonarzy. W Roku Jubileuszowym spowiednicy, szczególnie mający specjalne przywileje, nie tylko czekają z sakramentem pojednania na wiernych, ale idą z łaską przebaczenia do tych, którym trudno jest zrobić pierwszy krok.

Posługa Misjonarzy Miłosierdzia, którzy wg papieskiej bulli ustanawiającej Jubileusz mają głosić piękno przebaczenia, ma być znakiem tego, że Bóg jest miłością, która ciągle przebacza. Misjonarze powołani są po to, aby poszli w różne miejsca świata i Kościoła, żeby przypomnieć prawdę o Bożej miłości.

– Wezwanie misjonarzy do posługi słowem, trzeba rozumieć szerzej, jako posługę wszystkimi dostępnymi technikami multimedialnymi, także obrazem – mówi ks. Sztejka. Duchowny dodaje, że trzeba robić wszystko, by do współczesnego człowieka dotrzeć, z przepowiadaniem, że Bóg na niego czeka i chce go przytulić, chce go wziąć na swoje ramiona i przeprowadzić ze śmierci do życia, z grzechu do łaski.

– Wezwanie papieża Franciszka, aby prawdę o Miłosierdziu Bożym zanieść każdemu człowiekowi wymaga, aby i programy telewizyjne i internet, z właściwą sobie formą wyrazu, przybliżała ideę Jubileuszu Miłosierdzia – mówi ks. Rafał Sztejka. Jezuita, który został wskazany na Misjonarza Miłosierdzia, widzi swoją posługę w kontekście pracy całej Redakcji Katolickiej Telewizji Polskiej. Jak sam mówi, marzy mu się, aby w programach Redakcji Katolickiej pokazywać piękno przebaczenia i radość powrotu do sakramentalnej zażyłości z Bogiem. – Będziemy pokazywać ludziom, że miłosierdzie jest najważniejszym przymiotem Boga -podkreśla ks. Sztejka.

Dyrektor Redakcji Katolickiej TVP dodaje w rozmowie z KAI, że zależy mu, aby programy, jakie będą nadawane w Roku Świętym będą niosły przesłanie miłosierdzia i przyczynią się do tego, że wiele osób odnajdzie miłosierdzie w swoim życiu, a Ci, którzy to miłosierdzie znaleźli, będą je świadczyć wobec innych.

Powołanie na czas Jubileuszu Misjonarzy Miłosierdzia ma być znakiem misji Kościoła. Jak czytamy na jubileuszowej stronie internetowej, papież ogłosił Rok Miłosierdzia po to, “aby został intensywnie przeżyty w każdym Kościele partykularnym, i aby w ten sposób pozwolić każdemu doświadczyć miłosierdzia Boga Ojca poprzez czynną misję Kościoła.”

– Widać wyraźnie wolę papieża Franciszka, aby w Roku Świętym Miłosierdzia łaska Jubileuszu nie była przypisana do konkretnego miejsca, ale by była powszechna, by człowiek tam, gdzie jest, mógł skorzystać z daru przebaczenia.

Dotychczas trudno określić, ilu Misjonarzy Miłosierdzia będzie posługiwało w Polsce. Do zgłaszania kapłanów zaproszona jest każda diecezja. Zgłaszać się mogą sami księża, którzy muszą otrzymać od swojego biskupa diecezjalnego lub przełożonego zakonnego list polecający.

Uroczyste posłanie Misjonarzy Miłosierdzia nastąpi w Bazylice św. Piotra w Rzymie w Środę Popielcową 10 lutego 2016 r. Papież Franciszek udzieli duchownym błogosławieństwa i poleci głoszenie światu Bożego Miłosierdzia.


mip / Warszawa

 

plaster grafika promująca

Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


Reklama

Reklama

Copy link
Powered by Social Snap