Nasze projekty

„Nauczanie religii w szkole to wsparcie w formowaniu sumień”

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców podkreśliło, że "obecność w przestrzeni publicznej zasad wynikających z religii katolickiej jest w krajach cywilizacji europejskiej fundamentem ładu moralnego".

fot. freepik

W specjalnym komunikacie Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców wyraziło stanowczy „sprzeciw wobec bezprecedensowych przypadków podejmowania przez rząd działań niezgodnych z aktualnymi przepisami prawa”.

Szkolne lekcje religii regulowane są przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, Konkordat, ustawę o systemie oświaty, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Konferencją Episkopatu Polski. Zatem koncepcja lekcji religii wyraża współdziałanie społeczności kościelnej i świeckiej – mówi wiceprezes Zarządu Głównego KSW w Polsce i prezes tarnowskiego oddziału KSW Magdalena Urbańska.

Jest to obowiązek w tym momencie państwa do zagwarantowania wychowania religijnego, czyli nie ma powodu, by obowiązki wychowawcze na zlecenie rodziców związane z nauczaniem religii nie były respektowane – dodaje.

Reklama

„Nauczanie religii w szkole stanowi istotne wsparcie w procesie formowania sumień i umysłów dzieci i młodzieży, a co za tym idzie, kształtowania oblicza ziemi w duchu prawdy, sprawiedliwości, wolności i pokoju” – czytamy w stanowisku Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. To kolejny głos w obronie lekcji religii w szkole.

Jednocześnie stowarzyszenie zaapelowało do osób i instytucji odpowiedzialnych za kształt nauki religii w szkole o wdrożenie niezbędnych reform i korekt procesu edukacyjnego, uwzględniającego wyzwania stawiane przez dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

Ważne jest ciągłe kształcenie się nauczycieli. Chodzi o to, by przygotowanie do zawodu nauczyciela, tak jak każdego przedmiotu, było przygotowaniem na współczesne czasy, żeby osoby, które uczą przedmiotu były osobami, które naprawdę potrafią uczyć i jednocześnie także wychowywać, bo to jest bardzo ważna sprawa – dodaje Magdalena Urbańska.

Reklama

ZOBACZ TEŻ: Episkopat ws. lekcji religii: zmiany winny dokonywać się zgodnie z prawem

Publikujemy treść stanowiska:

Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

Reklama

w sprawie nauczania religii w szkole

Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców popiera stanowisko Episkopatu Polski w sprawie nauczania religii w szkole, sformułowane w komunikacie z 15 lutego br. Status nauczania religii w polskiej szkole, liczba godzin, zasady oceniania, a także sposoby podejmowania decyzji o zmianach istniejącego stanu wynikają z przepisów prawa. Równocześnie ZG KSW wyraża stanowczy sprzeciw wobec bezprecedensowych przypadków podejmowania przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej działań niezgodnych z aktualnymi przepisami prawa.

Obecność w przestrzeni publicznej zasad wynikających z religii katolickiej jest w krajach cywilizacji europejskiej fundamentem ładu moralnego w wymiarze indywidualnym, a także ładu społecznego. Nauczanie religii w szkole stanowi istotne wsparcie w procesie formowania sumień i umysłów dzieci i młodzieży, a co za tym idzie, kształtowania oblicza ziemi w duchu prawdy, sprawiedliwości, wolności i pokoju.

Równocześnie Zarząd Główny KSW apeluje do osób i instytucji odpowiedzialnych za kształt nauki religii w szkole o wdrożenie niezbędnych reform i korekt procesu edukacyjnego, uwzględniającego wyzwania stawiane przez dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

Prezes KSW Antoni Buchała

KAI, kh/Stacja7

Reklama

SKLEP DOBROCI

Reklama

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

WIARA I MODLITWA
Wspieraj nas - złóż darowiznę