Z KRAJU

Misjonarz Miłosierdzia z telewizji

- Wezwanie papieża Franciszka, aby prawdę o Miłosierdziu Bożym zanieść każdemu człowiekowi wymaga, aby zarówno programy telewizyjne, jak i internet, z właściwą sobie formą wyrazu, przybliżały ideę Jubileuszu Miłosierdzia - mówi KAI ks. Rafał Sztejka. Jezuita i szef Redakcji Katolickiej TVP jest jednym z pierwszych wyznaczonych w Polsce duchownych, którzy w Roku Świętym będą posługiwać jako tzw. Misjonarze Miłosierdzia.

Polub nas na Facebooku!

Szczególnym zadaniem misjonarzy będzie głoszenie miłosierdzia Bożego podczas wielkopostnych rekolekcji, kazań i katechez. Istotnym elementem ich posługi ma być spowiadanie. Na mocy przywileju papieża, mają mieć prawo do rozgrzeszania z grzechów, dotychczas zarezerwowanych jedynie dla Stolicy Apostolskiej, m.in. grzechu profanacji postaci eucharystycznych, schizmy, apostazji czy herezji, a także grzechu spowodowanego naruszeniem tajemnicy spowiedzi.

Zadanie powierzone misjonarzom wymaga, aby tę funkcje sprawowali duchowni “dobrzy, cierpliwi, zdolni zrozumieć ludzkie ograniczenia, gotowi do tego, by wyrażać natchnienia Dobrego Pasterza w swojej misji głoszenia i spowiadania” – czytamy w Instrukcji na Rok Miłosierdzia. Mają oni posługiwać nie tylko na terenie diecezji, z której pochodzą, lecz w całym kraju, a także poza jego granicami.

Dar odpuszczania grzechów zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej ma, zdaniem jezuity ks. Rafała Sztejki, podkreślić wielkość posłania misjonarzy. W Roku Jubileuszowym spowiednicy, szczególnie mający specjalne przywileje, nie tylko czekają z sakramentem pojednania na wiernych, ale idą z łaską przebaczenia do tych, którym trudno jest zrobić pierwszy krok.

Posługa Misjonarzy Miłosierdzia, którzy wg papieskiej bulli ustanawiającej Jubileusz mają głosić piękno przebaczenia, ma być znakiem tego, że Bóg jest miłością, która ciągle przebacza. Misjonarze powołani są po to, aby poszli w różne miejsca świata i Kościoła, żeby przypomnieć prawdę o Bożej miłości.

– Wezwanie misjonarzy do posługi słowem, trzeba rozumieć szerzej, jako posługę wszystkimi dostępnymi technikami multimedialnymi, także obrazem – mówi ks. Sztejka. Duchowny dodaje, że trzeba robić wszystko, by do współczesnego człowieka dotrzeć, z przepowiadaniem, że Bóg na niego czeka i chce go przytulić, chce go wziąć na swoje ramiona i przeprowadzić ze śmierci do życia, z grzechu do łaski.

– Wezwanie papieża Franciszka, aby prawdę o Miłosierdziu Bożym zanieść każdemu człowiekowi wymaga, aby i programy telewizyjne i internet, z właściwą sobie formą wyrazu, przybliżała ideę Jubileuszu Miłosierdzia – mówi ks. Rafał Sztejka. Jezuita, który został wskazany na Misjonarza Miłosierdzia, widzi swoją posługę w kontekście pracy całej Redakcji Katolickiej Telewizji Polskiej. Jak sam mówi, marzy mu się, aby w programach Redakcji Katolickiej pokazywać piękno przebaczenia i radość powrotu do sakramentalnej zażyłości z Bogiem. – Będziemy pokazywać ludziom, że miłosierdzie jest najważniejszym przymiotem Boga -podkreśla ks. Sztejka.

Dyrektor Redakcji Katolickiej TVP dodaje w rozmowie z KAI, że zależy mu, aby programy, jakie będą nadawane w Roku Świętym będą niosły przesłanie miłosierdzia i przyczynią się do tego, że wiele osób odnajdzie miłosierdzie w swoim życiu, a Ci, którzy to miłosierdzie znaleźli, będą je świadczyć wobec innych.

Powołanie na czas Jubileuszu Misjonarzy Miłosierdzia ma być znakiem misji Kościoła. Jak czytamy na jubileuszowej stronie internetowej, papież ogłosił Rok Miłosierdzia po to, “aby został intensywnie przeżyty w każdym Kościele partykularnym, i aby w ten sposób pozwolić każdemu doświadczyć miłosierdzia Boga Ojca poprzez czynną misję Kościoła.”

– Widać wyraźnie wolę papieża Franciszka, aby w Roku Świętym Miłosierdzia łaska Jubileuszu nie była przypisana do konkretnego miejsca, ale by była powszechna, by człowiek tam, gdzie jest, mógł skorzystać z daru przebaczenia.

Dotychczas trudno określić, ilu Misjonarzy Miłosierdzia będzie posługiwało w Polsce. Do zgłaszania kapłanów zaproszona jest każda diecezja. Zgłaszać się mogą sami księża, którzy muszą otrzymać od swojego biskupa diecezjalnego lub przełożonego zakonnego list polecający.

Uroczyste posłanie Misjonarzy Miłosierdzia nastąpi w Bazylice św. Piotra w Rzymie w Środę Popielcową 10 lutego 2016 r. Papież Franciszek udzieli duchownym błogosławieństwa i poleci głoszenie światu Bożego Miłosierdzia.


mip / Warszawa

 

plaster grafika promująca

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Bp Kiernikowski: dzisiejszy zakręcony świat potrzebuje zbawienia

„Dzisiejszy zakręcony świat potrzebuje zbawienia, dostrzeżenia i zrozumienia tego, kim jest Jezus Chrystus” – powiedział biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski w Legnicy podczas inauguracji obchodów jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski i obchodami Roku Miłosierdzia

Polub nas na Facebooku!

„Temat miłosierdzia to jeden z głównych wątków całego objawienia Bożego” – podkreślił bp Kiernikowski. „Pojawia się ono nie tylko w czasach Nowego Testamentu, obecne jest także w Starym Przymierzu, do którego odwołuje się Jezus w swoim nauczaniu” – dodał.

 

Temat miłosierdzia oznacza przejście od kultu ofiarniczego (ofiary i obrzędy składane za popełnione grzechy), do wejścia w relację z Bogiem. „Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus stwarza nowe relacje między ludźmi. Motywem przewodnim nowego przymierza staje się przebaczenie, miłosierdzie” – powiedział biskup legnicki.

Miłosierdzie staje się dominantą całego chrześcijańskiego kultu i życia. Rok miłosierdzia, który został rozpoczęty jest wielką szansą dla wierzących na zrozumienie tego, co znaczy przeżywać miłosierdzie.

„Należy zrobić wszystko, by nie sprowadzić tego wydarzenia jedynie do happeningu. Znaki i gesty, które temu towarzyszą, np. Brama Miłosierdzia, przekroczenie tej Bramy, muszą być przeżyte wewnętrznie, by mogły nadać temu głęboki sens. Chodzi o to, by nie sprowadzić chrześcijaństwa jedynie do religijności, niekoniecznie związanej z wiarą. Aby tak było, konieczna jest katecheza, formacja związana ze zrozumieniem tajemnicy chrztu” – zaznaczył Pasterz Kościoła legnickiego.

 

Podczas konferencji bp Kiernikowski zastanawiał się też „czy dzisiejszy świat jest gotów przyjąć miłosierdzie? Czy Kościół jest przeniknięty miłosierdziem?”. – To są pytania otwarte, na które będziemy szukali odpowiedzi. Kto nie pojmie tajemnicy chrztu, nie zrozumie tego, czym jest miłosierdzie – odpowiadał.

Wyraził przy tym nadzieję, że tam, gdzie cokolwiek będzie się dokonywało na polu przeżywania Roku Miłosierdzia, będzie to wprowadzało w tajemnicę przymierza, które Bóg zawarł z człowiekiem w Jezusie Chrystusie.

„Jeśli zaś chodzi o rocznicę chrztu Polski, ważne jest, by nie tylko przypominać wydarzenia sprzed wieków, ale wejść w zrozumienie tajemnicy chrztu świętego. Niestety, wielu ochrzczonych nie zdaje sobie sprawy z tego, czym jest chrzest. To jest bolesna konstatacja” – stwierdził hierarcha.

 

Mówił też o konieczności podjęcia głębszej refleksji na tajemnicą chrztu. „Nie chodzi tylko o znajomość formuły, że w chrzcie zostaje zmazany grzech pierworodny, że zostajemy włączeni do Kościoła, to za mało. Chodzi o to, by całe nasze życie było kształtowane przez logikę chrztu”.

Biskup legnicki wyraził nadzieję, że obchody jubileuszu pomogą zrozumieć coś więcej: „Życzę sobie i wszystkim, by to doprowadziło do faktycznego wszczepienia człowieka w Chrystusa. To jest zadanie, które stoi przed nami”.

 

Podczas konferencji rektor legnickiego seminarium duchownego ks. Piotr Kot zaprezentował dwie inicjatywy podjęte przez tę uczelnię, które mają pomóc w zrozumieniu tajemnicy chrztu.

Jedną z inicjatyw są wykłady otwarte, na które zapraszani są bibliści, teologowie, którzy przybliżają tajemnicę chrztu świętego. Natomiast wymiar formacyjny zostanie zrealizowany podczas rekolekcji, które już po raz drugi odbędą się w trakcie Triduum Paschalnego w przyszłym roku.

O inicjatywach duszpasterskich odnoszących się zarówno do jubileuszu chrztu Polski, jak i Roku Miłosierdzia mówił dyrektor wydziału duszpasterskiego ks. Bogusław Wolański. Podkreślił, że w tym czasie ważne będą trzy elementy – słuchanie Słowa Bożego, uczestniczenie w życiu sakramentalnym i świadectwo chrześcijańskiego życia, które wyraża się min. poprzez uczynki miłosierdzia.

Ks. Wolański przypomniał również, że z Rokiem Jubileuszowym związane jest pielgrzymowanie, które ma prowadzić do wewnętrznej przemiany człowieka oraz możliwość uzyskiwania łaski odpustu zupełnego.

 

Na zakończenie konferencji zaprosił dziennikarzy do korzystania ze specjalnej zakładki na stronie diecezjalnej, w której są najważniejsze informacje o wydarzeniach związanych z obchodami Roku Miłosierdzia.


ks. ww / Legnica

Reklama
Reklama

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7Reklama
Reklama

Copy link
Powered by Social Snap