video-jav.net
Z KRAJU

Inauguracja Jubileuszu Miłosierdzia w Warszawie

Kard. Kazimierz Nycz zainauguruje Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w Areszcie Śledczym na Służewcu. Dla osadzonych odprawi nabożeństwo 8 grudnia o godz. 14.30, w tym samym dniu, w którym papież Franciszek zainauguruje Jubileusz Miłosierdzia w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Jeszcze w grudniu kard. Nycz odwiedzi też jeden z warszawskich szpitali, by tam zainaugurować Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.

Polub nas na Facebooku!

Z inicjatywy ks. kapelana Jarosława Januszewskiego w Areszcie Śledczym na Służewcu w ramach Jubileuszu Miłosierdzia odbywać się będą cykliczne spotkania pt. „Byłem w więzieniu… Przyszliście do Mnie”. Pierwsze odbędzie się 8 grudnia, a gościem będzie dziennikarz i publicysta Rafał Porzeziński.

Ogłaszając Rok Miłosierdzia, papież Franciszek szczególną uwagę poświęcił osobom chorym i więźniom, czyli tym, którzy nie będą mieli możliwości dotrzeć do kościołów jubileuszowych, by tam przechodząc przez Drzwi Święte – Bramę Miłosierdzia uzyskać odpust, wskazujący, iż Boże przebaczenie grzechów nie zna granic.

Więźniowie będą mogli uzyskać odpust związany z Jubileuszem Miłosierdzia „kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca”. Niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności – napisał papież Franciszek.

“Myślę też o więźniach, którzy doświadczają ograniczenia wolności. Jubileusz zawsze stanowił okazję do wielkiej amnestii, obejmującej bardzo wiele osób, które choć zasługują na karę, uświadomiły sobie jednak, że to, co uczyniły, było niesprawiedliwe, i szczerze pragną na nowo włączyć się w życie społeczeństwa, wnosząc w nie swój uczciwy wkład” – czytamy w bulli „Misericordiae vultus”.

Archidiecezja warszawska zainauguruje Jubileusz Miłosierdzia w uroczysty sposób w niedzielę 13 grudnia o godz. 11.00 Mszą św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. Wymownym znakiem będzie otwarcie Drzwi Świętych stołecznej archikatedry św. Jana Chrzciciela.

Mottem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia są słowa „Miłosierni jak Ojciec” zaczerpnięte z Ewangelii według św. Łukasza.


ACI, tk / Warszawa

 

plaster grafika promująca

Reklama

Kościół katolicki to największa instytucja charytatywna w Polsce

835 - tyle instytucji charytatywnych Kościoła katolickiego działa w Polsce. W sumie prowadzą one około 5 tysięcy różnych dzieł charytatywnych. Z ich działalności skorzystało w ubiegłym roku 2,9 miliona beneficjentów

Polub nas na Facebooku!

Większość instytucji prowadzą zakony żeńskie (52%). Najwięcej dzieł charytatywnych służy dzieciom i młodzieży (1372). To przede wszystkim różnego rodzaju świetlice oraz kluby młodzieżowe. Dużo działań poświęconych jest również pomocy bezdomnym (897) oraz pomocy doraźnej (861) – składają się na nią przede wszystkim różnego rodzaju noclegownie oraz jadłodajnie.

rodzaje_organizacji

 

Z działalności instytucji charytatywnych Kościoła w ubiegłym roku skorzystało 2,9 miliona beneficjentów (nie należy tego mylić z jednostkami osobowymi). Najwięcej z pomocy doraźnej (w ubiegłym roku było to 1 116 tysięcy beneficjentów). Natomiast dla przykładu z pomocy żywnościowej skorzystało 650 tysięcy beneficjentów.

beneficjenci

Posługa charytatywna Kościoła katolickiego w ubiegłym roku głównie docierała do beneficjentów z grupy dzieci i młodzieży (286 tysięcy), ale również do beneficjentów z grupy bezdomnych (203 tys.), beneficentów z grupy niepełnosprawnych (121 tys.), beneficjentów z grupy osób starszych (91 tys.), beneficjentów z grupy uzależnionych (23 tys.), beneficjentów z grupy bezrobotnych (6 tys.) oraz beneficjentów z grupy migrantów i uchodźców (5 tys.).

 

Kościół katolicki charytatywnie pomaga na dwóch niezależnych poziomach – instytucjonalnym oraz lokalnym – są to przede wszystkim działania parafialne.

W niemal 11 tysiącach parafii w Polsce działa ponad 60 tysięcy organizacji parafialnych. Liczba tych organizacji cały czas wzrasta. Prowadzą one różnorodną działalność. Większość z nich ma charakter wyłącznie modlitewny i duchowy. Około 12 % podejmowanych działalności to pomoc charytatywna.

 

Organizacje parafialne poza młodzieżą (17%) kierują swoje działania do osób potrzebujących pomocy: ubogich (prawie 16%), osób w wieku emerytalnym (14%) oraz niesamodzielnych i chorych (12%), a także osób samotnie wychowujących dzieci (10%), bezrobotnych (9%), wychodzących z uzależnienia (7%) oraz bezdomnych (6%).

beneficjenci2

 

Organizacje działające charytatywnie przeważnie zakładane są przez duszpasterze z parafii (57%) oraz spoza parafii (13%). Znacznie rzadziej przez osoby świeckie (21%).

Mniej niż połowa organizacji parafialnych współpracuje z administracją samorządową w prowadzonej działalności charytatywnej. Wśród organizacji świadczących pomoc doraźną najwięcej jest Parafialnych Zespołów Caritas funkcjonujących w 4406 parafiach, oprócz nich sa także Szkolne Koła Caritas działające w licznie 2700.

organizacje

 

Wśród organizacji parafialnych działających jako grupy wsparcia oraz świadczących pomoc psychologiczną najczęściej są to: Anonimowi Alkoholicy (312 parafii) oraz poradnictwo rodzinne (98 parafii).

grupy_wsparcia

 

Dane przedstawione w raporcie pochodzą zarówno z prowadzonych regularnie przez ISKK badań parafii w Polsce, jak i przeprowadzonego w tym roku (z danymi za rok 2014) nowego badania instytucji charytatywnych Kościoła katolickiego.

 

Reklama
Share via